SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

 

Euro 2012 – konkurs

 

 

 

8 czerwca 2012 roku rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.


Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs.

 

 

 

 

Odpowiedz na pytania, aby mieć szansę na wygranie jednej z czterech nagród:


-> jednego zestawu sportowego składającego się z torby, piłki do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej


-> trzy (3) egzemplarze książki „Deyna”

 

 

 

 

Konkurs trwa od 12 do 24 czerwca 2012 roku.

 

 

 

Odpowiedz na pytania, aby wziąć udział w konkursie.

 

 

 

 

 


Zwycięzcami w konkursie zostali:

1. zuzankac@interia.pl

2. klauda@wp.pl

3. kajanna@go2.pl

4. rourage@wp.pl

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.


Poleć konkurs na Facebook:


Poleć konkurs na Facebook

Pytania konkursowe:

Ile lat w Legii Warszawa występował Kazimierz Deyna?Tegoroczna impreza to który turniej piłki nożnej o Mistrzostwo Europy?
Regulamin konkursu Konkurs Euro 2012

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.
2. Konkurs trwa od 12 do 24 czerwca 2012 roku.
3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze RP.
4. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania konkursowe zamieszczone na stronie:
5. W konkursie przyznane zostaną 4 nagrody: jednego zestawu sportowego składającego się z torby, piłki do koszykówki, do siatkówki, do piłki nożnej oraz trzech egzemplarzy książki „Deyna”
6. Nagrodzone zostaną 4. osoby: 68., 134., 294 oraz 342. osoba, która prawidłowo udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe w trakcie jego trwania.
7. Zgłoszenia do konkursu wysłane nieprawidłowo, w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
9. W konkursie może wziąć udział użytkownik pełnoletni (ukończone 18 lat) lub niepełnoletni, którego udział zostanie zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego, oraz w terminie odpowie na pytania i jest zarejestrowanym użytkownikiem Księgarni.
10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora konkursu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
13. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej Gandalf.com.pl do 30 czerwca 2012 roku.
14. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.
15. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach serwisu Gandalf.com.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu nagroda przepada.
16. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.
17. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.