Zamknięcie roku 2018 - Mieczysława Cellary - Książka | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

Zamknięcie roku 2018 (miękka)

w jednostkach finansów publicznych + CD

książka

 • Wydawnictwo C.H.Beck
 • Oprawa miękka
 • Ilość stron 404
 • GRATIS! Do każdego zamówienia zakładka mola książkowego!
 • Wysyłamy w 3 - 5 dni + czas dostawy
 • Dostępność Ostatnie sztuki u dostawcy
  Ostatnie sztuki produktu u dostawcy.
  Spróbujemy go dla Ciebie sprowadzić.
  W przypadku braku tej pozycji, zamówienie zostanie zrealizowane bez niej.

Zamknięcie roku 2018, w jednostkach finansów publicznych + CD - opis produktu:

Do 30 marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli ?Informacja dodatkowa`. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8 wydanie książki w zakresie sprawozdań finansowych:

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Książka uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H.Beck, m.in.:

I. W zakresie informacji dodatkowej:

czy w informacji dodatkowej ujmuje się również dane wykazywane w bilansie budżetu JST (np. dane dotyczące kredytów i pożyczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST;
czy w informacji dodatkowej dla jednostek budżetowych w wierszu dotyczącym zmian w środkach trwałych należy pokazać również zmiany w pozostałych środkach trwałych, czyli konto 013;
czy przekazywanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi danej JST należy wykazywać w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewnętrzne czy rozchód;
czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotyczących środków trwałych należy wykazywać również pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne;
czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej ?Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym` należy wykazywać tylko koszty środków trwałych w budowie wytwarzanych we własnym zakresie przez daną jednostkę;
czy w części I w pkt 1.4. informacji dodatkowej łącznej należy podawać przedmiot działalności każdej jednostki objętej sprawozdaniem łącznym;
czy w części I w pkt 3 informacji dodatkowej łącznej należy wyszczególnić wszystkie jednostki, których dane są ujęte w sprawozdaniu łącznym;

II. W zakresie rachunku zysków i strat:

w jakiej pozycji rachunku zysków i strat należy ujmować składki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorządowe zakłady budżetowe należy ujmować w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysków i strat;
czy w rachunku zysków i strat w wierszu A.V. ?Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów` należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinno się wykazywać sprzedaż tych składników majątkowych;
czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. ?Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w jednostkach budżetowych` należy wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób można ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro wartość nieumorzona środków trwałych jest odnoszona na konto 800 ?Fundusz jednostki`, a nie na konto 761 ?Pozostałe koszty operacyjne`;

III. W zakresie bilansu:

czy należności z tytułu dostaw i usług stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 ?Należności z tytułu dochodów budżetowych`, należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej w pozycji II. ?Należności krótkoterminowe` w wierszu 1. ?Należności z tytułu dostaw i usług` czy też w pozycji II. ?Należności krótkoterminowe` w wierszu 4. ?Pozostałe należności`;
czy w części II w punkcie 1.1. zmiany w grupach należy wykazać w szczegółowości jak w bilansie czy powinno się pokazać każdą grupę rodzajową oddzielnie;
czy w bilansie jednostki budżetowej wartość należności z konta 221 ?Należności z tytułu dochodów budżetowych` należy w całości wykazywać w pozostałych należnościach czy też w zależności od ich treści ekonomicznej w należnościach z tytułu dostaw i usług lub w pozostałych należnościach;

IV. W zakresie zestawienia zmian funduszu:

czy przeksięgowanie z konta 228 ?Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi` na konto 800 należy wykazać w pozycji 1.3. ?Zrealizowane płatności ze środków europejskich` zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;

V. W zakresie publikacji oraz zatwierdzania:

czy w przypadku JST publikacji w BIP będą podlegać tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy również sprawozdanie finansowe JST;
czy JST składają we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
pod jaką datą powinno być przeksięgowane konto 860 ?Wynik finansowy` na konto 800 ?Fundusz jednostki`.

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
korygowania błędnych zapisów księgowych;
księgowania na przełomie roku budżetowego;
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
różnice kursowe;
ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego;
dokonywanie odpisów aktualizujących;
środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku;
sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
ustalania wyniku finansowego budżetu JST;
zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W książce znajduje się ponadto:

ponad 30 schematów księgowań;
dokumentacja inwentaryzacyjna;
arkusze konsolidacyjne;
tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Dzięki naszej publikacji będzie można:

prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r.;
poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego;
zamknąć księgi rachunkowe za 2018 r.;
przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych;
wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości;
dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami;
zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i jego zatwierdzeniu.

Książka Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych + CD, pochodzi z wydawnictwa C.H.Beck. Autorem książki jest Mieczysława Cellary. Należy do gatunków: nauki społeczne, ekonomia i biznes, prawo, finansowe. Książka Zamknięcie roku 2018 liczy 404 stron. Jej wymiary to 165x240. Oprawa jest miękka.
S
Szczegóły

Mieczysława Cellary - przeczytaj też

 • -13%
Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych miękka
137,98 zł 158.60
Wysyłka w 3-5 dni
Dodaj do koszyka
 • -13%
Sprawozdania finansowe za 2015 r. miękka
137,98 zł 158.60
Wysyłka w 24-48h
Dodaj do koszyka

Mikołaj Poleca

 • -30%
Metody prawnicze Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka miękka
45,62 zł 65.17
Wysyłka w 2-3 dni
Dodaj do koszyka
 • -19%
Awans zawodowy od września 2020 miękka
45,98 zł 56.76
Wysyłka w 24-48h
Dodaj do koszyka
 • -19%
Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury miękka
58,92 zł 72.73
Wysyłka w 24-48h
Dodaj do koszyka
 • -11%
Świadectwo pracy od A do Z miękka
46,41 zł 52.14
Wysyłka w 24-48h
Dodaj do koszyka
 • -11%
Czas pracy od A do Z miękka
93,74 zł 105.34
Wysyłka w 24-48h
Dodaj do koszyka

Recenzje
image Nie wiesz, czy kupić? Sprawdź recenzje
Książka
Zamknięcie roku 2018, w jednostkach finansów publicznych + CD

4.3/5 ( 4 oceny )
  5
  3
  4
  0
  3
  0
  2
  1
  1
  0

Zaloguj się i napisz recenzję na min. 700 znaków. Akceptując regulamin bierzesz udział w cotygodniowym plebiscycie. Do wygrania kupon 50 PLN i 15 punktów klienta.

imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.