rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki

Wybierz z dostępnych produktów

Platforma - mobi, epub

M. Houellebecq

ebook, multiformat: mobi, epub

21,77 zł taniej -35%

Platforma Moodle dla każdego ...

R. Mazgaj

ebook pdf

17,63 zł taniej -15%

Platforma Moodle dla każdego ...

R. Mazgaj

książka (miękka)

30,01 zł taniej -6%

Platforma Android. Nowe wyzwania

E. Hellman

książka (miękka)

58,15 zł taniej -13%

Usługi Microsoft Azure. Programowanie ...

Z. Fryźlewicz

książka (miękka)

62,22 zł taniej -10%

Platforma e-learningowa jako trzon ...

M. Plebańska

książka (miękka)

40,36 zł taniej -29%

Platforma e-learningowa jako trzon ...

M. Plebańska

ebook, multiformat: mobi, epub, pdf

39,32 zł taniej -15%

Smokey Eye Drama 06 Azure Allure Paleta ...

drogeria

Max Factor

41,07 zł taniej o 10 zł

Microsoft Azure SQL Database Krok po ...

L. Lobel

E. Boyd

książka (miękka)

59,45 zł taniej -14%

Platforma Windows Azure
ocena: 6, głosów: 9
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Platforma Windows Azure

Spis treści:


O autorach (13)

O recenzencie technicznym (15)

Podziękowania (17)

Wprowadzenie (19)

Rozdział 1. Przegląd informacji o platformie Windows Azure (21)

Wprowadzenie w tematykę przetwarzania w chmurze (21)
Terminologia związana z przetwarzaniem w chmurze (22)
Dostawcy usług w chmurze (24)
Migracja do paradygmatu chmury (25)
Ekosystem chmury obliczeniowej (27)
Dostawcy usług (27)
Twórcy oprogramowania (28)
Niezależni dostawcy oprogramowania (28)
Integratorzy (28)
Przedsiębiorstwa (28)
Strategia firmy Microsoft w zakresie chmury obliczeniowej (29)
Ogólne informacje o platformie Windows Azure (30)
Architektura przetwarzania na platformie Windows Azure (32)
Windows Azure (33)
Usługa Compute (35)
Usługa Storage (40)
Usługa Management (42)
SQL Azure (43)
Windows Azure AppFabric (46)
Cennik usług na platformie Windows Azure (48)
Portal zarządzający - konfigurowanie usług (51)
Windows Azure Marketplace DataMarket (53)
Popularne scenariusze użycia platformy Windows Azure (54)
Scenariusze podstawowe (54)
Scenariusze korporacyjne (55)
Scenariusze dla niezależnych dostawców oprogramowania (56)
Podsumowanie (57)
Bibliografia (57)

Rozdział 2. Windows Azure Compute (59)

Usługa Compute (59)
Domeny aktualizacji i awarii (62)
Bezpieczeństwo usługi Compute (65)
Programowanie usług Windows Azure (65)
Struktura API systemu Windows Azure (66)
Środowisko programistyczne (66)
Programy narzędziowe pakietu SDK Windows Azure (80)
Modele usług (81)
Lokalne środowisko testowe (90)
Lokalny emulator magazynu danych (91)
Diagnostyka (93)
Rejestrowanie (95)
Programowanie usług Windows Azure z mechanizmami komunikacji pomiędzy rolami (98)
Cele (99)
Dodanie mechanizmów diagnostycznych oraz komunikacji pomiędzy rolami (99)
Uruchamianie usługi HelloAzureCloud (106)
Publikowanie aplikacji w chmurze Windows Azure (107)
Geolokalizacja (115)
Włączanie opcji powinowactwa geograficznego (115)
Zarządzanie usługami na platformie Windows Azure (117)
Struktura API zarządzania usługami (117)
Programowanie z wykorzystaniem API zarządzania usługami (118)
Cykl życia projektowania usługi Windows Azure (120)
Dobre praktyki projektowe (121)
Podsumowanie (122)
Bibliografia (122)

