rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Praktyczne gotowanie według Pięciu Przemian Tradycyjna medycyna chińska w kuchni
ocena: 6, głosów: 16
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Praktyczne gotowanie według Pięciu Przemian Tradycyjna medycyna chińska w kuchni

WPROWADZENIE

Chińska filozofia przyrody pozwoliła opracować Chińczykom wiele metod, które służą dobrze naszemu zdrowiu i które można zastosować w praktyce. Gotowanie według Pięciu Przemian i zastosowanie artykułów spożywczych w tradycyjnej medycynie chińskiej to tylko jedna z nich.
Metody rodem z Chin pomagają nam wyjść ze stanu zagubienia i alienacji, budują poczucie jedności i harmonii z otaczającym nas światem przyrody i ludzi, umożliwiają odnalezienie właściwego miejsca w środowisku, w którym żyjemy. TMC w kuchni i metoda gotowania według Pięciu Przemian uczy przyrządzania smacznych i zrównoważonych posiłków, ale nie tylko, uzmysławia również mnogość powiązań w świecie przyrody, do którego należy człowiek. Jakość tych powiązań może początkowo wprawiać w zdumienie. Patrząc z perspektywy chińskiej filozofii przyrody, mamy możliwość zobaczenia zwykłej pietruszki i marchewki w nowym, niezwykłym świetle. Obserwacja taka budzi przypuszczenie, że kierunek ruchu energii w żywym organizmie człowieka może zależeć od wielu jeszcze innych czynników, nie tylko od rodzaju pokarmu, który spożywamy. Chińczycy nie mają wątpliwości, że tak jest w istocie i na stan równowagi ludzkiego organizmu można wpływać na wiele sposobów, nie tylko odpowiednią dietą, między innymi również każdym gestem ciała, ze skinieniem małego palca włącznie. Powodowani tą ideą mistrzowie chińscy opracowali zestaw leczniczych ćwiczeń zwanych Qigong. Pomimo swojej prostoty Qigong harmonizuje ciało i umysł ćwiczącego, doprowadzając go do stanu równowagi i głębokiej, relaksującej koncentracji.
Formy Qigong są niezwykle skuteczną metodą pozwalającą zachować zdrowie i dobrą kondycję. Poszczególne ćwiczenia harmonizują ruch energii głównych organów wewnętrznych w organizmie człowieka, a tym samym są efektywnym sposobem równoważenia zbyt silnych emocji. Podobnie taijiquan jest kompletnym systemem zawierającym w sobie Qigong, w jednym i drugim obowiązują te same zasady. Ćwiczenie taijiquan i Qigong powinno być związane z przekazem mistrza.
Zazwyczaj nie widzimy związku między bólem żołądka czy wątroby a emocjami, które im towarzyszą. W myśl tradycyjnej medycyny chińskiej te związki są jednak oczywiste, a poszczególne emocje są związane z ruchem właściwym dla danego organu. Zbyt silny ruch energii w żywym organizmie, który możemy zaobserwować, nazywamy emocją lub uczuciem. Na przykład: widoczny ruch wątroby, ekspresja Elementu Drzewa to gniew. W zrównoważonym organizmie wątroba, kontrolując mięśnie, wprawia w ruch masy krwi, uwalnia krążenie w brzuchu, pomaga w przepływie ku górze czystych płynów, wspiera ruch w kierunku głowy. Uczucia powinny osiągnąć ten ruch, ale jego skutki nie powinny być dostrzegalne w samej substancji, tylko w świetle serca, świadomości. Zbyt silne emocje, takie jak gwałtowny gniew związany z wątrobą, mogą poruszyć substancje, w tym wypadku wpłynąć na ruch wątroby dotyczący ciała, np. krew (wymioty z krwią i przekrwione oczy). Ruch gniewu i ruch umysłu unoszącego się w gniewie podążają w tym samym kierunku. Ruch ciała odzwierciedla ruch umysłu.
„Świadomość” w naszym rozumieniu nie jest jednak tym samym, co w języku chińskim. Według chińskiej filozofii przyrody świadomość, życie duchowe i nasze ciało są parą, podobnie jak para Niebo – Ziemia, nie mogą istnieć oddzielnie. Duchowość wyraża się przez ciało.
Wszystkie funkcje fizjologiczne i ich manifestacje są posłuszne ruchom naszej świadomości. Dlatego też nasza duchowość wyraża się zdrowym odcieniem włosów i cery. Zakłócenie manifestacji życia na poziomie nerek lub wątroby znajduje zaś swoje odbicie w aberracjach psychologicznych. A skoro tak, to nasuwa się wniosek, że zarówno dolegliwości nerek lub wątroby, jak i aberracje psychologiczne możemy wyleczyć za pomocą marchewki i pietruszki lub jakichś innych warzyw czy też kaszy.
Chińska filozofia przyrody łączy medycynę ze wszystkim, czym jesteśmy i co nas otacza. Do otoczenia tego należy niewątpliwie rodzina i dobrze się dzieje, jeśli w systemie rodziny panuje kosmiczny porządek, bo to oznacza, że energie w niej płyną bez przeszkód w cyklu odżywczym, od matki do córki, od córki do jej córki i tak przez wszystkie pokolenia. Związek męża i żony rządzi się zaś tymi samymi prawami, co związek Nieba i Ziemi. Jedno z tych praw ma w tym przypadku bardzo szerokie zastosowanie: „Ziemia żywi, Niebo ochrania”. W odniesieniu do kobiety i mężczyzny w ich związku prawo to oznacza, że kobieta zajmuje miejsce centralne w stosunku do mężczyzny, tworzy dom i żywi rodzinę, a mężczyzna chroni kobietę i jej dzieci oraz dostarcza środki na życie. Nie doszukujmy się jednak w tym prawie zbyt prostego przełożenia na nasze pojęcia. „Żywienie” w języku chińskim nie oznacza bowiem „odżywiania” w naszym rozumieniu i gotowania, nawet według Pięciu Przemian.
W myśl chińskiej filozofii przyrody „żywienie” dotyczy w równym stopniu sfery ciała i ducha, a w Yi Jing (w Księdze Przemian) w heksagramie 27. I. „Kąty ust” (Żywienie) możemy się spotkać z opisem mędrca, który jest źródłem żywienia:

