Ochrona danych osobowych | Warunki zakupów | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Księgarnię Internetową "Gandalf Sp. z o.o." z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzka 37.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy:

- wysłania zamówienia oraz jeśli Klient wyraża na to zgodę

- w celu informowania o nowościach i promocjach oferowanych przez Księgarnię Internetową "Gandalf".

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych na stronie Księgarni Gandalf, każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).