SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie
Wszystkie kategorie

Historia i teraźniejszość 

Historia i teraźniejszość (HiT) to obowiązkowy przedmiot dla uczniów szkół ponadpodstawowych wprowadzony do podstawy programowej w roku 2022. HiT ma na celu rozwinięcie tematów związanych z historią Polski w okresie od 1945 do 2015 roku, które zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Prowadzony jest w ramach podstawy programowej, która dotychczas była realizowana w czasie lekcji wiedzy o społeczeństwie. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej zrozumieć kontekst historyczny związany z analizowanymi procesami historyczno-politycznymi oraz społecznymi.

Historia i teraźniejszość - zakres tematyczny

Historia i Teraźniejszość to przedmiot zastępujący wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym, która była nauczana do tej pory w liceach, technikach oraz szkołach branżowych. Natomiast WOS w zakresie rozszerzonym pozostaje bez zmian. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia ze wcześniej obowiązującego WOS-u w zakresie podstawowym, a także historii najnowszej – dziejów powojennych w latach 1945-2015. Pomysłodawcy wprowadzenia nowego przedmiotu do szkół zapewniają, że HiT ma za zadanie podniesienie świadomości uczniów na temat tego, jak kształtowała się sytuacja w Polsce po wojnie, a także wskaże na najważniejsze wydarzenia i ich konsekwencje.

Historia i teraźniejszość - struktura podręczników

W podręcznikach do Historii i teraźniejszości prezentowane są opisy przemian społecznych i historycznych związanych z historią Polski i świata od 1945 roku aż do początków XXI wieku. Zagadnienia historyczne zostały ułożone w kolejności chronologicznej i łączą się z treściami zgodnymi z wytycznymi zawartymi w programie nauczania. W przyswajaniu treści pomaga uporządkowana i logiczna struktura podręcznika, urozmaicone materiały źródłowe oraz ćwiczeniowe, a także obrazowe kalendaria i infografiki, które swoją formą mają ułatwić uczniom zapamiętywanie wielu istotnych dat i zrozumienie następujących zmian czy procesów społeczno-politycznych.

Podręczniki do historii i teraźniejszości na Gandalf.com.pl!

W ofercie księgarni internetowej Gandalf.com.pl można znaleźć wiele podręczników z różnych wydawnictw oraz autorstwa różnych ekspertów. Uczniowie liceów nie powinni mieć zatem problemu ze znalezieniem podręcznika odpowiadającego wykazowi podręczników uchwalonemu w ich szkołach. Na stronie można znaleźć m.in. Historia i teraźniejszość 1. Klasa 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, a także jego kontynuację do klasy 2. Ten podręcznik charakteryzuje się propozycjami zadań motywujących do samodzielnej pracy. Dostępna jest również Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy autorstwa Beaty Belicy oraz Łukasza Skupnego wydany nakładem wydawnictwa Operon. Książka przygotowana jest na podstawie wielu różnorodnych źródeł, na których opierają się autorzy. Ma to za zadanie przybliżenie tematu z różnych perspektyw. Gandalf.com.pl oferuje również kartę pracy ucznia odpowiadającą temu podręcznikowi.


... ...
liceum i technikum
historia i teraźniejszość