SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie
Wszystkie kategorie

Książka do fizyki 1 liceum

Wakacje jeszcze trwają, ale już niedługo dzieci i młodzież wrócą do szkół. To znaczy – wierzymy w to, że wrócą, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada w czasie pandemii różne scenariusze. Najprawdopodobniejszy wygląda w taki sposób, że po wakacjach wszystkie szkoły zostaną otwarte, a jeśli w którejś pojawi się wirus, placówka będzie zamknięta na około 3 tygodnie. Decyzję o tym podejmie jej dyrekcja. Bez względu na to, ile czasu Twoje dziecko będzie chodziło do szkoły, nowe książki trzeba kupić. Pamiętajcie o tym, że wraz ze zmianą reformy edukacji nasza młodzież będzie edukowała się z nowych podręczników. I tak, nowy jest np. podręcznik fizyka 1 liceum. Nie na darmo podaliśmy właśnie taki przykład. To właśnie szkoły ponadpodstawowe czekają w tym roku szkolnym największe zmiany.

Dlaczego podręcznik fizyka 1 liceum wygląda tak, a nie inaczej?

W roku szkolnym 2020/21 do szkół średnich pójdą wyłącznie absolwenci szkół podstawowych, a nie jak to było w poprzednich latach – absolwenci zarówno podstawówek jak i gimnazjów. To efekt finału wprowadzonej kilka lat temu reformy oświaty. W związku z tym uczniów, którzy wybierają się do pierwszej klasy liceum, technikum i szkoły zawodowej (branżowej), czekają zmiany. Nie dotyczą one wyłącznie takiego zagadnienia jak fizyka 1 podręcznik liceum i technikum zakres podstawowy. Oprócz fizyki, absolwenci szkół podstawowych będą uczyć się z nowych książek kilkunastu obowiązkowych (lub obligatoryjnych – w zależności od rodzaju szkoły i profilu klasy) przedmiotów: języka polskiego, łaciny, nowożytnego języka obcego, języka mniejszościowego lub regionalnego, filozofii, historii, kultury antycznej, historii muzyki, historii sztuki, plastyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, podstaw przedsiębiorczości, informatyki, geografii, biologii, etyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa czy wychowania do życia w rodzinie.

Fizyka 1 podręcznik liceum i technikum zakres podstawowy

Fizyka to dla wielu uczniów tzw. czarna magia. Nic dziwnego, że przez wielu nazywana jest najtrudniejszym szkolnym przedmiotem. Jak zaradzić temu, by Twoje dziecko nie miało przez nią rozstroju żołądka? W pewnym stopniu pomoże mu już sama książka do tego przedmiotu. Fizyka 1 podręcznik zakres podstawowy obejmuje bowiem tylko najważniejsze zagadnienia dotyczące fizyki, do tego podane w zrozumiały sposób. O przystępności tej książki decyduje spora ilość infografik, odwołań do codziennego życia, prostych eksperymentów, czytelnych ilustracji i ciekawostek. Nawet najbardziej odporny na wiedzę z tej dziedziny uczeń znajdzie w tym podręczniku coś dla siebie.

Książka do fizyki 1 technikum – rozszerzenie

Książka do fizyki 1 liceum występuje również w wersji rozszerzonej, przygotowanej dla miłośników nauk ścisłych. Znajdziemy w niej rozbudowany zakres takich zagadnień jak: siła jako przyczyna zmian ruchu; opis ruchu postępowego; zjawiska hydrostatyczne; praca, moc, energia mechaniczna. Ta wersja została przygotowana dla miłośników nauk ścisłych.

Fizyka 1 podręcznik zakres podstawowy dla uczniów ze szkół zawodowych

Młodzi ludzie kształcący się na mechaników samochodowych, blacharzy, monterów instalacji sanitarnych, lakierników czy cieśli wyszukają w tym podręczniku podstawowe zagadnienia fizyczne, od kinetyki po grawitację. Te informacje z pewnością przydadzą im się później w karierze zawodowej. W skład podręcznika do fizyki dla szkół branżowych wchodzą następujące działy: podstawy fizyki; kinematyka; dynamika; praca, moc, energia; grawitacja i elementy astronomii. Książka do fizyki 1 technikum ma te zagadnienia bardziej rozbudowane, ale wynika to z większej ilości lekcji fizyki w tygodniu. Za to młodzi ludzie kształcący się kierunkowo w danej branży mają więcej zajęć praktycznych, podczas których wykorzystują zdobytą wcześniej teorię.


... ...
liceum i technikum
klasa 1
fizyka