Rozdział 3. Windows Azure Storage, część I - usługi Blob i Drives (125)

Taksonomia usługi Storage (126)
Architektura usługi Storage (128)
Usługa Blob (129)
Ograniczenia obiektów blob (130)
Architektura usługi Blob (130)
Konto w usłudze Windows Azure Storage (130)
Kontenery (131)
Obiekty blob (132)
Typy obiektów blob (133)
API REST (134)
Żądanie (134)
Odpowiedź (136)
Interfejs API StorageClient (138)
Działania dotyczące konta (143)
Przykład programowania (146)
Działania na kontenerach (148)
Utwórz kontener (150)
Ustaw metadane kontenera (152)
Pobierz listę obiektów blob (154)
Działania na obiektach blob (159)
Wgraj obiekt blob (163)
Pobierz obiekt blob (167)
Kopiuj obiekt blob (170)
Sieć Content Delivery Network (172)
Windows Azure Drives (174)
Przegląd informacji (174)
Działania na dyskach usługi Windows Azure Drives (175)
Scenariusze użycia dysków Windows Azure Drives (181)
Scenariusze wykorzystania usługi Blob (183)
Przekazywanie dużych ilości danych (183)
Pamięć masowa jako usługa w chmurze (184)
Synchronizacja plików w przedsiębiorstwie (185)
Podsumowanie (187)
Bibliografia (187)

Rozdział 4. Windows Azure Storage, część II - usługa Queue (189)

Ograniczenia usługi Queue (190)
Architektura usługi Queue (190)
Konto Windows Azure Storage (191)
Kolejki (191)
Komunikaty (192)
API REST (193)
Żądanie (193)
Odpowiedź (195)
Interfejs API StorageClient (196)
Działania dotyczące konta (198)
Działania na kolejkach (202)
Utwórz kolejkę (203)
Działania na komunikatach (207)
Umieść komunikat w kolejce (207)
Pobierz komunikaty (210)
Asynchroniczne wywołania API (215)
Scenariusze użycia usługi Queue (216)
Scenariusz 1. Komunikacja pomiędzy rolami Windows Azure Web i Worker (216)
Scenariusz 2. Rozkład obciążenia pomiędzy role Worker (217)
Scenariusz 3. Interoperacyjny system przesyłania komunikatów (218)
Scenariusz 4. Gwarantowane przetwarzanie (219)
Podsumowanie (220)
Bibliografia (220)

Rozdział 5. Windows Azure Storage, część III - usługa Table (221)

Architektura usługi Table (222)
Konto Windows Azure Storage (222)
Interfejs API REST (226)
Żądanie (227)
Odpowiedź (229)
Biblioteka ADO.NET Data Services (.NET Client) (231)
Przykład modelu tabeli (234)
Działania dotyczące konta (238)
Operacje na tabelach (238)
Utwórz tabelę (239)
Wyświetl listę tabel (242)
Działania na encjach (245)
Wyświetl encje (246)
Dodaj encję (252)
Scal encję (255)
Storage Analytics (259)
Rejestrowanie (259)
Metryki (260)
Włączanie usługi Storage Analytics (261)
Usługa Table czy SQL Azure? (262)
Scenariusze użycia usługi Table (263)
Scenariusz 1. Odczytywanie wskaźników wydajności z usługi Table (263)
Scenariusz 2. Stronicowanie z wykorzystaniem usługi Table (265)
Podsumowanie (267)
Bibliografia (267)

Rozdział 6. Role VM i Windows Azure Connect (269)

Rola VM (269)
Korzyści płynące ze stosowania ról VM i konieczne kompromisy (270)
Scenariusze (270)
Tworzenie maszyny wirtualnej (271)
Komponenty integracji z platformą Windows Azure (271)
Wgrywanie obrazu na platformę Windows Azure (273)
Windows Azure Connect (277)
Windows Azure Connect a Service Bus (277)
Konfiguracja usługi Windows Azure Connect (278)
Aktywne punkty dostępowe, grupy i role (279)
Instalacja i aktywacja punktu dostępowego Azure na lokalnym komputerze (279)
Włączanie usługi Windows Azure Connect dla roli (281)
Tworzenie grupy Connect (282)
Podsumowanie (283)
Bibliografia (284)

Rozdział 7. AppFabric - usługa Access Control Service (285)

Co to jest tożsamość cyfrowa? (285)
Co to są oświadczenia? (286)
Model zarządzania tożsamościami bazujący na oświadczeniach (288)
Scenariusze użycia usługi ACS (290)
Scenariusz 1. Aplikacja korporacyjna działająca w chmurze (290)
Scenariusz 2. Aplikacja przedsiębiorstw-partnerów (292)
Scenariusz 3. Usługa w chmurze niezależnych dostawców oprogramowania (294)
Pobieranie tokenów z usługi ACS (296)
Portal zarządzający usługi Access Control Service (297)
Definiowanie przestrzeni nazw usługi ACS (297)
Dostawcy tożsamości (299)
Aplikacje zależne (306)
Grupy reguł (307)
Certyfikaty i klucze (309)
Tożsamości usług (310)
Administratorzy portalu (311)
Usługa zarządzania (311)
Integracja aplikacji (312)
Programowanie aplikacji korzystających z usługi Access Control Service (315)
Pasywna federacja z ACS (315)
Aplikacja webowa - wielu dostawców tożsamości i ACS (315)
Dodanie dostawcy WS-Federation (318)
Podsumowanie (323)
Pojęcia i terminologia (323)
Dostawca tożsamości (324)
Aplikacje zależne (324)
Token zabezpieczeń (token SAML) (324)
Usługa STS (324)
Żądanie bezpiecznego tokenu (Request for Security Token - RST) (324)
Odpowiedź na żądanie bezpiecznego tokenu (Request for Security Token Response - RSTR) (324)
Oświadczenie (325)
Federacja tożsamości (325)
Windows Identity Foundation (WIF) (325)
Serwer ADFS 2.0 (Active Directory Federation Server 2.0) (325)
Protokoły WRAP (Web Resource Authorization Protocol) i SWT (Simple Web Token) (326)
Bibliografia (326)

Rozdział 8. AppFabric ServiceBus (327)

Wprowadzenie (327)
Architektura firmowej magistrali usług (ESB) (328)
Zabezpieczenia i kontrola dostępu (329)
Infrastruktura połączeń (329)
Korporacyjna usługa nazw (329)
Kontrakty interfejsu (329)
Ewolucja do internetowej magistrali usług (ISB) (329)
Usługa przekazywania (331)
Wprowadzenie w tematykę usługi AppFabric Service Bus (332)
Zabezpieczenia (333)
Usługa nazw (336)
Rejestr usług (338)
Blok komunikatów (340)
Programowanie usługi AppFabric Service Bus (343)
Przykład usługi ProAzure Energy (345)
NetOnewayRelayBinding (347)
netEventRelayBinding (360)
NetTcpRelayBinding (365)
Dowiązania komunikacji HTTP (373)
Bufor komunikatów (383)
Programowanie aplikacji korzystających z bufora komunikatów (385)
Silnik komunikatów AppFabric: usługi Queues i Topics (388)
AppFabric Service Bus Queues (388)
Porównanie usługi AppFabric Service Bus Queues z usługą Azure Storage Queues (389)
AppFabric Service Bus Topics (390)
Reguły subskrypcji (391)
Programowanie usług Queues i Topics (391)
.NET Client API (391)
Interfejs API REST (396)
Podsumowanie (407)
Bibliografia (407)

Rozdział 9. AppFabric: Caching (409)

AppFabric Caching a inni dostawcy usług buforowania (410)
Konfigurowanie usługi AppFabric Cache (410)
Klienty AppFabric Cache (411)
Referencje do bibliotek (411)
Konfigurowanie klienta AppFabric Cache (411)
Programowanie usługi AppFabric Cache (415)
Dostawca stanów sesji dla aplikacji ASP.NET (416)
Włączenie obsługi stanów sesji w AppFabric Cache (416)
AppFabric Cache jako bufor wyników aplikacji ASP.NET (416)
Podsumowanie (417)
Bibliografia (417)

Rozdział 10. SQL Azure (419)

Przegląd informacji na temat SQL Azure (419)
Architektura usługi SQL Azure (420)
Warstwa infrastruktury (420)
Warstwa platformy (420)
Warstwa usług (422)
Warstwa klienta (422)
Ograniczenia SQL Azure i obsługiwane własności (422)
Technologie bazodanowe (423)
Technologie aplikacyjne (423)
Technologie administracyjne (423)
Dostęp do danych usługi SQL Azure (424)
Połączenia typu code-near (424)
Połączenia typu code-far (424)
SQL Azure - podstawy (426)
Tworzenie serwera SQL Azure (426)
Tworzenie bazy danych SQL Azure (429)
Nawiązywanie połączenia z bazą danych SQL Azure (429)
Programowanie usług Windows Azure korzystających z bazy danych SQL Azure (445)
Opis usługi (445)
Procesy związane z redukcją (445)
Architektura techniczna (446)
Projekt bazy danych o cenach i bramkach (448)
Tworzenie bazy danych proazuredemres (449)
Strategie migracji baz danych (460)
Migracja definicji danych (460)
Migracja danych (461)
Migracja logiki biznesowej (462)
Migracja aplikacji (462)
Strategie rozwoju i rozbudowy bazy danych (463)
Raportowanie w SQL Azure (464)
Przykładowy raport (465)
Tworzenie raportów (465)
Obsługiwane własności pakietu SSRS (467)
Synchronizowanie danych (467)
Projekt mechanizmu synchronizacji danych (468)
Opcje synchronizacji (468)
Podsumowanie (468)
Bibliografia (468)

Skorowidz (469)

Platforma Windows Azure (miękka)

książka

Wydawnictwo: Helion

Oprawa: miękka

Ilość stron: 480

Dostępność: niedostępny

Nasza cena: 60,40

Cena detaliczna: 82,74

U nas taniej o 27%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń
Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (0)

Platforma Windows Azure - opis produktu:

Wydajna chmura obliczeniowa w Twoim zasięgu!

Chmury obliczeniowe nie są już marzeniami lub niedojrzałymi produktami w fazie testów. One nas otaczają, a efekty ich obecności widać gołym okiem. Każdy w ciągu kilkunastu minut może stać się właścicielem niezawodnej, wydajnej platformy dla swojego biznesu. Nie potrzebujesz już inwestycji we własne serwerownie, administratorów i mierzenia się z codziennymi problemami z zasilaniem lub łącznością z internetem. Brzmi wspaniale? I tak właśnie jest!

Ta książka poświęcona jest jednej z takich platform - Windows Azure. W trakcie lektury odkryjesz możliwości chmury firmy Microsoft oraz dowiesz się, jak wykorzystać jej potencjał. W kolejnych rozdziałach poznasz poszczególne komponenty platformy. Compute jest odpowiedzialny za zadania obliczeniowe, Storage zajmuje się bezpiecznym przechowywaniem danych, Fabric gwarantuje dostęp do informacji na temat stanu technicznego chmury. Ponadto znajdziesz tu dokładny opis komponentu Windows Azure Platform AppFabric, który oferuje dodatkowe funkcje, pozwalające między innymi na caching czy kontrolę dostępu. Książka ta jest niezbędną pozycją dla każdego programisty chcącego uruchamiać aplikacje w chmurze Windows Azure.

Sięgnij po tę książkę i wykorzystaj możliwości chmury obliczeniowej:

niezwykłą skalowalność
blisko 100-procentową niezawodność
ogromną wydajność
przyjemne zarządzanie
redukcję kosztów!

Wykorzystaj potencjał chmury obliczeniowej!

Platforma Windows Azure - szczegółowe informacje:

Dział: Książki
Wydawnictwo: Helion
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:168x237
Ilość stron:480
ISBN:978-83-246-4879-5
Wprowadzono: 07.06.2013
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Platforma Windows Azure - recenzje klientów


Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Kółko się pani urwało

J. Galiński

książka (miękka)

23,99 zł taniej -35%

Morawiecki i jego tajemnice

T. Piątek

książka (miękka)

24,29 zł taniej -39%

Trauma Komisarz Eryk Deryło, Tom 4

M. Czornyj

książka (miękka)

25,85 zł taniej -35%

Ogień i krew. Część 1 Historia ...

G. Martin

książka (twarda)

37,67 zł taniej -36%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

30.01 zł

taniej -6%

Platforma Moodle dla każdego nauczyciela...

Platforma Moodle dla każdego nauczyciela, to podręcznik, który w zasadzie dedykowany jest dla wszystkich osób, które chcą wspomagać codzienny proces nauczania sprawdzonym i przetestowanym narzędziem do e-learningu, wykorzystywanym niemalże na całym świecie. Platforma Moodle nie zastąpi z pewnością nauczyciela, a proces dydaktyczny nie będzie mógł...

książka

40.36 zł

taniej -29%

Platforma e-learningowa jako trzon systemu...

Monografia jest książką habilitacyjną przedstawiającą dorobek badań nad e-learningiem, kojarzonym popularnie tylko z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi stosowanymi w procesie kształcenia. Tymczasem autorka dowodzi, że jest on nie tylko kontynuacją - znanej z krajów o rozproszonej geograficznie populacji - idei zapobiegania wykluczeniu edukacyjnemu,...

książka

58.15 zł

taniej -13%

Platforma Android. Nowe wyzwania

Profesjonalne programowanie w systemie Android! Android to lider wśród systemów operacyjnych dla telefonów i tabletów. Spotkasz go w większości tego typu urządzeń. Ciągły rozwój Androida sprawił, że jego obecne wersje zapewniają niesamowite możliwości, a przy tym są przyjazne dla programistów. Jeżeli poznałeś już ten system i marzysz o stworzeniu...

ebook

27.06 zł

taniej -15%

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla...

Chmura obliczeniowa (Cloud Computing) jest kolejnym milowym krokiem w rozwoju informatyki. Ujmując rzecz najogólniej, można powiedzieć, że w odróżnieniu od dostarczania oprogramowania cloud computing jest metodą dostarczania, opartych na oprogramowaniu, serwisów i usług. Możliwości, jakie zapewnia, obejmują zarówno rozwiązania dla użytkowników...

ebook

21.77 zł

taniej -35%

Platforma - mobi, epub

Niebezpieczna w sposób, w jaki literatura ma być niebezpieczna - budzi uśpioną wrażliwość. The New York Observer Michel Renault pracuje w ministerstwie kultury. Wiedzie monotonne życie, a jego zainteresowania nie wykraczają poza seks i telewizję. Odziedziczony po ojcu spadek przeznacza na podróż do Tajlandii - raju seksturystów. Tam poznaje młodą,...

ebook

17.63 zł

taniej -15%

Platforma Moodle dla każdego nauczyciela - pdf

Platforma Moodle dla każdego nauczyciela, to podręcznik, który w zasadzie dedykowany jest dla wszystkich osób, które chcą wspomagać codzienny proces nauczania sprawdzonym i przetestowanym narzędziem do e-learningu, wykorzystywanym niemalże na całym świecie. Platforma Moodle nie zastąpi z pewnością nauczyciela, a proces dydaktyczny nie będzie mógł...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

23.89

2.99

14.99

14.99

2.99

1.98

8.99

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: