Repetytorium maturzysty Geografia. poziom podstawowy poziom rozszerzony / Agnieszka Łękawa Greg | Podręczniki w Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

Repetytorium maturzysty Geografia. poziom podstawowy poziom rozszerzony

podręcznik

 • Wydawnictwo Greg
 •  

 • Wysyłamy w 24h - 48h + czas dostawy

Repetytorium maturzysty Geografia. poziom podstawowy poziom rozszerzony - opis produktu:

 Repetytorium Maturzysty geografia Wydawnictwa GREG jest książką wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom maturzystów - zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową, a treści z poziomu rozszerzonego dodatkowo oznaczono graficznie.
 Co ważne, książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w niej treści zaprezentowano przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zostały zastosowane ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, wyliczeń, diagramów. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste.
 Repetytorium Maturzysty geografia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla maturzystów, jak i dla pozostałych uczniów liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.


spis treści
Wstęp
ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Geografia jako nauka
Źródła informacji geograficznej
Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie
Mapa jako źródło informacji geograficznej
Skala mapy
Zadania ze skalą
Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
Generalizacja mapy
Rodzaje i zastosowanie map
Czytamy mapę topograficzną

SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI
Astronomiczne podstawy geografii
Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego
Zaćmienie Słońca i Księżyca
Kształt i rozmiary Ziemi
Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki
Rachuba czasu na Ziemi
Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki
Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku
Wyznaczanie wysokości górowania Słońca
Kalendarz
Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa
Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi
Atmosfera
Budowa i skład chemiczny atmosfery
Bilans cieplny Ziemi
Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi
Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej
Ciśnienie atmosferyczne
Cyrkulacja planetarna
Wiatry na Ziemi
Wilgotność powietrza
Produkty kondensacji pary wodnej
Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej
Masy powietrza. Fronty atmosferyczne
Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna
Strefy klimatyczne na Ziemi
Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka
Wpływ działalności człowieka na klimat
Hydrosfera
Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie
Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich
Rzeki
Jeziora, bagna, torfowiska
Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina
Wody podziemne. Źródła
Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka
Antropogeniczne zmiany hydrosfery
Litosfera
Budowa wnętrza Ziemi
Metody badań geologicznych
Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna
Struktury geologiczne
Genetyczne typy skał
Czytamy przekrój geologiczny
Teoria tektoniki płyt litosfery
Wewnętrzne procesy geologiczne
Zewnętrzne procesy geologiczne
Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi
Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka
Antropogeniczne zmiany litosfery
Pedosfera
Budowa gleby. Profil glebowy
Proces glebotwórczy
Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe
Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne
Erozja gleb
Biosfera
Formacje roślinne na Ziemi
Krainy zoogeograficzne
Fauna mórz i oceanów
Antropogeniczne zmiany biosfery
Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA
Ludność
Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna)
Rozmieszczenie ludności świata
Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności
Struktura demograficzna ludności świata
Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się
Zróżnicowanie rasowe ludności świata
Zróżnicowanie językowe ludności świata
Zróżnicowanie religijne ludności świata
Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia
Migracje
Osadnictwo
Typy osadnictwa wiejskiego
Urbanizacja
Typy zespołów miejskich
Największe miasta świata. Problemy wielkich miast
Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata
Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata
Globalizacja
Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm
Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne
Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe
Rolnictwo
Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie
Systemy uprawy roli
Struktura użytkowania ziemi
Rozmieszczenie głównych upraw na świecie
Chów i hodowla zwierząt
Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej
Leśnictwo
Rybołówstwo i rybactwo
Problem głodu na świecie
Przemysł
Zasoby naturalne Ziemi
Przemysł - jego podział, rola w gospodarce
Czynniki lokalizacji przemysłu
Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii
Struktura produkcji energii na świecie
Przemysł przetwórczy na świecie
Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych
Wielkie okręgi przemysłowe świata
Usługi
Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu
Usługi finansowe
Turystyka
Międzynarodowa wymiana handlowa

GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI
Geografia fizyczna Polski
Położenie Polski w Europie
Obszar, granice, podział administracyjny
Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich
Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich
Zlodowacenia w Polsce
Ukształtowanie powierzchni Polski
Przejściowość klimatu Polski
Wody powierzchniowe i podziemne Polski
Morze Bałtyckie
Gleby w Polsce i ich walory użytkowe
Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski
Największe kompleksy leśne w Polsce
Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski
Formy ochrony przyrody
Krainy fizyczno-geograficzne Polski
Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
Typy wsi w Polsce
Procesy urbanizacyjne w Polsce
Ludność Polski
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy
Energetyka w Polsce
Przemysł przetwórczy w Polsce
Główne okręgi przemysłowe w Polsce
Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu
Usługi w Polsce
Sieć transportu w Polsce
Handel zagraniczny Polski
Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny
Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze
Zachowania wyborcze w Polsce
Stan zdrowia ludności Polski

Indeks
S
Szczegóły
 • RRecenzje
 • Podręcznik
 • Repetytorium maturzysty Geografia. poziom podstawowy poziom rozszerzony
4.5/5 ( 12 ocen )
  5
  10
  4
  0
  3
  1
  2
  0
  1
  1
imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Uwaga!!! Nie jesteś zalogowany. zaloguj się by zgłosić recenzję do konkursu i mieć szansę na wygraną w cotygodniowym plebiscycie!

brak oceny

maturzysta 2016

 • 2-07-2015
 • 18:35

Repetytorium z wydawnictwa Greg kolejny raz pozytywnie mnie zaskoczyło. Książka stanowi nieocenioną pomoc dla uczniów przygotowujących się zarówno do matury jak i sprawdzianów.

Czy recenzja była pomocna?

Ciekawe pomysły Gandalfa

 • Publikacja opracowana zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik logistyk do kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.22 (Obsługa magazynów) stanowi materiał przygotowujący do egzaminu zawodowego z tej kwalifikacji. Jest to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami. Zawiera...

 • Pracując z Oxford Repetytorium Ósmoklasisty uczniowie przećwiczą wszystkie typy zadań otwartych i zamkniętych w zakresie obowiązującym na egzaminie. Powtórzą materiał wielokrotnie w różnorodnej i atrakcyjnej formie. Sprawdzą się w testach po każdym rozdziale, kumulatywnych testach co dwa rozdziały,...

 • Pierwsze wydanie Repetytorium ósmoklasisty to pełne kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych uczniom do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Sprawdzi się idealnie zarówno jako podręcznik używany w ósmej klasie na co dzień, jak i jako materiał dodatkowy. Repetytorium...

 • Publikacja przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do zdania egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.18 w ramach zawodu technik mechatronik. Zawiera powtórzenie najważniejszych wiadomości, 5 testów sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane na części praktycznej egzaminu....

 • Publikacja gromadzi najważniejsze wiadomości do powtórzenia przed egzaminem z kwalifikacji T.15. Sygnalizuje treści, które uczeń powinien mieć do tego czasu opanowane. Dzięki testom z kluczem odpowiedzi i zadaniom praktycznym z rozwiązaniami umożliwia samodzielne sprawdzanie stopnia przyswojenia...

 •  `Repetytorium Maturzysty matematyka` jest książką wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom maturzystów - zawiera całość materiału niezbędnego do przygotowania się do matury w jej formule obowiązującej od roku 2015. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera zagadnienia zarówno z poziomu...