Repetytorium maturzysty Biologia nowa matura na 100% - Maciej Mikołajczak Greg - Podręczniki | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

Repetytorium maturzysty Biologia nowa matura na 100%

podręcznik

 • Wydawnictwo Greg
 •  

 • Wysyłamy w 2 - 3 dni + czas dostawy

Repetytorium maturzysty Biologia nowa matura na 100% - opis produktu:

 Repetytorium maturzysty - biologia zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jego zawartość jest zgodna z najnowszą podstawą programową, a treści z poziomu rozszerzonego dodatkowo zaznaczono graficznie.
 Książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi w praktyce szkolnej informacjami, a zawarte w niej treści zaprezentowano prostym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zostały zastosowane ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, wyliczeń, całość uzupełniają też liczne rysunki i schematy. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi ramkami, które ułatwiają ich odnalezienie. Ważnym uzupełnieniem Repetytorium... jest szczegółowy indeks pojęć, dzięki któremu można szybko odnaleźć potrzebne informacje.
 Repetytorium maturzysty - biologia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą nie tylko dla maturzystów, ale i dla pozostałych uczniów liceum, którzy chcą dobrze przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.


spis treści
Wstęp
Drogi Maturzysto!

Biochemia czyli chemia życia
Metody określania składu chemicznego organizmów
Makroelementy i pierwiastki biogenne
Mikro- i ultraelementy
Tlenek wodoru czyli woda
Właściwości wody i ich znaczenie dla życia
Związki organiczne, ich występowanie i rola biologiczna
Cukry
Lipidy (tłuszczowce)
Białka i ich monomery
Kwasy nukleinowe
Metody wykrywania związków organicznych
Skutki niedoboru makro- i mikroelementów dla żywych organizmów

Cytologia: budowa i właściwości żywych komórek
Komórkowa teoria budowy organizmów żywych
Eukariotyczny i prokariotyczny plan budowy komórki
Błony biologiczne
Składniki i budowa molekularna błon plazmatycznych
Rola cholesterolu
Transport substancji przez błony
Błona komórkowa
Ultrastruktura komórki prokariotycznej
Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie
Fałdy błony komórkowej i struktury pochodne
Substancje zapasowe
Nukleoid, plazmidy i rybosomy
Ultrastruktura komórki eukariotycznej
Cytoplazma
Aparat Golgiego (GA)
Jądro komórkowe

Fizjologia żywej komórki
Metabolizm komórkowy
Enzymy
Tempo reakcji enzymatycznej
Enzymy i szlaki metaboliczne
Procesy anaboliczne i kataboliczne
ATP jako uniwersalna waluta energetyczna
Odżywianie się komórek
Autotrofy
Przyswajanie azotu atmosferycznego u bakterii autotroficznych
Uwalnianie energii dla procesów życiowych
Cytoplazmatyczny etap oddychania komórkowego
Oddychanie mitochondrialne
Równowaga osmotyczna komórki
Plazmoliza i deplazmoliza
Gospodarka odpadami metabolicznymi
Dezaminacja i transaminacja
Cykl mocznikowy
Ruch cytoplazmy, organelli i komórek
Cykl życiowy komórki
Fazy cyklu komórkowego
Mitoza, czyli podział komórki na dwie potomne
Cytokineza
Rola biologiczna mitozy
Mitoza i mejoza: porównanie przebiegu i funkcji biologicznych
Inne sposoby podziału komórki

Różnorodność organizmów żywych
Systematyka jako nauka
Historia systematyki
Definicja gatunku
Różne podejścia do systematyki
Źródła wiedzy o pokrewieństwie organizmów
Zarys systematyki świata żywego
Wirusy
Budowa wirionu i klasyfikacja wirusów)
Wirusy jako obiekty z pogranicza świata żywego
Cykl replikacyjny faga litycznego i lizogenicznego
Cykl replikacyjny wirusa HIV i choroba AIDS
Choroby wirusowe roślin, zwierząt i człowieka,
Poglądy na pochodzenie wirusów
Królestwo Procaryota (Monera)
Sposoby odżywiania się bakterii
Procesy płciowe bakterii
Klasyfikacja morfologiczna komórek i kolonii bakteryjnych
Ekologia i systematyka bakterii
Znaczenie bakterii w przyrodzie, życiu i gospodarce człowieka
Choroby bakteryjne
Aseptyka, antyseptyka i antybiotyki
Protisty jako najprostsze organizmy eukariotyczne
Systematyka protistów
Cykle życiowe protistów
Protisty jako czynniki chorobotwórcze
Grzyby (Mycetes) jako odrębne królestwo
Cechy biologii grzybów
Przegląd systematyczny
Znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka
Porosty (Lichenes)
Tkanki roślinne
Pierwotna i wtórna ściana komórkowa: struktura, powstawanie i modyfikacje
Tkanki twórcze
Tkanki stałe
Organy wegetatywne roślin
Korzeń i jego funkcje
Pęd jako stelaż dla aparatu asymilacyjnego
Liść i jego rola
Metamorfozy organów roślinnych
Teoria telomowa i pochodzenie roślin
Psylofity i ryniofity: pierwotne rośliny lądowe
Mszaki jako poboczna linia rozwojowa roślin telomowych
Specyficzne cechy mszaków
Cykl życiowy mchu płonnika
Systematyka, występowanie i znaczenie mszaków
Paprotniki (Pteridophyta)
Organy wegetatywne paprotników
Cykl życiowy paproci jednakozarodnikowych
Cykl życiowy paprotników różnozarodnikowych
Przegląd współczesnych i wymarłych paprotników
Rośliny nasienne (Spermatophyta)
Przystosowanie organów wegetatywnych roślin nagonasiennych (Gymnospermae) do lądu
Cykl życiowy sosny zwyczajnej
Systematyka nagonasiennych
Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze nagonasiennych
Okrytozalążkowe (okrytonasienne, Angiospermae)
Budowa kwiatu okrytonasiennych
Rozwój i budowa zalążka
Podwójne zapłodnienie
Ochrona przed zapyleniem własnym pyłkiem
Rodzaje kwiatów i kwiatostanów
Powstawanie nasion i owoców
Owoce i owocostany
Zoologia systematyczna
Wczesny rozwój zarodka zwierząt: bruzdkowanie
Gąbki (Poriphera): zwierzęta przedtkankowe
Dwuwarstwowce: parzydełkowce i żebropławy
Środowisko życia
Ruch, symetria, forma życiowa
Budowa ciała
Czynności życiowe
Rozmnażanie
Przegląd systematyczny
Znaczenie w przyrodzie
Znaczenie dla człowieka
Najprostsze trójwarstwowce: robaki płaskie (Platyhelminthes)
Wstężniaki
Robaki obłe (obleńce, Nemathelminthes)
Pierwsze zwierzęta celomatyczne: pierścienice (Annelida)
Stawonogi (Arthropodd)
Budowa ciała
Rozmnażanie
Przegląd systematyczny stawonogów
Znaczenie dla człowieka
Mięczaki (Molluscd) jako odrębna linia rozwojowa zwierząt celomatycznych
Środowisko życia
Ruch i symetria
Budowa ciała
Czynności życiowe
Rozmnażanie
Przegląd systematyczny mięczaków
Znaczenie w przyrodzie
Znaczenie dla człowieka
Wtórouste (Deuterostomata)
Szkarłupnie (Echinodermata): mieszkańcy ciepłych i słonych mórz
Strunowce (Chordata)
Bezczaszkowce (Cephalochordatd)
Osłonice (Tunicatd)
Kręgowce (Vertebratd)
Kręgowce niższe (kręgowce o dwu błonach płodowych)
Kręgowce wodne - ryby (Pisces)
Płazy: kręgowce ziemnowodne (Amphibid)
Kręgowce wyższe (owodniowce)
Gady (Reptilia)
Ptaki (Aves)
Pochodzenie ptaków, upierzenie i zdolności do lotu
Ssaki (Mammalia) jako najwyżej rozwinięta gromada kręgowców

Funkcjonowanie organizmu człowieka w oparciu o struktury anatomiczne
Tkanka, narząd, układ: poziomy organizacji ciała człowieka
Tkanka nabłonkowa
Tkanka łączna
Tkanka mięśniowa
Tkanka nerwowa
Organizacja tkankowa a powstawanie nowotworów
Odżywianie
Klasyfikacja składników odżywczych
Witaminy i skutki ich braku
Bilans energetyczny
Rola błonnika w diecie
Tłuszcze w diecie
Układ pokarmowy człowieka
Przewód pokarmowy
Wątroba i drogi żółciowe
Trzustka
Trawienie u przeżuwaczy
Etapy trawienia cukrów, tłuszczów i białek u człowieka
Transport i magazynowanie wchłoniętych składników pokarmowych
Zaburzenia odżywiania i choroby metaboliczne
Układ oddechowy i wymiana gazowa
Oddychanie pod wodą
Powierzchnie oddechowe u zwierząt oddychających powietrzem
Drogi oddechowe człowieka
Jama nosowa
Tchawica i oskrzela
Płuca
Mechanizm i regulacja oddychania
Regulacja tempa oddechu
Transport gazów oddechowych we krwi
Ciśnienie parcjalne i oddychanie człowieka na dużych wysokościach.
Serce i układ krążenia
Rodzaje naczyń krwionośnych
Sieci kapilarne
Położenie i budowa serca
Duży i mały krwiobieg
Cykl pracy serca
Badanie pracy serca: osłuch, EKG. Pomiar ciśnienia i tętna
Rozrusznik serca
Krew, jej rola i składniki
Krwotok i hemostaza
Swój czy obcy? Odpowiedź immunologiczna organizmu
Centralne i obwodowe narządy limfatyczne
Zapalenie jako nieswoista odpowiedź immunologiczna
Mechanizmy odporności swoistej
Alergie i choroby autoimmunologiczne
Układ wydalniczy
Osmoregulacja u ryb
Wydalanie u człowieka
Budowa i funkcja nerki
Choroby i higiena układu moczowego
Metody stosowane przy niewydolności nerek
Analiza moczu
Zwierzęta osmokonformistyczne i osmoregulujące
Końcowe produkty przemiany azotowej w świecie zwierząt
Rozmnażanie płciowe u zwierząt i człowieka
Gametogeneza
Męskie narządy rozrodcze i ich funkcjonowanie
Żeński układ rozrodczy, cykl płciowy i zapłodnienie
Ciąża i poród
Regulacja nerwowa czynności życiowych i praca mózgu
Zjawiska elektryczne i chemiczne w błonie komórkowej neuronu
Budowa i mechanizm działania synapsy
Anatomia układu nerwowego
Łuk odruchowy
Funkcjonalny podział układu nerwowego
Podstawy zoopsychologii
Narządy zmysłów
Pojęcie receptora i ogólna klasyfikacja zmysłów
Narząd zmysłu wzroku
Narząd zmysłu słuchu i równowagi
Zmysł chemiczny: węch i smak
Zmysły skórne
Czucie wisceralne i proprioceptywne
Hormonalna regulacja czynności życiowych
Czynność wydzielnicza komórek i typy gruczołów
Porównanie regulacji nerwowej i hormonalnej
Gruczoły wydzielania wewnętrznego
Rodzaje hormonów ssaków i człowieka
Hormony stawonogów
Działanie, skutki nadmiaru i niedoboru hormonów u człowieka
Hierarchiczność kontroli hormonalnej i rola podwzgórza
Skóra jako narząd
Budowa skóry człowieka
Układ ruchu
Rodzaje i funkcja szkieletu u zwierząt
Szkielet człowieka: kości i ich połączenia
Choroby układu szkieletowego
Mięśnie jako czynna część aparatu ruchu
Termoregulacja
Zmiennocieplność i stałocieplność
Ontogeneza człowieka

Stan zdrowia i choroby
Definicja choroby. Najważniejsze źródła chorób człowieka

Fizjologia roślin
Fotosynteza
Budowa i właściwości chlorofilu
Anteny fotosyntetyczne i fotosystemy
Reakcje zależne od światła
Reakcje niezależne od światła
Uwarunkowania tempa fotosyntezy
Wymiana gazowa u roślin
Transpiracja i transport wody w roślinie
Zjawiska kapilarne
Transport asymilatów w roślinie
Regulacja czynności życiowych roślin
Rodzaje czynników regulujących
Fotoperiodyzm
Termoperiodyzm
Fitohormony
Pobudliwość i ruchy roślin
Spoczynek i kiełkowanie nasion
Przebieg kiełkowania

Ekologia
Populacja ekologiczna
Cechy populacji
Dynamika liczebności populacji
Biocenoza
Producenci, konsumenci i reducenci
Jak rozumieć pojęcie niszy ekologicznej
Stosunki antagonistyczne między populacjami
Stosunki nieantagonistyczne
Pierwotna i wtórna sukcesja ekologiczna
Bioróżnorodność i jej znaczenie
Ekosystem
Energia i materia w ekosystemie
Cykle biogeochemiczne
Łańcuchy i sieci troficzne
Piramidy liczebności, biomasy i produkcji
Produkcja brutto i netto oraz produkcja pierwotna i wtórna
Biosfera i biomy Kuli Ziemskiej

Genetyka
Historia odkrycia DNA jako nośnika informacji genetycznej i jego struktury..
Replikacja DNA
Komplementarność jako reguła rządząca replikacja DNA
Replikacja semikonserwatywna
Energia do syntezy DNA i potrzebne enzymy
Etapy replikacji
Genetyka mendlowska
Prawa Mendla
Proste krzyżówki genetyczne
Ewolucja pojęcia genu
Pozorne odstępstwa od praw Mendla
Geny dopełniające się
Epistaza i plejotropia
Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych
Teoria chromosomowa Morgana
Mapowanie genów
Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią
Cechy sprzężone z płcią
Główny `dogmat` biologii: DNA -> RNA -> białko
Ekspresja genu u Prokaryota i Eukaryota
Transkrypcja: przepływ informacji genetycznej z DNA na RNA
Kod genetyczny
Przebieg transkrypcji
Regulacja transkrypcji
Translacja: `przekład` sekwencji nukleotydów na sekwencję aminokwasów.
Przebieg translacji
Mutacja: błąd podczas przetwarzania informacji genetycznej
Różne rodzaje mutacji
Mutageny
Analiza drzew rodowych
Choroby genetyczne, ich uwarunkowania i przejawy
Ciężkie upośledzenia wrodzone
Bloki metaboliczne

Pochodzenie i zmienność form życia
Biogeneza: pochodzenie i powstanie życia na Ziemi
Teoria samorództwa i jej obalenie
Poglądy na powstanie życia
Dowody na istnienie życia przed milionami lat i ewolucję organizmów
Dowody pośrednie
Dowody bezpośrednie
Datowanie skamieniałości roślin i zwierząt
Definicja i rodzaje zmienności w populacjach naturalnych
Zmienność dziedziczna i niedziedziczna
Mechanizmy ewolucji
Losowość i bezkierunkowość mutacji
Dobór naturalny i dostosowanie genotypów
Selekcja sztuczna
Dryf genetyczny
Prawo Hardy`ego-Weinberga
Znaczenie rekombinacji genetycznych
Preadaptacje
Powstawanie gatunków i rodzaje specjacji
Radiacja adaptatywna
Etapy rozwoju życia na Ziemi
Najstarsze kopalne ślady życia
Tabela stratygraficzna
Afryka kolebką ludzkości: formy przedludzkie i praludzkie

Indeks
S
Szczegóły
 • RecenzjeRecenzje
 • Podręcznik
 • Repetytorium maturzysty Biologia nowa matura na 100%
4.5/5 ( 13 ocen )
  5
  10
  4
  1
  3
  1
  2
  0
  1
  1

Uwaga!!! Nie jesteś zalogowany. zaloguj się by zgłosić recenzję do konkursu i mieć szansę na wygraną w cotygodniowym plebiscycie!

imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.