rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki

Wybierz z dostępnych produktów

Siedmiu archaniołów - mobi, epub ...

M. Stanzione

ebook, multiformat: mobi, epub

16,68 zł taniej -10%

101

Wykonawca:

Depeche Mode

muzyka cd

Sony Music Entertainment

59,63 zł taniej -10%

101 Dalmatyńczyków Disney ...

P. ZBIOROWA

książka (twarda)

18,17 zł taniej -9%

101 Dalmatyńczyków

Reżyseria:

S. Herek

film dvd

19,99 zł taniej -40%

101 Dalmatyńczyków (1961)

Reżyseria:

H. Luske

W. Reit...

film dvd

28,79 zł taniej -12%

101 dalmatyńczyków

D. Smith

S. Lent...

książka (twarda)

24,68 zł taniej -38%

101 (DVD)

Wykonawca:

Depeche Mode

muzyka dvd

Sony Music Entertainment

70,65 zł taniej -13%

101 dalmatyńczyków

Reżyseria:

S. Herek

film dvd

18,00 zł

22.10.1977 Gottingen Alte Ziegelei

Wykonawca:

SBB

muzyka cd

Universal Music Polska

34,45 zł taniej -19%

101 słynnych czołgów Legendarne czołgi ...

R. Jackson

książka (twarda)

29,63 zł taniej -34%

101 Archaniołów
ocena: 6, głosów: 9
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
101 Archaniołów

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie: Kim są archaniołowie? ............ 9
Rozdział 1: Michał ..................................... 21
Rozdział 2: Rafael ....................................... 49
Rozdział 3: Gabriel ..................................... 67
Rozdział 4: Uriel ......................................... 81
Rozdział 5: Chamuel ................................... 87
Rozdział 6: Ariel ......................................... 95
Rozdział 7: Metatron ................................. 103
Rozdział 8: Sandalfon ................................ 115
Rozdział 9: Azrael ....................................... 121
Rozdział 10: Jofiel ........................................ 129
Rozdział 11: Haniel ...................................... 135
Rozdział 12: Raziel ....................................... 141
Rozdział 13: Raguel ...................................... 149
Rozdział 14: Jeremiel .................................... 153
Rozdział 15: Zadkiel ..................................... 159
Posłowie: Inni znaczący archaniołowie 165

Dodatki:
Specjalności archaniołów........... 169
Kolory aur archanielskich.......... 172
Kryształy i kamienie szlachetne
związane z archaniołami.............. 172
Znaki zodiaku
związane z archaniołami.............. 173
O Autorce............................................................... 175

