SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

 

 

ZACZYTANE DZIECI, TO SZCZĘŚLIWE DZIECI

 

 

"A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi,
Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat...
Spójrz w oczy swego dziecka,
w sercu ci się zbudzi radość,
której nie zaćmi najsmutniejszy świat."
Julian Ejsmond

 

 

    
 

 

Z okazji zbliżającego się radosnego święta wszystkich dzieci - Dnia Dziecka - przygotowaliśmy konkurs fotograficzny.

 

Czy Twoja pociecha potrafi już sama czytać, czy może jest dopiero na etapie oglądania obrazków? Masz w domu Małego Mola Książkowego, który siedzi nieustannie z nosem

w książkach lub w monitorze?
Jeśli którykolwiek powyższy opis pasuje do Twojego dziecka, koniecznie weź udział

w naszym konkursie! Zrób zdjęcie swojemu dziecku lub swoim dzieciom i pokaż, że
 

Zaczytane dzieci, to szczęśliwe dzieci.

 

Konkurs trwa od 17 do 30 maja 2012 roku.

 

 

PARTNER KONKURSU

PATRON MEDIALNY


 

1 czerwca nasze jury wybierze aż 10. laureatów, którzy otrzymają następujące nagrody:

 

1. miejsce:

  • profesjonalna sesja zdjęciowa

dla Twojego dziecka lub całej rodziny z dojazdem do zwycięzcy
 

2. miejsce i 3. miejsce:

  • fotoksiążka oraz bon na zakupy

w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 100,00 PLN
 

4. miejsce, 5. miejsce, 6. miejsce, 7. miejsce i 8. miejsce:

  • bon na sesję zdjęciową dla zwycięzcy, bon na zakupy

w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 50,00 PLN oraz pakiet 3. książek (dostosowany do wieku dziecka)

 

9. miejsce i 10. miejsce:

  • pakiet 3. książek

(dostosowany do wieku dziecka)

 

 

Aby wziąć udział w konkursie, prześlij na adres konkursy@gandalf.com.pl

maksymalnie do trzech zdjęć wraz z krótkim opisem.

W temacie maila prosimy wpisać: "Konkurs Dzień Dziecka".

 

Konkurs trwa od 17 maja do 30 maja 2012r.

 
zobacz nadesłane zdjęcia
zobacz wyniki konkursu

 
TO NIE KONIEC ATRAKCJI!!!!

 

 

 

Dodatkowo, wszystkie książki z kategorii dla dzieci i młodzieży

do kupienia z rabatem do 30%,


 

wszystkie filmy z kategorii Dla dzieci do kupienia z 15% rabatem,

 

 

wszystkie puzzle z kategorii Dla dzieci do kupienia z 15% rabatem.

 

 

Czas trwania akcji promocyjnej: 17.05-01.06.2012r.

 Regulamin konkursu Zaczytane dzieci, to szczęśliwe dzieci

 

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r..

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17. maja 2012r., a kończy się dnia 30 maja 2012r.

3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze RP.

4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie jeden przedstawiciel Organizatora i jeden przedstawiciel Partnera (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

5. Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu Organizatorowi maksymalnie 3 ciekawych zdjęć interpretujących hasło konkursowe: Zaczytane dzieci, to szczęśliwe dzieci (dalej "Fotografia"). Fotografie nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami, jak również nie mogą zawierać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Fotografie, które nie spełniają powyższego zastrzeżenia nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców; Fotografie nie mogą również zawierać treści pornograficznych. Zdjęcia mogą być nadesłane w formacie jpg, png lub gif. Maksymalna objętość jednego pliku to 5 MB.

6. Fotografie należy dostarczyć Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkursy@gandalf.com.pl. Nadesłane przez Uczestnika elementy (pseudonim, zdjęcie/zdjęcia, opis, e-mail) zwane są dalej w niniejszym Regulaminie "Zgłoszeniem".

7. Zgłoszenia przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie muszą być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie mogą stanowić opracowań innych utworów, nie mogą w nich być wykorzystywane jakiekolwiek ilustracje, zdjęcia lub inne elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. Uczestnik poprzez przesłanie zdjęcia/filmu potwierdza, że przysługują mu do zdjęcia/zdjęć wszelkie prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Uczestnik poprzez wysłanie zdjęcia lub zdjęć w ramach Zgłoszenia potwierdza także, że to jego wizerunek znajduje się na zdjęciu/zdjęciach, wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach konkursu i że uzyskał zgodę innych osób których wizerunki znajdują się na zdjęciu/zdjęciach na wykorzystanie zdjęcia/zdjęć w ramach Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniach poprzednich.

8. W Konkursie zostanie wyłoniony jeden (1) zwycięzca nagrody I stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody II stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody III stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody IV stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody V stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody VI stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody VII stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody VIII stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody IX stopnia, jeden (1) zwycięzca nagrody X stopnia,

9. Organizator przewiduje dla zwycięzców Konkursu:

a) jedną (1) nagrodę I stopnia tj. profesjonalną sesję zdjęciową dla dziecka lub całej rodziny autorstwa Ulanka.net. (z dojazdem do zwycięzcy na terenie Polski). Na nagrodę składa się 20 zdjęć wraz z odbitkami przekazane na płycie w ciągu 2 tygodni od ich wykonania. Termin wykorzystania nagrody: 31.10.2012r.

b) jedną (1) nagrodę II stopnia tj. fotoksiążkę (formatu A4 -20/30cm) autorstwa Ulanka.net wykonaną ze zdjęć nadesłanych przez zwycięzcę (składającą się z 5 kart) oraz bon na zakupy w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 100,00 PLN. Termin nadesłania zdjęć przez zwycięzcę do fotoksiążki upływa z dniem 31.12.2012r.

c) jedną (1) nagrodę III stopnia tj. fotoksiążkę (formatu A4 -20/30cm) autorstwa Ulanka.net wykonaną ze zdjęć nadesłanych przez zwycięzcę (składającą się z 5 kart) oraz bon na zakupy w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 100,00 PLN. Termin nadesłania zdjęć przez zwycięzcę do fotoksiążki upływa z dniem 31.12.2012r.

d) jedną (1) nagrodę IV stopnia tj. bon na sesję zdjęciową autorstwa Ulanka.net dla zwycięzcy (obejmujący 6 dowolnych zdjęć, bez dojazdu do klienta), bon na zakupy w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 50,00 PLN oraz pakiet 3 książek (dostosowany do wieku zwycięzcy ? książki wybierane przez Komisję Konkursową z dostępnej puli księgarni). Termin realizacji bonu na sesję zdjęciową upływa z dniem 31.10.2012r.

e) jedną (1) nagrodę V stopnia tj. bon na sesję zdjęciową autorstwa Ulanka.net dla zwycięzcy (obejmujący 6 dowolnych zdjęć, bez dojazdu do klienta), bon na zakupy w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 50,00 PLN oraz pakiet 3 książek (dostosowany do wieku zwycięzcy ? książki wybierane przez Komisję Konkursową z dostępnej puli księgarni). Termin realizacji bonu na sesję zdjęciową upływa z dniem 31.10.2012r.

f) jedną (1) nagrodę VI stopnia tj. bon na sesję zdjęciową autorstwa Ulanka.net dla zwycięzcy (obejmujący 6 dowolnych zdjęć, bez dojazdu do klienta), bon na zakupy w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 50,00 PLN oraz pakiet 3 książek (dostosowany do wieku zwycięzcy ? książki wybierane przez Komisję Konkursową z dostępnej puli księgarni). Termin realizacji bonu na sesję zdjęciową upływa z dniem 31.10.2012r.

g) jedną (1) nagrodę VII stopnia tj. bon na sesję zdjęciową autorstwa Ulanka.net dla zwycięzcy (obejmujący 6 dowolnych zdjęć, bez dojazdu do klienta), bon na zakupy w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 50,00 PLN oraz pakiet 3 książek (dostosowany do wieku zwycięzcy ? książki wybierane przez Komisję Konkursową z dostępnej puli księgarni). Termin realizacji bonu na sesję zdjęciową upływa z dniem 31.10.2012r.

h) jedną (1) nagrodę VIII stopnia tj. bon na sesję zdjęciową autorstwa Ulanka.net dla zwycięzcy (obejmujący 6 dowolnych zdjęć, bez dojazdu do klienta), bon na zakupy w księgarni Gandalf.com.pl o wartości 50,00 PLN oraz pakiet 3 książek (dostosowany do wieku zwycięzcy ? książki wybierane przez Komisję Konkursową z dostępnej puli księgarni). Termin realizacji bonu na sesję zdjęciową upływa z dniem 31.10.2012r.

i) jedną (1) nagrodę IX stopnia tj. pakiet 3 książek (dostosowany do wieku zwycięzcy - książki wybierane przez Komisję Konkursową z dostępnej puli księgarni)

j) jedną (1) nagrodę X stopnia tj. pakiet 3 książek (dostosowany do wieku zwycięzcy - książki wybierane przez Komisję Konkursową z dostępnej puli księgarni)

10. Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 (dziesięciu) zwycięzców przez Komisję Konkursową. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność zdjęcia/zdjęć oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Zgłoszenie; autorzy Zgłoszeń wybranych przez Komisję Konkursową zostaną zwycięzcami Konkursu;

11. Zgłoszenia do konkursu wysłane nieprawidłowo, w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

12. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

13. W konkursie może wziąć udział użytkownik pełnoletni (ukończone 18lat) lub niepełnoletni, którego udział zostanie zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego, oraz w terminie wykona zadanie konkursowe i jest zarejestrowanym użytkownikiem Księgarni.

14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora konkursu.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

17. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej Gandalf.com.pl do dnia 01.06.2012r.

18. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany w zgłoszeniu konkursowym do dnia 6. czerwca 2012r..

19. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, inicjału nazwiska na stronach serwisu Gandalf.com.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu nagroda przepada.

20. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.

21. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

24. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.