RODO informacja dla Newsletterowiczów|regulamin | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

RODO informacja dla Newsletterowiczów

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporządzenie”), chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, obejmujących adres poczty elektronicznej, jest Gandalf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 37, 91-612 Łódź („Gandalf”, „Administrator” lub „my”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 42 252 39 23, lub za pomocą poczty elektronicznej: info@gandalf.com.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  w celu wykonywania umowy o świadczenie przez Gandalf usługi newslettera, polegającej na przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres e-mail newslettera z ofertami handlowymi, promocjami oraz innymi informacjami dotyczącymi m.in. nowości wydawniczych („usługa Newsletter”); 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy świadczenia usługi Newsletter, tj. do momentu rezygnacji z korzystania z usług Gandalf i wyrejestrowania się z Serwisu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
  • w celu zapewnienia najwyższej jakości usługi Newsletter, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, a także podmiotom współpracującym z Administratorem przy prowadzeniu akcji marketingowych;
  • przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
  • przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;
  • Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie występuje m.in. proces profilowania);
  • Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz jej wykonywania przez Gandalf. Brak podania tych danych osobowych (adresu e-mail) może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi Newsletter.

Jednocześnie, pragniemy zapewnić Panią/Pana, że wejście w życie przepisów RODO nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania z usług sklepu Gandalf.com.pl. Również z dniem 25 maja 2018 r. zaktualizujemy Regulamin sklepu internetowego gandalf.com.pl. Wprowadzone zostaną głównie zmiany dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy i pozdrawiamy,

Zespół Gandalf