Wprowadzenie
KIM SĄ
ARCHANIOŁOWIE?
Słowo archanioł wywodzi się od greckiego archi, co oznacza „pierwszy, główny, naczelny”; a także od angelos, co znaczy „posłaniec Boga”. Archaniołowie są zatem naczelnymi posłańcami bożymi. Archaniołowie są niezwykle potężnymi niebiańskimi istotami. Każdy z nich ma określoną specjalność i stanowi jakiś aspekt Boga. Możesz myśleć o archaniołach jak o różnych płaszczyznach twarzy Boga, będącej niczym najjaśniejszy klejnot, drogocenny kamień wszechświata. Owe płaszczyzny, czyli archaniołowie, są pryzmatami, które w swoisty sposób emanują boskim światłem oraz miłością do wszystkich ludzi na Ziemi. Archaniołowie stanowią jedną z najpierwotniejszych boskich kreacji i istnieli na długo przed tym, jak pojawił się rodzaj ludzki i wszelkie zorganizowane religie. Należą oni do Boga, a nie do żadnej określonej teologii. Dlatego też archaniołowie współpracują z ludźmi różnych wiar i wyznań, a w zasadzie współpracują z każdym, kto o to poprosi. W sztuce portrety archaniołów jako idealnych istot ludzkich wyposażonych w orle lub łabędzie skrzydła kontrastują z artystycznymi malowidłami przedstawiającymi cherubiny jako niemowlęta z maleńkimi skrzydełkami. W niniejszej książce pragnę omówić piętnaście postaci boskich archaniołów z tradycji monoteistycznej, włączając w to słynne anioły biblijne, oraz z ksiąg niekanonicznych (Zwoje znad Morza Martwego). Zawarłam tu jedynie te anioły, których istnienie uznają judeochrześcijańscy teologowie. Moje badania oparłam na następujących źródłach:
• Tradycyjna Biblia judeochrześcijańska (a także
w wersji protestanckiej jako New International
oraz jako Biblia Króla Jakuba)
• Księgi apokryficzne (które nie zostały włączone
w poczet tekstów Biblii tradycyjnej czy kanonicznej,
ale które nadal uznawane są za święte
teksty) takie jak Księga Henocha (początkowo
spisana w języku etiopskim, a później po hebrajsku)
oraz Księga Ezdrasza
• Mistyka żydowskiej Kabały (która uznaje archaniołów
za strażników duchowej drogi życiowej czy
też Drzewa Życia), wliczając w to Księgę Zohar
• Monoteistyczny Koran (święta księga islamu)
• Nauki Kościoła prawosławnego
Połączyłam piśmiennictwo z literatury biblijnej z wiedzą, jaką zdobyłam przez lata pracy i nauki w dziedzinie związanej z archaniołami. Jak sami zobaczycie, każdy z rozdziałów zawiera jedną lub dwie prawdziwe historie ilustrujące, jak archanioły związane są z naszym nowoczesnym życiem, jak również modlitwy powiązane z określoną specjalnością przypisaną danemu archaniołowi.

Dziewięć Chórów Anielskich
Angelologia, czyli nauka o aniołach, wyróżnia dziewięć „chórów” czy też gałęzi funkcji anielskich:
• Serafiny: zajmują najwyższe miejsce w anielskiej hierarchii, określane jako płonące jasnym światłem, ponieważ znajdują się najbliżej Boga. Są czystą światłością.
• Cherubiny: zazwyczaj przedstawiane jako pulchne dzieciątka ze skrzydełkami a la Kupidyn. Cherubiny są drugie w hierarchii anielskiej pod względem bliskości Boga. Są one czystą miłością.
• Trony: triada złożona z Serafinów, Cherubinów i Tronów znajduje się w najwyższych sferach Królestwa Niebieskiego. Trony stanowią pomost między światem materialnym a duchowym i reprezentują boską sprawiedliwość.
• Panowania (Dominacje): zajmują najwyższe miejsce pośród triad na kolejnym poziomie w anielskiej hierarchii. Są nadzorcami i kontrolerami aniołów, regulującymi anielskie obowiązki zgodnie z wolą Boga.
• Cnoty: anioły te zarządzają fizycznym wszechświatem, zajmują się Słońcem, Księżycem, gwiazdami oraz wszystkimi planetami, włączając w to Ziemię.
• Moce (Władze): jak już sugeruje sama nazwa, chór ten składa się z wojowników pokoju, którzy oczyszczają wszechświat z negatywnych energii.
• Zwierzchności: trzecia triada składa się z aniołów najbliższych Ziemi. Anioły Zwierzchności sprawują władzę nad planetą, kierując narodami i miastami, aby zapewnić pokój na Ziemi wedle woli boskiej.
• Archanioły: są one nadzorcami rodzaju ludzkiego i Aniołami Stróżami ludzi. Każdy z archaniołów wykazuje pewną specjalność, będącą jakimś aspektem Boga.
• Aniołowie Stróże: zarówno ty, jak i każdy inny człowiek, macie osobistych Aniołów Stróżów przypisanych wam od początku aż do końca waszego życia. Ów model dziewięciu chórów anielskich zaczerpnięty został z literatury biblijnej o Serafinach i Cherubinach, którą w V wieku n.e. rozpowszechniał w swych pismach teolog Pseudo-Dionizy, a z czasem została spopularyzowana przez Johna Miltona w poemacie Raj Utracony.
Kontakt z archaniołami
Ponieważ archanioły są tak bliskie Ziemi oraz ludzkości, nawiązywanie z nimi kontaktu wydaje się być sprawą całkowicie naturalną. W zasadzie Biblia przepełniona jest mnóstwem przypadków nawiązywania przez ludzi kontaktu z Archaniołami Michałem i Gabrielem. Archaniołowie wciąż kontaktują się z nami dzięki boskiej woli pokoju. Nie modlimy się do archaniołów ani ich nie czcimy. Cała chwała należy się Bogu. Po prostu współpracujemy z archaniołami, ponieważ są przeznaczonym nam darem od Boga i stanowią część boskiego planu. Zatem dlaczego po prostu nie kierować swych pytań i próśb bezpośrednio do Boga? Właśnie dlatego, że archanioły stanowią swoiste rozszerzenie perspektywy samego Boga, łatwiej jest usłyszeć czy poczuć ich obecność w chwilach wyjątkowo silnego napięcia. Ich wibracje są bardzo zagęszczone, co sprawia, że są prawie namacalni i praktycznie niemal uchwytni. Tak jak spoglądanie na zachód słońca lub tęczę przywodzi nam na myśl boską miłość, tak też sprawa ma się z archaniołami. Wcale nie musisz być świątobliwy ani zachowywać się perfekcyjnie, aby doświadczyć pomocy archaniołów. Przyglądają się oni naszym błędom przeszłości i potrafią dostrzec wewnętrzne dobro w każdym z nas. Pragną zaprowadzić pokój na Ziemi, pomagając nam być nastrojonymi pokojowo. Zatem w ich misji zawiera się także pomoc tym wszystkim ludziom na świecie, którzy nie podzielają pokojowego nastawienia. Jako swego rodzaju hologramy boskiej wszechobecności, archanioły są istotami pozbawionymi ograniczeń. Czy pamiętasz obietnicę, jaką złożył Jezus w słowach: „Jestem z wami zawsze”? W rzeczywistości archaniołowie są pod tym względem niczym Jezus – są w stanie być przy każdej osobie, która je wzywa. Kluczową sprawą jest fakt, iż nigdy nie pogwałcą twojej wolnej woli, interweniując bez twego przyzwolenia, nawet jeśli miałoby to cię uczynić szczęśliwszym. Muszą zatem czekać, aż wyrazisz na to zgodę w jakikolwiek sposób: w formie modlitwy, płaczu i wzywania pomocy, wyrażania życzenia, wizualizacji, afirmacji czy samej myśli. Archaniołowie nie dbają o to, w jaki sposób poprosisz ich o pomoc, a jedynie o to, czy to robisz.

SANDALFON

Drogi Archaniele Sandalfonie, proszę, dostarcz me modlitwy prosto do Nieba, gdzie zostaną wysłuchane i nie pozostaną bez odpowiedzi. Sandalfon jest także znany jako: Ophan lub Sandolfon Imię Sandalfon oznacza: „brat” lub „współbrat” Tak jak w przypadku Metatrona, imię Sandalfona zakończone jest przyrostkiem -on, zamiast -el, co oznacza, iż pochodzi ono od ludzkiego proroka. Sandalfon był biblijnym prorokiem Eliaszem, który pod koniec swego ludzkiego życia dostąpił wniebowstąpienia, tak samo jak Metatron. Co interesujące, Metatron zarządza wejściem do sfer kabalistycznego Drzewa Życia, natomiast Sandalfon zarządza wyjściem. Podczas ziemskiej egzystencji Sandalfon, który wiódł życie jako Eliasz, był jednym z tych, do kogo porównywano później Jezusa, gdy pytał on swoich uczniów: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Było tak prawdopodobnie dlatego, że Eliasz uważany był za jednego z pierwszych proroków głoszących nadejście Mesjasza. Sandalfon pełni rozliczne funkcje, będąc pośrednikiem zanoszącym ludzkie modlitwy do Boga czy pomagając zdeterminować płeć mającego się narodzić dziecka. Jest także ustanowiony patronem muzyków. Talmud oraz Kabała określają Sandalfona jako doręczyciela modlitw z Ziemi do Niebios. Przyczyną tego może być jego legendarny wzrost, o którym mówiono, że osiąga rozpiętość od Ziemi do samego Nieba. W Kabale ostatnia sefira Drzewa Życia nazywana jest Malchut i oznacza ona wejście do metafizycznej wiedzy ludzkości. Archanioł Sandalfon zarządza Malchut, która stanowi punkt kulminacyjny doświadczeń duchowych oraz wiedzy skierowanej ku światu fizycznemu. Innymi słowy, przekłada wiedzę ezoteryczną na zastosowania praktyczne, tak samo jak dostarcza modlitwy i odpowiedzi na nie. Za przykład może posłużyć historia Jenn Prothero, która po udanej sprzedaży swego domu nie bardzo wiedziała, gdzie teraz zamieszka. Jedyne, czego była pewna, to fakt, że chciała koniecznie uciec od wielkomiejskiego życia i oczekiwała, iż anioły pomogą jej znaleźć idealne miejsce. Medytowała każdego dnia, prosząc anioły o pomoc w znalezieniu nowego miejsca do zamieszkania. Jenn obejrzała nawet kilka domów, ale żaden nie wydawał się jej odpowiedni. Ponadto gonił ją czas, ponieważ zbliżał się termin jej wyprowadzki z dotychczasowego lokum, gdyż nowi właściciele chcieli się czym prędzej wprowadzić. Zatem Jenn zdecydowała wezwać Archanioła Sandalfona, anioła, który zanosi Bogu ludzkie modlitwy, a ludziom przynosi boskie odpowiedzi. Zwróciła się do Sandalfona: „Proszę, udaj się do Boga i poproś, by zesłał mi odpowiedzi, których poszukuję”. Następnego ranka podczas porannej medytacji usłyszała miękki głos mówiący: „ulica McNaughton”. Jenn wiedziała już, że oto otrzymała wskazówkę, o którą prosiła, więc niezwłocznie zadzwoniła do swego agenta nieruchomości. Oczywiście przy ulicy McNaughton znalazł się wystawiony na sprzedaż idealny dla Jenn dom i już kolejnego wieczoru kobieta podpisała wszystkie stosowne dokumenty, by stał się on jej własnością. Anioł muzyki Drogi Archaniele Sandalfonie, proszę Cię, byś skierował pełną harmonii, uzdrawiającą muzykę wszechświata wprost do mego głosu i mych instrumentów. Sandalfon współpracuje z aniołami, które bezustannie wychwalają Boga swym śpiewem, tworząc niebiańską muzykę, która zapewnia ochronę nam wszystkim. Niektórzy teologowie uważają, iż Sandalfon jest hazanem (hebrajskie określenie mistrza muzycznego) lub też po prostu patronuje wszystkim hazanom. W każdym razie wielu muzyków niejednokrotnie skorzystało z pomocy Sandalfona. Ja sama często proszę go o wsparcie podczas gry na gitarze lub kiedy uczę się nowego utworu (szczególnie takiego, którego stopień trudności stanowi nie lada wyzwanie). Kompozytorka i piosenkarka Anna Taylor pracowała nad swoim debiutanckim albumem, Already Here, kiedy jej producent spytał, czy planowała zawrzeć wśród tych piosenek jakiś utwór o aniołach. W końcu była anielską terapeutką, jak słusznie zauważył jej wydawca. Początkowo Anna była bardzo niechętna pomysłowi skomponowania piosenki o aniołach, ponieważ sporo utworów o tej tematyce istnieje już na rynku muzycznym. Jednakże, zachęcona namowami ze strony producenta, Anna postanowiła zwrócić się do anioła
muzyki, Archanioła Sandalfona, z prośbą o inspirację i wsparcie. Pomoc nadeszła już po kilku sekundach! Anna otworzyła laptop i zaczęła notować słowa swojejpiosenki, jakby dyktował jej sam archanioł. Kiedy podniosła głowę znad komputera, ujrzała rozbłysk delikatnego, turkusowego światła, który to kolor jest barwą aury Sandalfona. Kiedy skończyła pisać, zdała sobie sprawę, że napisała piosenkę, w której udało jej się zawrzeć wszystko to, co pragnęła wyrazić na temat aniołów. Anna wspomina: „Czuję przed sobą potężną energię Sandalfona za każdym razem, kiedy śpiewam tę piosenkę i często widzę kątem oka piękny turkusowy kolor jego aury, gdy anioł wita się ze mną”. Teraz Anna zwraca się do Sandalfona z prośbą o pomoc we wszystkim, co dotyczy jej muzyki i śpiewu. Delikatna, acz pełna siły i łaski obecność Sandalfona może wesprzeć cię w rozwijaniu duchowości oraz głębszej więzi z Bogiem. Pomoże ci on poczuć prawdziwą boską miłość i zapewni poczucie bezpieczeństwa wynikające z wiedzy, że jest ktoś, kto cię strzeże i troszczy się o twe życie. W kolejnym rozdziale poznamy Archanioła Azraela, który wspiera nas u kresu życia podczas przejścia do innego świata.

101 Archaniołów (twarda)

książka

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii

Oprawa: twarda

Ilość stron: 180

Dostępność: niedostępny

Nasza cena: 38,93

Cena detaliczna: 49,29

U nas taniej o 21%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń
Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (1)

101 Archaniołów - opis produktu:

Co powiesz na skorzystanie ze wsparcia wszechpotężnych istot, które mogą Ci pomóc w każdej sferze życia? Od problemów zdrowotnych, przez pokonywanie tremy po naprawę zepsutego sprzętu. Archaniołowie są Tobie w stanie pomóc w nawet najtrudniejszej sytuacji. Każdy z nich jest związany z konkretnym znakiem Zodiaku i szczególnymi kamieniami szlachetnymi. O przychylność konkretnych Archaniołów trzeba też prosić w określony sposób. W tej książce znajdziesz najskuteczniejsze z modlitw wraz z sytuacjami, w których mogą się okazać przydatne. Kolorowa, piękna edytorsko i poręczna książka stanie się dla Ciebie lekturą, którą zawsze będziesz chciał mieć przy sobie. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy może Ci się przydać wsparcie Twoich najpotężniejszych przyjaciół.

101 Archaniołów - szczegółowe informacje:

Dział: Książki
Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Oprawa:twarda
Okładka:twarda
Wymiary:125x170
Ilość stron:180
ISBN:978-83-7377-469-8
Wprowadzono: 13.05.2011
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

101 Archaniołów - recenzje klientów

12/05/2011
recenzja dotyczy produktu: Książka

Kilka miesięcy temu rozstałam się ze swoim chłopakiem. Nie było to miłe i delikatne rozstanie lecz raczej zakończenie działań wojennych, po których wszędzie wokół pozostały wyłącznie zniszczenia i pożoga. Przez bardzo długi czas nie byłam w stanie spotykać się z nikim innym. Ale, jak mawiają, czas leczy wszelkie rany. Poprosiłam więc, zgodnie z radą w tej książce, Archanioła Gabriela o wsparcie. To on jest przecież przewodnikiem w sprawach sercowych. Poczułam, że muszę udać się do centrum handlowego. Pomyślałam sobie: „Co za bzdura. A może mężczyzna moich marzeń podejdzie do mnie i spyta o drogę do Green Point?”. Ale poszłam za radą. W pewnym momencie podszedł do mnie przystojniaczek i spytał, czy mogę mu wskazać drogę do Green Point. Nie mogłam w to uwierzyć. Już nigdy nie zwątpię w moc Archaniołów.

10.00

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i ...

G. Rzeczkowski

książka (miękka)

25,85 zł taniej -35%

Nietoperz i suszone cytryny

M. Meller

książka (miękka)

27,89 zł taniej -30%

Odbiorę ci wszystko

R. Lillegraven

książka (miękka)

25,79 zł taniej -35%

Dziewczyna o czterech palcach

M. Krajewski

książka (miękka)

25,79 zł taniej -35%

Doreen Virtue - przeczytaj też

10 anielskich przesłań

D. Virtue

książka (miękka)

25,96 zł taniej -13%

Cuda Archanioła Gabriela

D. Virtue

książka (miękka)

31,45 zł taniej -21%

Emocjonalny detoks Jak uwolnić się od ...

D. Virtue

książka (miękka)

30,29 zł taniej -13%

Podręcznik Anielskiej Terapii

D. Virtue

książka (miękka)

26,27 zł taniej -34%

Św. Maryja Królowa Aniołów Jak uzyskać ...

D. Virtue

książka (miękka)

26,54 zł taniej -11%

Życie bez bólu Naturalne i duchowe ...

D. Virtue

R. Ree...

książka (miękka)

22,63 zł taniej -35%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

18.64 zł

taniej -25%

Jedzenie 101 ciekawostek

Czyją kuzynką jest truskawka? Ile miodu zbierze pszczoła przez całe swoje życie? Co to jest kiwano? I czy mrowisko to na pewno tylko dom dla mrówek? To, co jemy, może być bardzo ciekawe! Wyrusz w podróż drogą ziaren zbóż i odkryj, z czego wyrabia się kasze i pieczywo. Dowiedz się, co ukrywa się pod egzotycznymi i rodzimymi nazwami, jakie zwyczaje...

książka

18.64 zł

taniej -25%

Polska 101 ciekawostek

Czy wiesz, kto był pierwszym królem Polski? Które miasto jest stolicą pierników? Co to są dudki? Polska jest pełna ciekawostek! Odkryj je na kartach tej bogato ilustrowanej książki i dowiedz się, kim są szarytki, gdzie w Polsce może cię zwieść fatamorgana oraz która z liter najczęściej się pojawia w polskich wyrazach. Nowa seria "101...

film

19.99 zł

taniej -40%

101 Dalmatyńczyków

Disney Uwierz w Magię - kolekcja magicznych filmów w gwiazdorskiej obsadzie. Dalmatyńczyki Pongo i Perdi zachwycają się swoimi nowo narodzonymi szczeniętami. Jednak kiedy rozmiłowana w cętkowanych futrach Cruella (Glenn Close) uprowadzi psiaki, zmuszeni będą pokierować misją ratunkową. Wartka akcja i doskonały humor urzekną widzów w każdym wieku!

drogeria

15.14 zł

taniej -1%

Kępki rzęs naturals 0.07 C-8,10,12mm

Kępki w wersji `naturals` zapewniają efekt naturalnie długich rzęs. Kępki rzęs o profilu C i różnych długości. Dobrze łączą się z naturalnymi rzęsami dając pewność, że wytrzymają cały dzień. Odpowiednia grubość oraz profil (skręt) C sprawia, że spojrzenie jest zalotnie podkreślone, a kępki są niewyczuwalne i nie posiadają pętelek. Produkt jest...

drogeria

32.20 zł

taniej -26%

Velour Blush On R-0101 Róż do policzków

Róż w kamieniu od marki Affect do modelowania twarzy. Dzięki miękkiej, jedwabistej formule łatwo się aplikuje oraz doskonale rozprowadza.

drogeria

17.66 zł

taniej -1%

Naturals 0.10-C-Mix 8,10,12 mm Kępki rzęs

Kępki bez pętelek w wersji `naturals` zapewniają efekt naturalnie długich rzęs. Dobrze łączą się z naturalnymi rzęsami dając pewność, że wytrzymają cały dzień. Odpowiednia grubość oraz profil (skręt) C sprawia, że spojrzenie jest zalotnie podkreślone, a kępki są niewyczuwalne.

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

2.99

14.99

2.99

1.98

8.99

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: