rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF
ocena: 6, głosów: 22
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF

Podziękowania (11)
Od autora (13)
Wstęp (15)

Wymagane oprogramowanie (15)
Kody źródłowe (16)
Użyte oprogramowanie (16)
Organizacja podręcznika (16)

Rozdział 1. Wprowadzenie do WPF (19)

1.1. Rozwój interfejsu użytkownika (19)
1.2. Cechy charakteryzujące WPF (20)
1.3. Wersje WPF (22)
1.3.1. WPF 3.5 (23)
1.3.2. WPF 4 (23)

Rozdział 2. XAML (25)

2.1. Wiadomości podstawowe (26)
2.2. XAML a XML (28)
2.2.1. Znaki specjalne XAML (29)
2.3. Tagi i atrybuty a klasy, właściwości i zdarzenia (30)
2.4. Przestrzenie nazw (31)
2.4.1. Używanie typów z innych przestrzeni nazw (34)
2.5. Sposoby określania wartości właściwości (35)
2.6. Konwertery typów (37)
2.7. Rozszerzenia znaczników (37)
2.8. Elementy zagnieżdżone (41)
2.8.1. Element typu content (42)
2.8.2. Kolekcje (43)
2.8.3. Wartość, która może być przekonwertowana na obiekt (45)
2.9. XAML i kod proceduralny (45)
2.9.1. Kod proceduralny i nieskompilowany XAML (46)
2.9.2. Kod proceduralny i skompilowany XAML (46)
2.10. XAML 2009 (49)
2.11. Słowa kluczowe XAML (49)
Pytania testowe (52)
Odpowiedzi na pytania (55)

Rozdział 3. Podstawy WPF (57)

3.1. Architektura systemu (57)
3.2. Hierarchia klas (59)
3.3. Drzewa logiczne i drzewa prezentacji (61)
3.3.1. Drzewa logiczne (61)
3.3.2. Drzewa prezentacji (64)
3.4. Właściwości zależne (68)
3.4.1. Implementacja właściwości zależnych (69)
3.4.2. Powiadamianie o zmianie, wyzwalacze właściwości (72)
3.4.3. Dziedziczenie wartości właściwości (74)
3.4.4. Ostateczna wartość właściwości (77)
3.4.5. Właściwości dołączone (78)
Pytania testowe (80)
Odpowiedzi do pytań (81)

Rozdział 4. Zarządzanie układem graficznym wewnątrz paneli (83)

4.1. Czym jest układ elementów (84)
4.2. Sterowanie rozmiarem (85)
4.2.1. Height i Width (85)
4.2.2. Margin i Padding (86)
4.2.3. Visibility (88)
4.3. Sterowanie pozycją (89)
4.3.1. HorizontalAlignment i VerticalAlignment (89)
4.3.2. HorizontalContentAlignment i VerticalConentAlignment (90)
4.3.3. FlowDirection (90)
4.3.4. Transformacje (91)
Pytania testowe (96)
Odpowiedzi do pytań (98)

Rozdział 5. Panele (99)

5.1. Przegląd i klasyfikacja paneli (99)
5.2. Panele interfejsu użytkownika (101)
5.2.1. Canvas (102)
5.2.2. StackPanel (104)
5.2.3. WrapPanel (105)
5.2.4. DockPanel (107)
5.2.5. Grid (109)
5.3. Tworzenie własnych paneli (118)
5.3.1. Implementacja pomiarów (119)
5.3.2. Implementacja aranżacji (120)
5.3.3. Tworzenie bezużytecznego i użytecznego panelu (121)
5.3.4. Tworzenie panelu kołowego (125)
5.4. Pozostałe panele (132)
5.4.1. TabPanel (132)
5.4.2. ToolBarOverflowPanel (132)
5.4.3. UniformGrid (133)
5.4.4. VirtualizingStackPanel (133)
5.4.5. SelectiveScrollingGrid (134)
5.5. Możliwości obsługi przepełnienia zawartości (134)
5.5.1. Przycinanie (134)
5.5.2. Przewijanie (135)
5.5.3. Skalowanie (136)
Pytania testowe (137)
Odpowiedzi do pytań (141)

Rozdział 6. Kontrolki (143)

6.1. Podział kontrolek (143)
6.2. Kontrolki typu Content (145)
6.2.1. Przyciski (146)
6.2.2. Kontrolki informacyjne (153)
6.2.3. Kontenery (157)
6.3. Kontrolki typu Items (159)
6.3.1. Selektory (159)
6.3.2. Kontrolki Menu (178)
6.3.3. Pozostałe kontrolki typu Items (180)
6.4. Kontrolki Ink, tekstowe i inne (183)
6.4.1. Kontrolki zakresu (183)
6.4.2. Kontrolki Ink i tekstowe (185)
6.4.3. Dokumenty (194)
6.4.4. Kontrolki z datami (201)
6.4.5. Kontrolka Image (205)
Pytania testowe (206)
Odpowiedzi do pytań (211)

Rozdział 7. Struktura i rodzaje aplikacji WPF (213)

7.1. Standardowa aplikacja okienkowa (213)
7.1.1. Klasa Window (214)
7.1.2. Klasa Application (217)
7.1.3. SplashScreen (221)
7.1.4. Okna dialogowe (221)
7.1.5. Zapamiętywanie i odczytywanie stanu aplikacji (226)
7.1.6. Okna o niestandardowych kształtach (228)
7.2. Aplikacje nawigacyjne (230)
7.2.1. Realizacja nawigacji (231)
7.2.2. Przekazywanie danych pomiędzy stronami (236)
7.3. Aplikacje WPF w przeglądarce internetowej (241)
7.4. Metody instalacji aplikacji WPF (243)
Pytania testowe (245)
Odpowiedzi do pytań (247)

Rozdział 8. WPF i Windows 7 (249)

8.1. Dostosowywanie paska zadań (249)
8.2. Listy szybkiego dostępu (254)
8.2.1. JumpTask (255)
8.2.2. JumpPath (258)
8.3. Aero Glass (260)
Pytania testowe (264)
Odpowiedzi do pytań (265)

Rozdział 9. Zdarzenia i polecenia (267)

9.1. RoutedEvent (267)
9.1.1. Implementacja zdarzeń RoutedEvent (271)
9.1.2. Zdarzenia RoutedEvent w praktyce (275)
9.2. Zdarzenia związane z cyklem życia obiektów (277)
9.3. Zdarzenia wejściowe (278)
9.3.1. Zdarzenia myszy (278)
9.3.2. Zdarzenia klawiatury (281)
9.3.3. Zdarzenia dotyku i manipulacji (282)
9.4. Polecenia (285)
9.4.1. Polecenia wbudowane (286)
9.4.2. Zastosowanie poleceń w praktyce (289)
Pytania testowe (292)
Odpowiedzi do pytań (293)

Rozdział 10. Zasoby (295)

10.1. Zasoby binarne (295)
10.1.1. Zasoby binarne w kodzie XAML (297)
10.1.2. Zasoby binarne w kodzie proceduralnym (299)
10.2. Zasoby logiczne (301)
10.2.1. Zasięg zdefiniowanego zasobu (304)
10.2.2. Zasoby statyczne i dynamiczne (306)
10.2.3. Czy wszystko może być zasobem? (308)
10.2.4. Zasoby logiczne i kod proceduralny (310)
10.2.5. Krótko o zasobach systemowych (311)
Pytania testowe (312)
Odpowiedzi do pytań (314)

Rozdział 11. Wiązanie danych (315)

11.1. Podstawy wiązania danych (316)
11.1.1. Definiowanie pierwszego wiązania (316)
11.1.2. Definiowanie wiązania danych w kodzie XAML (320)
11.1.3. Definiowanie wiązania ze zwykłymi właściwościami .NET (322)
11.1.4. Definiowanie wiązania z całą kolekcją (326)
11.2. Kontrolowanie wyświetlania wiązanych danych (330)
11.2.1. Formatowanie stringu (331)
11.2.2. Szablony danych (332)
11.2.3. Konwertery (336)
11.3. Zarządzanie kolekcją za pomocą widoku (341)
11.3.1. Sortowanie (341)
11.3.2. Grupowanie (343)
11.3.3. Filtrowanie (345)
11.4. Walidacja danych (347)
11.4.1. Wbudowane mechanizmy walidacji (348)
11.4.2. Definiowanie własnej walidacji (353)
11.5. Sterowanie przepływem danych (354)
11.6. Wsparcie dla wielu źródeł danych (356)
11.6.1. CompositeCollection (356)
11.6.2. MultiBinding (356)
11.6.3. PriorityBinding (357)
Pytania testowe (357)
Odpowiedzi do pytań (360)

Rozdział 12. Style, szablony, skórki i motywy (361)

12.1. Style (362)
12.1.1. Zarządzanie współdzieleniem stylu (365)
12.2. Wyzwalacze (369)
12.2.1. Property triggers (370)
12.2.2. Data triggers (371)
12.2.3. Warunki logiczne w wyzwalaczach (375)
12.3. Szablon kontrolek - ControlTemplates (377)
12.3.1. Zastosowanie wyzwalaczy w szablonach (382)
12.3.2. Zależność od wartości właściwości rodziców (385)
12.4. Umieszczanie szablonów kontrolek w stylach (390)
12.5. Bardziej złożone szablony (391)
12.5.1. Części (394)
12.5.2. Visual State Manager (398)
12.6. Skórki (404)
12.7. Motywy (409)
Pytania testowe (413)
Odpowiedzi do pytań (417)

Rozdział 13. Grafika 2D (419)

13.1. Pędzle - klasa Brush (419)
13.1.1. Pędzle malujące kolorem (421)
13.1.2. Pędzle pokrywające (427)
13.1.3. BitmapCacheBrush (441)
13.2. Kształty (445)
13.2.1. "Ciężkie" kształty - klasa Shape (447)
13.2.2. "Lekkie" kształty - klasa Geometry (454)
13.3. Klasa Drawing (464)
13.3.1. Klasa Pen (468)
13.3.2. Podsumowanie kształtów prostych, czyli tworzymy clipart (469)
Pytania testowe (472)
Odpowiedzi do pytań (477)

Rozdział 14. Grafika 3D (479)

14.1. Pierwsza scena 3D w interfejsie użytkownika (480)
14.2. Umiejscowienie grafiki 3D w interfejsie użytkownika (483)
14.3. Układ współrzędnych w przestrzeni 3D (484)
14.4. Punkt widzenia - Camera (485)
14.4.1. Rodzaje kamer (489)
14.5. Transformacje 3D (492)
14.5.1. Translacja (495)
14.5.2. Skalowanie (496)
14.5.3. Obrót (498)
14.5.4. Grupowanie transformacji (500)
14.6. Podstawowy element sceny 3D - Model3D (501)
14.6.1. Oświetlenie - klasa Light (506)
14.6.2. Materiał - klasa Material (511)
14.6.3. Model3DGroup (516)
14.7. Visual3D (517)
14.7.1. ModelVisual3D (518)
14.7.2. Viewport2DVisual3D (519)
14.7.3. UIElement3D (521)
14.8. Viewport3D (524)
Pytania testowe (527)
Odpowiedzi do pytań (531)

Rozdział 15. Animacje (533)

15.1. Pierwsza animacja (534)
15.2. Klasy implementujące animacje (537)
15.3. Właściwości sterujące przebiegiem animacji (540)
15.3.1. Duration (540)
15.3.2. From, To, By (541)
15.3.3. BeginTime (543)
15.3.4. AutoReverse (543)
15.3.5. RepeatBehavior (544)
15.3.6. SpeedRatio i przyspieszenie animacji (545)
15.4. Umiejscowienie animacji w kodzie XAML (546)
15.4.1. Wyzwalacze EventTrigger (547)
15.4.2. Klasy BeginStoryboard i Storyboard (548)
15.5. Animacje keyframe (559)
15.5.1. Interpolacja liniowa (561)
15.5.2. Interpolacja dyskretna (563)
15.5.3. Interpolacja Spline (565)
15.6. Animacje PathGeometry (567)
15.7. Funkcje ułatwiające (568)
Pytania testowe (570)
Odpowiedzi do pytań (574)

Skorowidz (575)

Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (miękka)

książka

Wydawnictwo: Helion

Oprawa: miękka

Ilość stron: 584

Wysyłamy w: 24h - 48h + czas dostawy

Nasza cena: 37,94

Cena detaliczna: 82,47

U nas taniej o 54%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka
Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (0)

Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF - opis produktu:

Dobry interfejs graficzny aplikacji Windows? Tylko z WPF!

Poznaj metody tworzenia nowoczesnych i spójnych GUI
Naucz się korzystać z możliwości WPF i języka XAML
Dowiedz się, jak łączyć atrakcyjne interfejsy z logiką programów

Windows Presentation Foundation to nowoczesny system graficzny, umożliwiający tworzenie i wyświetlanie atrakcyjnych wizualnie aplikacji okienkowych dla środowiska Windows. Technologia ta powstała w odpowiedzi na stale rosnącą potrzebę dostarczania wysokiej jakości grafiki, której prezentacja opiera się na wykorzystaniu akceleracji sprzętowej i nie wiąże się z dużym obciążeniem zasobów systemowych. Oddzielenie warstwy interfejsu użytkownika od logiki aplikacji umożliwia definiowanie interfejsów przy użyciu deklaratywnego języka XAML. Upraszcza tym samym proces tworzenia przejrzystych i elastycznych GUI.

Każdy szanujący się autor programów działających pod kontrolą systemów Windows powinien dobrze opanować WPF, zwłaszcza jeśli ma na celu produkowanie naprawdę interesujących aplikacji okienkowych przy możliwie niewielkim nakładzie sił i środków. Pomoże mu w tym odpowiednie źródło wiedzy, takie jak książka "Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF ". W ciekawy i przestępny sposób zostały w niej zaprezentowane najważniejsze informacje na temat korzystania z Windows Presentation Foundation, tworzenia nowoczesnych interfejsów użytkownika, zastosowania języka XAML, a także wyświetlania grafiki i animacji czy obsługi zdarzeń związanych z używaniem różnego rodzaju urządzeń wskazujących.

Zasady tworzenia graficznych interfejsów użytkownika
Charakterystyka platformy WPF i języka XAML
Struktura i typy aplikacji WPF oraz metody ich tworzenia
Używanie paneli i zarządzanie układem ich składników
Korzystanie z różnego rodzaju kontrolek
Definiowanie interfejsów aplikacji systemu Windows 7
Obsługa zdarzeń pochodzących z urządzeń wejściowych
Używanie zasobów i wiązanie danych
Stosowanie stylów, szablonów, skórek i motywów
Prezentacja grafiki 2D, 3D i animacji

A wszystko to w oparciu o szereg praktycznych i ciekawych przykładów!
Sięgnij po jedną z nielicznych książek poświęconych technologii WPF i twórz nowoczesne aplikacje graficzne!

Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: informatyka, Grafika komputerowa, inne

Wydawnictwo: Helion
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:158x235
Ilość stron:584
ISBN:978-83-246-3500-9
Wprowadzono: 07.12.2012
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF - recenzje klientów


Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.
10.00

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i ...

G. Rzeczkowski

książka (miękka)

25,85 zł taniej -35%

Wiedźmin Tom 1-8 Komplet

A. Sapkowski

książka (pakiet)

224,99 zł taniej -25%

Nietoperz i suszone cytryny

M. Meller

książka (miękka)

25,89 zł taniej -35%

Odbiorę ci wszystko

R. Lillegraven

książka (miękka)

25,79 zł taniej -35%

Zobacz również

Microsoft Access 2019 PL Biblia. ...

M. Alexander

książka (twarda)

104,03 zł taniej -25%

Python ninja

C. Jackson

książka (miękka)

39,81 zł taniej -25%

Analiza i modelowanie danych w arkuszu ...

A. Stecyk

P. Gut...

książka (miękka)

37,40 zł taniej -25%

Człowiek vs Komputer

G. Adzic

książka (miękka)

47,58 zł

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

12.01 zł

taniej -69%

Tworzenie nowoczesnych systemów webowych

Poznaj techniki tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych Naucz się budować wydajne, bezpieczne i pewne backendy Dowiedz się, jak tworzyć atrakcyjne i responsywne frontendy Nie zostawaj w tyle, poznaj najnowsze technologie webowe! Firm i osób trudniących się tworzeniem stron i aplikacji internetowych jest mnóstwo, a konkurencja w tej dziedzinie...

książka

24.94 zł

taniej -0%

Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł...

Zbiór opracowań analizujących administracyjnoprawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dotyczą one aktualnej dziś problematyki mixu energetycznego, efektywności energetycznej oraz roli odnawialnych źródeł energii w rozwoju polskiej energetyki.

książka

23.27 zł

taniej -49%

Tworzenie aplikacji iOS na urządzenia iPhone,...

Twórz atrakcyjne, zgodne ze standardami WWW aplikacje na urządzenia iPhone, iPod touch oraz iPad! * Jak używać kodu HTML, stylów CSS i języka Java Script w projektowaniu natywnych aplikacji? * Jak korzystać z możliwości obiektowej platformy NimbleKit? * Jak wizualizować, planować, projektować i dystrybuować aplikacje iOS? Są z nami...

ebook

0.84 zł

taniej -15%

Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające ...

W niniejszym e-booku szczegółowo omawiamy zasady i etapy tworzenia grup producentów rolnych. Podpowiemy, jakie informacje muszą znaleźć się w akcie założycielskim grupy producentów rolnych i jakie inne dokumenty należy zgromadzić na etapie tworzenia grupy.

ebook

32.75 zł

taniej -15%

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows ...

Dowiedz się, jak zautomatyzować administrację systemu Windows dzięki wskazówkom eksperta w dziedzinie skryptów Microsoft Windows. Zautomatyzuj codzienne zadania administracyjne - uzyskaj większą kontrolę nad siecią Windows dzięki praktycznemu poradnikowi. Twoim instruktorem jest Microsoft Certified Trainer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, który...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

2.99

14.99

2.99

1.98

8.99

2.35

2.84

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: