rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Św. Maryja Królowa Aniołów Jak uzyskać Jej wsparcie
ocena: 6, głosów: 6
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Św. Maryja Królowa Aniołów Jak uzyskać Jej wsparcie

Spis treści
Wstęp ........................................................................... 9
Rozdział 1. Maryja w wizjach i snach .......................... 17
Rozdział 2. Uzdrowienia Maryi na poziomie fizycznym... 39
Rozdział 3. Uzdrowienia Maryi na poziomie
emocjonalnym .......................................... 57
Rozdział 4. Dzieci a Matka Boska ............................... 75
Rozdział 5. Maryja jako matka .................................... 99
Rozdział 6. Maryjna ochrona ....................................... 111
Rozdział 7. Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny .... 121
Rozdział 8. Ukierunkowana kariera i dostatek ............ 129
Rozdział 9. Maryjne znaki ........................................... 139
Rozdział 10. Figurki Matki Boskiej ............................... 149
Rozdział 11. Niebiańskie róże ....................................... 155
Rozdział 12. Miejsca maryjnych wizji
i maryjnego kultu ..................................... 171
Dodatek ....................................................................... 183
Biblijne odniesienia do Matki Boskiej ............................ 183
Współczesne modlitwy do Matki Boskiej ...................... 187
Tradycyjne katolickie modlitwy maryjne,
nowenna i liturgie ..................................................... 193
Podziękowania .............................................................. 209
O Autorce .................................................................... 211

Wstęp
Oto książka o charakterze bezwyznaniowym. Traktuje o pięknej, czułej i świętej Maryi. Myślę, że mogą zajrzeć do niej wyznawcy różnych religii oraz ruchów duchowych. Poru­szany tu temat traktuję niezwykle poważnie. Mam dla Maryi głęboki szacunek, podziwiam ją i związane z nią tradycje.
Kiedy pisałam tę książkę, dużo czasu spędzałam na mo­dlitwie i badaniach. Pragnęłam przedstawić temat z miłością i macierzyńską troską, które stanowią istotę samej Maryi. Jest to dzieło miłości, ale także okazja do zgłębiania tematu Matki Boskiej i przekazania wszystkich związanych z nią informacji moim czytelnikom.
Nie analizuję tutaj tematów kontrowersyjnych ani nie interpretuję świętych ksiąg, bowiem dzieł na ten temat po­wstało już wiele. Moje stanowi opowieść o tych, którzy do­świadczyli obecności ukochanej Maryi poprzez modlitwę, jej wizytę, ukazanie się, sny i uzdrowienia. Nie jestem katolicz­ką, a to właśnie katolicyzm najbardziej kojarzy się z Maryją. Mimo to zafascynowała mnie jej postać oraz dokonywane przez nią uzdrowienia. Podczas swoich podróży po całym świecie zawsze szukam katedr i bazylik pod jej wezwaniem. Odwiedziłam już Lourdes we Francji, Dom Święty w Kate­drze Loreto we Włoszech oraz wiele innych.
Ponadto, od kiedy zaczęłam studiować, zgłębiam historię religii katolickiej oraz jej doktryny. Mam wielki szacunek dla ich tajemnic i cudów. Siebie uważam za chrześcijankę o otwartych horyzontach. Swoją wiarę opieram na Jezusie, ale cenię również wiele innych duchowych praktyk. Kon­centruję się na aspektach miłości, wybaczenia, współczucia, działalności organizacji charytatywnych i zasadach etycznych z punktu widzenia różnych religii. Nie zajmuję się kwestiami związanymi z poczuciem lęku czy winy.
W niniejszej książce nie staram się powiedzieć, że kult Mat­ki Bożej jest ważniejszy od czci Boga – zresztą nigdy też nie propaguję kultu aniołów (które stanowią temat wielu moich książek). Bóg to Wszystko-we-Wszystkim. A z uwagi na to, że nasz Stwórca jest wszechobecny, Maryja i anioły stanowią z Nim jedność.
W miarę jak liczba praktykujących spada, a ludzie coraz bardziej poszukują duchowej prawdy, wzrasta zainteresowanie kultem maryjnym. Osoby studiujące religioznawstwo i kultu­roznawstwo są zaznajomione z tematem żeńskich bóstw istnie­jących w ramach politeistycznego panteonu. W monoteistyczny paradygmat świetnie wpasowuje się tutaj Maryja, która niejako zaspokaja ludzką potrzebę istnienia uświęconej kobiecości.
Współczuję tym, którzy mają negatywne doświadczenia w sferze religii. Rozumiem jednocześnie, iż niektóre aspekty niniejszej książki mogą nieumyślnie wywołać dawne przykre uczucia. Modlę się jednak, by stało się zupełnie inaczej; by dzięki lekturze tej książki nastąpiło uzdrowienie. Rozumiem głębokie rany, które powstały przez wmawianie nam, iż je­steśmy grzesznikami, czy przez inne nauki propagujące niską samoocenę, poczucie lęku i winy. Rozumiem także, że w wielu organizacjach, również tych religijnych, ból mogą powodować jednostki, których zachowanie i postawa pozostawiają wiele do życzenia. Jednak w każdej religii są takie aspekty, które warto zachować i uzdrawiać. Chodzi mi tu między innymi o moc modlitwy oraz więź ze świętością.

Historia Maryi
Maryja to najbardziej znana kobieca postać w chrześcijań­stwie, mimo że w Ewangeliach wspomina się o niej tylko kilka razy (patrz „Biblijne odniesienia do Matki Bożej” w Dodatku). Jest matką Jezusa, stąd darzy się ją ogromnym szacunkiem, nawet mimo kontrowersji dotyczących Niepo­kalanego Poczęcia. Maryja, Madonna, to postać kluczowa dla wyznania monoteistycznego. W literaturze islamu mówi się, że to jedyna kobieca postać w Koranie, zaś w tradycjach katolickiej i prawosławnej jest świętą. Imię Maryja pojawia się w Nowym Testamencie 51 razy – odnosi się ono do co najmniej dziewięciu różnych kobiet.
Według niekanonicznej Księgi Jakuba Maryja to córka Anny i Joachima. Annę (niekiedy również zwaną Hanną) i Jo­achima (czasem zwanego Imran) uważa się za potomków kró­la Dawida. Para miała problemy z poczęciem dziecka, dlatego zaczęli modlić się o wsparcie. Na to pojawiły się anioły, które obiecały im dziecko. W niedługim czasie na świat przyszła Maryja. A zatem narodziny Królowej Aniołów zwiastowała anielska wizyta u jej rodziców. Podobnie było z kwestią poczę­cia syna kuzynki Maryi – Elżbiety (córki siostry matki Maryi), tyle że jej objawił się archanioł Gabriel, zwiastujący narodziny Jana Chrzciciela. Ten sam anioł pojawił się również przy Ma­ryi. Powiedział do niej: „Patrz, przynoszę dobre wieści”, po czym zaczął opisywać jej przyszłego syna – Jezusa Chrystusa.
Mimo że Matkę Bożą kojarzy się z chrześcijaństwem, w szczególności zaś z katolicyzmem i prawosławiem, ona sama (oraz Jezus) była żydówką. Maryja – podobnie jak Jezus i anioły oraz, przede wszystkim, Bóg – należy do wszystkich wyznań, religii, ścieżek i ludzi. Stanowi czystą miłość, która nie zna osądu, zazdrości czy rywalizacji.
Maryja to idealna matka: słodka, czuła, bezwarunkowo ko­chająca, tolerancyjna, pokorna, mądra, okazująca zrozumie­nie i współczucie. Koi nasz umysł, pociesza strapione serca i daje poczucie miłości oraz bezpieczeństwa. Za jej przyczyną łatwiej nam uwierzyć w sprawiedliwość i dobro.
Dzięki pisaniu niniejszej książki pogłębiłam moją relację z Maryją. Odkryłam, w jaki sposób nas chroni, uzdrawia i prowadzi. Ona troszczy się o wszystkich mieszkańców na­szej planety oraz o samą Ziemię. Jej zdolności do pomagania i uzdrawiania wszystkich w tym samym czasie są niczym nieograniczone.
Matka Boska to wzorzec osobowy (zwłaszcza dla kobiet) jako troskliwa kobieta, która obdarza innych, a jednocześnie przepełnia ją mądrość i siła. Nawet gdy daje wszystko tym, których kocha, pokazuje, iż należy dbać także o siebie i że w takiej postawie kryje się wielka wartość.
Wyrosłam na bożonarodzeniowej opowieści przeczytanej w Ewangelii wg św. Łukasza. To właśnie tam znajduje się piękny opis obwieszczania Maryi narodzin Jezusa, którego to obwieszczenia dokonał archanioł Gabriel. Uwielbiałam słuchać historii, jak Maryja podróżowała ze swym mężem Jó­zefem do Betlejem, a następnie porodziła Jezusa, który miał zbawić świat.
Kiedy odwiedziłam Lourdes na południu Francji, ja także doświadczyłam mocy miłości Maryi. Widziałam, jak personel medyczny niesie chorych na noszach w stronę źródełka, wokół którego gromadzą się ludzie w modlitwie i stawiają białe świe­ce. A kiedy zbliżyłam się tam, poczułam, jakbym dotknęła nieba i przeszła przez oczyszczający wodospad aniołów.
Później nadarzyła się okazja spędzenia czasu we Włoszech, w Katedrze Loreto. Udałam się tam, a na miejscu zaczęłam płakać z powodu ogromu miłości, jaką poczułam. Z tym miejscem związana jest następująca historia: Podczas wypraw krzyżowych, celem ochrony przed zniszczeniem przesunięto dom, w którym urodziła się Maryja i gdzie miało miejsce zwiastowanie. Niektórzy podają, że to anioły wzięły budy­nek na skrzydła i zabrały do Włoch. Ponownie postawiono go w mieście o nazwie Loreto, a za jakiś czas wokół niego wzniesiono bazylikę.
Historycy mają odmienne zdanie w kwestii prawdziwości powyższej opowieści. Jednak najwyraźniej strukturę budyn­ku datowano metodą węglową i uznano za wiarygodne to, że mógł pochodzić z Ziemi Świętej, w przybliżeniu z czasów, w których żył Jezus i jego rodzina. Ludzie przychodzą tu po­modlić się już od 2000 lat. Święte piękno tego doświadczenia zrobiło na mnie niesamowite wrażenie i spowodowało, że w mych oczach zakręciły się łzy.

