rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki

Wybierz z dostępnych produktów

Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego
ocena: 5, głosów: 1
 

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Spis treści:
Wykaz skrótów
str. 11

Rozdział I
Regulamin wynagradzania
str. 13

Układy zbiorowe pracy
str. 20
Zawieszenie przepisów płacowych
str. 23
Wynagrodzenie pracowników zarządzających zakładem pracy
str. 25
Zmiana warunków wynagrodzenia
str. 27

Rozdział II
Zasady ogólne dotyczące ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę
str. 34

Co nie wchodzi w skład pojęcia "wynagrodzenie za pracę"?
str. 35
Ochrona wynagrodzenia za pracę
str. 37

Rozdział III
Potrącenia z wynagrodzenia pracownika
str. 43

Wykładnia terminu wynagrodzenie
str. 43
Co różni odliczenie od potrącenia?
str. 47
Kolejność dokonywania potrąceń
str. 49
Procedura dokonywania potrąceń na podstawie tytułu wykonawczego
str. 53
Czym są potrącenia dobrowolne?
str. 55

Rozdział IV
Dyskryminacja w wynagradzaniu
str. 59

Kryteria różnicowania wynagrodzeń
str. 60
Konieczność występowania porównywalnego stanowiska pracy
str. 64
Różnicowanie pracowników ze względu na kwalifikacje i staż pracy
str. 67
"Widełki płacowe" w kategoriach zaszeregowania
str. 68
Niezgodne z prawem uprzywilejowanie pracownika nie dyskryminuje pozostałych
str. 69
Specjalne gratyfikacje w związku z odejściami dobrowolnymi
str. 70
Nagrody jubileuszowe
str. 72
Pracodawca dowodzi, ale pracownik uprawdopodobnia
str. 73
Wyrok kształtuje stosunek pracy
str. 75
Wyznaczanie szczególnie uciążliwych obowiązków może być przejawem dyskryminacji
str. 76

Rozdział V
Premia a nagroda
str. 79

Premie i ich charakter
str. 79
Nagrody i ich cechy
str. 83
Zmniejszanie lub brak prawa do premii
str. 87

Rozdział VI
Dodatki do wynagrodzenia
str. 91

Dodatek funkcyjny
str. 94
Dodatki dla nauczycieli
str. 95

Rozdział VII
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
str. 99

Normalne wynagrodzenie
str. 101
Dodatki za godziny nadliczbowe
str. 104
Ryczałt za nadgodziny
str. 110
Limit godzin ponadwymiarowych
str. 112
Wynagrodzenie za pracę w sobotę i niedzielę
str. 113
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracowników zarządzających i kierowników
str. 116
Kto należy do kręgu zarządzających?
str. 116
Kto jest kierownikiem?
str. 117
Notoryczna praca nadliczbowa
str. 121
Obchodzenie przepisów o wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych
str. 124
Dodatkowa umowa z pracownikiem
str. 124
Wynagrodzenie ryczałtowe
str. 127
Premia uznaniowa zamiast wynagrodzenia za nadgodziny
str. 129
Inne przypadki
str. 129
Miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny
str. 131

Rozdział VIII
Świadczenia z tytułu podróży służbowych
str. 138

Świadczenia z tytułu podróży służbowej
str. 141
Podróż służbowa a czas pracy i godziny nadliczbowe
str. 146

Rozdział IX
Wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do wykonywania pracy
str. 149

Co oznacza zdolność do wykonywania pracy?
str. 151
Czym jest zamiar wykonywania pracy?
str. 153
Co oznacza pozostawanie w dyspozycji pracodawcy?
str. 157
Brak gotowości do wykonywania pracy
str. 159
Zatrudnienie u innego pracodawcy a pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy
str. 161
Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy a prawo do wynagrodzenia
str. 163

Rozdział X
Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop
str. 167

Do czego odnosi się zasada zbliżenia wynagrodzenia urlopowego do wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymałby za pracę?
str. 169
Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?170
Czy spadkobiercom przysługuje prawo do ekwiwalentu za urlop niewykorzystany przez pracownika w związku z wygaśnięciem jego stosunku pracy?
str. 179
Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?
str. 180
Czy premię i nagrodę uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop?
str. 181

Rozdział XI
Odprawy pracownicze
str. 184

Odprawa emerytalno-rentowa
str. 184
Co oznacza ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę?
str. 185
Co oznacza przejście pracownika na emeryturę lub rentę?
str. 187
Co oznacza, że pracownik może nabyć odprawę tylko jeden raz?
str. 195
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych
str. 200
Kiedy przysługuje prawo do odprawy z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika?
str. 201
Jaka jest wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych?
str. 206
Odprawa pośmiertna
str. 208
Kiedy przysługuje odprawa pośmiertna?
str. 209
Inne odprawy przysługujące pracownikom
str. 210
Odprawy dodatkowe
str. 210
Odprawy przysługujące na podstawie przepisów szczególnych
str. 213

Rozdział XII
Wynagrodzenie chorobowe
str. 218

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (zasiłek) chorobowe?
str. 219
Czy prawo do wynagrodzenia przysługuje również pracownikowi - nakładcy?
str. 223
Które okresy wlicza się do okresu ubezpieczenia, od którego zależy prawo do wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego?
str. 223
Kiedy nie ma obowiązku ponownego ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego?
str. 225
Jakie składniki wynagrodzenia i za jaki okres uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego?
str. 226
Na jakich zasadach wlicza się do podstawy wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego premie i nagrody?
str. 231
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
str. 232

Rozdział XIII
Nagroda jubileuszowa
str. 234

Czy nagroda jubileuszowa jest składnikiem wynagrodzenia i czy pracownik może się zrzec prawa do tej nagrody?
str. 236
Kiedy powstaje prawo do nagrody jubileuszowej?
str. 237
Kiedy pracownik nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej?
str. 239
Czy przejęci pracownicy mają prawo do nagrody jubileuszowej?
str. 244

Rozdział XIV
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
str. 246

Kto dostanie tzw. trzynastkę?
str. 246
Ile trzeba przepracować, aby dostać trzynastkę?
str. 249
Obliczanie trzynastki
str. 252
Prawo kadry kierowniczej do trzynastki
str. 253
Wpływ trzynastki na wymiar emerytury i renty
str. 254

Rozdział XV
Ustawa kominowa
str. 256

Kto podlega przepisom ustawy kominowej?
str. 257
Kiedy przysługuje nagroda jubileuszowa i odprawa z tytułu zakończenia umowy?
str. 258
Jakie świadczenia przysługują osobom, o których mowa w ustawie kominowej?
str. 260

Rozdział XVI
Akordowy system wynagradzania pracowników Czy wprowadzając akordowy system wynagradzania trzeba określić normy pracy?
str. 265

Czy do pracowników akordowych mają zastosowanie przepisy o godzinach nadliczbowych?
str. 265
Czy system wynagradzania akordowego może być zmieniony na inny, i odwrotnie, tylko w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego?
str. 266

Rozdział XVII
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
str. 270

Kiedy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy staje się wymagalne?
str. 270
Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pomniejsza się o wynagrodzenie z równoległego stosunku pracy?
str. 271
Za jaki okres przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 47 k.p.?
str. 272
Czy odprawa ekonomiczna ulega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy?
str. 273

Rozdział XVIII
Bezpodstawne wzbogacenie pracownika
str. 277

Konieczność zwrotu pobranych odpraw lub innych świadczeń
str. 284
Nie zawsze można zastosować przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu
str. 287

Rozdział XIX
Inne zagadnienia
str. 291

Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego
str. 291
Dopłata do biletów a składka ZUS
str. 293
Weryfikacja wysokości wynagrodzenia przez ZUS
str. 294
Pokwitowanie odbioru i późniejsza możliwość dochodzenia świadczenia
str. 295
Zaświadczenia o zarobkach wydawane pracownikom
str. 297

Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego (miękka)

książka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Oprawa: miękka

Ilość stron: 300

Dostępność: niedostępny

Nasza cena: 44,09

Cena detaliczna: 51,87

U nas taniej o 15%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń

Przy zakupie 5 egz.
Cena hurtowa:

41,50

Powrót GRATIS! Do każdego zamówienia zakładka mola książkowego!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (0)

Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego - opis produktu:

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe i wielopłaszczyznowe omówienie problematyki wynagrodzeń w ujęciu orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zawiera ona dogłębną analizę przyjmowanych przez Sąd Najwyższy rozwiązań, dotyczących zarówno ogólnych przepisów z zakresu wynagrodzeń, jak i tych o charakterze szczególnym. Autorzy, przedstawiając problem wynagrodzenia za pracę, zajęli się więc nie tyle analizą przepisów z tego zakresu, lecz badaniem rozwiązań problemów z nim związanych - w świetle wykładni Sądu Najwyższego.

Odnalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania ułatwi formuła publikacji. Autorzy dokonali bowiem podziału zagadnień ze względu na składniki wynagrodzenia za pracę, omawiając odrębnie zagadnienia związane np. z wynagrodzeniem urlopowym lub ekwiwalentem za niewykorzystany urlop, odprawami różnego rodzaju, wynagrodzeniem za nadgodziny, wynagrodzeniem chorobowym itd. Odpowiedź na określone pytanie można zatem odnaleźć w poświęconym konkretnemu składnikowi wynagrodzenia dziale, opisującym szczegółowo orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do danego elementu systemu płacowego.

Omawiając poszczególne składniki wynagrodzenia autorzy przytoczyli przykłady wskazujące praktyczny sposób wykorzystania danego zagadnienia. Dzięki temu książka będzie istotną pomocą dla pracowników działów kadr i płac, ułatwiając tworzenie systemów wynagrodzeń w firmach oraz naliczanie poszczególnych składników wynagrodzenia.

Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego - szczegółowe informacje:

Dział: Książki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:143x204
Ilość stron:300
ISBN:978-83-7601-410-4
Wprowadzono: 02.07.2009
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego - recenzje klientów


Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Labirynt duchów Tom 4

C. Zafon

książka

34,49 zł taniej -37%

Virion. Wyrocznia Imperium Achai

A. Ziemiański

książka

27,87 zł taniej -30%

Ania. Biografia Anny Przybylskiej

G. Kubicki

książka

31,41 zł taniej -30%

Lem. Życie nie z tej ziemi

W. Orliński

książka

34,84 zł taniej -30%

Łukasz Prasołek, Monika Wacikowska - przeczytaj też

Rozliczanie czasu pracy w praktyce

Ł. Prasołek

książka

117,86 zł taniej -15%

Regulamin rozliczania podróży ...

Ł. Prasołek

książka

80,44 zł taniej -20%

Podróże służbowe

Ł. Prasołek

książka

123,45 zł taniej -15%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

58.52 zł

taniej -15%

Płace w firmie 2017 + Kalendarz kadrowo-płacowy...

Płace w firmie 2017. Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur czy za urlop wypoczynkowy. Przekonaj się, czy właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw,...

książka

44.05 zł

taniej -36%

Płace w firmie 2017. Zmiany, przykłady,...

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy. Sprawdź wszystkie zmiany, wskaźniki i poznaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rozliczania wynagrodzeń po zmianach w 2017 roku.

drogeria

219.41 zł

taniej -30%

Place Vendome White Gold

Z Boucheron Place Vendome, Dom Boucheron celebruje aurę kobiety. W trakcie tego świątecznego sezonu, w miarę jak mijają mroźne dni szron pokrywa Paryski bruk srebrnym blaskiem. Pewnego poranka, wibrujące słońce wstaje i zalewa Place Vendome światłem. W jego blasku pod nr 26, wspaniałe witryny Boucheron ożywają. Szlachetne metale iryzuja, klejnoty połyskują...

drogeria

116.95 zł

taniej -30%

Place Vendome

Place Vendome marki Boucheron to orientalno - kwiatowe perfumy dla kobiet. Są to nowe perfumy, Place Vendome został wydany w 2013 roku. Place Vendome stworzyli Olivier Cresp i Nathalie Lorson.

drogeria

124.27 zł

taniej -30%

Place Vendome

Place Vendome marki Boucheron to orientalno - kwiatowe perfumy dla kobiet. Są to nowe perfumy, Place Vendome został wydany w 2013 roku. Place Vendome stworzyli Olivier Cresp i Nathalie Lorson.

drogeria

96.75 zł

taniej -30%

Place Vendome

Place Vendome marki Boucheron to orientalno - kwiatowe perfumy dla kobiet. Są to nowe perfumy, Place Vendome został wydany w 2013 roku. Place Vendome stworzyli Olivier Cresp i Nathalie Lorson.

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku
10.00
Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność ›
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: