rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki

Wybierz z dostępnych produktów

Rysunek techniczny w branży ...

J. Figurski

podręcznik

46,75 zł taniej -5%

Rysunek techniczny budowlany. ...

T. Maj

podręcznik

40,85 zł taniej -5%

Rysunek techniczny maszynowy i ...

R. Markiewicz

książka

33,09 zł taniej -15%

Nagi Trading - technika inwestowania ...

M. Pietrzyca

ebook, multiformat: mobi, epub, pdf

29,37 zł taniej -15%

Technika

P. ZBIOROWA

książka

42,38 zł taniej -15%

Technika

P. Zalewski

książka

62,08 zł taniej -15%

Mały stolarz

gry / zabawki

SES NL

54,72 zł taniej -24%

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna
ocena: 6, głosów: 6
 

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna

Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Dostępność: niedostępny

Nasza cena: 33,05

Cena detaliczna: 34,79

U nas taniej o 5%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń

Przy zakupie 5 egz.
Cena hurtowa:

31,31

Powrót
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (1)

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna - opis produktu:

Podręcznik zawiera całościowo ujętą tematykę rysunkowego przedstawiania części składowych, zespołów oraz mebli gotowych do zmontowania. W początkowych rozdziałach omówiono i zilustrowano geometryczne zasady odwzorowania na płaszczyźnie figur płaskich oraz obiektów przestrzennych. W dalszej części książki przedstawiono w przystępny sposób znormalizowane zasady rysunku technicznego ze szczególnym uwzględnieniem rysunku meblowego.

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna - szczegółowe informacje:

Dział: Podręczniki szkolne
Wydawnictwo: WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Oprawa:miękka
Ilość stron:336
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna - recenzje klientów

wkien(at)echostar.pl 4/12/2008
recenzja dotyczy produktu: Podręcznik

Uwagi ogólne
Jak ogólnie wiadomo, książek z dziedziny rysunku technicznego, w tym również tzw. stolarskiego było i jest bardzo dużo. Co najmniej ok. 50 % treści każdej z nich stanowią in-formacje ogólne, jak np. wiadomości wstępne (normalizacja, pismo. linie, tabliczki itp.), kon-strukcje geometryczne, wybrane zagadnienia z geometrii wykreślnej itd. I w tej książce też tak jest. Pytanie dyskusyjne – czy tak musi być ? Z drugiej strony biorąc, może i dobrze. że uczeń ma wszystkie aktualne informacje, w tym również podstawy, w jednym miejscu, czyli książce. Jest tylko kwestia rozmiaru tej części i jej proporcji w stosunku do treści głównych.
Dalsze części – to, jak zwykle, dość szczegółowo omówione ogólne podstawy rysunku technicznego i zasady rysunku technicznego maszynowego. Właściwy rysunek stolarski (meblowy) zajmuje 14 stron (na ogólną liczbę 334), czyli ok. 4 % całej treści podręcznika ! Można ew. doliczyć tu zaczerpnięte z drzewnictwa przykłady w innych rozdziałach (np. wido-ki, przekroje itp.) , ale i tak ten „procent” będzie niewielki.
W informacji podanej na stronie internetowej księgarni sprzedającej książkę (www.ksiegarnia.meble.pl) jest fragment:
„Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu rysunku technicznego w zakresie projekto-wania oraz kreślenia jest wykorzystanie techniki komputerowej. W tym celu opraco-wano program pod nazwą Auto CAD, który zawiera w swojej pamięci elementy rysun-ku technicznego: rod[...] i grubości linii, wymiarowanie, znormalizowane części ma-szyn itp.”
Gdzie to jest w książce ? Kto jest autorem tego komentarza ? Zdaję sobie sprawę, że podawanie szczegółowych informacji na temat AutoCad (są jeszcze inne, nowsze i lepsze programy, np. Solid Works firmy Dessault Systems) jest niemożliwe, ale coś na ten temat powinno być, np. podanie stosownej literatury. Można by również zamieścić jakiś przykład rysunkowy wykonany tą techniką. Obecnie w każdej szanującej się firmie meblowej i produ-kującej inne wyroby z drewna wszystkie rysunki wykonuje się techniką komputerową. W tej sytuacji, pisanie o przyborach kreślarskich, piśmie itp. trochę nie pasuje do XXI wieku. Już widzę te uśmiechy uczniów, którzy znają programy rysunkowe, a zobaczą w książce tylko cyrkle, krzywiki i inne tego typu instrumenty sprzed 60 lat. Takich uczniów jest coraz więcej, jak również jest coraz więcej szkół do tego dobrze przygotowanych. Bardzo ważną kwestię stanowi także powiązanie konstruowania i wykonywania rysunków ze współczesnymi meto-dami obróbki np. na centrach obróbkowych i innych obrabiarkach CNC. Istnieje tu pewna specyfika tworzenia rysunków, np. tzw. plany wierceń w elementach mebli skrzyniowych czy rysunki związane z programowaniem centrów CNC. Takie maszyny można coraz częściej spotkać nawet w rzemiośle. A w książce dotyczącej rysunku – dalej to samo: pismo, cyrkle, rapidografy, piórka i tym podobne starocie, których obecnie nikt poważnie już nie traktuje. Można by zawołać: „Panowie autorzy ! Pójdźcie chociaż raz trochę dalej, idźcie z postępem, a nie w każdej książce zawsze właściwe prawie to samo, niezależnie do tego, czy to jest rok 1969, 1980 czy 2008”.
Powiązanie rysunku z technologią wykonywania wyrobu, zespołu, części itp. jest fun-damentalnym kanonem przemysłu maszynowego i obowiązujących tam zasad rysunku tech-nicznego. W drzewnictwie niestety mało kto to rozumie i może coś rozsądnego na ten temat napisać.
W tej książce również nie ma nic na ten temat, a są za to rzeczy stolarzowi niepotrzeb-ne, jak np. szczegółowe oznaczanie obróbki cieplnej, powłok (metalu !), tolerancje geome-tryczne itd. Przy okazji pytanie: co z tym zagadnieniem w drzewnictwie (z punktu widzenia rysunku) ? Tu też była norma BN na tolerancje kątowe, której również byłem współautorem. W książce jest stanowczo za mało tzw. specyfiki rysunku stolarskiego czy meblowego, np. co z okleiną, doklejkami, różnymi powłokami, laminatami itp (w meblarstwie – nie w od-lewach !) i jej oznaczaniem, wpisywaniem do tabliczki itp. W jakim „stanie technologicznym” powinien być rysowany element płytowy mebla ? Czy np. z doklejkami, czy jeszcze bez nich itp. Takie pytania może zadawać uczeń.
W cytowanej informacji internetowej jest również następujący fragment: „Ze względu na specyficzne potrzeby produkcyjne w poszczególnych gałęziach przemysłu zaistniała potrze-ba stworzenia odrębnych norm, np.: dla rysunku maszynowego, budowlanego, meblowego (podkr. moje) i innych.”
Pytam się gdzie jest ta norma na rysunek meblowy ? Owszem, była jak już wspomnia-łem na wstępie, mojego autorstwa, ale BN – y zostały zniesione. A zatem, na jakiej podsta-wie (np. normalizacyjnej) opracowano oznaczenia materiałów, uproszczenia rysunkowe, różne oznaczenia itp. dotyczące rysunku meblowego ? W oparciu o co są podawane szczegółowe zalecania w zakresie wykonywania rysunków stolarskich (meblowych) ? Ja wiem – większość jest zaczerpnięta z mojej normy (opracowanej również w oparciu o tra-dycje przemysłu drzewnego) , a więc wypadało coś tu zamieścić np. w ujęciu historycznym. Jakiś komentarz powinien tu być. Obawiam się jednak, że tymi informacjami nikt poza mną nie dysponuje. Ja to znam od „Adama i Ewy” !
Można było np. napisać: „Podstawowe zasady sporządzania rysunków zostały okre-ślone w nieważnej już obecnie BN-90/7140-03/01 i w formie zaktualizowanej można je uznać za obowiązujące również dzisiaj, tym bardziej, że nie ma innych aktów normalizacyj-nych z zakresu rysunku technicznego w drzewnictwie”.
Jestem przekonany, że uczeń będzie myślał, że zawarte w książce zalecenia dotyczą-ce rysunku stolarskiego, to zalecenia jakieś normy, a tymczasem, jeśli nie podaje się źródeł, to trzeba je traktować wyłącznie jako propozycje autora, których właściwym autorem czę-ściowo jestem ja (o procenty można się spierać). W wykazie Norm na końcu książki jest ujętych 55 norm (PN – EN, PN – ISO, PN), z których ani jedna (!) nie dotyczy bezpośrednio rysunku „drzewnego”. Jest to oczywiste, bo takiej normy nie ma.
Nie mając jeszcze książki i tylko czytając informacje na jej temat w Internecie, z nie-cierpliwością czekałem na to, co też tam będzie na temat tolerancji i pasowań ? Jak sobie autor da radę z tym zagadnieniem (chodzi o przemysł drzewny), na którym my w Poznaniu (Instytut Podstaw Techniki i Katedra Obrabiarek) „zjedliśmy zęby” ? I tutaj się stała rzecz podobna, jak z tzw. rysunkiem meblowym. Do części dotyczącej podstaw zaczerpniętych z przemysłu maszynowego – w zasadzie nie mam zastrzeżeń. Natomiast wszelkie treści do-tyczące przemysłu drzewnego opierają się tu również, tym razem w całości, na innej Bran-żowej Normie BN-81/7140-11, której także jestem współautorem. I znów w książce nie ma nic, skąd się wzięły te klasy, oznaczenia itp., chociaż oczywiście takiej normy już dawno nie ma. Ale była i te wszystkie informacje z niej pochodzą ! W sytuacji, kiedy nie ma żadnego przywołania, wzmianki, skąd to wszystko się wzięło, to pachnie wręcz plagiatem. Tu też można było napisać coś sensownego w ujęciu historycznym i zacytować tę normę albo znaną naszą pracę monograficzną z 1979 r. (tzw. „zielona książeczka”). Z drugiej strony biorąc, rzeczywistość jest jednak taka, że to wszystko już dawno stało się „czystą teorią”. Te wszystkie informacje i przykłady pasowań w drzewnictwie (znów poznałem moje rysunki nr 8.3 i 8.10 sprzed 28 lat !) są obecnie nieaktualne i też mogą wzbudzać niepotrzebne uśmiechy, zwłaszcza jak spojrzą na to ludzie z praktyki przemysłowej, już na pewno nie jest to potrzebne uczniowi, bo jest po prostu dawno nieaktualne ! Nie ma sensu dawać uczniom coś, co nie ma w ogóle odbicia w praktyce. Kto widział w zakładzie rysunki dotyczące np. konstrukcji meblowych z naniesionymi symbolami pasowań ? Co najwyżej można spotkać w niektórych firmach rysunki z naniesionym odchyłkami w systemie tolerowania swobodnego. I tak jest dobrze.
Proponuję przeczytać mój artykuł o dokładności obróbki w nr 1/2006 dwumiesięcznika „Pro-dukcja Mebli” (niestety jest tam błąd we wzorze na s. 56 u dołu).
Uwagi szczegółowe
•W rozdziale dotyczącym rodzajów linii powinny być przykłady ich zastosowania (w ry-sunku meblowym !). Przykłady w tym zakresie, zamieszczone w innych rozdziałach książki są rozproszone, co nie zapewnia spełnienia celu dydaktycznego.
•Jeśli zamieszcza się przykłady kompletnych rysunków złożeniowych czy zestawienio-wych, to ich tabliczki powinny być wypełnione kompletnie, np. kolumna „nr rysunku lub normy”. Tu uczniowie też mogą mieć problemy. Wystarczy, jak uczeń zapyta jaka tam powinna być norma ? Kiedy norma, a kiedy nr rys. ? To samo dotyczy zmian. Wystarczy spojrzeć do „mojej” BN. Tam jest wszystko ! Osobnym zagadnieniem jest numeracja rysunków złożeniowych i przynależnych do nich rysunków podzespołów, elementów itp. Tu aż się prosi o przykład, a nigdzie tego nie ma W praktyce spotyka się tu niekiedy du-ży bałagan. W książce nie ma przykładu kompletnego rysunku elementu z tabliczką, a może jeszcze coś powinno na nim być (np. zalecenia technologiczne, tzw. lustrzane od-bicie – są elementy lewe i prawe itp.). Zaryzykuję twierdzenie, że ta moja norma sprzed 18 lat jest w zakresie rysunku meblowego (stolarskiego) znacznie bardziej szczegółowa i daje więcej informacji, niż ta nowa książka. A powinno być odwrotnie, bo później są róż-ne interpretacje.
•Dlaczego na jednych przykładach kołek jest zakreskowany wzdłuż (np. 11.11, 11.27 przykłady na końcu), a na innych – nie (np. na s. 305). Głosuję zdecydowanie za nie kreskowaniem kołka wzdłuż, przez analogię do rysowania części maszyn. Jeśli nie, to co będzie z innymi elementami toczonymi ? W przykładach spostrzegłem też inne drob-ne błędy rysunkowe.
•Co ze strukturą powierzchni ? Jeśli chodzi o drzewnictwo, to tutaj autor się totalnie poddał. Bazując na poprzednich moich uwagach, można by teraz zażartować: „Poznań nie zdążył zrobić normy (a byliśmy blisko) i nie ma teraz z czego zaczerpnąć informacji”. Autor ograniczył się tu do bardzo szczegółowego omówienia oznaczania struktury geo-metrycznej powierzchni w przemyśle maszynowym, nie odnosząc się w ogóle do drzew-nictwa. A wiec, po co o tym tak szczegółowo pisać w książce o rysunku stolarskim przeznaczonej dla stolarza i technika technologa drewna ? To wszystko można bez tru-du znaleźć w innych, powszechnie dostępnych książkach, poradnikach, normach itp.
Na koniec, nie mogę się oprzeć postawieniu niegrzecznego pytania, jak to się stało, że kon-sultantem książki był dr inż. M.Boratyński, który w mojej opinii, z całym szacunkiem, nie ma właściwie żadnej wiedzy ani doświadczenia w zakresie rysunku technicznego stolarskiego (meblowego). Osobną kwestię może też stanowić pytanie, co wnieśli do treści książki poda-ni w niej recenzenci ( w tym jeden profesor), skąd się oni wzięli, kto ich zarekomendował, ale to nie moja sprawa.
Tyle uwag krytycznych – raczej „na gorąco”, o nowej książce.
dr inż. Wojciech Kien, Poznań

Ciekawe pomysły Gandalfa

podręcznik

30.41 zł

taniej -5%

Żywienie i usługi gastronomiczne Technologia...

Żywienie i usługi gastronomiczne Cz. IV. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Publikacja została przygotowana zgodnie z obecnie obowiązującą podstawą programową kształcenia w tym zawodzie oraz uwzględnia stan prawny na...

podręcznik

46.75 zł

taniej -5%

Rysunek techniczny w branży mechanicznej i...

Podręcznik do nauczania w zawodach technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. Wymiarowanie, szkicowanie i rysowanie w rzutach prostokątnych, tolerancje wymiarów liniowych i geometrycznych, pasowania w budowie maszyn, rysunek złożeniowy - to tylko niektóre zagadnienia opisane w podręczniku. Treści wszystkich rozdziałów i podrozdziałów zostały tak...

podręcznik

40.40 zł

taniej -5%

Wdrażanie innowacji technologicznych

Publikacja jest podręcznikiem do nauki przedmiotu zarządzanie innowacjami i wielu specjalistycznych programów na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka. Zawiera kompleksową wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, wiążącą problematykęorganizacji i zarządzania z aspektami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi w...

podręcznik

38.61 zł

taniej -5%

Wyroby cukiernicze Tom I. Technika w produkcji...

Podręcznik do nauki:   * posługiwania się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych,   * dobierania maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu cukierniczego do produkcji wyrobów cukierniczych,   * dobierania urządzeń do ich przechowywania,   * interpretacji rysunków technicznych, schematów maszyn, urządzeń...

podręcznik

40.85 zł

taniej -5%

Rysunek techniczny budowlany. Podręcznik do ...

Podręcznik dla uczniów kształcących się w kierunkach technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji: B.16. w zawodzie betoniarz-zbrojarz, B.18. w zawodzie murarz-tynkarz, B.20. w zawodzie monter konstrukcji budowlanych. W książce m. in. omówiono podstawowe wiadomości na temat rodzajów rysunków budowlanych i norm w nich stosowanych, zasady wymiarowania i...

podręcznik

15.87 zł

taniej -10%

RYSUNEK TECHNICZNY Gimnazjum Wiadomości -...

Książka zawiera informacje na temat elementów i układów elektronicznych. Pokazuje budowę i działanie rezystorów, kondensatorów, tranzystorów, diod i innych elementów elektronicznych. Elementy te wchodzą w skład takich urządzeń jak telewizory, komputery, odtwarzacze, radioodbiorniki i inne. Odpowiednie połączenie pojedynczych elementów tworzy układ...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku
10.00
Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność ›
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: