Wygraj Skuter, Konkurs | Gandalf.com.pl
SPRAWDŹ STATUS ZAMÓWIENIA
POMOC I KONTAKT
Ulubione
Kategorie

 

 


 

 


 

 

 

Kupuj podręczniki i inne produkty na Gandalf.com.pl,


a rok szkolny zaczniesz z atrakcyjnymi nagrodami.


 

 

 

Zrób zakupy w okresie 15 czerwca – 9 września 2012 roku


o minimalnej łącznej wartości 300,00 złotych


oraz w ciekawy sposób odpowiedz na pytanie konkursowe,


a weźmiesz udział w zabawie, gdzie nagrodą główną jest skuter!!!

 

 

 

Wśród zgłoszeń konkursowych spełniających warunek minimalnej wartości zakupów


wybierzemy cztery najciekawsze odpowiedzi na pytanie:

 

Czym w dzisiejszych czasach zajmowałby się Czarodziej Gandalf?
 

Pytanie pojawi się podczas składania zamówienia.
 

 

>>Zobacz nadesłane odpowiedzi<<

 

 

Nagrodami* w konkursie są:


I stopnia


SKUTER marki Romet


 

 

II stopnia3 x czytnik książek Onyx Boox 60

 

 

 

 

 

Liczy się łączna wartość ze wszystkich zamówień złożonych w czasie trwania konkursu!

 

 

Kupuj podręczniki, przewodniki, filmy oraz inne produkty z naszej oferty


dla siebie i swoich bliskich!

 

 

Zacznij szkołę pozytywnie!

 

 

 

 

* Nagrody mogą się różnić pod względem koloru i modelu od przedstawionych na zdjęciach.

 

 

 


Poleć konkurs na Facebook:


Poleć konkurs na Facebook


Regulamin konkursu Wygraj Skuter

 

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r..


2. Konkurs trwa od 15 czerwca do 9 września 2012 roku.


3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze RP.


4. W konkursie bierze udział każdy Klient Księgarni Internetowej Gandalf, który w okresie trwania konkursu złoży i opłaci zamówienia na łączną wartość 300,00 pln oraz odpowie na pytanie konkursowe, które pojawi się w trakcie składania zamówienia.


5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.


6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora konkursu.


7. Z danego konta klienta można wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.


8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.


9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.


10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.


11. Na stronie internetowej Gandalf.com.pl w czasie trwania konkursu (15.06-9.09.2012r.) będą opublikowane wszystkie przesłane odpowiedzi konkursowe.


12. W dniach 10-30.09.2012r. na stronie Gandalf.com.pl opublikowane będą tylko i wyłącznie zgłoszenia konkursowe spełniające warunek minimalnych zakupów w okresie trwania konkursu.


13. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej Gandalf.com.pl do 5 października 2012 roku.


14. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie prezes księgarni, członek zarządu oraz pracownik działu marketingu (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.


15. Kryteria oceny odpowiedzi, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność opisu oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Zgłoszenie.


16. Pod uwagę w rozstrzygnięciu brane będą tylko i wyłącznie te zgłoszenia konkursowe, które spełniają warunek minimalnych zakupów w okresie konkursowym a zamówienia są opłacone.


17. Rozstrzygnięcie konkursu polegać będzie na wybraniu czterech (4) najciekawszych zdaniem Komisji odpowiedzi konkursowych.


18. W Konkursie Organizator przewidział następujące nagrody:
a) jedną nagrodę I stopnia tj. SKUTER Romet

b) trzy nagrody II stopnia tj. ONYX Boox 60 czytnik książek


19. Organizator konkursu zapłaci podatek dochodowy od każdej z nagród finansowo - rzeczowych, której wartość przekracza kwotę 760 PLN. Podatek wyniesie 10 proc. wartości nagrody. Płatnik podatku przekaże należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego w przewidzianym przez przepisy terminie.


20. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, lub transportem własnym według decyzji Organizatora.


21. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.


22. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika konkursu punktów niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę do tego nieuprawnioną.


23. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu.


24. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany na Koncie Klienta. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu nagroda przepada i odbywa się ponowne wybranie zwycięzcy.


25. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, inicjału nazwiska oraz miasta zamieszkania na stronach serwisu Gandalf.com.pl.


26. Jeśli zwycięzca anuluje zamówienie po rozstrzygnięciu konkursu i tym samym łączna wartość zakupów w okresie konkursowym będzie poniżej 300,00 pln - nagroda przepada i wybierany jest nowy laureat.


27. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.


28. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.