Wspieraj swoją bibliotekę | Gandalf.com.pl
SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń.

 

Zapraszamy na stronę http://ksiazkinaszychmarzen.pl/

 

 

WSPIERAJ SWOJĄ BIBLIOTEKĘ

 

Zapełniaj regały nowymi książkami przekazując punkty bibliotece!

 

Potrzebujesz podręcznika, encyklopedii czy interesującej książki?

 

 

LISTA BIBLIOTEK

 

Na liście nie ma Twojej biblioteki?

Powiedz nauczycielowi lub bibliotekarzowi o kampanii i zgłoście się!

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo ([email protected] w tytule "Wspieraj swoją bibliotekę")
lub faksem (42 252-39-23 wew. 22).

 

W ciągu trzech lat do kampanii zgłosiło się ponad 400 bibliotek!

W tym czasie biblioteki wymieniły punkty na książki, filmy i inne produkty
o łącznej wartości ponad 160 000  złotych!

 


NIE ZWLEKAJ, WSPIERAJ SWOJĄ BIBLIOTEKĘ!

 

 

Regulamin punktów


Materiały:

- regulamin pdf pobierz pdf
- formularz pobierz odt/pobierz doc


 

Szczegółowy opis akcji

 

WSPIERAJ SWOJĄ BIBLIOTEKĘ to kampania skierowana do bibliotek szkolnych i bibliotek publicznych.

W okresie intensywnych zakupów podręczników oraz nagród na zakończenie roku szkolnego dzięki naszej kampanii uzupełnianie bibliotecznych zbiorów staje się łatwiejsze. Prowadzona przez nas akcja ułatwia zgłoszonemu Uczestnikowi (bibliotece) zbieranie punktów, które następnie wymienia na książki. Każdy zakup w naszej Księgarni, powiększa konto punktowe Uczestnika. Bibliotekę można wybierać wielokrotnie, w zamówieniach prywatnych, indywidualnych czy zbiorowych.

 

Aby przyłączyć się do akcji, wystarczy niecałe pięć minut.
 

Poniżej przedstawiamy dokładny schemat, jak zgłosić bibliotekę oraz przykładową scenkę przekazywania i zdobywania punktów.
 


ETAP I - zgłoszenie
 

Dyrektor, Nauczyciel lub Bibliotekarz wysyłając maila na [email protected] (z tytułem "Wspieraj swoją bibliotekę") lub wysyłając wypełniony formularz na numer faksu 42 252-39-23 (wew. 22) zgłasza bibliotekę do kampanii. Pracownicy Biura Obsługi Klienta księgarni Gandalf przyjmują zgłoszenie i dodają bibliotekę do listy.

Biblioteka zostaje dodana do kampanii w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia, a Uczestnik informowany jest o tym fakcie mailowo.

Od tego momentu każde zamówienie, zostanie wybrana biblioteka z listy, przelewa punkty Klienta na konto punktowe Uczestnika (biblioteki).

W ramach rozpropagowania swojej biblioteki Uczestnik otrzymuje od Księgarni zestaw informacyjny zawierający plakaty oraz ulotki. Wykazując się inicjatywą, materiały należy rozwiesić w szkole, bibliotece, rozdać czytelnikom. Uczestnik niezależnie od Księgarni może promować kampanię i swoja bibliotekę.

 

ETAP II - zbieranie punktów
 

1. Klientka Ala lub Firma ABC kupuje podręczniki i puzzle na wartość 350 zł - czyli zamówienie ma 7. punktów (2% zamówienia przeliczane jest na punkty).

2. W koszyku, w zakładce 'podsumowanie' w polu:

"Przekaż punkty za zamówienie bibliotece. Wybierz bibliotekę"

3. Punkty za to zamówienie przechodzą na konto biblioteki - na swoim koncie Klientka Ala lub Firma ABC widzi punkty do przekazania, a biblioteka na swoim koncie punkty do zdobycia.

4. Po opłaceniu i zrealizowaniu zamówienia punkty do przekazania na koncie Klientki Ali lub Firmy ABC stają się punktami przekazanymi, a na koncie biblioteki punkty do zdobycia punktami zdobytymi.

5. Biblioteka kupuje książki i multimedia na kwotę 150 zł - czyli zamówienie ma 3. punkty (2% wartości zamówienia).

6. Po opłaceniu i zrealizowaniu zamówienia na koncie biblioteki zatwierdzane są punkty.

7. Biblioteka na swoim koncie widzi, że do tej pory sam uzbierał 3. punkty a dzięki kampanii "Wspieraj swoją bibliotekę" - 7. punktów. Łącznie ma więc 10. punktów.


 

 

ETAP III - wymiana punktów
 

Uzbierane punkty stanowią równowartość złotówek:

30 punktów = 30 PLN
40 punktów = 40 PLN
50 punktów = 50 PLN.

Biblioteka po uzbieraniu konkretnej ilości punktów wymienia je na produkty według poniższych zasad:

- 20. punktów można wykorzystać na opłacenie kosztów wysyłki (tylko przesyłka krajowa),
- 30. punktów można wykorzystać na zakupy przy zamówieniu powyżej 90 PLN,
- 40. punktów można wykorzystać na zakupy przy zamówieniu powyżej 120 PLN,
- 50. punktów (i więcej) można wykorzystać na zakupy powyżej 50 PLN.

Można wykorzystać wielokrotność 50. punktów (do 300. punktów maksymalnie jednorazowo).

Za zamówienia opłacane punktami nie są naliczane punkty.


Kampania trwa do odwołania, punkty nie tracą ważności.
 


Pamiętaj! Aby przyłączyć się do akcji, wystarczy niecałe pięć minut.


 

Regulamin akcji

1. Organizatorem kampanii jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzka 37 91-612 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.
2. Kampania rozpoczyna się 14. maja 2009 roku i trwa do odwołania.
3. Akcja skierowana jest do bibliotek szkolnych oraz bibliotek publicznych.
4. Szkołę/bibliotekę, zwanymi dalej Uczestnikami, można zgłosić w dowolnym momencie trwania kampanii.
5. Zgłoszenia może dokonać Dyrektor, Nauczyciel bądź Bibliotekarz.
6. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową ([email protected] w tytule "Wspieraj swoją bibliotekę") lub telefonicznie (42 252-39-23).
7. W ramach rozpropagowania kampanii Księgarnia przesyła Uczestnikowi pakiet informacyjny zawierający plakaty oraz ulotki promujące kampanię "Wspieraj swoją bibliotekę".
8. Na stronie Księgarni www.Gandalf.com.pl wywieszona będzie lista zgłoszonych i zarejestrowanych Uczestników.
9. Każda zgłoszona placówka otrzyma swój indywidualny kod, dzięki któremu będzie zbierać punkty na swoim koncie.
10. Uczestnik może prowadzić swoją akcję promującą kampanię niezależnie od Księgarni.
11. Kod umieszczony będzie także na plakatach w widocznym miejscu.
12. Każdy Klient dokonujący zakupu w Księgarni Gandalf umieszczając powyższy kod w odpowiednim miejscu, przekazuje swoje punkty na konto Uczestnika.
13. Punkty zatwierdzane są na koncie Uczestnika dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za dane zamówienie.
14. Kod należy wpisać w odpowiednie miejsce na formularzu zamówienia - zakładka 'podsumowanie'.
15. Za każde 50 PLN przyznawany jest 1. punkt (nie są doliczane koszty przesyłki). Rejestrowana jest także każda złotówka, czyli za wydane 1 zł zdobywa się 0,02 punktu (jest to 2% wartości zamówienia).
16. Uzbierane punkty Uczestnik wymienia na książki według regulaminu punktów, dostępnego na stronie www.Gandalf.com.pl.
17. Ilość uzbieranych punktów można sprawdzić w dowolnym momencie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta lub na stronie Księgarni, logując się na konto osoby zgłaszającej Uczestnika do kampanii.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników.