SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Dane kontaktowe do Księgarni Internetowej Gandalf.com.pl:

GANDALF Sp. z o.o.

ul. Beskidzka 37

91-612 Łódź

Biuro Obsługi Klienta:

e-mail: info@gandalf.com.pl

tel.: 42 252 39 23

Biuro Obsługi Klienta pozostaje do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 18.


Teraz zwrotu lub reklamacji dokonasz łatwo poprzez naszą usługę online:

DOKONAJ ZWROTU LUB REKLAMACJI

Aby zrealizować reklamację potrzebujesz skorzystać z jednego z formularzy do zwrotów i reklamacji. 

Formularz odstąpienia od umowy
dla e-wydań

POBIERZ

Formularz odstąpienia od umowy
wersja ogólna

POBIERZ

Formularz reklamacji

POBIERZ

 

Gwarancja Rezygnacji z Zamówienia i Zwrotu Pieniędzy

Poniżej znajdziesz dokładne wytyczne i procedury procesu zwrotu i reklamacji. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia. Sklep gwarantuje zwrot otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Po otrzymaniu od Klienta informacji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy pieniądze zostaną niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie, które nie powoduje dodatkowych kosztów. W przypadku wpłaty na poczcie, bądź zapłaty za towar za pobraniem, Sklep prosi o informacją o numerze rachunku bankowego Klienta dla celów dokonania zwrotu płatności (w formularzu odstąpienia lub w panelu klienta).

Towar należy odesłać lub przekazać na adres Gandalf sp. z o.o. ul. Beskidzka 37, 91-612 Łódź - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Zgodnie z ww. ustawą o prawach konsumenta, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, dlatego też Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko e-wydań)

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy dotyczącej e-wydania bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, chyba że przed upływem tego terminu:

a) Klient wyraził zgodę na spełnienie świadczenia Sklepowi polegającego na udostępnieniu mu do pobrania pliku z treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

b) świadczenie Sklepu zostało spełnione i plik z treścią cyfrową został pobrany (użyto przycisku),

c) Klient został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy w takim przypadku.

POBIERZ formularz odstąpienia od umowy dla e-wydań

 

 

Skuteczność odstąpienia (dotyczy towarów i e-wydań)

Aby odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru należy poinformować Gandalf Sp. z .o.o. z siedzibą w Łodzi (91-612) przy ul. Beskidzka 37, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wysłanego pocztą lub drogą elektroniczną na adres email: info@gandalf.com.pl). W tym celu można skorzystać z formularza udostępnianego przez Sklep. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

POBIERZ ogólny formularz odstąpienia od umowy

 

 

POBIERZ formularz reklamacji

 

 

Reklamacje:

1. Wady fabryczne/uszkodzenia (towaru i e-wydania)

Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy o informację mailową oraz przesłanie wadliwego towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje jednak przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Za towar wadliwy uznaje się produkt, który posiada wady fizyczne. W przypadku reklamowania e-wydania należy skontaktować się ze Sklepem i poinformować o wadzie zakupionego pliku. Za wadliwe e-wydanie uznaje się plik, który posiada wady techniczne. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient będzie powiadomiony indywidualnie.

2. Błędnie zamówiony towar przez Klienta

Jeżeli po otrzymaniu pozycji okaże się, iż zamawiane towary zostały mylnie zamówione, można dokonać wymiany. W tym celu:

Złóż nowe zamówienie na odpowiedni produkt wybierając płatność "przelewem tradycyjnym" i nie wykonuj płatności. Następnie odeślij ten niewłaściwy (nie może nosić żadnych śladów użytkowania czy być pozbawiony folii) na własny koszt w terminie 14 dni (od otrzymania), do przesyłki dołącz krótkie wyjaśnienie powodu zwrotu oraz numer nowego zamówienia. Wartość zwróconego produktu przeksięgujemy na nowe zamówienie, ewentualną różnicę w cenie oraz koszty przesyłki dopłacisz przelewem. Nasz adres: GANDALF Sp. z o.o., ul. Beskidzka 37, 91-612 Łódź.

Odsyłane pozycje nie mogą być zniszczone, bądź rozpakowane, jeśli były fabrycznie zafoliowane. Koszt odesłania mylnie zamówionej pozycji oraz dosłania nowej pozycji ponosi Klient. Jeśli w związku z wymianą pozycji powstanie nadpłata, zwrócimy ją na Twoje konto.

Koszt dosłania oraz ewentualną dopłatę należy wpłacić na jedno z naszych kont z dopiskiem "dopłata do wymienionych pozycji z /numer zamówienia/"

3. Przesyłka niezgodna z zamówieniem

Jeśli po otworzeniu przesyłki okaże się, że znajdujące się pozycje zostały mylnie do Ciebie przesłane, lub część zamówienia nie zgadza się z pozycjami zamawianymi, skontaktuj się z nami.

Mylnie wysłane tytuły należy przesłać na adres Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Do przesyłki należy dołączyć informację, na którą pozycję mamy dokonać wymiany, oraz numer konta, na które dokonamy zwrotu poniesionych kosztów odesłania towarów.

Jeśli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że brakuje pozycji zawartej na dołączonej fakturze, niezwłocznie skontaktuj się z nami. Jeśli po sprawdzeniu, okaże się, że w Twojej paczce brakowało zgłaszanej pozycji, zostanie ona do Ciebie dosłana w możliwie jak najszybszym terminie. Koszty wysyłki pokrywa w tym wypadku Sklep.

 

Zwroty i reklamacje urządzeń elektronicznych:

Autoryzowany serwis czytników Pocketbook i OnyxBoox - https://rma.fixit-service.com/
Kindle (Amazon) - skontaktuj się z nami!

 

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy wynikający z uwzględnienia reklamacji zostanie dokonany niezwłocznie po weryfikacji reklamacji w następujący sposób:

- jeśli zamówienie opłacone było przelewem - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,

- jeśli zamówienie opłacone było kartą kredytową lub PayPal - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty lub konto PayPal,

- jeśli zamówienie opłacone za pobraniem, zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane konto bankowe,

- jeśli zamówienie opłacone bonem prezentowym - zwrot nastąpi na bon.

DOKONAJ ZWROTU LUB REKLAMACJI