Co to jest i co oznacza numer dopuszczenia podręcznika?

edukacja numer dopuszczenia podręcznika Agnieszka
Napisane przez Agnieszka 2790 wyświetleń
Brak komentarzy
Udostępnij:

Ledwie mija jeden trudny, pandemiczny rok szkolny, a zaczyna się kolejny. Tym razem kłopoty sprawiać może reforma edukacyjna i jej konsekwencje, czyli konieczność rozprawienia się z wieloma nowymi problemami. Rodzice walczą z pewnością z pytaniem: co oznacza numer dopuszczenia podręcznika? Uczniowie zaś zastanawiają się, jak będzie wyglądała ich edukacja w pozbawionym gimnazjum systemie. Specjalnie dla naszych klientów postanowiliśmy stworzyć przewodnik, umożliwiający rozeznanie się w nowej sytuacji.

Kilka słów o nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

W 2014 roku w życie weszła ustawa regulująca kwestię dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. Dokument stanowił odpowiedź na problemy nauczycieli, rodziców oraz uczniów związane z koniecznością częstych zmian książek potrzebnych do nauki. Nowe rozporządzenie miało zagwarantować możliwość wieloletniego korzystania z tych samych książek, a więc przekazywanie ich młodszemu rodzeństwu lub innym rówieśnikom. Dopuszczone do użytku książki muszą od tamtego czasu spełniać wiele wymagań, np. być starannie wykonane, pozbawione odniesień do konkretnych zewnętrznych źródeł wiedzy. Nie mogą też posiadać reklam,  opisywać sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zadań egzaminacyjnych wykorzystanych w arkuszach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zamiast tego można kupić np. przyszłemu maturzyście odpowiednie vademecum, takie jak to z języka polskiego). Potwierdzeniem, że są odpowiednią książką dla ucznia, mają być numery dopuszczenia podręczników.

Co oznacza numer dopuszczenia podręcznika?

Numer dopuszczenia podręcznika oznacza dokładnie to – numer dopuszczenia podręcznika. Wiele książek po reformie musiało przejść istotne zmiany, ale same tytuły nie zniknęły z rynku. By rodzice i nauczyciele nie byli zbyt zagubieni i nie kupowali przez przypadek nieaktualnych wersji podręczników, wprowadzono numery identyfikacyjne. Umożliwiają one rozpoznanie, czy dany podręcznik jest stary (i niezgodny z obecnymi wymogami) czy nowy (i zgodny z obowiązującymi wymogami).

Podręczniki z aktualnymi numerami dopuszczenia na Gandalf.com.pl

Jak rozpoznać właściwy podręcznik?

Książki, które posiadają numery dopuszczenia, mają również na okładce znaczek, potwierdzający zgodność z wymaganiami stawianymi od 2015 roku. Nie znajdzie się w nich żadnych materiałów multimedialnych zgromadzonych na płytach CD lub DVD ani odwołań do takowych. Co więcej, reforma wprowadziła także nakaz wieloletniości podręczników. W nowych książkach nie powinny więc znajdować się naklejki do wklejania czy elementy do wycinania. Ćwiczenia zaś muszą mieć jasno wskazane w treści polecenia, że właściwym miejscem ich realizacji jest zeszyt, nie książka. Odświeżone pomoce szkolne to nie tylko braki, ale również dodatki – w wielu książkach wprowadzono dodatkowe aktywności, m.in. ruchowe lub polegające na pracy w grupie. Jeżeli chcielibyśmy jednak jeszcze bardziej wspomóc pociechę, to na rynku dostępnych jest wiele angażujących repetytoriów, np. Lektury jak malowane, które wykorzystują technikę notowania wizualnego.

Czy można kupić podręcznik bez numeru dopuszczenia?

Tak jak wspomnieliśmy – dotychczasowe podręczniki nie zniknęły z rynku. Wiele na pierwszy rzut oka wciąż wygląda bardzo podobnie. Niezorientowany rodzic czy uczeń może nawet nie zauważyć, że oferowana mu używana książka nie spełnia aktualnych wymagań. Niestety, jeżeli zdarzy się taka wpadka, trzeba się liczyć ze stratą pieniędzy. Nowe podręczniki bardzo często realizują zauważalnie odmienny program. Nawet jeżeli w ostatecznym rozrachunku książki poruszają te same tematy, to mogą mieć je umieszczone w różnych miejscach, mniej lub bardziej rozbudowane, uboższe o nowe (obligatoryjne) ćwiczenia.

Czy reforma edukacyjna z 2019 roku ma wpływ na numery dopuszczenia podręczników?

Numery dopuszczenia podręczników to efekt reformy z 2015 roku. Jej założenia wciąż są kontynuowane – uczniowie wraz z listą podręczników otrzymują też wykaz numerów dla podobnych tytułów. W 2019 roku w życie weszła reforma, która zlikwidowała gimnazja, przywróciła podstawówki złożone z 8 klas, 4-letnie licea oraz 5-letnie technika. Uczniowie rozpoczynający edukację w nowym systemie muszą zaopatrzyć się w nowe, niedostępne jeszcze na rynku w formie używanej podręczniki, których wcześniej po prostu nie było. Zmiana ta jest też o tyle istotna, że od wprowadzenia nowego systemu, profil rozszerzonej edukacji uczeń zaczyna realizować nie od drugiego (jak dotąd), ale już od pierwszego roku edukacji licealnej. Wciąż jednak w społeczeństwie funkcjonuje gros młodych osób, które będą kończyły szkoły według starego systemu – młodzież z ostatnich klas gimnazjum oraz ci, którzy gimnazjum niedawno skończyli i będą kontynuowali naukę w liceum 3-letnim. Te osoby będą mogły nabyć podręczniki, które już wcześniej znajdowały się w sprzedaży. Poza tym wciąż znaleźć można adresowane do uczniów realizujących stary tryb książki z powtórkami przed egzaminami, np. Repetytorium maturzysty Język Angielski.

Podręczniki i numery dopuszczenia a dofinansowania

Raz na trzy lata szkołom podstawowym przyznaje się dotacje celowe, których celem jest dofinansowanie zakupu podręczników. Takie książki stanowią własność szkoły, ale są używane przez uczniów. Placówka ma obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego. Trzeba jednak o nie dbać, bo w przypadku zniszczenia podobnej książki, należy zrekompensować szkole stratę. Dyrektorzy mają możliwość zamówienia nowych podręczników dla poszczególnych klas, a także materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas podstawówki. Dodatkowo, jeżeli liczba uczniów zwiększyła się względem lat poprzednich, mogą domówić brakujące egzemplarze pomocy szkolnych dla potrzebujących roczników. Dofinansowania dla szkół dotyczą jednak tylko przedmiotów obowiązkowych.

Które podręczniki muszą kupić rodzice?

Rodzice uczniów szkół podstawowych będą musieli kupić książki do wszystkich nieobowiązkowych przedmiotów, czyli: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, ewentualnego drugiego języka obcego (np. Meine Deutschtour 8. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej) czy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Ci, których dzieci uczęszczają do szkół średnich – wszystkie. Warto jednak pamiętać o programie Dobry Start 300+, który adresowany jest do rodziców dzieci od 7 do 20 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia). Za rządową wyprawkę można kupić przybory szkolne, a także te podręczniki, które nie są darmowe. By skorzystać z programu, należy wypełnić odpowiedni wniosek. Termin składania dokumentacji upływa dość późno, bo 30 listopada 2021.
Podręczniki z aktualnymi numerami dopuszczenia na Gandalf.com.pl

Co to jest numer dopuszczenia podręcznika? – pytanie, które nie powinno spędzać snu z powiek

Każdy, kto był uczniem lub rodzicem jeszcze 10 lat temu, z pewnością pamięta przerażające kolejki do lokalnych księgarń. Paragony za podręczniki ciągnęły się kilometrami, wszędzie wszystkiego brakowało, a coraz cieńszy portfel potrafił przyprawić o zawrót głowy. Dzisiaj sytuacja jest o tyle komfortowa, że z jednej strony na podręczniki wydaje się mniej (znaczną część pomocy szkolnych finansuje szkołom państwo), z drugiej zaś te nieliczne można wygodnie zamówić przez Internet, korzystając z licznych rabatów. Numery dopuszczenia podręczników zaś chronią konsumentów przed (intencjonalnym lub przypadkowym) oszustwem ze strony sprzedającego. Radzimy jednak nie zwlekać z zaopatrywaniem się w pomoce szkolne – magazyny wciąż mają ograniczoną pojemność, a firmy obsługujące przesyłki granice wydajności.

Wszystkie podręczniki możesz zamówić na Gandalf.com.pl.

Udostępnij:
27 sierpnia 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.