rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Platforma Android. Nowe wyzwania
ocena: 6, głosów: 7
 

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Platforma Android. Nowe wyzwania

O autorze (13)

Wprowadzenie (15)

CZĘŚĆ I: SOLIDNE PODSTAWY (21)

Rozdział 1. Konfigurowanie środowiska programistycznego (23)

Systemy operacyjne do programowania Androida (23)
Zaawansowane narzędzia SDK Androida (24)
Narzędzie adb (24)
Testowanie przeciążeniowe interfejsu użytkownika przy użyciu Monkey (27)
System kompilacji Gradle (28)
Optymalizacja i zaciemnianie za pomocą ProGuard (30)
Projekty bibliotek Android i biblioteki zewnętrzne (31)
Skompilowane pliki JAR (31)
Tworzenie projektu biblioteki (32)
Kontrola wersji i zarządzanie kodem źródłowym (33)
Środowisko programistyczne (35)
Diagnozowanie aplikacji Android (35)
Statyczna analiza kodu przy użyciu lint (37)
Refaktoryzacja kodu (39)
Opcje programistyczne w urządzeniach z Androidem (41)
Ustawienia programistyczne (42)
Podsumowanie (44)
Dodatkowe źródła informacji (44)
Książki (44)
Strony internetowe (44)

Rozdział 2. Efektywne programowanie w Javie na Androidzie (45)

Porównanie Javy Dalvik z Javą SE (45)
Optymalizacja kodu Java dla Androida (47)
Bezpieczne pod względem typów wyliczenia w Androidzie (48)
Udoskonalona pętla for w Androidzie (49)
Kolejki, synchronizacja i blokady (50)
Zarządzanie pamięcią i alokacją (52)
Ograniczanie liczby alokacji obiektów (52)
Wielowątkowość w Androidzie (55)
Klasa Thread (56)
Klasa AsyncTask (57)
Klasa Handler (58)
Wykonywanie operacji w regularnych odstępach czasu (60)
Używanie klasy MainLooper w połączeniu z Handler (61)
Jak wybrać najlepsze rozwiązanie (62)
Podsumowanie (63)
Dodatkowe źródła informacji (63)
Dokumentacja (63)
Książki (63)
Strony internetowe (63)

CZĘŚĆ II: EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW (65)

Rozdział 3. Składniki, manifesty i zasoby (67)

Składniki Androida (67)
Składnik Activity (68)
Składnik Service (68)
Składnik BroadcastReceiver (68)
Składnik ContentProvider (69)
Składnik Application (69)
Architektura aplikacji (71)
Manifest aplikacji Android (72)
Element manifest (72)
Filtry i uprawnienia Google Play (73)
Element application (75)
Elementy i atrybuty składników (76)
Filtrowanie intencji (77)
Zasoby i środki (78)
Zaawansowane zasoby łańcuchowe (79)
Lokalizacja (80)
Kwalifikatory zasobów (80)
Środki (82)
Podsumowanie (83)
Dodatkowe źródła informacji (83)
Dokumentacja (83)

Rozdział 4. Interakcja z użytkownikiem i projektowanie interfejsów (85)

Historyjki użytkowników (85)
Użytkownicy i postaci (86)
Projektowanie interfejsu użytkownika Androida (87)
Nawigacja (87)
Prototypowanie interfejsu użytkownika (88)
Projektowanie interfejsu użytkownika w Android Studio (88)
Elementy interfejsu użytkownika Androida (89)
Tekst w aplikacjach na Androida (89)
Krój pisma (89)
Układ tekstu (90)
Wymiary i rozmiary (90)
Zalecane wymiary (91)
Rozmiary ikon (91)
Rozmiar tekstu (92)
Kolory (92)
Daltonizm (93)
Obrazy i ikony (93)
Perspektywa kanoniczna (94)
Geony (94)
Rozpoznawanie twarzy (95)
Walory użytkowe (95)
Wskazówki wizualne (95)
Nagradzanie użytkownika (96)
Grywalizacja (96)
Podsumowanie (97)
Dodatkowe źródła informacji (98)
Książki (98)
Strony internetowe (98)

Rozdział 5. Interfejs użytkownika dla zaawansowanych (99)

Aktywności i fragmenty (99)
Używanie wielu ekranów (100)
Projektowanie własnych widoków (102)
Cykl życia widoku (103)
Widżet o wyglądzie klawiatury fortepianowej (103)
Wielodotyk (108)
Współrzędne wskaźnika (110)
Gest obrotu (111)
OpenGL ES (112)
Grafy sceny i silniki gier (113)
Podsumowanie (113)
Dodatkowe źródła informacji (114)
Książki (114)
Strony internetowe (114)

Rozdział 6. Usługi i zadania w tle (115)

Jak i kiedy używać usług (115)
Typy usług (116)
Cykl życia usług (116)
Tworzenie i niszczenie usług (116)
Uruchamianie usług (117)
Wiązanie usług (118)
Utrzymywanie się przy życiu (120)
Zatrzymywanie usług (121)
Działanie w tle (123)
Klasa IntentService (123)
Równoległe wykonywanie (124)
Komunikacja z usługami (126)
Asynchroniczne wysyłanie powiadomień przy użyciu intencji (126)
Lokalne wiązanie usług (127)
Podsumowanie (130)
Dodatkowe źródła informacji (131)
Blogi (131)

Rozdział 7. Komunikacja międzyprocesowa (133)

Binder (134)
Adres Bindera (134)
Transakcje Bindera (135)
Klasa Parcel (136)
Łącze ze śmiercią (138)
Projektowanie API (138)
AIDL (139)
Wywołania zwrotne przy użyciu AIDL (142)
Klasa Messenger (143)
Opakowywanie API w biblioteki (146)
Zabezpieczanie zdalnych API (148)
Podsumowanie (149)
Dodatkowe źródła informacji (149)
Strony internetowe (149)

Rozdział 8. Odbieranie komunikatów i zmiany konfiguracji (151)

Klasa BroadcastReceiver (152)
Lokalne odbiorniki powiadomień (153)
Powiadomienia normalne i uporządkowane (154)
Powiadomienia kleiste (155)
Powiadomienia bezpośrednie (156)
Włączanie i wyłączanie odbiorników (156)
Intencje rozsyłane przez system (157)
Zmienianie konfiguracji urządzenia (160)
Podsumowanie (161)
Dodatkowe źródła informacji (161)
Dokumentacja (161)

Rozdział 9. Przechowywanie i serializacja danych (163)

Techniki utrwalania danych w Androidzie (163)
Przechowywanie danych w plikach preferencji (164)
Opcje użytkownika i ustawienia interfejsu użytkownika (166)
Dostawcy treści o wysokiej wydajności (168)
Projektowanie bazy danych w Androidzie (168)
Tworzenie i aktualizowanie baz danych (169)
Implementacja metod zapytaniowych (171)
Transakcje bazy danych (172)
Zapisywanie danych binarnych w ContentProvider (174)
Serializacja danych do utrwalania (175)
JSON (175)
Zaawansowana obsługa JSON przy użyciu Gson (177)
Protocol Buffers Google (179)
Robienie kopii zapasowej danych aplikacji (181)
Podsumowanie (183)
Dodatkowe źródła informacji (183)
Dokumentacja (183)
Strony internetowe (183)

Rozdział 10. Pisanie automatycznych testów (185)

Zasady testowania w Androidzie (185)
Co testować (186)
Podstawowe testy jednostkowe (187)
Testowanie aktywności (188)
Testowanie usług (190)
Testowanie dostawców treści (191)
Wykonywanie testów (193)
Ciągła integracja (194)
Podsumowanie (195)
Dodatkowe źródła informacji (195)
Porady dotyczące testowania (195)
Książki (195)
Strony internetowe (195)

CZĘŚĆ III: PRZEKRACZANIE BARIER (197)

Rozdział 11. Zaawansowane aplikacje obsługujące audio, wideo oraz kamerę (199)

Zaawansowane aplikacje dźwiękowe (199)
Odtwarzanie dźwięków z krótkim opóźnieniem (200)
OpenSL ES dla Androida (202)
Czytanie tekstu na głos (205)
Rozpoznawanie mowy (207)
Przetwarzanie filmów przy użyciu OpenGL ES 2.0 (209)
Przetwarzanie obrazu z kamery przy użyciu OpenGL ES 2.0 (212)
Kodowanie mediów (213)
Nagrywanie sceny OpenGL (214)
Podsumowanie (218)
Dodatkowe źródła informacji (218)
Dokumentacja (218)

Rozdział 12. Bezpieczeństwo aplikacji na Androidzie (219)

Pojęcia dotyczące bezpieczeństwa (219)
Klucze i podpisy (219)
Uprawnienia w Androidzie (220)
Ochrona danych użytkownika (221)
Weryfikowanie wywołujących aplikacji (222)
Szyfrowanie danych u klienta (223)
API crypto (223)
Generowanie klucza (223)
Szyfrowanie danych (223)
Deszyfrowanie danych (224)
Praca z zaszyfrowanymi danymi (225)
Zarządzanie pękami kluczy (226)
API zarządzania urządzeniem (229)
Podsumowanie (232)
Dodatkowe źródła informacji (232)
Książki (232)
Dokumentacja (232)
Strony internetowe (232)

Rozdział 13. Mapy, lokalizacja i API aktywności (233)

Scalony menedżer lokalizacji (233)
Integracja API map Google (234)
Korzystanie z map Google (236)
Znaczniki na mapach (237)
Rysowanie kółek (238)
Rysowanie wielokątów (239)
Przydatne narzędzia API lokalizacyjnego (240)
Geokodowanie (240)
Klasa LocationClient (241)
Geofencing (242)
Rozpoznawanie aktywności (244)
Podsumowanie (246)
Dodatkowe źródła informacji (246)
Dokumentacja (246)
Strony internetowe (246)

Rozdział 14. Kod macierzysty i JNI (247)

Kilka uwag o architekturze CPU (247)
Pisanie aplikacji na Androida w języku C (248)
Skrypty kompilacji NDK (248)
Macierzyste aktywności (249)
Macierzysty interfejs Javy (250)
Wywoływanie funkcji macierzystych w Javie (250)
Wywoływanie metod Javy z kodu macierzystego (252)
Macierzyste API Androida (255)
Biblioteka C (256)
Macierzyste funkcje obsługi dziennika (256)
OpenGL ES 2.0 w kodzie macierzystym (256)
OpenSL ES w kodzie macierzystym (256)
Przenoszenie macierzystej biblioteki do Androida (257)
Kompilowanie macierzystej biblioteki (257)
Podsumowanie (262)
Dodatkowe źródła informacji (263)
Portal dla programistów Androida (263)
Strony internetowe firmy Oracle (263)

Rozdział 15. Ukryte API Androida (265)

API ukryte i oficjalne (265)
Wyszukiwanie ukrytych API (266)
Bezpieczne wywoływanie ukrytych API (267)
Wydobywanie ukrytych API z urządzenia (268)
Wywoływanie ukrytych API przy użyciu refleksji (270)
Przykłady ukrytych API (271)
Odbieranie i czytanie SMS-ów (271)
Tethering Wi-Fi (272)
Ukryte ustawienia (273)
Podsumowanie (274)
Dodatkowe źródła informacji (274)
Strony internetowe (274)

Rozdział 16. Hakowanie platformy Android (275)

Odblokowywanie urządzenia (276)
Wgrywanie obrazów fabrycznych (277)
Odblokowywanie urządzeń innych niż Google Nexus (277)
Oprogramowanie układowe od grup programistów (278)
Kod źródłowy Androida (278)
Konfiguracja środowiska kompilacji (278)
Kompilowanie i wgrywanie oprogramowania układowego (279)
Pisanie aplikacji systemowych (280)
Certyfikaty platformy (281)
Podpisywanie aplikacji (282)
Hakowanie platformy Android (283)
Konfiguracje środowiska programistycznego (283)
Projekty Android (284)
Jądro Linuksa w Androidzie (285)
Dodawanie usługi systemowej (285)
Przyspieszanie prac nad platformą (288)
Własny wkład w rozwój AOSP (289)
Podsumowanie (289)
Dodatkowe źródła informacji (291)
Strony internetowe (291)

Rozdział 17. Praca w sieci, usługi sieciowe oraz zdalne API (293)

Korzystanie z sieci w Androidzie (293)
Klasa HttpUrlConnection (294)
Volley (297)
OkHttp i SPDY (299)
Gniazda sieciowe (300)
Integracja usług sieciowych (303)
Static Maps v2 Google (303)
Używanie OAuth2 w API Foursquare (305)
SDK Facebooka dla Androida (308)
Znajdowanie usług sieciowych i API (312)
Korzystanie z sieci a zużycie energii (312)
Ogólne wskazówki (313)
Energooszczędne odpytywanie sieci (314)
Powiadamianie przez serwer (314)
Podsumowanie (317)
Dodatkowe źródła informacji (317)
Dokumentacja (317)
Strony internetowe (317)

Rozdział 18. Komunikacja ze zdalnymi urządzeniami (319)

Technologie łączności Androida (319)
USB w Androidzie (320)
Bluetooth LE (322)
Wi-Fi w Androidzie (325)
Wykrywanie usług sieciowych (325)
Wi-Fi Direct (326)
Usługi sieciowe na urządzeniach (329)
Tworzenie usług typu RESTful przy użyciu Restlet (329)
Serwer WebSocket (332)
Podsumowanie (334)
Dodatkowe źródła informacji (335)
Strony internetowe (335)

Rozdział 19. Usługi Google Play (337)

Uwierzytelnianie (337)
Dane aplikacji z dysku Google (340)
Zakończenia Google Cloud (343)
Google Cloud Messaging (345)
Klient GCM (346)
Usługi Google Play dla gier (349)
Przesyłanie danych w powiadomieniach (351)
Strategia przesyłania wiadomości (352)
Podsumowanie (353)
Dodatkowe źródła informacji (354)
Strony internetowe (354)

Rozdział 20. Dystrybucja aplikacji w sklepie Google Play (355)

Pobieranie opłat wewnątrz aplikacji (356)
Konsumowanie produktów (358)
Subskrypcje wewnątrz aplikacji (358)
Reklamy w aplikacjach na Androida (359)
Kierowanie reklam (360)
Kolory reklam (361)
Reklamy pełnoekranowe (361)
Licencjonowanie aplikacji (362)
Pliki rozszerzeń APK (363)
Tworzenie plików rozszerzeń (363)
Pobieranie plików rozszerzeń (363)
Podsumowanie (365)
Dodatkowe źródła informacji (365)
Strony internetowe (365)

Skorowidz (367)

Platforma Android. Nowe wyzwania (miękka)

książka

Wydawnictwo: Helion

Oprawa: miękka

Ilość stron: 376

Wysyłamy w: 24h - 48h + czas dostawy

Nasza cena: 47,45

Cena detaliczna: 66,83

U nas taniej o 29%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka
Powrót GRATIS! Do każdego zamówienia zakładka mola książkowego!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (0)

Platforma Android. Nowe wyzwania - opis produktu:

Profesjonalne programowanie w systemie Android!

Android to lider wśród systemów operacyjnych dla telefonów i tabletów. Spotkasz go w większości tego typu urządzeń. Ciągły rozwój Androida sprawił, że jego obecne wersje zapewniają niesamowite możliwości, a przy tym są przyjazne dla programistów. Jeżeli poznałeś już ten system i marzysz o stworzeniu bardziej zaawansowanej aplikacji, to trafiłeś na doskonałą książkę.

W trakcie jej lektury wzbogacisz swoją wiedzę o cenne informacje. Dowiesz się, jak skonfigurować środowisko programistyczne oraz efektywnie wykorzystać język Java do tworzenia aplikacji. Po tym wstępie zaczniesz poznawać bardziej zaawansowane elementy platformy. Nauczysz się korzystać z zasobów, projektować interfejs użytkownika, tworzyć usługi i zadania pracujące w tle oraz odbierać komunikaty i dokonywać zmian w konfiguracji. Ponadto Twoją ciekawość powinny przykuć rozdziały poświęcone testom automatycznym, geolokalizacji oraz bezpieczeństwu tworzonych aplikacji. Na sam koniec został gwóźdź programu - hakowanie platformy Android oraz wykorzystanie ukrytego API. Brzmi intrygująco? I tak właśnie jest!

Tematy poruszane i rozwijane w książce:

Optymalizacja składników aplikacji w celu zapewnienia ich jak najpłynniejszego działania
Tworzenie własnych widoków
Wykorzystanie wszystkich możliwości SDK Androida
Obsługa środowiska Android Studio i systemu Gradle
Optymalne wykorzystanie możliwości API dźwiękowego, graficznego i wideo
Implementacja funkcji czytania tekstu na głos i rozpoznawania mowy
Obsługa nowego API lokalizacji Androida
Wykorzystanie technologii łączności Androida w celu łączenia urządzeń
Przetwarzanie w tle
Posługiwanie się API kryptograficznymi Androida
Znajdowanie i bezpieczne używanie ukrytych API Androida
Przechowywanie danych aplikacji w chmurze dzięki usługom Google Play
Dystrybucja i sprzedaż aplikacji w sklepie Google Play

Twoja przepustka do zaawansowanego świata Androida!

Platforma Android. Nowe wyzwania - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: informatyka, Systemy operacyjne, Android

Wydawnictwo: Helion
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:168x237
Ilość stron:376
ISBN:978-83-246-9525-6
Wprowadzono: 07.11.2014
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Platforma Android. Nowe wyzwania - recenzje klientów


Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.
10.00

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Przemilczane. Seksualna praca ...

J. Ostrowska

książka (twarda)

30,89 zł taniej -31%

Wiedźmin Tom 1-8 Komplet

A. Sapkowski

książka (pakiet)

269,97 zł taniej -10%

Tatuażysta z Auschwitz

H. Morris

książka (miękka)

24,35 zł taniej -30%

Nie ma jak u mamy

M. Witkiewicz

książka (miękka)

25,77 zł taniej -30%

Zobacz również

Deep Learning. Uczenie głębokie z ...

V. Zocca

G. Spac...

książka (miękka)

47,44 zł taniej -29%

Data science od podstaw Analiza danych ...

J. Grus

książka (miękka)

41,50 zł taniej -27%

Visual Studio 2017 Tworzenie aplikacji ...

J. Matulewski

książka (miękka)

59,48 zł taniej -33%

Praktyczny SQL Opowiadanie historii ...

A. DeBarros

książka (miękka)

69,13 zł taniej -20%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

43.87 zł

taniej -29%

Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera

Platforma Node.js służy do tworzenia aplikacji ogólnego przeznaczenia w języku JavaScript, które nie wymagają przeglądarki internetowej, a sam kod może działać zarówno po stronie klienta, jak i serwera. W Node.js wykorzystano szybki silnik JavaScriptu, V8. Platforma ta udostępnia stabilną bibliotekę do obsługi asynchronicznych sieciowych operacji...

książka

29.52 zł

taniej -26%

Platforma

Michel Renault jest człowiekiem pustym, przeciętnym, niepociągającym. Pracuje w ministerstwie kultury, wiedzie monotonne życie, a jego zainteresowania nie wykraczają poza seks i telewizję. Odziedziczony po ojcu spadek przeznacza na podróż do Tajlandii - raju seksturystów. Tam poznaje młodą i piękną Valerie, pracującą w biurze podróży. Po powrocie do Francji...

książka

28.52 zł

taniej -33%

Platforma Moodle dla każdego nauczyciela...

Platforma Moodle dla każdego nauczyciela, to podręcznik, który w zasadzie dedykowany jest dla wszystkich osób, które chcą wspomagać codzienny proces nauczania sprawdzonym i przetestowanym narzędziem do e-learningu, wykorzystywanym niemalże na całym świecie. Platforma Moodle nie zastąpi z pewnością nauczyciela, a proces dydaktyczny nie będzie mógł...

książka

57.09 zł

taniej -31%

Platforma Windows Azure

Wydajna chmura obliczeniowa w Twoim zasięgu! Chmury obliczeniowe nie są już marzeniami lub niedojrzałymi produktami w fazie testów. One nas otaczają, a efekty ich obecności widać gołym okiem. Każdy w ciągu kilkunastu minut może stać się właścicielem niezawodnej, wydajnej platformy dla swojego biznesu. Nie potrzebujesz już inwestycji we własne...

ebook

26.87 zł

taniej -15%

Platforma - mobi, epub

Niebezpieczna w sposób, w jaki literatura ma być niebezpieczna - budzi uśpioną wrażliwość. The New York Observer Michel Renault pracuje w ministerstwie kultury. Wiedzie monotonne życie, a jego zainteresowania nie wykraczają poza seks i telewizję. Odziedziczony po ojcu spadek przeznacza na podróż do Tajlandii - raju seksturystów. Tam poznaje młodą,...

ebook

17.63 zł

taniej -15%

Platforma Moodle dla każdego nauczyciela - pdf

Platforma Moodle dla każdego nauczyciela, to podręcznik, który w zasadzie dedykowany jest dla wszystkich osób, które chcą wspomagać codzienny proces nauczania sprawdzonym i przetestowanym narzędziem do e-learningu, wykorzystywanym niemalże na całym świecie. Platforma Moodle nie zastąpi z pewnością nauczyciela, a proces dydaktyczny nie będzie mógł...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

4.99

14.99

14.99

2.99

2.84

4.96

2.99

3.59

2.99

8.99

1.99

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: