Książki Tomasz Nawrocki | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

z2
 • Rynek finansowy. Przewodnik do ćwiczeń

  miękka 24h-48h 38,90 zł
  Dodaj do koszyka
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 03 Miasto (post)socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 10 Od regionalizacji do dewolucyjnych miast przyszłości - brytyjskie inspiracje

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 06 Miasto jako przestrzeń identyfikacji jego mieszkańców

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 02 W stronę spersonalizowanego miasta?

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 09 Miasto jako aktywny aktor działań w zakresie równego traktowania. Paradoksy i problematyka polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym - Grenoble (Francja)

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 04 Praca ze społecznością jako element kluczowy i warunek powodzenia programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Studium przypadku

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 11 Uniwersytet jako przyłącze - lokalna infrastruktura społecznej zmiany

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 05 Aktywność obywatelska a zaspokajanie potrzeb w miejskim systemie konsumpcji w świetle budżetów partycypacyjnych. Przykład Wrocławia

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 12 recenzja: Paweł Pistelok, Elżbieta Ziobro: Marta Smagacz-Poziemska, Czy miasto jest niepotrzebne?

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 01 Miasta przeszłości i nowoczesności

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 07 Metropolizacja bez metropolii. Perspektywy upodmiotowienia polskich obszarów metropolitalnych na przykładzie konurbacji górnośląskiej

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 13 recenzja: Tomasz Nawrocki: Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek. Red. Marta Klekotko,

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -11%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - pdf

  24h-48h 19,36 zł 21.76
  Dodaj do koszyka
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 08 Badania opinii mieszkańców o warunkach życia społeczności miejskich - problemy metodologii i komunikacji społecznej

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -6%

  E-book

  Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 7 - 14 sprawozdanie: Robert Pyka: Aktywność naukowo-badawcza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  niedostępny 1,45 zł 1.54
 • -12%

  Miasto Przestrzeń Tożsamość Studium trzech miast Gdańsk, Gliwice, Wrocław
  Katarzyna Kajdanek

  twarda niedostępny 38,71 zł 44.00
 • produkt cyfrowy
  -5%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - 19 Walijska tożsamość narodowa a koncepcja niedokończonych tożsamości Jacka Wodza

  niedostępny 1,47 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -5%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - 18 Działania kobiet w kontekście wiosny arabskiej. Przypadek Tunezji

  niedostępny 1,47 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -5%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - 23 Kilka podstawowych informacji o Jubilacie; Wykaz najważniejszych publikacji; Promotor prac doktorskich - wykaz

  niedostępny 1,47 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -5%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - 12 Reprodukcja społeczna - refleksyjność - poznanie. Koncepcja ideologii L. Althussera i habitusu P. Bourdieu

  niedostępny 1,47 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -5%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - 08 Ład społeczny i wielokulturowość: konteksty socjologiczno-polityczne

  niedostępny 1,47 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -13%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - pdf

  24h-48h 34,07 zł 39.17
  Dodaj do koszyka
 • produkt cyfrowy
  -5%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - 20 Porrajmos/Samudaripen. Refleksje o romskiej Zagładzie

  niedostępny 1,47 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -5%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - 07 Globalizacja i religia

  niedostępny 1,47 zł 1.54
 • produkt cyfrowy
  -5%

  E-book

  Ład społeczny i jego przedstawienia - 22 Świadomość ekologiczna i jej badanie. Dwadzieścia pięć lat później

  niedostępny 1,47 zł 1.54
z2