„Dziewięć u góry znaczy:
Źródło żywienia.
Świadomość niebezpieczeństwa przynosi pomyślny los.
Sprzyjającym jest przekroczyć wielką wodę.

Ta linia przedstawia mędrca najwyższego rodzaju – wszelkie wpływy, których jest on źródłem, są pokarmem i pożytkiem dla innych. Taka pozycja nakłada nań poważną odpowiedzialność. Jeśli będzie jej świadomy, jego udziałem będzie pomyślny los i może wtedy ufnie przystąpić do dzieł nawet tak wielkich i trudnych, jak przekroczenie wielkiej wody. Przyniosą one powszechne szczęście, dla niego i dla innych”.

Chińska filozofia przyrody to temat rzeka, który nie może się zmieścić w jednej książce. Oprócz więc książki „Praktyczne gotowanie według Pięciu Przemian”, w której omawiam zastosowanie artykułów spożywczych w tradycyjnej medycynie chińskiej i pomagam w nauce gotowania według Pięciu Przemian, kończę jeszcze opracowanie tekstu o związkach mężczyzny z kobietą widzianych z perspektywy chińskiej filozofii przyrody i Yi Jing i opracowanie swoich notatek z wykładu Elisabeth Rochat de la Valee „Sfera mentalna i patologia uczuć w medycynie chińskiej”, a mistrzowie taijiquan Marek Baliński i Jarosław Jodzis mają w zanadrzu teksty na temat taijiquan i leczniczych ćwiczeń Qigong. Tymczasem oddaję w ręce Czytelników „Praktyczne gotowanie według Pięciu Przemian” na dobry początek. Mam nadzieję, że książka ta zachęci wiele osób do dalszego zgłębiania tajemnic chińskiej filozofii przyrody i do zastosowania jej w praktyce.

Wyjaśnienie od Autorki:

Pojęcia Niebo i Ziemia w tekście książki nie odnoszą się do nieba nad głową i ziemi pod stopami. Są to nazwy energii i grup zjawisk, które charakteryzują się właściwościami yang lub yin i występują na poziomach makrokosmosu i wszystkich mikrokosmosów. Niebo to twórcza energia duchowa, która pobudza życie, przenika każde istnienie i tworzy Jednię świata. „Niebo w nas” oznacza pierwiastek duchowy, który przenika istotę ludzką. Odpowiednio: „Ziemia w nas” oznacza masę ciała. Dlatego Niebo i Ziemia rozpoczynają się wielką literą. Podobnie Pięć Przemian: Przemiana Wody, Przemiana Drzewa, Ognia, Ziemi, Metalu, to nazwy grup zjawisk, które odznaczają się właściwościami odpowiadającymi Pięciu Przemianom, na przykład: do Przemiany Drzewa należą zjawiska, które charakteryzuje szybki ruch energii w górę, barwa zielona, smak kwaśny itp., to gniew, kwaśne owoce, wątroba w żywym organizmie itd. O Przemianach w skrócie mówimy: Ogień, Woda, Drzewo, Ziemia, Metal i pojęcia te nie odnoszą się do ogniska, wody źródlanej i kawałka żelaza. Samo słowo Przemiana w tekście też oznacza najczęściej jedną z Pięciu Przemian, a nie przemianę uroczej osoby w wilkołaka wieczorową porą. Analogicznie Dziewięć Liczb w Magicznym Kwadracie to też nazwy grup zjawisk, które obrazują trygramy w Księdze Przemian. Trójka Grom, to nazwa zjawisk z Przemiany Drzewa, które charakteryzują się szybkim ruchem yang w górę. Czwórka Wiatr, to zjawiska o właściwościach yin, również z Przemiany Drzewa. W przepisach kulinarnych Ogień napisany wielką literą oznacza produkty żywnościowe o smaku gorzkim, a ogień napisany małą literą oznacza palenisko, na którym stawiamy garnek z potrawą.


TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA W KUCHNI

Wchodząc w świat chińskiej filozofii przyrody, czytając Yi Jing, teksty z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, ćwicząc taijiquan, możemy sobie uzmysłowić, jak wiele czynników ma znaczący wpływ na przepływy energii w naszym organizmie. Nie tylko ruch fizyczny, ale również poszczególne emocje wywołują przepływ energii w określonych kierunkach. Rzadko kiedy, a może nawet wcale, dociera do nas informacja, że poszczególne artykuły spożywcze (takie jak pietruszka, marchewka, jabłko czy rzodkiewka) są w istocie różnorodnymi formami energii, a ich spożywanie wywołuje w naszym organizmie określone skutki, choćby przepływ energii w górę lub w dół, na zewnątrz lub do wewnątrz. Jedząc jakiś produkt, możemy zamknąć, odblokować lub przyspieszyć przepływy energii, a także doświadczyć suchości czy nadmiaru wilgoci (śluzu).
Chińczycy opracowali metody, które równoważą, harmonizują, odblokowują lub zmieniają niepożądany kierunek ruchu energii w żywym organizmie na pożądany. Do metod tych zaliczają się: akupunktura, lecznicze ćwiczenia Qigong i taijiquan, ziołolecznictwo, ale również leczenie przy pomocy odpowiedniej diety.
O wielorakim działaniu pożywienia na nasz organizm będzie traktował ten rozdział.
Na wstępie przypomnijmy sobie jednak pokrótce podstawowe pojęcia, którymi operuje chińska filozofia przyrody i tradycyjna medycyna chińska.

Opis fundamentalnej struktury rzeczywistości w chińskiej filozofii przyrody opiera się na określeniu praw, według których energie w przyrodzie wciąż płyną, dążąc do zachowania dynamicznej równowagi. Punktem wyjścia w tych rozważaniach było określenie właściwości dwóch sił wyjściowych, NIEBA (yang) i ZIEMI (yin), oraz ich wzajemnych relacji. Zostały też określone właściwości energii pochodnych i charakterystyczny dla nich ruch. NIEBO, kwintesencję męskiej siły yang – nazwano ojcem, a ZIEMIĘ, uosabiającą siły żeńskie yin – nazwano matką. Energie pochodne: OGIEŃ, JEZIORO, WODĘ, GÓRĘ, PIORUN oraz WIATR określono jako dzieci NIEBA i ZIEMI.
Właściwości energii Nieba i Ziemi oraz energii pochodnych zapisano w formie trzech linii; linia ciągła określała siłę yang, a linia przerywana (pusta w środku) symbolizowała siłę yin. Zapisy te, jakby rodzaj wzorów z zakresu fizyki, nazwano trygramami.
Wszystkie zjawiska na Niebie i Ziemi, w makro- i mikrokosmosie, można pogrupować na zasadzie korelacji ich właściwości, według charakterystycznego dla nich ruchu energii. Na przykład wiosna (energia Piorunu) charakteryzuje się silnym ruchem energii w górę, tak samo porusza się kiełkujące ziarno pszenicy. Podobne cechy ma wschód, poranek, drzewo, smak kwaśny, kolor zielony, ruch energii związany z wątrobą w żywym organizmie, niektóre emocje – choćby gniew, zdolność pracy koncepcyjnej itd.
Każde zjawisko, z którym się spotykamy, możemy określić według specyficznego dla niego ruchu energii i umieścić w grupie zjawisk charakteryzujących się ruchem jednego z żywiołów.
Trygramy obrazują wszystko, co dzieje się na Niebie i Ziemi. Wyrażają zjawiska, które podlegają ciągłej przemianie. Charakteryzują również cechy członków rodziny: ojca, matki i dzieci.
Prawdopodobnie pierwszy zapis trygramów pojawił się na planie Mapy Luo zwanej również Magicznym Kwadratem. Nie wiemy, kto był twórcą tego niezwykłego zapisu. Odkrycie Magicznego Kwadratu przypisuje się pierwszemu władcy z Dynastii Xia, który zobaczył ten zapis na skorupie wielkiego żółwia z rzeki Luo.
Chińczycy, obserwując ciała niebieskie, stali twarzą na południe, toteż ten kierunek w Magicznym Kwadracie jest na górze, a północ na dole. Zmienione są tu też odpowiednio ustawienia kierunku zachodniego i wschodniego.
Oprócz zapisu w postaci trzech linii yin i yang każdy trygram ma swoją symboliczną liczbę. Energia tych liczb, ich Qi, symbolizuje ten sam żywioł, co odpowiadający danej liczbie trygram. Zamiast więc stwierdzać przykładowo „trygram obrazujący energię Gromu”, mówimy „Qi Trójki Gromu charakteryzuje się…” lub „Dwójka ma takie i takie cechy”.
Trygramów jest osiem, a symbolicznych liczb w Magicznym Kwadracie dziewięć. Jedna z tych liczb nie ma swojego trygramu, jest nią liczba 5 w centrum kwadratu. Symbolizuje ona Ziemię znajdującą się w centrum w odniesieniu do Nieba; Ziemię, która przyjmuje najwięcej energii kosmicznej i najwięcej rozdaje innym, rozprowadza ją po najdalsze krańce systemu, żywi wszystkie istoty.

GOTOWANIE KASZ

PROPORCJE: dwie części (dwie szklanki) wody na jedną część (jedna szklanka) kaszy.
W przypadku bardzo twardych kasz, np. brązowego ryżu, dajemy dwie i ćwierć porcji wody na jedną porcję kaszy.
Wszystkie zboża możemy zaliczyć do Przemiany Ziemi, ale pszenica ma aspekt Drzewa i umieszczamy ją w Przemianie Drzewa, żyto i kasza gryczana mają aspekt Ognia i w przepisach kulinarnych umieszczamy je w tej właśnie Przemianie. Jęczmień, owies i ryż mają aspekt Metalu i w przepisach kulinarnych umieszczamy je w Przemianie Metalu. Nie zrobimy jednak błędu, umieszczając w swoim przepisie kulinarnym któreś z wymienionych zbóż w Przemianie Ziemi. Na przykład przepis z mąką pszenną łatwiej jest nam skonstruować, umieszczając mąkę w Przemianie Ziemi, a nie w Przemianie Drzewa.
1. KASZA JAGLANA
O – wrzątek
Z – masło, kasza jaglana
2. RYŻ, JĘCZMIEŃ, OWIES
O – wrzątek
Z – masło lub olej sojowy, słonecznikowy albo olej z oliwek lub z pestek winogron
M – ryż lub owies albo jęczmień
W – szczypta soli
Ryż należy do Przemiany Metalu i w związku z tym jest matką nerek, wzmacnia ten organ. O kondycji nerek mówią wszystko nasze włosy. Proszę się przyjrzeć, jak silne włosy mają Chińczycy.
Ryż, owies i jęczmień możemy ugotować, zaczynając od Przemiany Metalu:
M – ryż lub owies albo jęczmień
W – zimna woda
Ryż lub owies albo jęczmień zalewamy zimną wodą, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem.
3. KASZA GRYCZANA, ŻYTO
O – wrzątek, kasza gryczana lub żyto
Z – masło
M – szczypta pieprzu
W – szczypta soli
4. PSZENICA
W – zimna woda
D – pszenica
Pszenicę wsypujemy do zimnej wody i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem do chwili wyparowania wody.
Do ugotowanej w ten sposób pszenicy możemy dodać:
O – włoskie orzechy
Z – miód, rodzynki, utarty mak, migdały
M – kieliszek koniaku i otrzymamy kutię.
Kasze gotujemy pod przykryciem, na małym ogniu, do chwili wyparowania wody.
Smak i jakość potraw wzbogacamy o promieniowanie kwarcu, gotując na cegiełce (płytce) szamotowej postawionej na palniku.
5. KASZA JAGLANA Z RYŻEM
O – 4 szklanki wrzątku (w tym przypadku używamy więcej wody, chcemy, żeby kasza była rzadka)
Z – pół szklanki kaszy jaglanej, masło, pestki dyni i słonecznika, rodzynki, mogą też być daktyle i mielony sezam
M – pół szklanki ryżu
W – szczypta soli lub łyżeczka zimnej wody
Gotować pod przykryciem, na małym ogniu, najlepiej na płytce szamotowej, do chwili rozgotowania kaszy.

Powyższy przepis jest doskonałym daniem na śniadanie. Współcześnie wiele osób, na skutek stosowania diety pozbawionej błonnika, ma ogromne kłopoty z trawieniem. Picie herbatek na przeczyszczenie nie jest absolutnie skuteczne i może być wręcz niebezpieczne, jeśli ktoś pije zioła przez dłuższy czas. Wbrew powszechnemu przekonaniu jednego rodzaju ziół nie wolno pić dłużej niż dwa tygodnie i natychmiast należy przestać je stosować, kiedy zaczynają nam nie smakować. Jedzenie na śniadanie zupy z kaszy już po kilku dniach może przynieść ulgę osobom cierpiącym na zaparcia. Regularne jedzenie kasz pozwala zapomnieć o tego rodzaju kłopotach.
6. GOTOWANE ZIEMNIAKI
O – wrzątek
Z – ziemniaki, masło
M – szczypta czarnego pieprzu lub startej gałki muszkatołowej
W – sól
D – śmietana, natka pietruszki
O – koperek
Zagotować wodę, dodać ziemniaki, ugotować, odcedzić, odparować.
Dodać masło, szczyptę czarnego pieprzu lub jakiejś innej ostrej przyprawy (oregano, czubryca, gałka muszkatołowa), następnie dodać sól i śmietanę.
Utłuc ziemniaki na gładką masę, posypać natką pietruszki i koperkiem.
Ziemniaki ugotowane według zasad Pięciu Przemian są pyszne i mają zupełnie inny smak niż ziemniaki wrzucone do zimnej, osolonej wody.
SOSY
7. SOS POMIDOROWY
O – około pół szklanki wrzątku, koperek
Z – łyżeczka oleju, odrobina cukru, słodka sproszkowana papryka
M – bazylia, oregano, czosnek
W – szczypta soli, zimna woda
D – 2 łyżeczki pszennej mąki, łyżka przecieru pomidorowego, kwaśna śmietana
Zagotować wodę, dodać przyprawy w odpowiedniej kolejności, mąkę wymieszać z zimną wodą i śmietaną, wlać do sosu, zagotować na małym ogniu, dodać przecier pomidorowy.
8. SOS POMIDOROWY II
O – pół szklanki wrzątku, laurowy listek, wędzone śliwki
Z – łyżeczka oleju, słodka surowa papryka
M – cebula, czosnek, bazylia, goździk
W – szczypta soli lub odrobina tamari
D – 4 pomidory
Zagotować wodę, dodać laurowy listek, śliwki, olej, pokrojoną paprykę, cebulę, czosnek, bazylię, sól lub tamari i sparzone, obrane ze skórki pomidory. Ugotowane warzywa przetrzeć przez sitko lub zmiksować, sos podawać do kasz lub makaronu.

Praktyczne gotowanie według Pięciu Przemian
Tradycyjna medycyna chińska w kuchni (miękka)

książka

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii

Oprawa: miękka

Ilość stron: 248

Wysyłamy w: 24h - 48h + czas dostawy

Nasza cena: 25,88

Cena detaliczna: 39,22

U nas taniej o 34%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka
Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (1)

Praktyczne gotowanie według Pięciu Przemian, Tradycyjna medycyna chińska w kuchni - opis produktu:

Gotowanie według pięciu przemian to bardzo prosty sposób, który pomoże Ci uzdrowić Twoją kuchnię. Ta technika gotowania opracowana została w starożytnych Chinach i jest ściśle powiązana z filozofią chińską. Polega na osiągnięciu jedności i harmonii organizmu z otoczeniem. Tajemnica tkwi w tym, jak przygotowujesz posiłki. Możesz jeść to, co do tej pory, wystarczy tylko, że zmienisz sposób gotowania.
Pięć przemian pięć smaków
Ważnym elementem filozofii i medycyny chińskiej jest obecność pięciu elementów, symbolizujących pięć przemian, które nieustannie na siebie oddziałują, tym samym mają ogromny wpływ na nasze życie. Zaliczamy do nich: ogień, woda, metal, ziemia oraz drzewo. Każdemu z wymienionych elementów odpowiada inny smak: przemiana ognia smak gorzki, przemiana ziemi smak słodki, przemiana metalu smak ostry, przemiana wody smak słony, przemiana drzewa smak kwaśny. Naucz się przyrządzać potrawy na nowo według filozofii chińskiej.
Nie jest to książka kucharska, ani książka z kolejną dietą cud. Praktyczne gotowanie według pięciu przemian to podręcznik uczący metod przyrządzania potraw.
W diecie pięciu przemian ważniejsze od tego co jesz, jest jak jesz, a raczej jak gotujesz. Dania przygotowywane zgodnie z naturalnym obiegiem energii w przyrodzie, wpływają na Twoje zdrowie i zachowanie równowagi, a przede wszystkim znakomicie smakują. Twój sposób na zdrowsze i przyjemniejsze gotowanie
W świat odżywiania według pięciu przemian wprowadzi cię Anna Czelej, aktywna propagatorka życia zgodnie z chińską filozofią, a także autorka wielu publikacji poświęconych tej tematyce. W swojej książce prezentuje mnóstwo prostych przepisów, które ułatwią zastosowanie nowej techniki gotowania w Twojej kuchni. Do książki dołączona jest także plansza produktów według pięciu przemian, która pomoże ci w nauce gotowania.
Jeśli interesujesz się zdrowym odżywianiem i cały czas szukasz odpowiedniej drogi do osiągnięcia harmonii w swoich posiłkach nie zwlekaj i spraw, by gotowanie było prostym, przyjemnym i zdrowym nawykiem!

Praktyczne gotowanie według Pięciu Przemian, Tradycyjna medycyna chińska w kuchni - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: ezoteryka, uzdrawianie, diety, kulinaria

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:148x210
Ilość stron:248
ISBN:9788381680219
Wprowadzono: 11.01.2019
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Praktyczne gotowanie według Pięciu Przemian, Tradycyjna medycyna chińska w kuchni - recenzje klientów

29/10/2009
recenzja dotyczy produktu: Książka

Książkę kupiła mi córka, ona od dawna jest wegetarianką i miłośniczką zdrowego odżywiania. Po tym jak mój mąż zaczął mieć problemy z sercem, córka przyjęła sobie za cel zmienienie naszego trybu odżywiania. Ja byłam w tym bardzo oporna, bo jak można zrezygnować z pysznego schabowego... Ponieważ nie chciałam radykalnie zmieniać naszego trybu odżywiania, gotowanie według Pięciu Przemian okazało się świetnym sposobem na wprowadzenie zmian. Nadal jemy to samo (no może trochę więcej warzyw), ale sposób przyrządzania potraw jest zupełnie inny. Poza tym autorka przedstawiła mnóstwo inspirujących przepisów, które z chęcią wypróbowuje w naszej kuchni. Teraz nie martwię się o zdrowie swoje i męża, a i samopoczucie mamy lepsze.

10.00

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Nietoperz i suszone cytryny

M. Meller

książka (miękka)

27,89 zł taniej -30%

Odbiorę ci wszystko

R. Lillegraven

książka (miękka)

25,79 zł taniej -35%

Dziewczyna o czterech palcach

M. Krajewski

książka (miękka)

25,79 zł taniej -35%

Sodoma Hipokryzja i władza w Watykanie

F. Martel

książka (miękka)

32,38 zł taniej -35%

Anna Czelej - przeczytaj też

Magia zmian Harmonia w życiu według ...

A. Czelej

książka (miękka)

29,78 zł taniej -13%

Magia związków Relacje partnerskie i ...

A. Czelej

książka (miękka)

22,59 zł taniej -34%

Zobacz również

Dzieje łakomstwa i obżarstwa

A. Stawska-Osta...

książka (miękka)

29,93 zł taniej -25%

Nalewki Natura zamknięta w butelce

A. Szubińska

książka (miękka)

26,18 zł taniej -25%

Yerba mate w tydzień

R. Przybylok

książka (twarda)

37,33 zł taniej -25%

Z warzyw można zrobić wszystko. ...

K. Hyży

książka (twarda)

37,37 zł taniej -25%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

42.53 zł

taniej -13%

Praktyczne aspekty zawodu mediatora Poradnik

Poradnik stanowi omówienie mediacji i zawodu mediatora w jak najbardziej praktycznym ujęciu. To kompleksowe omówienie różnorodnych aspektów zawodu mediatora na płaszczyźnie obowiązujących przepisów prawa. Zawiera nie tylko wskazówki praktyczne w przystępnej formie, ale także odwołania do przykładów autentycznych sytuacji mediacyjnych.

książka

22.64 zł

taniej -38%

Praktyczne cuda Wybory, które uzdrawiają i ...

Gdy Arielle Essex dowiedziała się, że ma guz mózgu, zdecydowała nie poddać się terapii, trwając w przekonaniu, iż pozbycie się stresu pomoże jej wyzdrowieć. Stosując metodę praktycznej psychologii - NLP - nauczyła się, w jaki sposób rozsupłać swoją chmurę zagmatwanych myśli i przywrócić wewnętrzny spokój. Jej fascynacja nowymi, naukowymi badaniami i...

książka

30.30 zł

taniej -38%

Praktyczne MBA Jak mądrze zaplanować karierę,...

Jack i Suzy Welch, wielcy światowego biznesu i autorzy międzynarodowego bestsellera `Winning znaczy zwyciężać` powracają z nową książką `Praktyczne MBA? niezbędną każdemu, dzisiejszemu - i jutrzejszemu - biznesmenowi, zgłębiającą aktualne wyzwania związane z tworzeniem strategii sukcesu, prowadzeniem i zarządzaniem zespołem oraz budowaniem kariery....

książka

35.20 zł

taniej -13%

Praktyczne obliczenia farmaceutyczne

W książce w przystępny sposób omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące obliczeń farmaceutycznych. Zwrócono uwagę na umiejętność szybkiej i prawidłowej oceny otrzymanego wyniku bez użycia kalkulatora.

książka

25.92 zł

taniej -11%

Praktyczne NLP

Czym się kierować, by osiągnąć to, czego się pragnie? Praktyczne wskazówki NLP pomogą Ci precyzyjnie określić, hierarchizować i realizować cele, poznawać siebie i odkrywać swoją misję życiową. Tę książkę powinni przeczytać wszyscy, którzy szukają sposobów na poprawę jakości swojego życia. Są tu bowiem ćwiczenia i narzędzia, dzięki którym sukces i bogactwo...

ebook

24.27 zł

taniej -15%

Praktyczne wskazówki na temat obowiązków, które...

Chcesz uniknąć niepotrzebnych kar, wezwań urzędów i korekty złożonych dokumentów? W e-booku znajdziesz praktyczne wskazówki na temat obowiązków, które musisz zrealizować do 15 marca.

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

2.99

14.99

2.99

1.98

8.99

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: