Wybierz dział aby zawęzić wyniki do konkretnej grupy towarowej.

rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki

 

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie!

 

 

Płyty z filmem już lecą do Zwycięzców!

 

 

Gratulujemy!

 

 

Do wygrania 5 płyt DVD

 


 


Zwycięzcami w konkursie zostali:

1. salamandra035@wp.pl

2. Biskup_ziolek@wp.pl

3. bogwoj68@wp.pl

4. gadrych@op.pl

5. bananowenalesniki@gmail.com

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.


Poleć konkurs na Facebook:


Poleć konkurs na Facebook

Pytania konkursowe:

Ile Osacarów zdobył film Birdman?Kto jest reżyserem filmu Birdman?Który z aktorów nie zagrał w filmie Birdman?
Regulamin konkursu Wyniki konkursu "Birdman"

 

1. Organizatorem konkursu jest GANDALF Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000381992, posiadająca NIP 527-26-52-185, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 205 000.00 zł wg stanu na dzień 01.08.2011r.

 

2. Konkurs trwa od 22.06.2015 od godziny 15:30 do 28.12.2014 do godziny 23:59:59.

 

3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze RP.

 

4. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczone na stronie:http://www.gandalf.com.pl/konkursy/konkursbirdman/

 

5. W konkursie zostanie przyznanych 5 równorzędnych nagród w postaci filmów DVD „Birdman".

 

6. Nagrodzone zostanie 5 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania jako 5., 20., 35, 50, 65,  osoba.

 

7. Zgłoszenia do konkursu wysłane nieprawidłowo, w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

 

8. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza automatycznie rejestrację w Księgarni Gandalf.com.pl, a więc założenie konta.

 

9. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

10. W konkursie może wziąć udział użytkownik pełnoletni (ukończone 18 lat) lub niepełnoletni, którego udział zostanie zgłoszony przez rodzica lub opiekuna prawnego, jest zarejestrowanym użytkownikiem Księgarni  oraz w terminie odpowie na pytania.

 

11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników i współpracowników Organizatora konkursu.

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

 

14. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie internetowej Gandalf.com.pl do 30 czerwca 2015 roku.

 

15. Każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej e-mailem na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

 

16. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail na stronach serwisu Gandalf.com.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu nagroda przepada.

 

17. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane w konkursie lub na ich równowartość pieniężną.

 

18. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku
10.00
Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność ›
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź