Zbiór cywilny - pdf pdf, eBook | Księgarnia Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie
 • image

E-book

przeczytaj fragment

Zbiór cywilny - pdf, eBook

Stan prawny na 12.08.2020 r.

ebook

 • pdf

 • Wydawnictwo Wolters Kluwer
 • Rozmiar pliku 7.13 MB
 • Zabezpieczenie Znak wodny
 • Produkt cyfrowy

Zbiór cywilny - pdf, Stan prawny na 12.08.2020 r. - opis produktu:

Zmiany, które weszły w życie między 2 stycznia 2020 r. a 12 sierpnia 2020 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 12 sierpnia 2020 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.
Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS (wyd. 17)

KODEKS CYWILNY
od 30 maja 2020 r. - Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.).

od 1 stycznia 2021 r. - ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.).

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
od 7 lutego 2020 r. - ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469).

od 17 kwietnia 2020 r. - ustawa z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 462).

od 30 maja 2020 r. - ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.).

od 9 czerwca 2020 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2020 r., P 13/19 (Dz.U. poz. 1017).

od 1 lipca 2020 r. - ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 ze zm.).

od 30 lipca 2020 r. - ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.).

od 30 października 2020 r. - ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.).

od 30 listopada 2020 r. - ustawa z 30 kwietnia 2020 r.o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956).

od 1 grudnia 2020 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.).

od 1 grudnia 2020 r. - ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.).

od 20 lutego 2021 r. - ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.).

od 28 lutego 2021 r. - ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.).

od 1 marca 2021 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.).

od 1 marca 2021 r. - ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.).

od 30 października 2021 r. - ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.).

od 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634 ze zm.).

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM
od 16 marca 2020 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 446)

KODEKS RODZINNY i OPIEKUŃCZY
od 10 sierpnia 2020 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359).

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH
od 27 lutego 2020 r. - ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 2309 ze zm.).

od 24 marca 2020 r. -ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802 ze zm.).

od 27 kwietnia 2020 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 755).

od 6 maja 2020 r. -wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2020 r., P 19/16 (Dz.U. poz. 807).

od 1 lipca 2020 r. - ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.).

od 30 listopada 2020 r. - ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956).

od 1 grudnia 2020 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.).

od 1 stycznia 2021 r. - ustawa z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020 ze zm.).

od 20 lutego 2021 r. - ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.).

od 1 marca 2021 r. - ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.).

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO
od 17 marca 2020 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 463).

od 18 kwietnia 2020 r. - ustawa z dnia 16 października o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294).

od 18 kwietnia 2020 r. - ustawa z 16 kwietnia 2020 r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.).

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
od 1 marca 2020 r. - ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.).

od 31 marca 2020 r. - ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.).

od 18 kwietnia 2020 r. - ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.).

od 1 lipca 2020 r. - ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.).

od 3 września 2020 r. - ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów ďŹnansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217 ze zm.).

od 3 września 2020 r. - ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.).

od 3 września 2020 r. - ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217)

od 1 grudnia 2020 r. - ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.).

od 1 marca 2021 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.).

od 1 marca 2021 r. - ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.).

od 1 marca 2021 r. - ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.).

od 1 marca 2021 r. - ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.).

KOMORNICY SĄDOWI
od 27 stycznia 2020 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 121)

od 1 lipca 2020 r. - ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 ze zm.).

od 30 lipca 2020 r. -ustawa z 11 września 2019 - o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070).

od 1 grudnia 2020 r. - ustawa z 9 listopada 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.).

od 1 stycznia 2021 r. - ustawa z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020).


KOSZTY KOMORNICZE
od 1 lipca 2020 r. - ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 ze zm.).

eBook pdf Zbiór cywilny - pdf Stan prawny na 12.08.2020 r., pochodzi z wydawnictwa Wolters Kluwer. Publikacja jest pracą zbiorową . Należy do gatunków: prawo, cywilne.
S
Szczegóły
 • Dział: Ebooki pdf, epub, mobi, mp3
 • Kategoria: prawo,  cywilne
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Rok publikacji: 2020
 • ISBN: 978-83-8223-326-1
 • Język: polski
 • Zabezpieczenia i kompatybilność produktu (szczegóły w dziale POMOC): *Produkt jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem (Znak wodny)
 • Wprowadzono: 27.11.2020

eBookowe bestsellery z tych samych kategorii

produkt cyfrowy
 • -22%

E-book

produkt cyfrowy
 • -21%

MP3

Sposób na Elfa - mp3
18,50 zł 23.42
Dodaj do koszyka
produkt cyfrowy
 • -21%

E-book

produkt cyfrowy
 • -21%

E-book

Słońce w mroku - mobi, epub
30,90 zł 39.11
Dodaj do koszyka
produkt cyfrowy
 • -21%

MP3

Paprocany - mp3
20,44 zł 25.88
Dodaj do koszyka

Polecane

produkt cyfrowy
 • -21%

E-book

produkt cyfrowy
 • -16%

E-book

produkt cyfrowy
 • -21%

E-book

MERITUM Prawo pracy 2021 - pdf
180,06 zł 227.92
Dodaj do koszyka
produkt cyfrowy
 • -19%

E-book

Recenzje
image Nie wiesz, czy kupić? Sprawdź recenzje
eBook pdf
Zbiór cywilny - pdf, Stan prawny na 12.08.2020 r.

0/5 ( brak ocen )
  5
  4
  3
  2
  1

Zaloguj się i napisz recenzję na min. 700 znaków. Akceptując regulamin bierzesz udział w cotygodniowym plebiscycie. Do wygrania kupon 50 PLN i 15 punktów klienta.

imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.