rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Spotkania z Innymi
ocena: 6, głosów: 10
 

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Spotkania z Innymi

Spis treści:

Jak korzystać z tej książeczki, czyli uwagi metodyczne dla rodziców i nauczycieli

Spotkanie pierwsze – Poznajemy KamilęW świecie dorosłych

Spotkanie drugie – Pan Jacek

Spotkanie trzecie – Ciocia Marta

Spotkanie czwarte – Dawidek

Spotkanie piąte – Babcia Marysia

Spotkanie szóste – Fatima

Spotkanie siódme – Pan Pawlak i Katarynka

Spotkanie ósme – Pan Krzyś

Spotkanie dziewiąte – Pani Olga i Pani Teresa

W świecie dzieci i młodzieży

Spotkanie dziesiąte – Rysiek

Spotkanie jedenaste – Daria

Spotkanie dwunaste – Marko i Gabriela

Spotkanie trzynaste – Edyta

Spotkanie czternaste – Robert

Spotkanie piętnaste – Marek, Laura i paczki

Spotkanie szesnaste – Rodzina Cioci Herty

Spotkanie siedemnaste – Kim, Alex i Elina

Nowe spotkania, czyli co jeszcze warto przeczytać i obejrzeć

Lektury dla dorosłych

Lektury dla dzieci

Strony internetowe(fragment)
Jak korzystać z tej książeczki, czyli uwagi metodyczne dla rodziców i nauczycieliZawarte w Spotkaniach z Innymi teksty, przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Mogą służyć rodzinie jako czytanki w domowym zaciszu lub nauczycielom w charakterze pomocy naukowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów w klasach od 0 do 3 szkół podstawowych. Mają postać krótkich czytanek zakończonych podsumowaniem zawierającym morał.

W czytankach został ukazany pozytywny, wyidealizowany obraz rzeczywistości opisywanej przez Kamilę – małą dziewczynkę, która pod opieką najbliższych (rodziców i dziadka) spotyka różnych ludzi, by w dialogu z nimi odkrywać szeroki świat.

Poznawani przez Kamilę Inni, to osoby pod pewnymi względami wyróżniające się z otoczenia, zwykle postrzegane w środowisku jako dziwne, nietypowe i dlatego często będące przedmiotem zainteresowania, tematem plotek, nieprawdziwych i krzywdzących opinii stereotypowo powielanych w codziennych rozmowach, programach telewizyjnych, artykułach prasowych itp. Każde dziecko prędzej, czy później spotyka Innych. Jego naturalną reakcją jest wówczas zdziwienie i stawianie pytań o zaobserwowane fakty.

W kolejnych czytankach Kamila (a wraz z nią czytelnicy), poznaje osoby niepełnosprawne, chore, w zaawansowanym wieku, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie, charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami rozwoju. Ich obecna sytuacja jest zwykle wynikiem wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały ich charakter, poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Kamila orientuje się, że nie wszyscy ludzie są tacy sami. Z powodu swej odmienności bywają lubiani lub nie, postrzegani jako pozytywni bohaterowie lub „czarne charaktery” codzienności. Ich obecność wywołuje przyjemne zaciekawienie, albo budzi niepewność, obawy, strach.

Kamila znajduje odpowiedzi na pytania pojawiające się w momencie spotkania Innych i nurtujące ją w trakcie kolejnych relacji z nimi. Stopniowo poznaje warunki, w jakich może kształtować się odmienność, dzięki czemu łatwiej jest jej zrozumieć poznawanych Innych. Na koniec zawsze dochodzi do wniosku, że odmienność wyglądu, zachowania, perspektyw życiowych poszczególnych znajomych, choćby nawet była źle widziana przez niektóre osoby, tak naprawdę jest zwyczajnym elementem człowieczeństwa, z którym trzeba sobie radzić każdego dnia.

Podstawowe treści wychowania leżące u podstaw każdej z niniejszych czytanek to: tolerancja, szacunek dla odmienności, przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie. Poprzez kolejne opisy spotkań z Innymi oraz zawarte pod nimi morały, czytanki te uczą, że jeśli nawet jakaś osoba wydaje się pod pewnym względem dziwna czy niezrozumiała, to nie należy jej dyskryminować, wykluczać z kręgu znajomych, przyjaciół i krewnych. Trzeba ją dobrze poznać, a zorientowawszy się w jej problemach i potrzebach, podać pomocną dłoń, wesprzeć obecnością, rozmową i uśmiechem. Właśnie bowiem obecność, rozmowa i uśmiech to wartości, którymi każdy – nawet dziecko, może dzielić się z drugim człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym.

Tematyka zawartych tu czytanek może zainteresować także dzieci młodsze. Decyzja o tym, czy są już na tyle rozwinięte, by móc głębiej zapoznać je z przedstawionymi w nich problemami, powinna należeć do rodziców i nauczycieli, którzy obserwując dziecko, analizując jego ciekawość świata i zakres dostępu do informacji z rzeczywistości osób starszych (np. możliwość oglądania telewizji bez kontroli dorosłych, przysłuchiwania się rozmowom starszego rodzeństwa i dorosłych), będą w stanie określić, czy dziecko zna już odpowiednie wyrażenia i zagadnienia, interesuje się nimi, pyta o nie, próbuje lepiej zrozumieć itp. Jeśli tak jest, wówczas można rozpocząć z nim dyskusję, posiłkując się wybraną czytanką.

W szkole Spotkania z Innymi mogą stanowić pomoc naukową w realizacji autorskiego programu wychowania w zakresie edukacji międzykulturowej i obywatelskiej, historycznej i regionalnej. Z każdą z czytanek można pracować w odniesieniu do środowiska szkoły – zarówno w skali makro (miejscowości, regionu i kraju), jak i w skali mikro (rodziny, kręgu przyjaciół i znajomych uczniów). W podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 roku, opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 4 z 15 stycznia 2009 roku, poz. 17 czytamy: „W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.” – Spotkania z Innymi mogą służyć przy realizacji tego założenia jako książka pomocnicza w rozumieniu ustawy.

Przed oddaniem książki w ręce dziecka, rodzice i nauczyciele powinni też zdecydować, czy potraktować jej treści wybiórczo i stopniowo zapoznawać młodego czytelnika z kolejnymi tematami w odpowiednich odstępach czasu. Można też pozwolić na czytanie tej książeczki „jednym tchem” – pod warunkiem jednak, że każdej bajce towarzyszyć będzie refleksja i dyskusja o jej bohaterach. Po wspólnej lekturze z dzieckiem, wypadałoby je zapytać, czy rozumie treść czytanki i w razie wątpliwości uzupełnić lub wyjaśnić kłopotliwe zagadnienia. W przeciwnym bowiem wypadku mogłoby się zdarzyć, że dziecko potraktuje Innych będących bohaterami czytanek nie jako przykłady rzeczywiście istniejących osób, lecz jak fantastyczne postacie, porównywalne z mitologicznymi stworami, czy wymyślnymi istotami z kreskówek, których problemy społeczne są równie wydumane.

Podczas dyskusji po lekturze należy zwracać uwagę dziecka na fakt, że w jego środowisku żyją ludzie bardzo podobni do tych opisanych w czytankach; że prędzej czy później spotka się z nimi i może mieć podobne refleksje jak Kamila. Chodzi o przygotowanie dziecka do kontaktu z odmiennością – także własną. O wsparcie go w kształtowaniu postawy pozytywnego zainteresowania sytuacją Innych w różnych okolicznościach i poszukiwania możliwych sposobów nawiązania dialogu, którego efektem będzie wzajemne poznanie i wzajemna tolerancja.

Inni intrygują, często budząc skrajne emocje, uprzedzenia i niechęć. O niektórych z nich wręcz nie wspomina się przy dzieciach, zaliczając ich życie do sfery tabu zarezerwowanej wyłącznie dla dorosłych. Cóż jednak zrobić, gdy dziecko zaczyna pytać o nich, co jest dowodem, że zauważyło ich istnienie i wzbudził to jego zainteresowanie? Co zrobić, gdy okazuje się, że Innym jest w oczach dziecka ktoś spośród jego bliskich? Może też ono samo jest postrzegane jako Inny w swoim środowisku, albo uważa się za Innego?

Lektura każdej czytanki, oraz przeprowadzona po niej spokojna i rzeczowa dyskusja pozwolą na udzielenie dziecku poważnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania o sprawy czasem krępujące nawet dla dorosłych. Warto podjąć ten trud, by nie zaprzepaścić okazji do rozmowy pod pretekstem czytanki, zanim dziecko dowie się o czymś trudnym w sposób wulgarny, powierzchowny, ideologiczny na przykład od starszych kolegów, z telewizji, Internetu lub od osób, którym świadomie nie powierzyłoby się trudu wychowania swego dziecka. Może w tym pomóc niniejsza książeczka.

Ideą edukacji międzykulturowej, na której zostały oparte poszczególne czytanki, jest spotkanie Innego, wejście z nim w dialog, zapoznanie się z jego światem, osobiste doświadczenie jego odmienności i zrozumienie dlaczego jest właśnie taki. Tylko na tej zasadzie niechęć i strach mogą ustąpić miejsca zainteresowaniu i przyjaźni. Tylko dzięki stopniowemu poznawaniu i rozumieniu, można odkryć Innego jako człowieka i jako człowieka pokochać.

Oto zestaw obszarów problemowych, treści wychowania i kategorii pojęciowych powiązanych z czytankami w Spotkaniach z Innymi:• Spotkanie pierwsze – Poznajemy Kamilę: zróżnicowanie imion, niecodzienne zachowanie, choroba, plotka;

• Spotkanie drugie – Pan Jacek: zróżnicowanie wieku i płci, starość, choroba psychiczna, niecodzienny wygląd i zachowanie, samotność, wojna, obóz koncentracyjny, śmierć, cierpienie pod wpływem wspomnień;

• Spotkanie trzecie – Ciocia Marta: niecodzienny wygląd i zachowanie, wykluczenie, samotność, śmierć, choroba psychiczna, depresja, cierpienie pod wpływem wspomnień;

• Spotkanie czwarte – Dawidek: negatywne stereotypy, ksenofobia, dyskryminacja, antysemityzm, wojna, śmierć, Holokaust, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Marsz Żywych;

• Spotkanie piąte – Babcia Marysia: starość, niecodzienne zachowanie, utrata pamięci, choroba, nietrzymanie moczu, proteza dentystyczna, śmierć, cierpienie pod wpływem wspomnień;

• Spotkanie szóste – Fatima: ksenofobia, zróżnicowanie religii, Islam, terroryzm, wykluczenie, dyskryminacja, negatywne stereotypy, manipulacja opinią publiczną, plotka;

• Spotkanie siódme – Pan Pawlak i Katarynka: dom opieki, starość, niepełnosprawność, niecodzienne zachowanie, ubóstwo, samotność, cierpienie pod wpływem wspomnień, choroba psychiczna, paraliż;

• Spotkanie ósme – Pan Krzyś: bezdomność, uzależnienie, alkoholizm, przemoc domowa, niecodzienne zachowanie i wygląd, wykluczenie, negatywne stereotypy, nieprzewidywalność zachowania, samotność;

• Spotkanie dziewiąte – Pani Olga i Pani Teresa: zróżnicowanie płci i stylów życia, związki partnerskie, homofobia, negatywne stereotypy, dyskryminacja kobiet, poniżanie, ucisk, porwania, organizacje pozarządowe, feminizm;

• Spotkanie dziesiąte – Rysiek: niecodzienny wygląd i zachowanie, otyłość, rude włosy, okulary, dyskryminacja, wykluczenie, choroba, samotność;

• Spotkanie jedenaste – Daria: niecodzienny wygląd i zachowanie, Cyganie, ubóstwo, głód, kradzież, negatywne stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, dzieci ulicy;

• Spotkanie dwunaste – Marko i Gabriela: rodzina zastępcza, choroba, głód, krew, HIV/AIDS, negatywne stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja;

• Spotkanie trzynaste – Edyta: bogactwo, samotność, samotne rodzicielstwo, rozwód, manipulowanie znajomymi, plotka, samotność;

• Spotkanie czternaste – Robert: niecodzienny wygląd i zachowanie, choroba nowotworowa, śmierć, negatywne stereotypy;

• Spotkanie piętnaste – Marek, Laura i paczki: subkultury młodzieżowe, niecodzienny wygląd i zachowanie, konflikt pokoleń, negatywne stereotypy, przemoc;

• Spotkanie szesnaste – Rodzina Cioci Herty: śmierć, wojna, zróżnicowanie języków i religii, pamięć o przodkach, negatywne stereotypy i uprzedzenia;

• Spotkanie siedemnaste – Kim, Alex i Elina: uchodźcy, wojna, klęska żywiołowa, katastrofa, ubóstwo, rasizm, dyskryminacja, wykluczenie, organizacje pozarządowe, niepełnosprawność, śmierć, cierpienie pod wpływem wspomnień.

Na zakończenie, celem zainspirowania rodziców, nauczycieli i najmłodszych czytelników do kolejnych spotkań z Innymi i poszukiwań nowych doświadczeń w dziedzinie edukacji międzykulturowej, zostały zamieszczone listy lektur i stron internetowych, które umożliwiają zdobycie szerszej wiedzy zasygnalizowanej w Spotkaniach z Innymi.

Mam nadzieję, że taka forma lektury spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.Przemysław Paweł Grzybowski

Bydgoszcz, listopad 2011

przeczytaj fragment książki

Spotkania z Innymi (miękka)

książka

Wydawnictwo: Impuls

Oprawa: miękka

Ilość stron: 124

Wysyłamy w: 24h - 48h + czas dostawy

Nasza cena: 25,42

Cena detaliczna: 27,93

U nas taniej o 9%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka

Przy zakupie 5 egz.
Cena hurtowa:

22,34

Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (1)

  • Inne wydania

Spotkania z Innymi - opis produktu:

Spotkania z Innymi to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem plotek i stereotypowych opinii - często niesprawiedliwych i krzywdzących. Główna bohaterka czytanek, Kamila, poznaje osoby niepełnosprawne, chore, starsze, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie oraz charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami. Ich sytuacja jest zwykle wynikiem wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały ich charakter, poglądy na świat i wpłynęły na zachowanie. Kamila dowiaduje się, że nie wszyscy ludzie są tacy sami, lecz są w równym stopniu ważni i tak samo zasługują na szacunek, przyjaźń i miłość.

Podstawowe treści wychowania leżące u podstaw Spotkań z Innymi to tolerancja, szacunek dla odmienności, przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka, zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół czytamy: `W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji`. Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi Spotkania z Innymi mogą służyć przy realizacji tego założenia jako książka pomocnicza.

To pierwsza w Polsce pomoc naukowa dla najmłodszych zawierająca tak bogaty wybór tematów w tej dziedzinie. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-10 lat. Może służyć rodzinie w domowym zaciszu lub na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów w klasach 0-III. Z pewnością zainteresuje nauczycieli, studentów nauk społecznych i humanistycznych, animatorów świetlic i kół zainteresowań, członków organizacji pozarządowych, wolontariuszy itp. Oprócz czytanek zawiera poradnik metodyczny, listy lektur uzupełniających dla dzieci i dorosłych oraz wykaz stron internetowych z materiałami do edukacji międzykulturowej.

Spotkania z Innymi - wybrana recenzja:

Oficyna Wydawnicza Impuls 4/04/2018
recenzja dotyczy produktu: Książki

Z recenzji wydawniczej: ?Książka stanowi wprowadzenie w szeroko pojętą problematykę rozumienia odmienności kulturowych. Przygotowuje do dialogowych interakcji z przedstawicielami kultur innych niż własna. Rozwija u dzieci umiejętność formułowania pytań o skutki określonych strategii wobec Innego.... (czytaj dalej)

Spotkania z Innymi - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: dla dzieci i młodzieży, inne

Wydawnictwo: Impuls
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:160x235
Ilość stron:124
ISBN:978-83-7587-048-0
Wprowadzono: 13.01.2012
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Spotkania z Innymi - recenzje klientów

4/04/2018
recenzja dotyczy produktu: Książka

Z recenzji wydawniczej: ?Książka stanowi wprowadzenie w szeroko pojętą problematykę rozumienia odmienności kulturowych. Przygotowuje do dialogowych interakcji z przedstawicielami kultur innych niż własna. Rozwija u dzieci umiejętność formułowania pytań o skutki określonych strategii wobec Innego. Zachęca odbiorcę do poszukiwania także we własnym środowisku lokalnym osób różniących się pod wieloma względami, często nierozumianych przez otoczenie. Nauczycielom dostarcza materiał metodyczny przydatny w projektowaniu sytuacji edukacyjnych wspomagających rozwój i kształtowanie tożsamości dziecka, a także w przeciwdziałaniu uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, (nie)pełnosprawność, odmienność wyznaniową, religijną, językową i z innych przyczyn.
Zamieszczone w niej opowiadania oswajają z innością i odmiennością ludzi, rozwijają wrażliwość na drugiego człowieka. [...] Podręczniki do klas 0 ? III nie zawierają zbyt wielu tekstów prezentujących poruszaną w recenzowanej pracy tematykę. Książka ?Spotkania z Innymi? znakomicie wypełnia tę lukę, dostarczając wartościowego materiału do analiz i dobrych przykładów zachowań w stosunku do bliźniego?.

Oficyna Wydawnicza Impuls http://impulsoficyna.com.pl/recenzje/spotkania-z-innymi,1311.html

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Dziennik 29 Interaktywna gra książkowa

P. ZBIOROWA

książka (miękka)

19,39 zł taniej -35%

Harry Potter. Tom I - VII miękka okładka

J. Rowling

książka (pakiet)

178,99 zł taniej -40%

Opowieści dla dzieci, które chcą być ...

B. Brooks

książka (twarda)

29,89 zł taniej -40%

Opowieści dla chłopców, którzy chcą być ...

B. Brooks

książka (twarda)

29,39 zł taniej -41%

Przemysław Paweł Grzybowski - przeczytaj też

Doktor klaun! Terapia śmiechem, ...

P. Grzybowski

książka (miękka)

56,26 zł taniej -6%

Pisanie prac i sztuka ich prezentacji

P. Grzybowski

książka (miękka)

19,34 zł taniej -7%

Śmiech w edukacji Od szkolnej wspólnoty ...

P. Grzybowski

książka (miękka)

52,07 zł taniej -13%

Zobacz również

Psi Patrol. 200 naklejek. Nurek Marshall

P. ZBIOROWA

książka (miękka)

9,79 zł taniej -25%

L.O.L. Surprise! Dodaj kolorów! Nasza ...

P. ZBIOROWA

książka (miękka)

5,40 zł taniej -25%

Psi Patrol. Dodaj kolorów! Misja w ...

P. ZBIOROWA

książka (miękka)

5,40 zł taniej -25%

Pszczółka Maja. Dodaj kolorów! Kolorowy ...

P. ZBIOROWA

książka (miękka)

5,40 zł taniej -25%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

25.02 zł

taniej -5%

Spotkania na Szachownicy - Podstawy gry ...

âSpotkania na szachownicyâ są propozycją dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pomocną w prowadzeniu zajęć szachowych z dziećmi. Publikacja adresowana jest głównie do pedagogów, którzy nie mają doświadczenia w organizowaniu takich zajęć, oraz do tych, którzy dotychczas nie grali w szachy. W scenariuszach zwanych âspotkaniamiâ...

książka

25.05 zł

taniej -16%

Spotkania biznesowe

Spotkania nie są stratą czasu, jeśli są właściwie prowadzone. Brian Tracy, podczas dziesiątków lat działań konsultingowych na całym świecie, bezpośrednio nauczył się, co jest ważne, by były one efektywne. W tym zwięzłym poradniku dzieli się on prostymi ideami, które możesz wykorzystać, by zebrania stały się znacznie lepszymi narzędziami do rozwiązywania...

książka

27.17 zł

taniej -35%

Spotkania Opowieść o wierze w człowieka

Moje życie ukształtowały wspaniałe spotkania. Nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem, gdyby nie ludzie, których spotkałem na mojej drodze - usłyszałem kiedyś od prof. Mariana Zembali. Nie sposób było przejść obojętnie wobec takich słów. Tym bardziej, że wypowiadał je człowiek, który wykonał tysiące operacji ratujących ludzkie życie, który wspólnie z prof....

książka

16.80 zł

taniej -0%

Spotkania ze Świętymi

Jeśli dziś budzą się w nas pragnienia prawdziwego życia, kochania prawdziwą miłością, jeśli nie mamy jeszcze na tyle odwag, by rzucić się w ramiona Tego, który nas kocha, wsłuchajmy się w rady naszych świętych. Każdy z nich jest inny, ale przebyli tę samą drogę w Bogu. Od nich możemy się uczyć, możemy ich słuchać i podglądać, czerpiąc z bogactwa ich...

książka

46.50 zł

taniej -10%

Spotkania

W życiu wielu małych grup regularnie zdarzają się okazje, podczas których gromadzą się wszyscy ich członkowie - i nikt poza nimi - i wspólnie podtrzymują system usytuowanych czynności czy też spotkanie: odbywają zebranie, grają w grę, dyskutują nad filmem lub idą razem na papierosa. Nazywanie tych zgromadzeń `spotkaniami grupy` może łatwo wpędzić nas w...

ebook

27.12 zł

taniej -15%

Spotkania - pdf Czasoprzestrzeń przekładu...

Książka ta jest efektem wieloletnich studiów Autorki nad przekładem artystycznym, prowadzonych przede wszystkim na materiale przekładów literatury polskiej na język słoweński i literatury słoweńskiej na język polski. Autorka przedstawia przekład artystyczny jako zjawisko komunikacyjne i hermeneutyczne, funkcjonujące w różnych kulturowo przestrzeniach i...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

23.89

2.99

14.99

14.99

2.99

1.98

8.99

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: