Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób - Gabriela - Książka | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie
przeczytaj fragment

Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób (miękka)

książka

Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób - opis produktu:

Bóg i Chrystus nie pozostawiają nas samych sobie. To wyczerpujące objawienie Chrystusa zawiera zupełnie nowe informacje o zależnościach między kosmosem i światem materialnym, o obszarach granicznych między duchem a materią i o przebiegających we wnętrzu człowieka procesach prowadzących do powstawania chorób lub powodujących uzdrowienia.

`W tym objawieniu wyjaśniam, jak doszło do upadku, jak stworzono pierwsze przyczyny, które pociągnęły za sobą kolejne przyczyny i skutki; tak bowiem powstały cierpienie, bieda i choroby. Zarazem jednak daję wgląd w wieczne Prawa Mojego Ojca i pokazuję - często w powtórzeniach - jak człowiek może na czas powstrzymać przyczyny lub znieść je, zanim przyniosą skutek. Pokazuję, jak postępowanie pojedynczego człowieka może złagodzić skutki lub je zlikwidować`.
Spis treści

-Do wydania szóstego
-Przedmowa
-Bóg stworzył niebo i tę ziemię
-Czyste duchowe istoty i formy są wyrazem wiecznego Ducha - materialne są przez Niego utrzymywane
-Podobne przyciąga podobne - niepodobne się odpycha: Istoty upadku same oddzieliły się od świadomości jedności. Części duchowych planet zostały oderwane
-W czystym bycie nie ma cieni - wszystkie czyste istoty świecą samoczynnie. `Zarodek istoty` i `jądro istoty`, stacje rozrządu w duchowych atomach
-Wszystko niezgodne z Prawem, niskie, musi ponownie rozwinąć się do Wszechharmonii, do Boga
-Praenergia, Bóg ` Zasada Ojca-Matki ` siedem sił podstawowych Boga
-Nieskończoność stale się rozszerza i podlega ciągłej ewolucji
-Powstanie doskonałego stworzenia z czystymi formami bytu po kilku stworzeniach wstępnych
-Istoty duchowe uznały jedyną wszechobecną Prazasadę, Boga Ojca-Matkę, i stały się przez to Jego dziećmi i podobieństwami
-Niezdecydowanym istotom Wszechduch przez eony pozostawił wolność decyzji - wolną wolę
-Manifestacja wszechobecnej prasiły, Praojciec lub Bóg Ojciec - Jego duchowy dual, najwyższa żeńska zasada
-Mentalność, polarność, dualność, podobnie wibrujące siły czynienia, tworzenia i płodzenia
-Krótkie podsumowanie
-Bóg przekazał pierwszemu ujrzanemu Synowi część swojej pozytywnej Prasiły i ustanowił Go współrządcą niebios. Duchowy dual poczuł się odrzucony
-Najwyższy żeński anioł zwrócił się przeciw Absolutnemu Prawu i zyskał poparcie innych istot duchowych. Odrzucił dualność w stosunku dziecięctwa
-Chrystus uniemożliwił zamiary istot upadku
-Siła zbawcza chroni i pomaga chętnym duszom i ludziom na drodze ewolucji z powrotem do Boga
-Materia jest manifestacją negatywnych myśli i z punktu widzenia Ducha jest pozorem, jest przemijająca
-Chrystus daje to objawienie, żeby rozbudzić do życia dusze i ludzi
-Wszechświat należy do jedności Boga i istnieje, ponieważ praenergia utrzymuje go swoim tchnieniem. Czysto duchowe istoty składają się z dwu-jedności: Ducha i ciała duchowego ` człowiek składa się z trój-jedności: Ducha, duszy i ciała
-Każda istota „widzi” tylko to, co odpowiada jej świadomości. Dla czystych istot wszystko jest jawne i jasne. Rozszerzanie świadomości. Wgląd w wyższe sfery
-Duchowo ślepy i głuchy człowiek nie zna swojej prawdziwej istoty i nie doświadcza już Boga w sobie
-Wszystkie losy ludzkości są wynikiem ludzkiego siewu
-Bóg prowadzi pośrednio przez prawo przyczyny i skutku oraz poprzez gwiazdy. Duchowa świadomość zawęża się u tego, kto żyje z dnia na dzień skierowany na świat
-Bóg jest Absolutnym Prawem. Czyste niebiosa i czyste istoty duchowe też są absolutnym, wszechobejmującym Prawem życia. Siedem sił podstawowych życia
-Bezpośrednie prowadzenie przez Boga może osiągnąć tylko ten, kto wydostał się z prawa kauzalnego, z koła ponownych wcieleń i stał się znów Prawem Absolutnym
-Ludzka świadomość jest ograniczona czasem i przestrzenią i uznaje ziemski byt za rzeczywistość. Tylko duchowo przebudzony człowiek rozpoznaje nietrwałość materii
-Uwolniona z ciała dusza doznaje nierealności materii, przestrzeni i czasu
-Ten, kto działa wbrew kosmicznym prawom lub je zmienia, tworzy dysonanse i zmiany we wszystkich obszarach życia, w ziemi i na ziemi
-Dusza ziemi, nieobciążalny duchowy nośnik życia ziemi. Człowiek wywołuje dysonanse w niewinnych formach życia i obciąża własną duszę
-Pola energetyczne i magnetyczne człowieka i ziemi stale na siebie wzajemnie oddziałują, przez co działa prawo przyczyny i skutku
-Wypływające z człowieka negatywne, niszczące siły osłabiają siły jego własnej duszy i ciała i prowadzą do ciosów losu i chorób
-Każda choroba ma swoją przyczynę, która mogła powstać w poprzednim życiu. Dusza przynosi to, co pozytywne lub negatywne, co przyswoiła sobie w poprzednich życiach
-Człowiek odwrócił się od Boga i stracił łączność ze stworzeniem. Nie zna źródeł zdrowego, szczęśliwego życia. Stworzył sobie ziemskie bóstwa
-Tylko pełne przeorientowanie, odwrót od materialnego życia i myślenia i zwrócenie się ku duchowym wartościom mogłoby zmienić świat
-Pozytywne ukierunkowanie na to, co boskie, czyli duchowy rozwój człowieka, wzniosłoby na wyższy poziom wibracji wszystko ` od życia pojedynczego człowieka po układ słoneczny
-To, co od początku robiono ziemi, spada na sprawców. Zbiorowa karma ludzkości
-Człowiek jest więźniem swojego ja i swojej ograniczonej świadomości
-Ziemia, żyjący organizm, jest odbudowywana przez kosmiczne promieniowanie. Każde wykroczenie przeciw Prawu zmienia promieniowanie, rodzi nieharmonijne częstotliwości i zakłóca równowagę sił we wszystkich formach życia ziemi. Rozszczepianie atomów, przemieszczanie mas ziemi, rabunek surowców naturalnych, przemieszczenie osi ziemskiej
-Wymieranie licznych gatunków zwierząt i roślin, zmiana instynktu
-Zakłócenie pól magnetycznych, czyli potencjałów energii u wszystkich istot żywych prowadzi do najróżniejszych chorób
-Rola układu nerwowego w powstawaniu chorób i ciosów losu
-Strumienie magnetyczne i ich odniesienie do człowieka. Zbawienne i szkodliwe działanie promieni słonecznych
-Szkodniki, pasożyty, bakterie i wirusy są produktami błędnego postępowania człowieka
-Stosunek wcielonej duszy do trwającej epoki. Wpływy grup dusz
-Proces oczyszczania duszy w obszarach oczyszczania jest boleśniejszy
-Człowiek przyjmuje wirusy, których wibracja współgra z obciążeniem jego duszy i wibracją jego ciała
-Nieświadomy zwalcza wszystkie plagi i zagrożenia. Świadomy rozpoznaje i zwalcza w sobie to, co negatywne, największego wroga
-To, czym człowiek promieniuje, pokazuje, jak stworzona jest jego dusza ` i kim on jest
-Błędne postępowanie człowieka zmienia funkcje pól i strumieni magnetycznych ziemi
-Znaczenie układu nerwowego ` rezonator ciała ` napięcia blokują dopływ siły życiowej
-Zrównoważony stosunek sił między królestwami zwierząt, roślin i minerałów, równowaga ekologiczna, jest niezbędny do życia człowieka
-Zanieczyszczenie wody, źródła życia ludzkiego ciała, także prowadzi do chorób
-Człowiek jako kosmiczna istota należy do boskiej jedności. To, co robi innym formom życia, robi sobie
-Przeżywaj swoje życie świadomie! Zawczasu rozpoznaj przyczyny ` przez kontrolę myśli ` zanim nadejdzie skutek
-Trzy aspekty świadomości w ciele: świadomość duchowa, świadomość i podświadomość. Każdy narząd jest wibracją, barwą i dźwiękiem
-Terapia całościowa ` Lekarz w Życiu Uniwersalnym
-Nigdy nie należy wymuszać uzdrowienia samego ciała. Pełnego uzdrowienia dokonuje tylko Duch poprzez układ nerwowy i duchową świadomość każdej komórki
-Przedwczesne odkrycie poprzednich inkarnacji nie jest zgodne z Prawem. Dogłębne uzdrowienie przez Wewnętrznego Lekarza i Uzdrowiciela
-Rady dla dążących do zdrowia: właściwe myślenie i modlitwa - harmonijna gimnastyka ` pobudzanie narządów ` chrześcijańskie uzdrawianie wiarą - medytacja uspokajająca ` zgodne z Prawem pożywienie - harmonijny rytm ciała -kontrola mowy
-Także w przypadku chorób zakaźnych i raka przyczyną jest zawsze złe postępowanie
-Pozytywne myślenie i życie wzmacnia siłę duchową i może niejednemu na czas zapobiec
-Przed dwoma tysiącami lat prości, ufni ludzie mogli otrzymać dar uzdrowienia ` współczesny człowiek jest uzewnętrzniony, nieharmonijny i pełen wątpliwości
-W zdrowym, świeżym i elastycznym ciele mieszka też świetlista dusza
-Tlen jest życiem. Ciało naturalne, człowiek, potrzebuje świeżego powietrza, ruchu, zmiany otoczenia, właściwego pożywienia
-Sposób działania naturalnych leków
-Każda akcja wywołuje reakcję. Krzywdzenie zwierząt, bezduszne podejście do roślin, skażenie pól i lasów powrócą jako skutki do sprawcy, człowieka
-Zagadkowe choroby ` bezradność. Terapia całościowa i szkolenie lekarzy w Życiu Uniwersalnym
-Bóg wysłał istoty światła: Wcielone istoty duchowe, które w chaosie tych czasów budują z Chrystusem Życie Uniwersalne
-Wnętrze kształtuje to, co na zewnątrz, i odwrotnie. Harmonia w odzieży
-Dlaczego można obecnie objawić głębsze wejrzenie w wieczne Prawo
-Zaczął się Mój czas - czas Chrystusa
-Duchowa rewolucja rozwinie prawdziwą ludzkość. Jeden pomaga nieść ciężar drugiemu - Módl się i pracuj - Dawaj i przyjmuj. Prawidłowa pomoc potrzebującym - Właściwa praca misyjna
-Nowy czas rozpocznie się oczyszczeniem ziemi. Już teraz buduje się na nowy czas
-Przyczyny i skutki wynikające z nie stosowania miłości bliźniego wobec biednych
-Bóg nie ma tajemnic
-Duchowe prawidłowości dotyczące płodzenia
-Obciążenia duszy to magnesy, przyciągają to, co im odpowiada ` katastrofy naturalne, choroby zakaźne
-Kto jest w harmonii z Bogiem, jest też w harmonii ze swoim ciałem. Ciało jest pojazdem duszy
-Właściwy sposób myślenia i nastawienie do życia są ważniejsze niż leki. Przykład przeciwieństwa: autodestruktywne nastawienie pacjenta
-Toksyny nerwowe ` gorączka nerwowa. Błędne postępowanie może nie tylko doprowadzić chorobę do śmiertelnego końca, ale zapisuje się też w duszy
-Każdy człowiek w każdej inkarnacji ma szansę uaktywnić we wszystkim negatywnym siłę pozytywnych aspektów. Tylko ten, kto sam siebie rozpoznał i zmienił, może pomóc innym. Każda zmiana z nieświadomości w rozpoznanie i doświadczenie dokonuje się stopniowo
-Terapia w klinikach Chrystusowych w Życiu Uniwersalnym: Łagodne przestawianie organizmu ` Pacjent uczy się zwracać uwagę na reakcje ciała ` Pacjent powinien w myślach wspierać terapię i przygotować się na odpowiednie konsekwencje
-Harmonia powoduje zdrowie. Więcej o toksynach nerwowych
-Prawidłowa pomoc bez ponoszenia szkód i przymusu wobec innych. Człowiek jest kowalem własnego losu
-Różnica między Zbawicielem a Pocieszycielem
-Wskazówki z boskiej miłości i mądrości dla ludzi Ducha
-O strachu i przebaczeniu
-Okres karencji
-Uzdrawiające działanie wody
-Kwanty, duchowe siły częściowe, są duchowymi nośnikami energii: przenoszą siłę duchową w materię, czyli do materialnych atomów
-Człowiek nie zbadał jeszcze większości swoich wewnętrznych możliwości, sił myśli
-Harmonia i dysharmonia wypływają z człowieka także w królestwa przyrody. Aktywność kwantów w królestwach przyrody
-Zaczynaj dzień ze Mną! Poranne ukierunkowanie
-Do lekarzy: wygląd zewnętrzny człowieka odzwierciedla przyczyny jego chorób
-`Stracić równowagę` i skutki
-Do lekarzy, chirurgów i terapeutów: Rozmowa lekarza z pacjentem - Wspólne stawianie diagnozy - Duchowe przyczyny - Rytm ciała - Leki naturalne, dawki- Harmonia lekarzy i pielęgniarek - Wyposażenie kliniki - Zmiana otoczenia jako zalecenie - Pozytywna atmosfera w klinice - Harmonijna muzyka i ćwiczenia - Ciężko chorzy - `Domy zdrowia` - Porady życiowe ludzi ducha
-Powstawanie winy duszy. Gdzie skarb twój, tam serce twoje
-Książki z odwiecznej Mądrości

Książka Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób pochodzi z wydawnictwa Stowarzyszenie dla Popierania Życia Uniwersalnego. Autorem książki jest Gabriela. Należy do gatunków: ezoteryka, uzdrawianie, inne. Książka Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób liczy 218 stron. Jej wymiary to 140x205. Oprawa jest miękka.
S
Szczegóły

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

-34%
Chłopiec z lasu miękka 25,67 zł 38.90
Dodaj do koszyka
-38% Bestseller Słońce w mroku
Słońce w mroku twarda 34,03 zł 54.89
Dodaj do koszyka
-30% Nowość Charlie i wielka szklana winda
Charlie i wielka szklana winda twarda 25,89 zł 36.99
Dodaj do koszyka
-38% Nowość Miasto z mgły Bestseller Miasto z mgły
Miasto z mgły miękka 21,64 zł 34.90
Dodaj do koszyka
-24% Nowość Jezus Niechrystus Bestseller Jezus Niechrystus
Jezus Niechrystus miękka 29,57 zł 38.90
Dodaj do koszyka
-29% Nowość Terapeutka Bestseller Terapeutka
Terapeutka miękka 28,33 zł 39.90
Dodaj do koszyka

Recenzje
image Nie wiesz, czy kupić? Sprawdź recenzje
Książka
Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób

4.5/5 ( 6 ocen )
 • 5
  5
 • 4
  0
 • 3
  0
 • 2
  1
 • 1
  0

Zaloguj się i napisz recenzję na min. 700 znaków. Akceptując regulamin bierzesz udział w cotygodniowym plebiscycie. Do wygrania kupon 50 PLN i 15 punktów klienta.

imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.