Materiały pomocnicze do matury - podręczniki do liceum i technikum | tanie książki w księgarni Gandalf.com.pl
SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Matura 2022

Matura to bzdura? Być może, ale egzamin trzeba zdać! To ostatni dzwonek na szybką powtórkę przed egzaminem maturalnym 2022. W sklepie Gandalf.com.pl znajdziesz wiele publikacji, które pomogą Ci uporządkować wiedzę. Repetytoria maturalne czy arkusze maturalne umożliwią dokonanie szybkiej powtórki materiału i oswojenie się z formułą egzaminu. Materiały do matury 2022, które oferuje Gandalf.com.pl, pomagają przygotować się zarówno do testów na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Matura 2022 – przedmioty obowiązkowe

Każdy uczeń, który zdaje egzamin maturalny 2022 musi przystąpić do:

- ustnej matury z polskiego,

- ustnej matury z języka obcego,

- pisemnej matury z matematyki,

- pisemnej matury z polskiego,

- pisemnej matury z języka obcego,

- pisemnej matury z przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Żeby zdać maturę 2022, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z każdego przedmiotu, oprócz dodatkowego. Do egzaminów warto zatem odpowiednio się przygotować. Niezbędne będą maturalne pomoce naukowe.

Matura 2022: języki polski

Ustna matura z polskiego składa się z trzech części. Zdający losuje najpierw zadanie, które zawiera tekst kultury, następnie przygotowuje wypowiedź, a na koniec wygłasza ją przed komisją. Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym ma dwie części: testową oraz wymagającą napisania wypracowania. Na poziomie rozszerzonym zdający tworzą wypowiedź argumentacyjną. Na Gandalf.com.pl znajdziesz liczne materiały do matury 2022 z języka polskiego: repetytoria, vademeca, arkusze próbne, książki z konspektami wypracowań czy opracowania lektur szkolnych.

Matura 2022: matematyka

Matura z matematyki to egzamin, którego kolejne pokolenia uczniów obawiają się najbardziej. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym arkusz zawiera zadania zamknięte oraz otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Przygotowania do matury z matematyki 2022 najlepiej rozpocząć od powtórzenia sobie najważniejszych zagadnień i wzorów z pomocą vademeców, repetytoriów i tablic. Później warto przystąpić do rozwiązywania zadań ze zbiorów i maturalnych arkuszy próbnych.

Matura 2022: język obcy

Uczniowie najczęściej zdają maturę z angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Matura z języka obcego ma formę ustną i pisemną. Pierwsza z nich trwa ok. 15 minut i polega na rozmowie z egzaminatorem, opisaniu ilustracji oraz wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego. Matura pisemna dzieli się na cztery części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Przygotowujesz się do matury z angielskiego lub matury z niemieckiego? Na Gandalf.com.pl znajdziesz wiele maturalnych pomocy naukowych: repetytoria, vademeca, słowniki, testy gramatyczne, fiszki, arkusze egzaminacyjne, tablice czy podręczniki ze słownictwem.

Matura 2022: przedmioty dodatkowe

Maturzyści mogą przystąpić do egzaminu pisemnego z wielu przedmiotów dodatkowych (maksymalnie pięciu). Na poziomie rozszerzonym są to: polski, matematyka, WOS, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka. Jeśli chodzi o języki obce, przystąpienie do matury 2022 na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym możliwe jest z niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i łaciny.

Matura 2022: biologia

Matura z biologii zawierać będzie ok. 25 zadań, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. W arkuszu egzaminacyjnym z biologii mogą pojawić się materiały źródłowe: teksty, zdjęcia, rysunki, schematy, tabele, wykresy czy diagramy. W przygotowaniu do matury z biologii pomogą Ci takie materiały, jak: vademeca, repetytoria, tablice, przykładowe arkusze maturalne, zbiory zadań i słowniki tematyczne.

Matura 2022: fizyka   

Na arkuszu maturalnym z fizyki pojawi się ok. 20-30 zadań w formie otwartej i zamkniętej. Sprawdzać będą m.in. rozróżnianie i definiowanie pojęć, opisywanie procesów zjawisk fizycznych, planowanie i opisywanie wykonywania doświadczeń fizycznych czy wnioskowanie i uzasadnianie. Sklep Gandalf.com.pl oferuje liczne materiały do matury z fizyki 2022. W kategorii tej znajdziesz repetytoria maturalne, vademeca maturalne, zbiory zadań, testy i arkusze egzaminacyjne.

Matura 2022: chemia

Na maturze z chemii 2022 można spodziewać się ok. 45 zadań otwartych i zamkniętych. Ich celem będzie sprawdzenie umiejętności myślenia naukowego, projektowania doświadczeń i analizy wyników. Poszukujesz materiałów powtórzeniowych do matury z chemii 2022? Na Gandalf.com.pl znajdziesz niezbędne podręczniki i próbne arkusze maturalne.

Matura 2022: historia

Arkusz maturalny z historii sprawdzi umiejętności uczniów w zakresie chronologii, analizy i interpretacji oraz tworzenia narracji historycznej. Zawierać będzie 30 zadań, w większości otwartych, z wykorzystaniem różnych materiałów źródłowych. By dobrze przygotować się do matury z historii 2022, sięgnij po maturalne pomoce naukowe z oferty Gandalf.com.pl.

Matura 2022: geografia

Maturalny arkusz z geografii zawierać ma ok. 50 zadań. Odnosić się będą zarówno do zjawisk lokalnych, jak i globalnych. Maturzyści będą musieli wykazać się m.in. umiejętnością analizy i rozumowania przyczynowo-skutkowego. Przed egzaminem zajrzyj do materiałów powtórzeniowych do matury z geografii 2022. Szczególnie pomocne będą mapy, arkusze maturalne i wszelkie kompendia wiedzy.

Matura 2022: WOS

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie to przede wszystkim zadania otwarte. W sumie będzie ich ok. 30. Dotoczyć będą czterech obszarów: społeczeństwa, polityki, prawa i stosunków międzynarodowych. Na Gandalf.com.pl dostępnych jest wiele materiałów do matury z WOS-u 2022: tablice, repetytoria, vademeca, podręczniki czy testy.


z57
materiały pomocnicze do matury
1 - 57 z 1355 ofert