SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Podręcznik do religii klasa 1 szkoła podstawowa

Jednym z przedmiotów nieobowiązkowych w szkole jest religia. Z punktu widzenia kościoła, katecheza to bardzo ważny element formacji duchowej człowieka. Prowadzenie zajęć w szkole ułatwiają podręczniki do religii. Klasa 1 szkoły podstawowej to zetknięcie z religią w nieco innej formie, niż miało to miejsce w przedszkolu. Program nauczania powstał w oparciu o Podstawę programową katechezy kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku, przygotowaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Zawiera ona charakterystykę psychologiczną uczniów na każdym etapie edukacji, a także cele katechetyczne, zadania nauczycieli religii, wymagania dotyczące treści oraz propozycje współpracy z rodziną i parafią.

Książka do religii klasa 1 podstawowa

W sklepie Gandalf znajdziesz najpopularniejsze książki do religii klasy 1 podstawowej. Proponujemy m.in. pozycje z serii W drodze do Wieczernika czy Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Oferta zawiera publikacje znanych katolickich wydawnictw: Św. Wojciech, WAM, Św. Stanisława BM, Biblos, Diecezjalnego Sandomierz lub Jedność. Wśród propozycji są zarówno podręczniki do religii klasa 1 szkoła podstawowa, jak i zeszyty ćwiczeń.

Co znajdziesz w książkach do religii klasa 1 szkoła podstawowa?

Podręczniki do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej mają bogatą szatę graficzną, pełną rysunków, zdjęć czy reprodukcji dzieł sztuki. Zagadnienia religijne prezentowane są w jak najbardziej zrozumiały dla dziecka sposób – prostym, przystępnym językiem. Książki mają przejrzystą strukturę, a poszczególne lekcje odwołują się od Pisma Świętego. Fragmenty te zostają następnie odniesione do życia codziennego w rodzinie, szkole, wspólnocie. Dzięki książkom do religii klasy 1 szkoły podstawowej dziecko poznaje religijne piosenki, a naukę urozmaicają kolorowanki i wycinanki. Do niektórych publikacji dołączone są również pomoce multimedialne.

Ćwiczenia do religii klasa 1 podstawowa

Uzupełnienie podręczników do religii klasa 1 szkoła podstawowa stanowią zeszyty ćwiczeń. Pomagają one zrozumieć treść poszczególnych lekcji i utrwalić zdobytą wiedzę. Angażują uczniów w przeżywanie tajemnic wiary, kształtują postawy i pomagają przyswoić wartości. W zeszytach ćwiczeń do religii klasa 1 podstawowa dzieci uzupełniają rysunki wycinankami i naklejkami, a także tworzą własne. Poznają również chrześcijańskie symbole.

Religia klasa 1 szkoła podstawowa – efekty kształcenia

Po zakończeniu edukacji na lekcjach religii w klasie 1 szkoły podstawowej uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia, a także najważniejsze modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Dekalog, wykonać znak krzyża, a także wymienić przymioty Boga. Posiada również wiedzę na temat ważnych wydarzeń z życia Jezusa, sakramentów, znaków i symboli liturgicznych. Dzięki religii w klasie 1 podstawowej dowiaduje się także, jak zachować się w podczas modlitwy, w miejscach świętych, uczy się szanować Pismo Święte i zwracać do Boga w modlitwie.  

Religia klasa 1 podstawowa

W polskich szkołach nie ma obowiązku uczęszczania na ten przedmiot. Religia w klasie 1 podstawowej może być realizowana, gdy rodzice wyrażą taką chęć i podpiszą zgodę. Jeżeli nie, uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z etyki lub mieć tzw. ‘okienko’. Przedmiotu mogą nauczać katecheci lub duchowni. Celem religii w klasach 1-3 podstawowej jest kierowanie inicjacją sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.


... ...
szkoła podstawowa
klasa 1
religia