Proszę słonia - wyniki, Konkurs | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

 

 

K  O  N  K  U  R  S

 

 

~~~~~~~ // ~~~~~~~

 

 

 

Kiedy Ludwik Jerzy Kern w 1962 roku pisał "Proszę słonia" nie przypuszczał,

 

 

że słoń Dominik tak mocno wpisze się w dziecięcy świat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakomita aktorka Teatru Narodowego Anna Seniuk

 

 

z wielką radością przypomina dzieciom tę pozycję w postaci audiobooka.

 

 

 

 

 

 

Biorąc udział w naszym konkursie możecie wygrać

 

 

jedną z trzech książek audio z autografem Anny Seniuk!

 


 

 

 

 

 

 

Konkurs trwa w dniach 11-21.09.2013r.
 

 


Zwycięzcami w konkursie zostali:

1. lumi2@poczta.onet.pl

2. jozefkrzyw@wp.pl

3. kurosowka@gmail.com

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.


Poleć konkurs na Facebook:


Poleć konkurs na Facebook

Pytania konkursowe:

Jak ma na imię główny bohater, który znalazł na strychu słonia Dominika?Z jakim problem boryka się główny bohater?
Regulamin konkursu Proszę słonia - wyniki

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.

2. Konkurs trwa od 11 do 21 września 2013 roku.

3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze RP.

4. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczone na stronie: http://www.gandalf.com.pl/konkursy/prosze-slonia/

5. W konkursie przyznane zostaną 3 równorzędnych nagrody w postaci audiobooka "Proszę słonia".

6. Nagrodzone zostaną 3 osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania jako 62., 124. oraz 186. osoba.

7. Zgłoszenia do konkursu wysłane nieprawidłowo, w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza automatycznie rejestrację w Księgarni Gandalf.com.pl, a więc założenie konta.

9. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

10. W konkursie może wziąć udział użytkownik pełnoletni (ukończone 18 lat) lub niepełnoletni, którego udział zostanie zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego, oraz w terminie odpowie na pytania i jest zarejestrowanym użytkownikiem Księgarni.

11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora konkursu.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

14. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej Gandalf.com.pl do 27 września 2013 roku.

15. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

16. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail na stronach serwisu Gandalf.com.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu nagroda przepada.

17. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.

18. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.