SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie
Wszystkie kategorie

Filozofia średniowieczna – książki na Gandalf.com.pl

Filozofia średniowiecza to okres niezwykle bogaty w różnorodne treści. Myśl ta wypracowała swoją własną metodologię, problematykę, a także terminologię. Jakie poglądy miał Św. Tomasz z Akwinu? Czym są ontologiczne dowody na istnienie Boga? Jak w średniowieczu rozwijała się filozofia przyrody? Na te oraz inne pytania odpowiedzi znajdziesz na stronie Gandalf.com.pl w kategorii filozofia średniowieczna książki.

Filozofia średniowiecza

Filozofia z okresu średniowiecza ma opinię wtórnej oraz mało interesującej. Miała ona być przesiąkniętą nadmiernym uwielbieniem autorytetów oraz wiernością tradycji – jawić się także miała jako uwstecznienie myśli starożytnej. Głównym powodem takiego stanu rzeczy była niechęć intelektualistów epoki oświecenia wobec filozofii średniowiecza. Książki wskazują, że uważali oni tamten okres za symbol zacofania społecznego. Taki obraz całej epoki wieków średnich dotrwał aż do początków XX wieku, kiedy to pod wpływem badań nad tekstami źródłowymi filozofii średniowiecznej stosunek ten zaczął stopniowo się zmieniać. Obecnie uważa się, że myśli tej epoki nie powinniśmy oceniać względem jej wkładu w filozofię nowoczesną, ale traktować ją jako jej zupełnie inny obszar.

Na filozofię średniowieczną duży wpływ wywarł neoplatonizm oraz arystotelizm. Ówcześni uczeni nie mieli jednak dostępu do oryginalnych dzieł tych filozofów – aż do XII wieku język starogrecki był praktycznie nieznany. Średniowieczna łacina także znacząco różniła się w stosunku do jej rzymskiej wersji. Problemy te nie zatrzymały jednak rozwoju filozofii średniowiecznej. Książki podają, że tematami, którymi interesowali się średniowieczni myśliciele, to między innymi Pierwszy Poruszyciel oraz pierwsza przyczyna. Grały one kluczową rolę w filozofii przyrody, w której Bóg stanowił konieczny element dla istnienia rzeczywistości. Myśliciele filozofii średniowiecznej zastanawiali się także nad źródłem pochodzenia władzy – czy wywodzi się ona od Boga, czy też od ludu – a także dyskutowano nad tym, kto powinien przewodzić całemu chrześcijańskiemu światu – cesarz czy papież.

Filozofia średniowieczna – książka

Filozofia średniowieczna wbrew pozorom jest bardzo interesująca. Pomoże ona odkryć naturę Boga, a także zagłębić się w odwieczną debatę na temat dualizmu oraz materializmu. Najciekawsze oraz najbardziej wartościowe publikacje na ten temat znajdują się na stronie Gandalf.com.pl.


... ...