wpisz minimum 3 znaki

Rejestracja klienta w sklepie

:

:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

RODO informacja dla Klientów
zarejestrowanych

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018
r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (,,RODO? lub ?Rozporządzenie?), chcielibyśmy
poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe
oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich
bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek
informacyjny, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gandalf Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej
37, 91-612 Łódź ("Gandalf", "Administrator" lub "my"). Kontakt z
Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 42 252 39 23, lub
za pomocą poczty elektronicznej: info@gandalf.com.pl;


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w
szczególności na potrzeby: (I) umożliwienia świadczenia usług drogą
elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji, (II) obsługi
zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i
oświadczeń, (III) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze
świadczoną usługą, (IV) obsługi technicznej Pani/Pana konta w serwisie
Księgarni Internetowej Gandalf ("Serwis");

W opisanym
powyżej celu Gandalf może przetwarzać w szczególności następujące
kategorie Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres
zamieszkania, (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu,
oraz (V) adres e-mail.

Ponadto, w przypadku zamówienia przez
Panią/Pana - podczas rejestracji w Serwisie lub w późniejszym momencie
korzystania z Serwisu - usługi newslettera, polegającej na przesyłaniu
na podany przez Panią/Pana adres e-mail newslettera z ofertami
handlowymi, promocjami oraz innymi informacjami dotyczącymi m.in.
nowości wydawniczych (?usługa Newsletter?), podany przez Panią/Pana
adres e-mail przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, w celu wykonywania umowy o świadczenie przez Gandalf usługi
Newsletter;

Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają
od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Pani/Pana osobowe będą
przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy,
tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta z Serwisu lub do momentu
złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami;

W celu zapewnienia najwyższej jakości
usług Pani/Paba dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede
wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym
wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych
Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji,
usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana towarów, a także
podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych.
Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym
walczącym z oszustwami i nadużyciami;

Przysługuje Pani/Panu
prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO),
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana
danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w
szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane);


Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja
2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;


W celu efektywniejszego promowania oferty i dopasowania jej
do Pani/Pana potrzeb, wyłącznie w przypadku zamówienia przez Panią/Pana
spersonalizowanej usługi Newsletter, Pani/Pana dane osobowe mogą
podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) poprzez
użycie ich do oceny niektórych informacji na Pani/Pana temat, w
szczególności do przeprowadzenia analizy lub prognozy Pani/Pana
preferencji zakupowych. Takie zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana
danych jest niezbędne do wykonywania przez nas umowy o świadczenie
spersonalizowanej usługi Newsletter;

Pani/Pana dane osobowe
zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas
tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy
oraz jej wykonywania przez Gandalf. Brak podania tych danych osobowych
może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a
w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług
świadczonych przez Gandalf.

Jednocześnie, pragniemy zapewnić
Panią/Pana, że wejście w życie przepisów RODO nie spowoduje zasadniczych
zmian w warunkach korzystania z usług Księgarni Internetowej Gandalf.
Również z dniem 25 maja 2018 r. zaktualizujemy Regulamin sklepu
internetowego gandalf.com.pl. Wprowadzone zostaną głównie zmiany
dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy i
pozdrawiamy,

Zespół Gandalfa

Dlaczego warto:

  • Za każde zamówienie otrzymujesz punkty.

  • Możesz wymieniać punkty na nagrody.

  • Będziesz mógł śledzić historię swoich zamówień.

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

23.89

2.99

14.99

14.99

2.99

1.98

8.99

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź