rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Nazwisko tworzy charakter Liczby kreatorem Twojej indywidualności
ocena: 6, głosów: 6
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Nazwisko tworzy charakter Liczby kreatorem Twojej indywidualności

WSTĘP
Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że w tej książce znajdziesz wszelkie informacje potrzebne Tobie do stworzenia pełnego portretu numerologicznego opisującego biofizyczną i psychiczną strukturę osobowości. Według numerologii strukturę tę tworzą kombinacje liczb prostych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, liczb złożonych, liczb mistrzowskich wynikające z wibracji liczb: typu osobowości i drogi życia (cała data urodzenia), dnia urodzenia, imienia i nazwiska. Znaczenie w tym opisie odgrywa także symbolika liter, z jakich zbudowane jest Twoje imię i nazwisko oraz miasto i kraj, w którym się urodziłeś. W poprzednich moich książkach starałam się pokazać pewne ogólne cechy wynikające z całej daty urodzenia i dnia urodzenia, a teraz łączę te informacje z imieniem i nazwiskiem, jakim posługujemy się na co dzień. Imię i nazwisko nie mają nic wspólnego z duszą, duchem, bo są one bezosobowe. Imię i nazwisko jest nam potrzebne w świecie materialnym, ale w duchowym nie istnieje. Jest wyrazicielem „ego”, materialnej persony, którą posługujemy się, aby zrealizować duchowy rozwój. Stanowi ono ubranie, które dusza musi przywdziać, bo bez niego nie sposób zrealizować się w materialnej rzeczywistości. Na przestrzeni życia wiele osób zmienia swoje dane personalne, a powody są różne. Jedne uwarunkowane są duchowym rozwojem. Dusza osiągnęła swoje cele rozwojowe i aby dalej wzrastać potrzebuje nowego ubrania, nowej persony, ponieważ tamta nie zapewnia już odpowiedniego narzędzia wzrastania. Inne podyktowane są społecznym wpływem i najczęściej zmian nazwiska dokonują kobiety w momencie zamążpójścia, co wynikać może z podrzędnej roli kobiety w historii, kiedy uważana była za kogoś gorszego, i to ona musiała dostosować się do warunków dyktowanych przez mężczyzn. Być może ta książka odpowie na pytanie czy przybranie nazwiska męża w każdej sytuacji jest dla niej korzystne. Dodanie nazwiska męża zmienia bowiem tożsamość kobiety, a także wpływa na jej psychikę. Jej nazwisko panieńskie pokazuje charakter i jej los przed małżeństwem. Według Nataszy Czarmińskiej: „Kobieta, która przyjmuje nazwisko męża podejmuje się dodatkowej pracy na rzecz jego rodu i zaczyna wyrażać idee jego rodziny. Przyjmując nazwisko męża bierze na swoje barki doświadczenia karmiczne jego rodziny, jak też wypracowane przez nią atuty. Jej poprzednie nazwisko schodzi do sfery cienia”. W niniejszym opracowaniu znajdziecie więc Państwo dokładne charakterystyki wielu imion żeńskich i męskich, opisy cech charakterystycznych i relacji rodzinnych w odniesieniu do nazwisk, wyrażonych wibracjami liczb podstawowych i mistrzowskich, opis materialnego „ja”, które stanowi połączenie wibracji liczby imienia i nazwiska, a także opis liczby, która łączy Państwa datę urodzenia z imieniem i nazwiskiem, a następnie z miastem i krajem urodzenia. W ostatniej części książki dzielę się z Państwem kluczem do określania indywidualności i zapoznaję z przykładowym opisem charakteru osoby według tego klucza. Pomijam podział imienia i nazwiska na samogłoski i spółgłoski. Metoda podziału na samogłoski i spółgłoski wzięła się z bardzo starej tradycji hebrajskiej mistyki numerologicznej i blisko spokrewnionej z Kabałą i decydowała o szkielecie słowa. Między spółgłoski wstawiano samogłoski, które podkreślały moc słowa, nadawały mu ducha. W językach, którymi obecnie posługuje się świat rola samogłosek sprowadza się do tego, że stanowią one ośrodek budowy sylaby. Wielu numerologów przypisuje podziałowi na spółgłoski i samogłoski tak wiele różnorodnych znaczeń, że trudno jest jednoznacznie określić, co jest co. Nie można się też zgodzić, że samogłoski są wyrazem duszy. Samogłoski wchodzą w skład imienia i nazwiska, które są materialne, a dusza jest niematerialna, nie mogą więc być jej wyrazicielem. Zgadzam się panem Włodzimierzem H. Zylbertalem, który w książce, pt. „Liczby losu, liczby człowieka” wyraża opinię: „Sam podział na samogłoski i spółgłoski jest zasadny, bowiem w każdym języku świata te dwie grupy głosek są wyraźnie rozróżniane. Jednak ich znaczenie trzeba będzie nieco przedefiniować, zgodnie ze strukturą języków europejskich: samogłoski staną się mniej „wolą bogów” (tę już mamy w liczbach karmicznych), a bardziej zestawem myśli i wartości, wokół których budujemy swoją psyche, zaś samogłoski będą w tym modelu możliwościami
realizacji myśli wskazanych samogłoskami”. Zaproponowany przeze mnie system określania indywidualności nie ma na celu zanegowania metody określania niepowtarzalności człowieka przez tych numerologów, którzy uwzględniają ideę samogłosek i spółgłosek, wskazuje tylko na inny szyfr, klucz, którym otwiera się drzwi do zrozumienia struktury człowieka, jego wnętrza, psychiki, motywów zachowania. Klucze do interpretacji mogą być różne, ale wnioski z interpretacji powinny wskazywać na niewielkie dywergencje. Mam nadzieję, że ta książka pozwoli dostrzec różnice między nami i innymi ludźmi. Znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego osoby o tej samej wibracji liczby typu osobowości i drogi życia, pomimo wielu cech wspólnych, zupełnie inaczej funkcjonują. Życzę czytelnikom moc odkrywczych wrażeń.

1.
SYMBOLIKA LICZB,
ALFABET UMEROLOGICZNYy,
SYMBOLIKA LITER, POŁĄCZENIA LICZB

SYMBOLIKA LICZB PODSTAWOWYCH
W większości kultur i religii liczby były i są nosicielem symboliki
o wielkim bogactwie znaczeń, nieraz bardzo skomplikowanych i dziś
już nie zawsze zrozumiałych, a niektóre z nich uważano za święte
lub magiczne. W symbolice liczby wyrażają się nie tylko ilości, lecz
także idee i siły. Każda ma własną osobowość, a wszystkie są dziećmi
jedności. Pierwsza dziesiątka zawiera symbole podstawowe, dalsze są
tylko ich kombinacją, im dalej, tym głębiej uwikłaną w materię świata.
Wyobrażenie, że jedynka tworzy dwójkę, a dwójka trójkę, itd. opiera
się na założeniu, że każda wartość dąży do przekroczenia swych granic,
do znalezienia partnera i starcia się ze swym przeciwieństwem. Przedstawione poniżej informacje związane z symboliką liczb zostały zaczerpnięte ze „Słownika Symboli” Władysława Kopalińskiego.
ZERO
Zero jest symbolem prawoli w Chaosie przed stworzeniem, początku,
bezgraniczności, nieskończoności, wieczności, śmierci, nieistnienia,
siły świata w ciemnościach, jaja kosmicznego, znikomości, całkowitej wolności, zasady żeńskiej, która wraz z męską jedynką tworzy całość – liczbę 10. Przedstawia odbicie jedności i jej przeciwieństwo.
Jest symbolem losu człowieka uwikłanego w konieczność przechodzenia przez wiele kolejnych wcieleń. Starożytni Grecy, podobnie jak Rzymianie nie uważali zera za liczbę. W Indiach, gdzie powstał używany przez nas dzisiaj system numeryczny, uznawano zero za część większych liczb, takich jak 10 czy 100, i sposób odróżnienia dziesiątek lub setek od jedności.

LICZBA 1
Jedność jest symbolem Absolutu, całkowitości, Wszechświata, nieskończoności, centrum bytu i kosmosu, twórczej prasiły, Siły Najwyższej, mistycznego ośrodka ducha, światła, objawienia, istnienia, stworzenia, syntezy, zmiany, zasady aktywnej, z której rozbicia powstaje mnogość, jednostki duchowej, indywidualności, oryginalności, osamotnienia, ukrytej inteligencji, energii, śmiałości. Jedność uważano za matkę, korzeń i źródło wszystkich pozostałych liczb; dodana do, albo odjęta od każdej z nich zmienia ją z nieparzystej w parzystą i odwrotnie. Uznana została za liczbę najdoskonalszą, bo przechodząc od zera do jedności ludzie sądzili, że przechodzą od niebytu do egzystencji.
Wszystkie pozostałe liczby to wielokrotności jedności przedstawiającej Stwórcę. U pitagorejczyków była emblematem rozumu, przez mistyków nazwana została „pionierem”. Liczba ta symbolizuje człowieka wyprostowanego, stojącego w pozycji wyróżniającej ludzi spośród innych stworzeń, człowieka czynnego i twórczego. W astrologii odpowiada jej znak Lew, planeta Słońce. Liczbie tej przypisuje się kolor czerwony, dźwięk „DO”. Liczba jeden jest jedną z najczęściej używanych liczb na całym świecie. Ktoś godny pogardy to „zero”, natomiast „numer jeden” to jego przeciwieństwo: ktoś najlepszy, zwycięzca, lider, faworyt, itp. Jednak jeden to samotna liczba, a Chińczycy uważają, że przynosi pecha.

LICZBA 2
Liczba dwa, pierwsza liczba parzysta, reprezentuje koncepcję dualizmu
(dwubiegunowości) – przeciwstawnych sił (zasadę czynną i bierną), dodatnią i ujemną, światło i cień, czerń i biel, dzień i noc, Księżyc i Słońce, wodę i ląd, życie i śmierć, ducha i materię, sympatię i antypatię, jing i jang, ziarno twórczego rozwoju i katastrofalnego regresu, równość, równowagę, rozdwojenie, rozdzielenie, dwuznaczność, dwupłciowość wszelkiej rzeczy, pociąg seksualny, porozumienie, ugodę, (nie)zgodę, odbicie, spór, konflikt, podwójne organy ciała (oczy, uszy, ręce, nogi, nerki), intelekt, walkę z samym sobą, rozpad osobowości, chwiejność, ukryte groźby. Była zwykle liczbą szpiegów, wysłanników, policjantów. Uważana była za liczbę złowieszczą, zawierającą pojęcie cienia, emblemat ujawniającego się antagonizmu, rywalizacji, wzajemnej nienawiści, przeciwstawności sprzecznej i nie do pogodzenia lub płodnej i uzupełniającej się. Liczba ta ukazuje charakter dyplomatyzujący, uprzejmy, pokojowy, giętki, skryty, nieśmiały, podstępny. Liczba jeden jest liczbą samotną, dwa natomiast oznacza ideę dwojga istnień. Dwie istoty to dzielenie się, współpraca, harmonia. To także tarcia i konflikty. W astrologii odpowiada jej znak Rak, planeta Księżyc. Przypisuje się jej kolor pomarańczowy, dźwięk „RE”.

LICZBA 3
Liczba trzy symbolizuje duszę, bóstwo, świętość, trójcę, światło, wielkość, to co najlepsze; wzrost, rozwój, owocowanie, harmonię, równowagę, pełnię, siłę, męskość, akcję, natchnienie, szczęście, medytację, świadomość, pokutę. W wielu kulturach trójkę uważano za liczbę nieba (Boga) w przeciwieństwie do czwórki, liczby Ziemi (świata). Jest ona wyobrażeniem wszechogarniającej zasady i traktowana jako liczba doskonała, synteza jedności i dwójki, dziecka i pary rodziców; reprezentuje naturę (narodziny, wzrost i rozpad), czas (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość), życie fizyczne, umysłowe i duchowe, myśl, działanie i uczucie, młodość, dojrzałość, starość, przedstawia początek, środek i koniec. Trzy jest liczbą szczęśliwą, mitologiczną, mistyczną, doskonałą, magiczną, podstawową we wszelkich dziedzinach życia (w różnych dziedzinach życia stosuje się podział trójkowy, np. świat dzieli się na: ziemię, wodę, powietrze; królestwo przyrody: mineralne, roślinne i zwierzęce; teza, antyteza i synteza; człowiek: ciało, dusza, duch; Trójca Święta: Ojciec, Syn, Duch Święty). Trójka w okultyzmie zwana była „Artystą”, wyrażała prawa miłości. W charakterologii odnosi się do takich cech, jak: nieustępliwość, postępowość, sprawiedliwość, twórczość. O ile liczba jeden i dwa wyrażają przeciwieństwo, to liczba trzy traktowana jest jako czynnik równoważący te przeciwieństwa. Liczba ta patronuje sztuce, literaturze i nauce. W astrologii odpowiada jej znak zodiaku Strzelec, planeta Jowisz. Przypisuje się jej kolor żółty i dźwięk „MI”.

LICZBA 4
Liczba cztery jest symbolem Wszechświata materialnego, czterech
kolumn wspierających świat (dzieli świat przyrody na elegancko
uporządkowany), rzeczywistości, konkretu, rzeczy solidnej, dotykalnej,
ciała, porządku przestrzennego, równowagi, równości, uporządkowanej
struktury, solidnego fundamentu, racjonalnej organizacji,
uniwersalności, kompletności, zakotwiczenia, stałości, pełni treści,
rzeczywistych osiągnięć, logiki, rozumu, racjonalnego umysłu, ustalonej
wiedzy, woli i mądrości, sprawiedliwości, ciężkiej pracy, kondycji
ludzkiej, współczucia i tolerancji, zrozumienia, czterech pór
roku, czterech stron świata, czterech okresów życia ludzkiego (dzieciństwo,
młodość, wiek dojrzały, starość), czterech temperamentów
(sangwiniczny, choleryczny, flegmatyczny i melancholijny), czterech
podstawowych aspektów świadomości (myślenia, czucia, doznania
zmysłów, intuicji), czterech podstawowych pierwiastków (woda, ziemia,
powietrze, ogień). Jako symbol charakteru odnosi się do dobroczynności,
chłodu uczuć, powolności, zapobiegliwości, organizacji, chęci posiadania, porządkowania, zdrowego rozsądku, wytrwałości, prawości. Często liczba ta uważana jest za niepomyślną jako zdwojenie
niefortunnej dwójki. Przynosi ona stagnację, ograniczenia, nakazuje
zatrzymanie się na chwilę. Dla tej liczby wszystko musi być jednoznaczne. Patronuje budownictwu. W astrologii odpowiada jej znak zodiaku Koziorożec, planeta Saturn. Przypisuje się jej kolor zielony i dźwięk „FA”.

LICZNA 5
Liczba pięć jest symbolem wieczności, wszechpotęgi Boga, woli bożej, wszechobecności, wszechwiedzy boskiej, światła, porządku, natchnienia, doskonałości harmonii, równowagi, środka mikrokosmosu, pięcioramiennej gwiazdy, pięciu zmysłów (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk), człowieka indywidualnego w przeciwieństwie do uniwersalnego, oddzielenia płci, pełni życia organicznego, zdrowia, ozdrowienia, płodności, wzrostu, mowy, pisma, porozumienia, zrozumienia, komunikacji, szybkości, podróży, istnienia materialnego i obiektywnego. Stanowi połączenie liczby dwa i trzy (pierwiastka żeńskiego z męskim). Przynosi zmiany, nowe doświadczenia, nowych przyjaciół, podróże po świecie. Charakteryzuje się niestałością, pragnieniem przygód, wynalazczością, swobodą, nerwowością i pobłażaniem sobie. Wyraża pięć darów umysłu: zdrowy rozum, wyobraźnia, fantazja, zdolność abstrahowania i pamięć. Liczba ta często pojawia się w świecie muzyki W astrologii odpowiadają jej znaki zodiaku: Bliźnięta, Panna, planeta Merkury. Przypisuje się jej kolor niebieski, dźwięk „SOL”.

LICZBA 6
Liczba sześć jest symbolem symetrii, równowagi, stałości, niezawodności,
pokoju, harmonii, współoddziaływania, wzajemności, polaryzacji, piękna, duchowości, rozwagi, małżeństwa, płodności, stworzenia, rozwoju, obfitości, przyjemności, idealizmu, optymizmu, sprawiedliwości, mądrości, potęgi, majestatu, łaski i miłości. Wyraża dążenie do złączenia się ze Stwórcą, jak i bunt przeciw niemu. Buddyzm wyróżnia sześć cnót kardynalnych (miłosierdzie, pracowitość, medytacja, moralność, cierpliwość, mądrość). W symbolice chrześcijańskiej liczba dwuwykładna (święta i złowieszcza liczba grzechu – imię bestii, Antychrysta jest 666). Liczba sześć uznana została za liczbę doskonałą (podwójna liczba trzy), a przez mistyków zwana była „Nauczycielem”. Liczba ta opiekuje się artystami, łączy intelekt z uczuciowością i rozwija ducha współpracy, często pojawia się w świecie sportu. Ma szczególne właściwości matematyczne. Jest ona zarówno sumą, jak i iloczynem swoich dzielników. Innymi słowy: 3 x 2 x 1 = 6, 3 + 2 + 1 = 6 W astrologii odpowiadają jej znaki zodiaku: Byk, Waga, planeta Wenus. Przypisuje się jej kolor indygo i dźwięk „LA”.

LICZBA 7
Liczba siedem jest symbolem kosmosu, stworzenia, przestrzeni, czasu, losu, boskości, świętości (siedmiu stopni doskonałości), równowagi,
doskonałego porządku, pełni, spełnienia, kompletności, stałości, spoczynku, spokoju, światła, bezpieczeństwa, pewności, zdrowia, mądrości, wytrwałości, inteligencji, siły, spełnienia, zwycięstwa, szczęścia, przygody, uporu, oszustwa, bólu, konfliktu, wiecznego życia. Uważana jest za liczbę świętą i magiczną, według pitagorejczyków uznaną za mistyczną, bo jest sumą dwóch liczb szczęśliwych (trzy i cztery). Mamy siedem kolorów w tęczy, siedmiodniowy tydzień, siedmioramienny świecznik, siedem filarów mądrości, siedem dziwów świata starożytnego, siedem grzechów głównych, siedem sakramentów w Kościele katolickim, siedmiomilowe buty z bajek. W starożytnym Izraelu, co siedem lat dawano odpocząć roli. Liczba ta opiekuje się religią, kompozytorami, filozofami, wynalazcami. Jej natura jest zimna, powolna, flegmatyczna, subtelna w działaniu. W astrologii odpowiada jej znak Wodnika, planeta Uran. Przypisuje się jej kolor fioletowy i dźwięk „SI”.
LICZBA 8
Liczba osiem jest symbolem wieczności, doskonałości, nieskończoności, porządku kosmicznego, równowagi Wszechświata, misterium przyszłego świata, nieśmiertelności, mądrości, sprawiedliwości, odrodzenia,
rewolucji, oczyszczenia, świetności, płodności, trwałości, zadowolenia, bogactwa, zdrowia, energii, wytrzymałości, pewności siebie, potęgi, pokoju, podziału, przetrwania, zmartwień, pokuty, śmierci, żałoby, magii. Cyfra osiem to dwa splecione węże kaduceusza wyobrażające równowagę przeciwstawnych sił: siły duchowej i fizycznej, złączenia świadomości z nieświadomością, wiedzy z miłością, akcji z reakcją, nauki z magią, przepływu z odpływem. Jako symbol charakteru odnosi się do nieposkromionej siły, gwałtownych namiętności, pewności siebie, umiejętności przewodzenia, głowy do interesów, dziwaczności, nienormalnych skłonności, zboczenia, obłędu. Tak, jak zachodnie religie i folklor są przesiąknięte liczbą siedem, tak w Azji za szczególną uznaje się ósemkę. W kulturze Dalekiego Wschodu ósemkę utożsamia się ze szczęściem i potencjałem. Jest ona także centrum chińskiej filozofii, która opiera się na ośmioboku zwanym Pa Kua lub Bagua traktowanym jako mapa życia, stosowaną zarówno w filozofii, jak i codziennym życiu, np. podczas projektowania. Dziś stosuje się ją między innymi w feng shui i sztukach walki. Bagua to osiem trójznaków, które połączone zostały w 64 (8x8) heksagramy stanowiące podstawę I-Ching („Księgi Zmian”), na której oparte są trzy wielkie chińskie filozofie: taoizm, buddyzm, konfucjanizm. W astrologii odpowiada jej znak Barana, planeta Mars. Przypisuje się jej kolor różowy i dźwięk „DO”, wyższa tonacja.

LICZBA 9
Liczba dziewięć symbolizuje całkowitość, miłość, prawdę, męskość, macierzyństwo, sztukę, doskonałość – jako potrójna trójka. Przez mistyków nazywana jest liczbą metafizyczną, szczęśliwą liczbą rządzącą sztukami pięknymi, równoważącą elementy duchowe i materialne. Liczba ta stanowi syntezę wszystkich barw i obiecuje osiągnięcie celu istnienia. Jako ostatnia z szeregu, reprezentuje koniec i początek, ideę rodzenia się na nowo, przeobrażenia i rozwoju, a zarazem śmierci i końca cyklu. Uważa jest za liczbę przeczucia, odrodzenia, duchowości, podróży, rytuałów, okresu spełnienia trudnego dzieła, poszukiwań uwieńczonych powodzeniem. Stanowi miarę ciąży (9 miesięcy). Odpowiada dziewięciu muzom starożytnej Grecji, np. poezji, literatury, muzyki, astronomii, filozofii, wszelkich intelektualnych i artystycznych inspiracji. Platon zmarł w wieku 81 lat, osiągnąwszy według przybyłych do Aten magów, najdoskonalszy wiek (9x9). Według muzułmanów dziewięć, jako liczba otworów ciała ludzkiego, jest symbolem kontaktu człowieka ze światem zewnętrznym. W charakterologii wyraża: prawość, dobrotliwość solidność, skłonności artystyczne. Liczba dziewięć to liczba trzy podniesiona do kwadratu, a skoro trójka jest uznawana za szczęśliwą liczbę, to dziewiątka tym bardziej. Liczba dziewięć dodanado każdej innej liczby, staje się ponownie tą liczbą (1 + 9 = 10/1, 2 + 9 = 11/2, 3 + 9 = 12/3, itd.). Suma cyfr każdej wielokrotności dziewięciu wynosi dziewięć lub jej wielokrotność. W astrologii odpowiada jej znak zodiaku Ryby, planeta Neptun. Przypisuje się jej kolor biały, dźwięki kosmiczne spoza naszej planety.

LICZBY MISTRZOWSKIE
Odpowiadają za umysł i uczucia uniwersalistyczne i zachęcają do wewnętrznego rozwoju. Są nośnikami świętych tajemnic. Wyrażają nie tylko piękne i wzniosłe cechy, ale i potężną, destrukcyjną siłę, która doprowadzić może do samounicestwienia czy obłędu i manifestować się, na przykład jako: bezwzględność, mściwość, okrucieństwo, wybujały seksualizm. Liczbom tym, choć doświadczają energii wszystkich planet, patronuje najodleglejsza planeta naszego układu – Pluton. Planeta ta reprezentuje zasadę głębokiej transformacji i regeneracji całego systemu, odpowiada za przemiany wewnętrzne, odnowę na wyższym poziomie, transcendencję własnego „ja”, umożliwia kontakt z tymi elementami naszej natury, które dotychczas drzemały ukryte w nieuświadomionych warstwach naszej psychiki. W astrologii liczbom tym odpowiada znak Skorpiona. Przypisuje się im kolor srebrny i złoty, dźwięki spoza naszej planety.

Nazwisko tworzy charakter
Liczby kreatorem Twojej indywidualności (miękka)

książka

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii

Oprawa: miękka

Ilość stron: 396

Wysyłamy w: 3 - 5 dni + czas dostawy

Dostępność: mały zapaspomoc Brak na naszym magazynie.
Spróbujemy go sprowadzić dla Ciebie.
Szansa na realizację 60%.
Potrzebny czas 3-5 dni roboczych.

Nasza cena: 35,28

Cena detaliczna: 39,20

U nas taniej o 10%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka

Przy zakupie 5 egz.
Cena hurtowa:

31,36

Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (1)

Nazwisko tworzy charakter, Liczby kreatorem Twojej indywidualności - opis produktu:

Imię i nazwisko to nie tylko ciąg liter, które widnieją na Twoich dokumentach. To one kreują to, kim jesteś i mają decydujący wpływ na Twoje postępowanie - tworzą Twój charakter! Już dziś możesz poznać numerologiczne znaczenie dowolnego imienia i nazwiska. Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia Autorki, momentalnie nauczysz się odczytywać symbolikę poszczególnych liter numerologicznego alfabetu. Poznasz także sposoby wykorzystania pożytecznych narzędzi, takich jak magiczny kwadrat Lo Shu, kwadrat wedyjski czy magiczny kwadrat Pitagorasa. W tej książce znajdziesz również gotową analizę numerologiczną najpopularniejszych imion i dowiesz się, jak samemu szybko przygotować podobną charakterystykę. Bez problemu wyliczysz własną liczbę materialnego "ja" i poznasz jej prawdziwe znaczenie. Określisz również wibrację swojej liczby samorealizacji. Każda kobieta dowie się także, jakie konsekwencje dla niej będzie miało przyjęcie nazwiska męża. Nabytą wiedzę będziesz mógł zastosować, by lepiej poznać siebie i swoje potrzeby, ale także by dokonać niezawodnej analizy każdej napotkanej przez Ciebie osoby. Wystarczy, że Ci się ona przedstawi...

Nazwisko tworzy charakter, Liczby kreatorem Twojej indywidualności - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: ezoteryka, wróżby, numerologia

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:165x240
Ilość stron:396
ISBN:978-83-7377-463-6
Wprowadzono: 31.03.2011
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Nazwisko tworzy charakter, Liczby kreatorem Twojej indywidualności - recenzje klientów

11/04/2011
recenzja dotyczy produktu: Książka

Po co nam tak naprawdę nazwisko i imię? Wiadomo... do dokumentów i takich tam. Ale co ono realnie zmienia w naszym życiu? Jaka by była różnica, gdybyś zamiast Nowak, nazywał się Kowalski? Co by było, gdyby rodzice nadali ci na chrzcie inne imię? Wydaje się, że nie ma to żadnego realnego znaczenia. Zupełnie jak nazwa jakiegoś przyrządu czy przedmiotu. Bo czy jeż pod inną nazwą byłby mniej szorstki? A Ferrari nazwane Fiatem mniej efektowne? Jak ukazuje Autorka, z naszym imieniem i nazwiskiem rzecz się ma zupełnie inaczej. Mają one bowiem realny wpływ na nasze charaktery! Mnogość liczb z nich wynikających kształtuje charakter każdego z nas w równie dużym stopniu, jak data przyjścia na świat. Dzięki numerologii każdy z nas będzie w stanie odkryć te zależności i odnaleźć odpowiedź na pytanie - dlaczego jestem taki, jaki jestem. Lub, co równie ważne, zrozumieć bliskie nam osoby.

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Kółko się pani urwało

J. Galiński

książka (miękka)

23,99 zł taniej -35%

Morawiecki i jego tajemnice

T. Piątek

książka (miękka)

24,29 zł taniej -39%

Trauma Komisarz Eryk Deryło, Tom 4

M. Czornyj

książka (miękka)

25,85 zł taniej -35%

Ogień i krew. Część 1 Historia ...

G. Martin

książka (twarda)

37,67 zł taniej -36%

Violetta Kuklińska-Woźny - przeczytaj też

Coś więcej niż liczby

V. Kuklińska-Wo...

książka (miękka)

24,90 zł taniej -36%

Liczby życia Co numerologia mówi o ...

V. Kuklińska-Wo...

książka (miękka)

35,28 zł taniej -10%

Zobacz również

Duchowość w praktyce Medytacje, ...

P. VOGGENHUBER

książka (miękka)

29,40 zł taniej -25%

Odzyskiwanie duszy

S. Ingerman

książka (miękka)

37,83 zł taniej -21%

Tarot przy kuchennym stole Pogaduszki o ...

M. Cynova

książka (miękka)

23,99 zł taniej -31%

Podróże w nieznane

B. Moen

książka (miękka)

29,85 zł taniej -25%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

66.99 zł

taniej -0%

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych...

Prezentujemy nowe wydanie publikacji poświęconej zagadnieniom projektowym i obliczeniowym zw. z grzejnikami w wodnych instalacjach ogrzewczych. Szeroko omówiono w niej stosowane typy i rodzaje grzejników, pokazano ich wady i zalety. W książce dokładnie omówiono również zależności obliczeniowe służące doborowi grzejników. Zagadnienia te uzupełniają...

książka

35.85 zł

taniej -0%

Kształcenie charakteru Brakujące ogniwo wychowania

W jaki sposób pokonać kryzys wychowawczy, na który niestety brakuje zdecydowanej odpowiedzi społeczeństwa wychowującego? Jak zapobiec całkowitemu zdziczeniu obyczajów i temu, że z czasem wszyscy możemy stać się ofiarami wychowawczego zaniedbania? Remedium istnieje. Jest nim ogromne bogactwo wzorów wychowawczych klasycznej myśli pedagogicznej, w tym...

książka

23.89 zł

taniej -40%

Legiony Droga do legendy Tworzyli Wojsko ...

Bogate dzieje Legionów Polskich opisane głosami wszystkich, którzy wnieśli istotny wkład w dzieło odzyskania niepodległości Tom Tworzyli Wojsko Polskie opiera się, podobnie jak poprzednie, na wspomnieniach, relacjach oraz dokumentach powstałych w latach 1917-1918. Autor ponownie udziela głosu zarówno piłsudczykom, jak i zwolennikom innych orientacji...

książka

28.68 zł

taniej -36%

Siła charakteru O sensie i wartości długiego życia

W swoim wielkim bestsellerze Kod duszy James Hillman w cudowny sposób ukazał centralną rolę i znaczenie, jakie w naszym duchowym i emocjonalnym życiu w dzieciństwie i młodości odgrywa nasz charakter i osobowość. Tym razem, w tej oto wspaniałej książce, [74-letni] Hillman uzupełnia swoją analizę ludzkiego charakteru o niezwykle głębokie i rewolucyjnie...

ebook

6.32 zł

taniej -20%

PODSTAWY EKONOMIKI TRANSPORTU I LOGISTYKI - pdf...

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach studiów oraz prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich wykazało, że brakuje pozycji, która w aktualny i zarazem przystępny sposób opisywałaby problematykę zagadnień z zakresu ekonomiki transportu a odnoszących się do istoty powiązań ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych transportu...

ebook

95.14 zł

taniej -15%

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie ...

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego. W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firmy. Wskazano także na normy kolizyjne w odniesieniu do...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

23.89

2.99

14.99

14.99

2.99

1.98

8.99

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: