SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Regulamin usługi Newsletter

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE O USŁUDZE

1.Usługa Newslettera świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie tej usługi, zawartej przez subskrybenta z Gandalf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Beskidzkiej 37, KRS 0000381992 (dalej „Gandalf” lub „Księgarnia”).

2.Świadczenie usługi następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od Gandalf wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o nowościach, bestsellerach, promocjach i ofertach specjalnych.

3.Subskrybenci usługi Newsletter, którzy zarejestrowali się w serwisie Księgarni oraz zaznaczyli właściwe opcje w swoim koncie użytkownika, mogą - w oparciu o osobiste preferencje podane przez siebie lub ustalone przez Gandalf - otrzymywać powiadomienia o nowych tytułach z wybranej grupy tematycznej lub ulubionego autora, czy też powiadomienia powiązane z danym wyrażeniem.

4.Świadczenie przez Księgarnię na rzecz swoich subskrybentów usługi Newslettera nie jest możliwe bez podania przez subskrybenta jego adresu e-mail, a w przypadku subskrybentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, bez ustalenia zebrania informacji na temat ich osobistych preferencji. 

5.Korzystanie z usługi Newsletter jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z tej usługi.

§ 2

ZAMÓWIENIE USŁUGI

1.Usługa Newslettera świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły. 

2.W przypadku osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami Księgarni, a chcą otrzymywać Newsletter, należy wpisać swój adres e-mail w okienku „NEWSLETTER” znajdującym się na stronie głównej po prawej stronie. Zabrania się ujawniania adresów e-mail osób, które nie należą do osób zamawiających usługę.

3.Z kolei osoby zarejestrowane w serwisie Księgarni zostają dopisane do listy subskrybentów Newslettera z chwilą dokonania rejestracji w serwisie i zaznaczenia pola „Zapisz się na newsletter” .

4.W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera należy kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania adresu skrzynki pocztowej do listy subskrybentów usługi Newsletter. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą kliknięcia w ww. link aktywacyjny). 

§ 3

REZYGNACJA Z USŁUGI 

1.W treści każdej wiadomości e-mail stanowiącej Newsletter zamieszczana jest informacja o możliwości rezygnacji z usługi Newslettera. 

2.W celu usunięcia adresu e-mail z listy subskrybentów usługi Newsletter każda osoba, która zamówiła usługę Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi poprzez kliknięcie w link zawarty w każdej wiadomości zawierającej newsletter. 

3.Osoba, która zamówiła usługę Newsletter i posiada konto w serwisie Księgarni, może zrezygnować z tej usługi z poziomu swojego konta wybierając opcję „WYPISZ ”.

4.Ponadto, subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

§ 4

REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje i skargi, związane ze świadczeniem usług Newslettera subskrybent  może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tych usług. 

2.Reklamację należy skierować na piśmie na adres Księgarni (Gandalf Sp. z o.o. 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 37) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@gandalf.com.pl, z dopiskiem „Reklamacja – Newsletter”.

3.Reklamacja dla swej skuteczności powinna zawierać adres email subskrybenta, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.

4.Gandalf rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Subskrybent  zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi w formie korespondencji e-mail skierowanej na adres e-mail właściwy dla subskrybenta.