Różne imiona Maryi
Matkę Bożą zwie się Królową Aniołów, ponieważ uważana jest za nadzorczynię niebios, czyli domu aniołów. Żyje i pra­cuje wśród nich, a sama jest najwyższym ziemskim aniołem. Jest jedną z tych, o których w Biblii pisze się jako o mających głębokie doświadczenie anielskie.
Imię Królowa Aniołów wzięło się od wizji siostry bernar­dynki, która ujrzała zło przeżerające świat. W tej wizji Maryja poprosiła o modlitwę, dzięki której mogła wysłać archanioła Michała i innych aniołów, by zaradzili tej sytuacji. Kobieta spytała, dlaczego ludzie mają się modlić, skoro Maryja z anio­łami widzą owo zło. To właśnie wtedy Matka Boska wyjaśniła, że Bóg dał nam wolną wolę i w celu uzyskania wsparcia musimy się modlić.
Maryja, podobnie jak Bóg, Jezus i anioły, jest niczym nie­ograniczona. Potrafi być z każdym jednocześnie i dać począ­tek wyjątkowym, indywidualnym doświadczeniom. Pomaga ludziom wszystkich wyznań i nie pozostawia żadnej modli­twy bez odpowiedzi.
Ma wiele imion i tytułów. Niektóre nadali jej przedstawi­ciele rad kościelnych, niektóre – oddani jej wierzący, a jeszcze inne – osoby, które nawiedziła sama Maryja. Mówi się o niej: Wieża, Tron, Królowa, Dziewica. A oto jeszcze inne określe­nia nadawane Maryi:
Mistyczna Róża (lub Santa Maryja Della Rosa). Matkę Bożą kojarzy się z różami i mistycznymi legendami o róży i Świętym Graalu. Na kolejnych stronach niniejszej książ­ki okaże się, że podczas doświadczeń uzdrowienia lub na­wiedzeń maryjnych wiele osób czuje zapach róż.
Matka Boska z Gwadelupy. To imię wywodzi się od ma­ryjnych wizji mających miejsce w pobliżu Meksyku, gdzie obecnie znajduje się Bazylika w Gwadelupie. Takie wizje zdarzają się na całym świecie, a Gwadelupa należy do naj­bardziej popularnych miejsc kultu maryjnego.
Gwiazda Morza (lub po łacinie Stella Maris). Matkę Bożą określa się protektorką żeglarzy. I rzeczywiście, w wielu językach ocean to mar, a zatem pochodna imienia Maryja.

Szacunek dla Matki Boskiej i Boga
W tradycji katolickiej Matkę Bożą czci się podczas dni świą­tecznych, kiedy to upamiętnia się świętych i święte zdarzenia. Głównym świętem maryjnym jest 15 sierpnia – Wniebowstąpienie NMP. Kolejnym istotnym świętem jest Niepokalane Poczęcie obchodzone 8 grudnia – to wtedy bowiem święta Anna poczęła Maryję.
Wielokrotnie ludzie pytają mnie, czy modlenie się do anio­łów jest bluźniercze. Odpowiadam, że anioły nie chcą, by je czczono. Pragną po prostu poznać nasze modlitwy, dzięki czemu mogą następnie zanieść je Bogu. Podobne wątpliwości budzi kult maryjny.
Uważam, że Maryja – podobnie jak anioły – pragnie, by całą czcią obdarzyć Boga – naszego Stwórcę. A więc nie jest tak, że sławimy ją bardziej niż Boga czy nawet, że sławimy tylko ją, a Stwórcy w ogóle.
A zatem, po co zwracać się do Maryi czy aniołów, skoro równie łatwo można bezpośrednio porozmawiać z Bogiem? Odpowiedź brzmi: Bóg to 100-procentowa miłość, Jego umysł zna jedynie to uczucie. Kiedy otwieramy swoje serce i umysł, i zachowujemy pełne miłości nastawienie do świata, bez trudu możemy usłyszeć i poczuć obecność boskości. Gdy jednak stresujemy się bądź niepokoimy (i wtedy najbardziej potrzebujemy Boga), wibracje obniżają się, w efekcie czego oddalamy się od naszego Stwórcy. To właśnie w takich chwi­lach pojawiają się Maryja i anioły: mogą dopasować się do naszych wibracji – bez względu na to, jak źle się czujemy – i wynieść nas z powrotem na poziom boskiej miłości.
Podobnie jak anioły, Maryja nie odczuwa lęku i nie ma poczu­cia winy, które wzbudzają wrogość u osób wystrzegających się kwestii religijnych. Wielu łączy się z nią poprzez smutek, który ta musiała przeżywać w momencie śmierci swojego syna, jed­nak mamy świadomość, iż wzniosła się ponad swój ból i zamiast niego współczuje wszystkim cierpiącym. A zatem Maryja to przykład wzorcowy, przewodnik życia, pomagający przekształ­cić nasz ból w przydatne lekcje, by potem pomagać innym.

Rozdział czwarty
Dzieci a Matka Boska
Maryję nazywa się Matką ze względu na więź łączącą ją z dziećmi, zwłaszcza z dzieciątkiem Jezus. Większość z nas zna opowieść bożonarodzeniową, w której archanioł Gabriel ogłosił Maryi, że narodzi Zbawiciela. To dziewicze narodzenie stanowi symbol czystej miłości w sercu Maryi – miłości, którą jako idealna matka obdarza wszystkie dzieci świata.
Poczęcie i ciąża
Matka Boska wspiera tak samo i rodziców, i dzieci, począw­szy od poczęcia i ciąży.
Bliską więź z nią zawsze czuła Kimra Luna. Nie wiedziała, czy powinna się z nią kontaktować. Nabrała odwagi, dopiero gdy zaczęła uczyć się o komunikacji z aniołami i wniebo­wstąpionymi mistrzami. Zaczęła medytować, gdyż chciała porozmawiać z Matką Boską. Użyła do tego nawet świecy z wizerunkiem Maryi.
Kimra miała pytania dotyczące rodzicielstwa. Chciała wie­dzieć, czy to odpowiedni czas na kolejne dziecko. Po kilku chwilach zaczęły napływać wyraźne odpowiedzi. Zmieniło się ciśnienie w pokoju, a Kimra zaczęła zapisywać wszystko, co czuła i słyszała.
Matka Boska powiedziała jej, że w kwestii wychowywania dzieci wszyscy rodzice mają być możliwie najłagodniejsi i ni­gdy nie powinni manipulować swymi pociechami, nagradzając je lub karząc. Najlepiej skupiać się na wspólnym działaniu – wtedy z pewnością w naszym domu zagości spokój. Po­wiedziała również, że sądząc po obecnym sposobie podejścia do dzieci, Kimra wychowałaby bardzo uduchowione, otwarte dzieci, które będą promieniały swą miłością na wszystkich. Nasza bohaterka była oczywiście bardzo zadowolona z tego, co usłyszała.
Potem spytała, czy to właściwy czas na poczęcie dziecka. Matka Boska odparła, że jest na to gotowa od kilku miesięcy i żeby spytała aniołów – oni udzielą jej więcej informacji. Kimra zastosowała się do tej porady. Pierwszą kartą anielską, jaką wy­ciągnęła, była karta „Dzieci”. Wówczas Kimra już wiedziała, że jest w ciąży, co potwierdził test zrobiony kilka tygodni później.
Teraz, ilekroć Kimra ma pytania związane z rodziciel­stwem, związkami czy ciążą, medytuje i rozmawia z Matką Boską. Jest bardzo wdzięczna za więź, jaką nawiązała z Mary­ją oraz za wspaniałe przewodnictwo, które od niej otrzymuje.
Matka Boska wspiera również kobiety już będące w ciąży oraz rodzące.
W październiku 1996 roku Margarita Guerrero zaszła w ciążę. Było to już jej piąte dziecko – Maryja Isabel. W pią­tek, około tygodnia przed terminem porodu, poszła do le­karza. Okazało się, że dziecko nie ułożyło się we właściwej pozycji do porodu. Ponadto płód był na tyle duży, że lekarz stwierdził, iż potrzebne będzie cesarskie cięcie. Margarita miała już jednak taką operację przy drugiej ciąży i wiedziała, że nie chce znowu przeżywać tego samego.
Wróciła do domu z uczuciem smutku w sercu, ale po jakimś czasie zaczęła się modlić. Modliła się przez cały weekend. O pomoc poprosiła Maryję, gdyż ta jest matką Jezusa i rozumie lęk i niepokój ciężarnych. Margarita powiedziała jej, że ufa, iż ta będzie przy niej, i oczywiście jako przykładna katoliczka obiecała nazwać dziewczynkę Maryja. Potem zdała sobie spra­wę, że w ten sposób stawia Matce Boskiej warunki, dlatego stwierdziła po namyśle, iż bez względu na to, czy otrzyma pomoc, czy nie, dziecko otrzyma imię Mary lub Maryja.
Margarita nie ustawała w modlitwach. W poniedziałek poczuła nieznaczny ból, dlatego rano udała się do lekarza, by porozmawiać o cesarskim cięciu.
Lekarz zrobił USG i zbadał pacjentkę. Powiedział, że wszystko wskazuje na to, że organizm już przygotował się do akcji porodowej, oraz stwierdził sześcio- bądź siedmiocenty­metrowe rozwarcie. Natychmiast odesłał pacjentkę do szpi­tala. Margarita pomyślała wtedy, że skoro ból jest niewielki, to zapewne spędzi tam cały dzień.
Do szpitala przyjęto ją około godziny 11. Dwie godziny później pielęgniarka stwierdziła pełne rozwarcie i zawołała lekarza. Margarita nie odczuwała jednak dużego bólu. Lekarz po badaniu stwierdził: „Kiedy będziesz gotowa, zacznij przeć. Dziecko już chce wyjść na świat”. Margarita spytała, czy to już na pewno akcja porodowa, na co lekarz odparł: „Kiedy będziesz gotowa, zacznij przeć”.
Dziecko urodziło się po zaledwie dwóch parciach. Marga­rita nie mogła w to uwierzyć – przecież w ogóle nie czuła bólu. Płód rzeczywiście był duży – dziecko ważyło 4 kg i 245 gramów. Kobieta nie powiedziała swemu mężowi o obietnicy złożonej Najświętszej Maryi Pannie, dlatego gdy spytała go, jakie imię powinno mieć dziecko, a on powiedział: „Maryja Isabel”, zrozumiała, kto pomógł jej przy akcji porodowej. Maryja towarzyszyła rodzącej cały dzień – czuwała nad nią, by ta nie czuła żadnego bólu i nie musiała poddawać się cesarskiemu cięciu. To zdarzenie stanowiło wspaniałe potwier­dzenie obecności Matki Boskiej. Teraz za każdym razem, gdy Margarita patrzy na swoją córeczkę – Maryję Isabel – przy­pomina sobie o cudzie jej narodzin.

Św. Maryja Królowa Aniołów
Jak uzyskać Jej wsparcie (miękka)

książka

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii

Oprawa: miękka

Ilość stron: 216

Wysyłamy w: 3 - 5 dni + czas dostawy

Dostępność: mały zapaspomoc Brak na naszym magazynie.
Spróbujemy go sprowadzić dla Ciebie.
Szansa na realizację 60%.
Potrzebny czas 3-5 dni roboczych.

Nasza cena: 28,05

Cena detaliczna: 29,83

U nas taniej o 6%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka

Przy zakupie 5 egz.
Cena hurtowa:

23,86

Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (1)

Św. Maryja Królowa Aniołów, Jak uzyskać Jej wsparcie - opis produktu:

Jest Królową Polski i matką wszystkich ludzi na całym świecie. W trudnych chwilach prosimy o jej wstawiennictwo i wierzymy, że będzie ona przy nas nawet w najczarniejszej godzinie naszego życia. Jest władczynią aniołów lecz nie zapomniała o swoich dzieciach na Ziemi i jest gotowa odpowiedzieć na każde nasze wezwanie. Taka właśnie jest Św. Maryja.

Bestsellerowa autorka książek dotyczących kontaktowania się z wysłannikami niebios tym razem skoncentrowała się na opisaniu Anielskiej Królowej. Do napisania tej pozycji skłoniły ją podróże do miejsc kultu maryjnego i spotkania osobami, które doświadczyły błogosławieństw za sprawą Matki Boskiej.
Publikacja ta, ugruntowana w religii i pełna szacunku dla niej, dedykowana jest czytelnikom wszystkich wyznań. Św. Maryja jest w niej przedstawiona jako idealna matka - pełna ciepła i wyrozumiałości oraz bezwarunkowo kochająca swoje dzieci. Jeśli tylko ją o to poprosisz, ukoi Twój umysł, pocieszy strapione serce i da poczucie miłości oraz bezpieczeństwa. Mogą o tym poświadczyć tysiące ludzi, którzy spotkali Matkę Boską i doznali dzięki niej niesamowitych uzdrowień bądź zostali obdarowani innymi łaskami. Historie wielu z nich zostały opisane w tej publikacji. Na jej stronach znajdziesz również tradycyjne i współczesne modlitwy maryjne, które pomogą Ci dostąpić równie wielkich łask. Autorka omawia także symbole, które są powszechnie kojarzone z Matką Boską oraz miejsca kultu maryjnego.

Św. Maryja Królowa Aniołów, Jak uzyskać Jej wsparcie - wybrana recenzja:

Jacek 26/11/2012
recenzja dotyczy produktu: Książki

Często zapominamy o modlitwach. Mnóstwo zajęć i tempo życia współczesnego człowieka nie pozostawiają zbyt wiele czasu na nawiązywanie kontaktu z siłami wyższymi. Jesteśmy pochłonięci tym, co przyziemne i nie dostrzegamy wartości, których nie da się kupić za powszechnie akceptowane środki płatnicze.... (czytaj dalej)

Św. Maryja Królowa Aniołów, Jak uzyskać Jej wsparcie - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: religie i mitologie, religie, katolicyzm

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:145x205
Ilość stron:216
ISBN:978-83-7377-552-7
Wprowadzono: 25.10.2012
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Św. Maryja Królowa Aniołów, Jak uzyskać Jej wsparcie - recenzje klientów

26/11/2012
recenzja dotyczy produktu: Książka

Często zapominamy o modlitwach. Mnóstwo zajęć i tempo życia współczesnego człowieka nie pozostawiają zbyt wiele czasu na nawiązywanie kontaktu z siłami wyższymi. Jesteśmy pochłonięci tym, co przyziemne i nie dostrzegamy wartości, których nie da się kupić za powszechnie akceptowane środki płatnicze. Tak się dzieje do momentu, gdy jakieś wydarzenie w sposób brutalny przewartościowuje nasze widzenie świata. Dla mnie wydarzeniem takim było podejrzenie poważnej choroby. Aby się upewnić, czy rzeczywiście mi ona dolega, musiałem poczekać 3 dni na wyniki badań. Były to najdłuższe 3 dni w moim życiu. W tych dniach odkryłem siłę modlitwy i dostrzegłem ułudę, która dotychczas rządziła moim życiem. Dzięki tej książce nie musicie czekać na tak trudną sytuację, jak moja, by uzyskać wsparcie niebios.

10.00

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Karpie bijem

A. Pilipiuk

książka (miękka)

27,85 zł taniej -30%

Życie za wszelką cenę

L. Genova

książka (miękka)

25,87 zł taniej -35%

Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i ...

G. Rzeczkowski

książka (miękka)

25,85 zł taniej -35%

Wiedźmin Tom 1-8 Komplet

A. Sapkowski

książka (pakiet)

224,99 zł taniej -25%

Doreen Virtue - przeczytaj też

10 anielskich przesłań

D. Virtue

książka (miękka)

29,23 zł

Anielska dieta Odżywianie na duchowej ...

D. Virtue

B. Pre...

książka (miękka)

12,92 zł taniej -48%

Cuda Archanioła Gabriela

D. Virtue

książka (miękka)

27,47 zł taniej -31%

Emocjonalny detoks Jak uwolnić się od ...

D. Virtue

książka (miękka)

27,86 zł taniej -20%

Podręcznik Anielskiej Terapii

D. Virtue

książka (miękka)

36,23 zł taniej -9%

Życie bez bólu Naturalne i duchowe ...

D. Virtue

R. Ree...

książka (miękka)

27,15 zł taniej -22%

Zobacz również

Konsekrowani

A. Wolska

książka (twarda)

40,96 zł taniej -15%

Buddyzm dla bystrzaków

J. Landaw

S. Bod...

książka (miękka)

27,87 zł taniej -25%

Święta Brygida Matka ośmiorga dzieci i ...

B. Birger

książka (twarda)

24,35 zł taniej -25%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

22.67 zł

taniej -24%

Św Józef Moscati Historia świętego lekarza

Święty, do którego modlił się ksiądz Dolindo! Józef Moscati - lekarz ubogich W czasach kiedy pacjent był tylko przedmiotem do wyleczenia - Józef Moscati, jako jeden z nielicznych, ostro się temu przeciwstawiał, dbając o chorych z prawdziwą miłością. Stał się jednym z najbardziej znanych lekarzy w Neapolu. Podczas epidemii cholery w 1911 roku na...

książka

59.24 zł

taniej -40%

Św Jan Paweł II Biografia

W jubileuszowym, monumentalnym wydaniu prezentujemy pełną ilustrowaną biografię św. Jana Pawła II. Rzetelność opisów, mnogość faktów współgra ze wspaniałą artystyczną oprawą i plastycznym ujęciem życia papieża z Wadowic. Niezwykłym i unikatowym walorem albumu są niepublikowane wcześniej fotografie wykonane specjalnie na potrzeby niniejszego wydania,...

książka

25.94 zł

taniej -0%

Św. Benedykt Patron Europy

Przeczytasz tu historię jednego ze świętych, którzy wywarli wielki wpływ na nasz świat. Benedykt z Nursji dokonał tego poprzez osobisty przykład, przez regułę zakonną, a także za sprawą założonych przez siebie klasztorów, które rozwinęły się w całej Europie, oddziałując na wiarę, kulturę i obyczaje tego kontynentu od wczesnego średniowiecza aż po czasy...

książka

10.40 zł

taniej -0%

Św. Paweł Pierwszy Pustelnik

Urzekająca bajka dla dzieci autorstwa Agaty Giełczyńskiej, która przedstawia losy św. Pawła z Teb - patrona Zakonu Ojców Paulinów i jego piękną drogę do świętości w trudnych czasach prześladowania chrześcijan. Wydany przez zazdrosnego o majątek szwagra, Paweł ucieka na pustynię. Tam, w skalnej grocie wiedzie głębokie życie duchowe, odnajduje Boga i samego...

książka

23.00 zł

taniej -11%

Św. Maria Magdalena Zwiastunka miłości...

Jak pisze w swej recenzji ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC: `[...] książka proponuje niezwykle ciekawą duchową podróż ku Eucharystii. Przewodnikiem jest św. Maria Magdalena, a ściślej rzecz ujmując - jej bezgraniczna miłość do Chrystusa, zrodzona z otrzymanego daru przebaczenia`. Świętą Marię Magdalenę często nazywamy Apostołką Apostołów, ale można nazwać...

książka

18.81 zł

taniej -0%

Św. Stanisław Kostka odkryty na nowo Materiały...

Niniejsza publikacja pełni rolę katechetycznej i pastoralnej `bazy danych` na temat św. Stanisława Kostki. Materiały w książce mają służyć jako źródło wiedzy i inspiracji dla duszpasterzy, katechetów, chrześcijańskich wychowawców, nauczycieli i rodziców.

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

2.99

14.99

2.99

1.98

8.99

2.35

2.84

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: