Zwroty i reklamacje | Pomoc | Gandalf.com.pl
SPRAWD殴 STATUS ZAM脫WIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Dane kontaktowe do Ksi臋garni Internetowej Gandalf.com.pl:

GANDALF Sp. z o.o.

ul. Beskidzka 37

91-612 艁贸d藕

Biuro Obs艂ugi Klienta:

e-mail: [email protected]

tel.: 42 252 39 23

Biuro Obs艂ugi Klienta pozostaje do Twojej dyspozycji od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 9 - 18.

Zwroty i reklamacje urz膮dze艅 elektronicznych:

Autoryzowany serwis czytnik贸w Pocketbook i OnyxBoox - https://rma.fixit-service.com/
Kindle (Amazon) - skontaktuj si臋 z nami!


Teraz zwrotu lub reklamacji dokonasz 艂atwo poprzez nasz膮 us艂ug臋 online:

DOKONAJ ZWROTU LUB REKLAMACJI

Aby zrealizowa膰 reklamacj臋 potrzebujesz skorzysta膰 z jednego z formularzy do zwrot贸w i reklamacji.聽

Formularz odst膮pienia od umowy
dla e-wyda艅

POBIERZ

Formularz odst膮pienia od umowy
wersja og贸lna

POBIERZ

Formularz reklamacji

POBIERZ

Gwarancja Rezygnacji z Zam贸wienia i Zwrotu Pieni臋dzy

Poni偶ej znajdziesz dok艂adne wytyczne i procedury procesu zwrotu i reklamacji. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego mo偶e odst膮pi膰 od umowy i zwr贸ci膰 towar bez podania przyczyny w ci膮gu 14 dni od daty odebrania przesy艂ki przez Klienta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik.

Do zwracanego towaru nale偶y do艂膮czy膰 numer zam贸wienia. Sklep gwarantuje zwrot otrzymanych od Klienta p艂atno艣ci, w tym koszt贸w dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sklep. Po otrzymaniu od Klienta informacji o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy pieni膮dze zostan膮 niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, zwr贸cone przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jaki zosta艂y u偶yty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie Klient zgadza si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie powoduje dodatkowych koszt贸w. W przypadku wp艂aty na poczcie, b膮d藕 zap艂aty za towar za pobraniem, Sklep prosi o informacj膮 o numerze rachunku bankowego Klienta dla cel贸w dokonania zwrotu p艂atno艣ci (w formularzu odst膮pienia lub w panelu klienta).

Towar nale偶y odes艂a膰 lub przekaza膰 na adres Gandalf sp. z o.o. ul. Beskidzka 37, 91-612 艁贸d藕 - niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Klient poinformowa艂 Sklep o odst膮pieniu od umowy. Termin jest zachowany, je偶eli towar zostanie odes艂any przed up艂ywem terminu 14 dni.

Zgodnie z ww. ustaw膮 o prawach konsumenta, Klient ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru, dlatego te偶 Sklep nie przyjmuje przesy艂ek odsy艂anych za pobraniem.

Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Odst膮pienie od umowy (dotyczy tylko e-wyda艅)

Zgodnie z ustaw膮 z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego mo偶e odst膮pi膰 od umowy dotycz膮cej e-wydania bez podania przyczyny w ci膮gu 14 dni od daty zawarcia umowy, chyba 偶e przed up艂ywem tego terminu:

a) Klient wyrazi艂 zgod臋 na spe艂nienie 艣wiadczenia Sklepowi polegaj膮cego na udost臋pnieniu mu do pobrania pliku z tre艣ci膮 cyfrow膮 niezapisan膮 na no艣niku materialnym,

b) 艣wiadczenie Sklepu zosta艂o spe艂nione i plik z tre艣ci膮 cyfrow膮 zosta艂 pobrany (u偶yto przycisku),

c) Klient zosta艂 poinformowany o utracie prawa odst膮pienia od umowy w takim przypadku.

Formularz odst膮pienia od umowy dla e-wyda艅 pobierzesz

POBIERZ

Skuteczno艣膰 odst膮pienia (dotyczy towar贸w i e-wyda艅)

Aby odst膮pi膰 od umowy i dokona膰 zwrotu towaru nale偶y poinformowa膰 Gandalf Sp. z .o.o. z siedzib膮 w 艁odzi (91-612) przy ul. Beskidzka 37, o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (wys艂anego poczt膮 lub drog膮 elektroniczn膮 na adres email: [email protected]). W tym celu mo偶na skorzysta膰 z formularza udost臋pnianego przez Sklep. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycz膮ca wykonania prawa odst膮pienia od umowy zosta艂a wys艂ana przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Og贸lny formularz odst膮pienia od umowy pobierzesz

POBIERZ

Formularz reklamacji pobierzesz

POBIERZ

Reklamacje:

1. Wady fabryczne/uszkodzenia (towaru i e-wydania)

Je艣li zakupiony towar ma wady fabryczne lub zosta艂 uszkodzony w trakcie przesy艂ania prosimy o informacj臋 mailow膮 oraz przes艂anie wadliwego towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje jednak przesy艂ek odsy艂anych za pobraniem. W przypadku uwzgl臋dnienia reklamacji poniesione koszty przes艂ania reklamowanego towaru zostan膮 niezw艂ocznie po otrzymaniu przesy艂ki odes艂ane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrze偶eniem, 偶e zwracane b臋d膮 koszty w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej kosztom dostarczenia przesy艂ki za po艣rednictwem Poczty Polskiej. Do reklamowanej przesy艂ki nale偶y do艂膮czy膰 faktur臋 wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pe艂nowarto艣ciowy, je偶eli tylko b臋dzie to mo偶liwe. Za towar wadliwy uznaje si臋 produkt, kt贸ry posiada wady fizyczne. W przypadku reklamowania e-wydania nale偶y skontaktowa膰 si臋 ze Sklepem i poinformowa膰 o wadzie zakupionego pliku. Za wadliwe e-wydanie uznaje si臋 plik, kt贸ry posiada wady techniczne. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient b臋dzie powiadomiony indywidualnie.

2. B艂臋dnie zam贸wiony towar przez Klienta

Je偶eli po otrzymaniu pozycji oka偶e si臋, i偶 zamawiane towary zosta艂y mylnie zam贸wione, mo偶na dokona膰 wymiany. W tym celu:

Z艂贸偶 nowe zam贸wienie na odpowiedni produkt wybieraj膮c p艂atno艣膰 "przelewem tradycyjnym" i nie wykonuj p艂atno艣ci. Nast臋pnie ode艣lij ten niew艂a艣ciwy (nie mo偶e nosi膰 偶adnych 艣lad贸w u偶ytkowania czy聽by膰 pozbawiony folii) na w艂asny koszt w terminie 14 dni (od otrzymania), do przesy艂ki do艂膮cz kr贸tkie wyja艣nienie powodu zwrotu oraz numer nowego zam贸wienia. Warto艣膰 zwr贸conego produktu przeksi臋gujemy na nowe zam贸wienie, ewentualn膮 r贸偶nic臋 w cenie oraz koszty przesy艂ki dop艂acisz przelewem. Nasz adres: GANDALF Sp. z o.o., ul. Beskidzka 37, 91-612 艁贸d藕.

Odsy艂ane pozycje nie mog膮 by膰 zniszczone, b膮d藕 rozpakowane, je艣li by艂y fabrycznie zafoliowane. Koszt odes艂ania mylnie zam贸wionej pozycji oraz dos艂ania nowej pozycji ponosi Klient. Je艣li w zwi膮zku z wymian膮 pozycji powstanie nadp艂ata, zwr贸cimy j膮 na Twoje konto.

Koszt dos艂ania oraz ewentualn膮 dop艂at臋 nale偶y wp艂aci膰 na jedno z naszych kont z dopiskiem "dop艂ata do wymienionych pozycji z /numer zam贸wienia/"

3. Przesy艂ka niezgodna z zam贸wieniem

Je艣li po otworzeniu przesy艂ki oka偶e si臋, 偶e znajduj膮ce si臋 pozycje zosta艂y mylnie do Ciebie przes艂ane, lub cz臋艣膰 zam贸wienia nie zgadza si臋 z pozycjami zamawianymi, skontaktuj si臋 z nami.

Mylnie wys艂ane tytu艂y nale偶y przes艂a膰 na adres Sklepu za po艣rednictwem Poczty Polskiej聽listem poleconym. Do przesy艂ki nale偶y do艂膮czy膰 informacj臋, na kt贸r膮 pozycj臋 mamy dokona膰 wymiany, oraz numer konta, na kt贸re dokonamy zwrotu poniesionych koszt贸w odes艂ania towar贸w.

Je艣li po otrzymaniu przesy艂ki oka偶e si臋, 偶e brakuje pozycji zawartej na do艂膮czonej fakturze, niezw艂ocznie skontaktuj si臋 z nami. Je艣li po sprawdzeniu, oka偶e si臋, 偶e w Twojej paczce brakowa艂o zg艂aszanej pozycji, zostanie ona do Ciebie dos艂ana w mo偶liwie jak najszybszym terminie. Koszty wysy艂ki pokrywa w tym wypadku Sklep.

Zwrot pieni臋dzy

Zwrot pieni臋dzy wynikaj膮cy z uwzgl臋dnienia reklamacji zostanie dokonany niezw艂ocznie po weryfikacji reklamacji w nast臋puj膮cy spos贸b:

- je艣li zam贸wienie op艂acone by艂o przelewem - zwrot nast膮pi bezpo艣rednio na konto, z kt贸rego otrzymali艣my przelew,

- je艣li zam贸wienie op艂acone by艂o kart膮 kredytow膮 lub PayPal - zwrot nast膮pi bezpo艣rednio na konto karty lub konto PayPal,

- je艣li zam贸wienie op艂acone za pobraniem,聽zwrot pieni臋dzy nast膮pi na wskazane konto bankowe,

- je艣li zam贸wienie op艂acone bonem prezentowym - zwrot nast膮pi na bon.

DOKONAJ ZWROTU LUB REKLAMACJI