Konkurs Spadkobiercy, Konkurs | Gandalf.com.pl
Kategorie

 

SPADKOBIERCY - konkurs premierowy

 

Jak w rajskiej scenerii Hawajów

- gdzie nawet w szpitalu można kupić pocztówki z surferami -

przeżyć rodzinny dramat?

 

 

„Spadkobiercy” to kolejny film znakomitego reżysera Bezdroży, Alexandra Payne`a.

 

Z okazji premiery filmu zapraszamy Was do udziału w konkursie.

Odpowiedz na pytania, a być może staniesz się szczęśliwym posiadaczem filmu.

 

Konkurs trwa w dniach 20.06-1.07.2012r.

 

 

 


Zwycięzcami w konkursie zostali:

1. matekotu@gmail.com

2. e-fornalczyk@o2.pl

3. ewa.tur@interia.eu

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.


Poleć konkurs na Facebook:


Poleć konkurs na Facebook

Pytania konkursowe:

Gdzie rozgrywa się akcja filmuIle Oscarów ma w swoim dorobku George Clooney?Kto jest autorem książki na podstawie której powstał film
Regulamin konkursu Konkurs Spadkobiercy

 

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.

2. Konkurs trwa od 20 czerwca do 1 lipca 2012 roku.

3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze RP.

4. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania konkursowe zamieszczone na stronie:

5. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody, każda w postaci filmu „Spadkobiercy”.

6. Nagrodzone zostaną 3. osoby: 46., 124. oraz 301. osoba, która prawidłowo udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe w trakcie jego trwania.

7. Zgłoszenia do konkursu wysłane nieprawidłowo, w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

9. W konkursie może wziąć udział użytkownik pełnoletni (ukończone 18 lat) lub niepełnoletni, którego udział zostanie zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego, oraz w terminie odpowie na pytania i jest zarejestrowanym użytkownikiem Księgarni.

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora konkursu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

13. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej Gandalf.com.pl do 15 lipca 2012 roku.

14. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

15. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach serwisu Gandalf.com.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu nagroda przepada.

16. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.

17. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.