SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

 

Hipokryzja. Szermierka słowna. Spirala agresji.

 

Najnowszy film Romana Polańskiego
 


 

już na DVD i Blu-Ray.


Z tej okazji zapraszamy do konkursu premierowego.

 

Odpowiedz prawidłowo na trzy (3) pytania, a być może wygrasz premierowy film.

 

 

Konkurs trwa w dniach 6 - 17 czerwca 2012 roku.

 

 

 

Odpowiedz na pytania, aby wziąć udział w konkursie.

 

 

 

 

 


Zwycięzcami w konkursie zostali:

1. z.dziura@interia.pl

2. apoccalipsa@wp.pl

3. martul12@o2.pl

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.


Poleć konkurs na Facebook:


Poleć konkurs na Facebook

Pytania konkursowe:

Za jaki film Roman Polański otrzymał Oscara dla najlepszego reżysera?W jakim mieście rozgrywa się akcja filmuNa podstawie jakiej sztuki Roman Polański nakręcił
Regulamin konkursu Konkurs premierowy filmu Rzeź

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.
2. Konkurs trwa od 6 do 17 czerwca 2012 roku.
3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze RP.
4. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania konkursowe zamieszczone na stronie:
5. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody, każda w postaci filmu „Rzeź”.
6. Nagrodzone zostaną 3. osoby: 80, 156 oraz 252. osoba, która prawidłowo udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe w trakcie jego trwania.
7. Zgłoszenia do konkursu wysłane nieprawidłowo, w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
9. W konkursie może wziąć udział użytkownik pełnoletni (ukończone 18 lat) lub niepełnoletni, którego udział zostanie zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego, oraz w terminie odpowie na pytania i jest zarejestrowanym użytkownikiem Księgarni.
10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora konkursu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
13. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej Gandalf.com.pl do 29 czerwca 2012 roku.
14. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.
15. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach serwisu Gandalf.com.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu nagroda przepada.
16. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.
17. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.