Regulamin punktów lojalnościowych|pomoc | Gandalf.com.pl
Kategorie

 

 

Regulamin programu lojalnościowego „Opłać zamówienie punktami”

 

ORGANIZATOR

1. Organizatorem programu jest sklep internetowy Gandalf.com.pl należący do GANDALF Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (91-612) przy ul. Beskidzka 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, o numerze NIP 527-26-52- 185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.

 

2. Regulamin programu dostępny jest do wglądu na stronie serwisu Gandalf.com.pl oraz w siedzibie organizatora.

 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Gandalf.com.pl

 

4. Wykorzystując punkty promocyjne, podczas składania zamówienia, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

CZAS TRWANIA

5. Promocja trwa od 1/07/2004r do odwołania.

 

UCZESTNICTWO

6. Z programu rabatowego mogą korzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu Gandalf.com.pl

 

ZASADY

7. Każdy zakup w sklepie premiowany jest punktami wg przelicznika obowiązującego w danej chwili. Na dzień 1.01.2012r każde 50 zł wydane na produkty (czyli bez kosztu dostawy) to 1 punkt doliczany automatycznie do konta punktowego Użytkownika.

 

8. Punkty doliczane są do konta Użytkownika w momencie opłacenia zamówienia i przypisywane są tylko do jednego konta niezależnie od ilości kont założonych przez Użytkownika i tylko poprzez zakupy z tego konta mogą zostać wykorzystane.

 

9. Użytkownik może dostać bezpłatną pulę punktów od sklepu Gandalf.com.pl.

 

10. Organizator programu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby punktów na koncie użytkownika w przypadku stwierdzenia niestosowania się użytkownika do regulaminów obowiązujących w serwisie Gandalf.com.pl.

 

11. Przy składaniu zamówienia użytkownik ma możliwość wykorzystania punktów zgodnie z przelicznikiem:

  • 20 punktów = koszt wysyłki krajowej

  • 30 punktów = 30 PLN przy zamówieniu powyżej 90 PLN

  • 40 punktów = 40 PLN przy zamówieniu powyżej 120 PLN

  • 50 punktów = 50 PLN przy zamówieniu na dowolną wartość. W przypadku zakupów o mniejszej wartości - różnica nie będzie zwracana (ani w postaci punktów, ani w formie pieniężnej).

 

12. Pula punktów użytkownika pomniejszana jest o liczbę wykorzystaną przy danym zamówieniu w momencie złożenia tego zamówienia.

 

13. W jednym zamówieniu można wykorzystać jedną wartość punktową.

 

14. Za zamówienia opłacane punktami lub bonami zakupowymi, lub z wykorzystaniem kodów rabatowych nie są naliczane punkty. Punkty nie mogą zostać zamienione na gotówkę. Punkty można wykorzystać tylko bezpośrednio w sklepie.

 

15. W zamówieniu, w którym wykorzystuje się punkty nie można skorzystać z bonu zakupowego bądź kodu rabatowego.

 

16. Punkty zgromadzone na koncie można wykorzystać wyłącznie składając zamówienie na stronie sklepu po zalogowaniu się na konto Klienta, na którym zgromadzono punkty.

 

17. Punkty ważne są przez 3 lata. Po tym okresie wygasa możliwość wykorzystania ich. Czas liczony jest co do dnia, tj. punkty zdobyte na przykład 1 stycznia 2012 roku wygasną 1 stycznia 2015 roku.

 

18. Punkty przyznawane bibliotekom w ramach akcji "Wspieraj Swoją Bibliotekę" ważne są 5 lat.

 

19. Przy wykorzystaniu punktów przesyłka przestaje być bezpłatna. Promocje nie łączą się.

 

 

 

REKLAMACJE

19. Reklamacje dotyczące naliczonych punktów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@gandalf.com.pl w ciągu 7 dni od daty zaistnienia kwestionowanego zdarzenia.

 

20. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.

 

21. Decyzja organizatora promocji jest ostateczna.