SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
KategorieJeśli lista podręczników w szkole Twojego dziecka ulegnie niespodziewanie zmianie,

zakupione książki szkolne możesz bez problemu wymienić na inne!

 

Programem BEZPIECZNE ZAKUPY objęte są podręczniki kupione

od 1 czerwca do 20 września każdego roku.

Książki można wymienić do 30 września tego samego roku.

 

Zobacz jakie to proste! 

 

-------------------------

Regulamin programu ochronnego Bezpieczne zakupy podręczników

1. Regulamin określa warunki programu ochronnego Bezpieczne zakupy podręczników (zwanego dalej Programem).

2. Podmiotem organizującym Program jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzka 37, 91-612 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52- 185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.

3. Program rozpoczyna się 20 czerwca 2020 r. a kończy się 20 września 2020 r. Zakupy podręczników objętych programem dotyczą okresu 1.08-20.09.2020r.

4. Program prowadzony jest na całym obszarze RP.

5. Programem objęte są wszystkie podręczniki, przy których znajduje się ikonka Bezpieczne zakupy.

6. Klient, żeby skorzystać z programu tj. dokonać wymiany podręczników musi złożyć nowe zamówienie na podręczniki (tylko z formą płatności - przelew) oraz odesłać do księgarni Gandalf (na własny koszt) niewłaściwe tytuły - koniecznie z dopiskiem Wymiana oraz z numerem nowego zamówienia i dowodem zakupu.

7. Zwrócone podręczniki nie mogą być rozfoliowane, podpisane ani nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania.

8. Nadpłata powstała w wyniku zwrotu zostanie przeksięgowana na poczet nowego zamówienia. Przeksięgowanie nastąpi w chwili otrzymania zwrotu lub w przypadku zamówienia pobraniowego - zaksięgowania należności od firmy kurierskiej lub poczty polskiej (do 14 dni od odbioru zamówienia).

9. Wymiana odbywa się zgodnie z czasem realizacji podanym przy produkcie na stronie Gandalf.com.pl. O zrealizowaniu nowego zamówienia poinformujemy drogą e-mailową.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

11. Każdy z Klientów przez przystąpienie do programu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów w sklepie internetowym.