Regulamin promocji Darmowa Dostawa z PayPo|pomoc | Gandalf.com.pl
SPRAWD殴 STATUS ZAM脫WIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie
  Regulamin promocji "Darmowa dostawa z PayPo" ("Regulamin")


搂 1. INFORMACJE OG脫LNE

-        Regulamin okre艣la warunki oraz zasady akcji promocyjnej pod nazw膮 "Darmowa dostawa z PayPo" ("Promocja").

-       Organizatorem Promocji jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzib膮 w 艁odzi przy ul. Beskidzkiej 37, 91-612 艁贸d藕, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla 艁odzi 艢r贸dmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, za numerem KRS 0000381992, o numerze NIP 527-265-21-85, posiadaj膮ca kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 17.205 000,00 z艂 (?Organizator?).

-   Ilekro膰 w Regulaminie jest mowa o:

-   Uczestniku Promocji - nale偶y przez to rozumie膰 osob臋 fizyczn膮, b臋d膮c膮 konsumentem w rozumieniu art 221 Kodeksu cywilnego, dokonuj膮c膮 zakupu w Sklepie Internetowym produkt贸w obj臋tych Promocj膮, o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 4  Regulaminu,

-   PayPo - nale偶y przez to rozumie膰 metod臋 p艂atno艣ci PayPo, kt贸ra zak艂ada zap艂at臋 za zakupy do 30 dni po ich dokonaniu. Us艂uga jest realizowana wraz z firm膮 PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, ul. Domaniewska 37 (02-672 Warszawa),

-   Sklepie Internetowym - nale偶y przez to rozumie膰 sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://www.gandalf.com.pl/.

-   Promocja prowadzona jest w Sklepie Internetowym.

-   Informacje dotycz膮ce warunk贸w i zasad sk艂adania zam贸wie艅, metod p艂atno艣ci, sposob贸w dostawy oraz procedury reklamacyjnej w Sklepie Internetowym okre艣la Regulamin zakup贸w dost臋pny pod adresem bhttps://www.gandalf.com.pl/regulamin/.搂 2. WARUNKI PROMOCJI

-   W Promocji mog膮 bra膰 udzia艂 wszyscy klienci Sklepu  Internetowego, kt贸rzy w okresie trwania Promocji, okre艣lonym w 搂 2 ust. 11 Regulaminu, dokonaj膮 zakupu z wykorzystaniem metody p艂atno艣ci PayPo.

-   W Promocji mo偶e wzi膮膰 udzia艂 u偶ytkownik pe艂noletni (uko艅czone 18 lat) lub niepe艂noletni, kt贸rego udzia艂 zostanie zg艂oszony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

-   W Promocji nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy oraz rodziny pracownik贸w i wsp贸艂pracownik贸w Organizatora.

-   Promocja polega na przyznaniu klientom Sklepu  Internetowego darmowej dostawy zam贸wienia.

-   Darmowa dostawa w ramach Promocji zostanie naliczona wy艂膮cznie w przypadku, w kt贸rym zam贸wienie zostanie pomy艣lnie op艂acone metod膮 p艂atno艣ci PayPo. Je艣li Uczestnik Promocji mimo wyboru metody p艂atno艣ci PayPo nie dokona op艂aty za zam贸wienie poprzez t膮 form臋, Organizator ma prawo naliczy膰 dodatkowe koszty zwi膮zane z dostaw膮 zam贸wienia wed艂ug standardowego cennika dost臋pnego na stronie: https://www.gandalf.com.pl/koszty-dostawy/ .

-   W wypadku niespe艂nienia warunk贸w wzi臋cia udzia艂u w Promocji, Klient b臋dzie m贸g艂 dokona膰 zakupu produkt贸w w cenach regularnych op艂acaj膮c zam贸wienie wed艂ug cennika koszt贸w dostaw.

-   Organizator nie przewiduje zmiany zni偶ki na inn膮 lub otrzymania przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieni臋偶nego czy zwrotu kwoty darmowej dostawy.

-   Promocja trwa od 1 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku lub do wyczerpania zapas贸w.

-   Ka偶dy z Uczestnik贸w Promocji mo偶e wzi膮膰 udzia艂 w Promocji wielokrotnie.


搂 4. REKLAMACJE

-   Reklamacje dotycz膮ce Promocji mo偶na przesy艂a膰 na adres: Gandalf Sp. z o.o., ul. Beskidzka 37, 91-612 艁贸d藕.

-   Zg艂oszenie reklamacji powinno zawiera膰 dok艂adny opis powodu reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika Promocji, na kt贸re zostanie przes艂ana odpowied藕 na reklamacj臋.

-   Reklamacje b臋d膮 rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik Promocji otrzyma odpowied藕 na reklamacj臋 na wskazany przez siebie adres e-mail lub w formie listu zwyk艂ego wys艂anego na adres do korespondencji wskazany w zg艂oszeniu reklamacji.搂 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

-   Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Gandalf Sp. z o.o. z siedzib膮 w 艁odzi.

-   Informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych dost臋pne s膮 pod adresem https://www.gandalf.com.pl/pomoc/polityka-prywatnosci/.搂 6. POSTANOWIENIA KO艃COWE

-   Organizator poinformuje o zmianie warunk贸w, wyczerpaniu zapas贸w lub wcze艣niejszym zako艅czeniu Promocji na stronie https://www.gandalf.com.pl/ .

-   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si臋 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa oraz postanowienia regulaminu zakup贸w w Sklepie Internetowym dost臋pnego pod adresem https://www.gandalf.com.pl/regulamin/. Gandalf.com.pl