Wygraj Skuter, Konkurs | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

 

 


 

 


 

 

 

Kupuj podr臋czniki i inne produkty na Gandalf.com.pl,


a rok szkolny zaczniesz z atrakcyjnymi nagrodami.


 

 

 

Zrób zakupy w okresie 15 czerwca – 9 wrze艣nia 2012 roku


o minimalnej 艂膮cznej warto艣ci 300,00 z艂otych


oraz w ciekawy sposób odpowiedz na pytanie konkursowe,


a we藕miesz udzia艂 w zabawie, gdzie nagrod膮 g艂ówn膮 jest skuter!!!

 

 

 

W艣ród zg艂osze艅 konkursowych spe艂niaj膮cych warunek minimalnej warto艣ci zakupów


wybierzemy cztery najciekawsze odpowiedzi na pytanie:

 

Czym w dzisiejszych czasach zajmowa艂by si臋 Czarodziej Gandalf?
 

Pytanie pojawi si臋 podczas sk艂adania zamówienia.
 

 

>>Zobacz nades艂ane odpowiedzi<<

 

 

Nagrodami* w konkursie s膮:


I stopnia


SKUTER marki Romet


 

 

II stopnia3 x czytnik ksi膮偶ek Onyx Boox 60

 

 

 

 

 

Liczy si臋 艂膮czna warto艣膰 ze wszystkich zamówie艅 z艂o偶onych w czasie trwania konkursu!

 

 

Kupuj podr臋czniki, przewodniki, filmy oraz inne produkty z naszej oferty


dla siebie i swoich bliskich!

 

 

Zacznij szko艂臋 pozytywnie!

 

 

 

 

* Nagrody mog膮 si臋 ró偶ni膰 pod wzgl臋dem koloru i modelu od przedstawionych na zdj臋ciach.

 

 

 


Pole膰 konkurs na Facebook:


Pole膰 konkurs na Facebook


Regulamin konkursu Wygraj Skuter

 

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o. o. z siedzib膮 w 艁odzi przy Al. Pi艂sudskiego 135, 92-318 艁ód藕, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla 艁odzi-艢ródmie艣cia w 艁odzi, XX Wydzia艂 Krajowego Rejestru S膮dowego, za numerem KRS 0000381992, posiadaj膮ca NIP 527-26-52-185, posiadaj膮ca kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 17 205 000.00 z艂 wg stanu na dzie艅 01.08.2011r..


2. Konkurs trwa od 15 czerwca do 9 wrze艣nia 2012 roku.


3. Konkurs prowadzony jest na ca艂ym obszarze RP.


4. W konkursie bierze udzia艂 ka偶dy Klient Ksi臋garni Internetowej Gandalf, który w okresie trwania konkursu z艂o偶y i op艂aci zamówienia na 艂膮czn膮 warto艣膰 300,00 pln oraz odpowie na pytanie konkursowe, które pojawi si臋 w trakcie sk艂adania zamówienia.


5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacj膮 Regulaminu Konkursu.


6. W konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy oraz rodziny pracowników i wspó艂pracowników Organizatora konkursu.


7. Z danego konta klienta mo偶na wys艂a膰 tylko jedno zg艂oszenie konkursowe.


8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zamówienia, które nie dotar艂y do niego z przyczyn od niego niezale偶nych.


9. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zg艂oszenia konkursowe, które nie dotar艂y do niego z przyczyn od niego niezale偶nych.


10. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.


11. Na stronie internetowej Gandalf.com.pl w czasie trwania konkursu (15.06-9.09.2012r.) b臋d膮 opublikowane wszystkie przes艂ane odpowiedzi konkursowe.


12. W dniach 10-30.09.2012r. na stronie Gandalf.com.pl opublikowane b臋d膮 tylko i wy艂膮cznie zg艂oszenia konkursowe spe艂niaj膮ce warunek minimalnych zakupów w okresie trwania konkursu.


13. Informacja o wynikach konkursu pojawi si臋 na stronie internetowej Gandalf.com.pl do 5 pa藕dziernika 2012 roku.


14. Organizator Konkursu powo艂a komisj臋 konkursow膮, w której sk艂ad wejdzie prezes ksi臋garni, cz艂onek zarz膮du oraz pracownik dzia艂u marketingu (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zada艅 konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zada艅 Komisji Konkursowej nale偶y równie偶 sta艂e czuwanie nad prawid艂owo艣ci膮 przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawi膮 si臋 w膮tpliwo艣ci zwi膮zane z Konkursem, w tym z interpretacj膮 niniejszego Regulaminu.


15. Kryteria oceny odpowiedzi, którymi kierowa膰 b臋dzie si臋 Komisja Konkursowa to kreatywno艣膰 i oryginalno艣膰 opisu oraz ogólne wra偶enie, które wywo艂uje Zg艂oszenie.


16. Pod uwag臋 w rozstrzygni臋ciu brane b臋d膮 tylko i wy艂膮cznie te zg艂oszenia konkursowe, które spe艂niaj膮 warunek minimalnych zakupów w okresie konkursowym a zamówienia s膮 op艂acone.


17. Rozstrzygni臋cie konkursu polega膰 b臋dzie na wybraniu czterech (4) najciekawszych zdaniem Komisji odpowiedzi konkursowych.


18. W Konkursie Organizator przewidzia艂 nast臋puj膮ce nagrody:
a) jedn膮 nagrod臋 I stopnia tj. SKUTER Romet

b) trzy nagrody II stopnia tj. ONYX Boox 60 czytnik ksi膮偶ek


19. Organizator konkursu zap艂aci podatek dochodowy od ka偶dej z nagród finansowo - rzeczowych, której warto艣膰 przekracza kwot臋 760 PLN. Podatek wyniesie 10 proc. warto艣ci nagrody. P艂atnik podatku przeka偶e nale偶ny podatek na konto w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego w przewidzianym przez przepisy terminie.


20. Nagrody zostan膮 przekazane za po艣rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, lub transportem w艂asnym wed艂ug decyzji Organizatora.


21. Nie jest mo偶liwe odst膮pienie prawa do nagrody osobom trzecim.


22. Organizator nie bierze odpowiedzialno艣ci za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika konkursu punktów niniejszego Regulaminu, w szczególno艣ci mog膮cych rodzi膰 niebezpiecze艅stwo odebrania nagrody przez osob臋 do tego nieuprawnion膮.


23. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z Regulaminu.


24. Ka偶dy ze zwyci臋zców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany na Koncie Klienta. W przypadku braku mo偶liwo艣ci skontaktowania si臋 ze zwyci臋zc膮 w ci膮gu 7 dni od zako艅czenia konkursu nagroda przepada i odbywa si臋 ponowne wybranie zwyci臋zcy.


25. Ka偶dy ze zwyci臋zców konkursu wyra偶a zgod臋 na opublikowanie jego imienia, inicja艂u nazwiska oraz miasta zamieszkania na stronach serwisu Gandalf.com.pl.


26. Je艣li zwyci臋zca anuluje zamówienie po rozstrzygni臋ciu konkursu i tym samym 艂膮czna warto艣膰 zakupów w okresie konkursowym b臋dzie poni偶ej 300,00 pln - nagroda przepada i wybierany jest nowy laureat.


27. Nagrody nie podlegaj膮 zamianie na inne ni偶 przewidziane w konkursie lub na ich równowarto艣膰 pieni臋偶n膮.


28. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa si臋 zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych.