rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki

Wybierz z dostępnych produktów

Excel 2010

D. Hałas

książka

30,44 zł taniej -15%

Excel 2013 PL Ćwiczenia zaawansowane

K. Masłowski

książka

23,67 zł taniej -15%

Praktyki HRM - Najlepsze studia ...

P. ZBIOROWA

ebook, multiformat: mobi, epub, pdf

19,41 zł taniej -15%

Moje najlepsze ciasta - pdf

J. Caputa

ebook pdf

8,29 zł taniej -15%

Excel 2016 PL. Formuły

M. Alexander

książka

105,95 zł taniej -15%

Excel 2016 PL. Biblia

J. Walkenbach

książka

92,42 zł taniej -15%

Excel 2013 PL. Kurs

W. Wrotek

książka

31,57 zł taniej -15%

Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne

K. Masłowski

książka

30,51 zł taniej -15%

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty Vademecum Walkenbacha
ocena: 5, głosów: 2
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty Vademecum Walkenbacha

Spis treści:

O autorze (9)
Wstęp (11)
Rozdział 1. Podstawy korzystania z programu Excel (17)

Wersje programu Excel (19)
Zwiększanie wydajności korzystania ze Wstążki (21)
Widok chroniony (24)
Wydajne zaznaczanie komórek (26)
"Specjalne" zaznaczanie zakresów (29)
Cofanie, ponowne wykonywanie i powtarzanie operacji (31)
Kilka przydatnych skrótów klawiaturowych (34)
Przemieszczanie się pomiędzy arkuszami w ramach skoroszytu (35)
Zerowanie znacznika używanego obszaru arkusza kalkulacyjnego (36)
Różnica między skoroszytami i oknami (37)
Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (39)
Dostosowywanie Wstążki (43)
Uzyskiwanie dostępu do Wstążki z poziomu klawiatury (45)
Odzyskiwanie wyników pracy (46)
Dostosowywanie domyślnego skoroszytu (48)
Zastosowanie motywów dokumentów (50)
Ukrywanie elementów interfejsu użytkownika (54)
Ukrywanie kolumn lub wierszy (56)
Ukrywanie zawartości komórek (58)
Tworzenie obrazów zakresów (58)
Przeprowadzanie niedokładnych wyszukiwań (60)
Zmiana formatowania (62)
Modyfikowanie schematu kolorów programu Excel (65)
Ograniczanie użytecznej powierzchni arkusza kalkulacyjnego (66)
Używanie rozwiązań alternatywnych dla komentarzy do komórek (69)
System pomocy programu Excel (70)
Skuteczne ukrywanie arkusza kalkulacyjnego (72)
Praca z widokiem Backstage (74)

Rozdział 2. Wprowadzanie danych (75)

Wprowadzenie do typów danych (77)
Przemieszczanie wskaźnika aktywnej komórki po wprowadzeniu danych (81)
Zaznaczanie zakresu komórek wejściowych przed wprowadzaniem danych (82)
Korzystanie z opcji Autouzupełnianie do automatyzacji wprowadzania danych (83)
Usuwanie duplikatów wierszy (84)
Zapewnianie wyświetlania nagłówków (86)
Automatyczne wypełnianie zakresu komórek arkusza z wykorzystaniem serii (87)
Praca z ułamkami (90)
Zmiana wymiarów paska formuły (92)
Odczytywanie danych za pomocą narzędzia Czytaj komórki (93)
Kontrolowanie automatycznych hiperłączy (95)
Wprowadzanie numerów kart kredytowych (97)
Używanie formularza wprowadzania danych oferowanego przez program Excel (97)
Dostosowywanie i udostępnianie wpisów Autokorekty (100)
Ograniczanie możliwości przemieszczania kursora jedynie do komórek wprowadzania danych (101)
Kontrolowanie Schowka pakietu Office (102)
Tworzenie listy rozwijanej w komórce arkusza (104)

Rozdział 3. Formatowanie (107)

Zastosowanie minipaska narzędzi (109)
Zastosowanie wcięcia dla zawartości komórki (110)
Szybkie formatowanie liczb (111)
Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych (112)
Używanie niestandardowych formatowań liczb do skalowania wartości (115)
Używanie niestandardowych formatowań wartości daty i czasu (118)
Kilka przydatnych niestandardowych formatowań liczbowych (119)
Aktualizowanie starych czcionek (121)
Wizualizacja formatowania warunkowego (123)
Wyświetlanie tekstów i wartości liczbowych w jednej komórce (124)
Scalanie komórek (126)
Formatowanie poszczególnych znaków w komórce arkusza (127)
Wyświetlanie wartości czasu większych niż 24 godziny (129)
Przywracanie liczbom wartości numerycznych (130)
Użycie ramki dla zakresu (131)
Posługiwanie się liniami siatki, obramowaniami oraz podkreśleniami (131)
Wstawianie znaku wodnego (133)
Używanie obrazu graficznego w charakterze tła arkusza kalkulacyjnego (135)
Zawijanie tekstu w komórce (136)
Przeglądanie wszystkich dostępnych znaków czcionki (137)
Wprowadzanie znaków specjalnych (139)
Używanie stylów nazwanych (141)

Rozdział 4. Podstawowe formuły i funkcje (145)

Zastosowanie funkcji autouzupełniania formuł (147)
Kiedy używać odwołań bezwzględnych (148)
Kiedy używać odwołań mieszanych (149)
Zmiana typu odwołań do komórek (150)
Konwersja pionowego zakresu na tabelę (151)
Sztuczki z poleceniem Autosumowanie (152)
Używanie statystycznych możliwości paska stanu (154)
Konwertowanie formuł na wartości (156)
Przetwarzanie danych bez korzystania z formuł (156)
Przetwarzanie danych za pomocą tymczasowych formuł (157)
Usuwanie wartości przy zachowaniu formuł (159)
Sumowanie w obrębie wielu arkuszy (160)
Używanie argumentów funkcji (161)
Opisywanie formuł bez konieczności używania komentarzy (162)
Tworzenie dokładnej kopii zakresu komórek przechowujących formuły (163)
Kontrolowanie komórek z formułami z dowolnego miejsca arkusza kalkulacyjnego (164)
Wyświetlanie i drukowanie formuł (165)
Unikanie wyświetlania błędów w formułach (167)
Używanie narzędzia Szukaj wyniku (169)
Sekret związany z nazwami (170)
Używanie nazwanych stałych (172)
Używanie funkcji w nazwach (173)
Tworzenie listy nazw (174)
Używanie dynamicznych nazw (175)
Tworzenie nazw na poziomie arkusza (177)
Obsługa dat sprzed roku 1900 (179)
Przetwarzanie ujemnych wartości czasu (180)

Rozdział 5. Przykłady przydatnych formuł (183)

Wyznaczanie dat dni świątecznych (185)
Obliczanie średniej ważonej (187)
Obliczanie wieku osób (188)
Szeregowanie wartości (189)
Konwersja cali na stopy i cale (191)
Zastosowanie funkcji DATA.RÓŻNICA (192)
Zliczanie znaków w komórce (193)
Numerowanie tygodni (194)
Użycie tabeli przestawnej zamiast formuł (195)
Wyrażanie liczb w postaci liczebników porządkowych w języku angielskim (198)
Wyodrębnianie słów z tekstów (200)
Rozdzielanie nazwisk (201)
Usuwanie tytułów z nazwisk (202)
Generowanie serii dat (203)
Określanie specyficznych dat (204)
Wyświetlanie kalendarza w zakresie komórek arkusza (207)
Różne metody zaokrąglania liczb (208)
Zaokrąglanie wartości czasu (211)
Korzystanie z nowej funkcji AGREGUJ (212)
Pobieranie zawartości ostatniej niepustej komórki w kolumnie lub wierszu (214)
Używanie funkcji LICZ.JEŻELI (216)
Zliczanie komórek spełniających wiele kryteriów jednocześnie (217)
Obliczanie liczby unikatowych wpisów w zakresie (220)
Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących pojedynczy warunek (221)
Obliczanie sum warunkowych wykorzystujących wiele warunków (223)
Wyszukiwanie wartości dokładnej (225)
Przeprowadzanie wyszukiwań dwuwymiarowych (226)
Przeprowadzanie wyszukiwania w dwóch kolumnach (228)
Przeprowadzanie wyszukiwania przy użyciu tablicy (230)
Używanie funkcji ADR.POŚR (231)
Tworzenie megaformuł (233)

Rozdział 6. Konwersje i obliczenia matematyczne (237)

Przeliczanie wartości między różnymi systemami jednostek (239)
Konwersja temperatur (240)
Rozwiązywanie liniowych układów równań (240)
Rozwiązywanie równań rekursywnych (242)
Generowanie liczb losowych (244)
Obliczanie pierwiastków (246)
Obliczanie reszty z dzielenia (246)

Rozdział 7. Wykresy i elementy grafiki (247)

Tworzenie wykresu tekstowego bezpośrednio w zakresie komórek (249)
Zaznaczanie elementów wykresu (251)
Tworzenie samopowiększającego się wykresu (254)
Tworzenie kombinacji wykresów (255)
Tworzenie wykresów Gantta (257)
Tworzenie wykresu wskaźnika (258)
Zastosowanie obrazów na wykresach (260)
Wykreślanie funkcji matematycznych (261)
Użycie na wykresie linii maksimum-minimum (264)
Łączenie tekstu wykresu z komórkami (265)
Tworzenie szablonu wykresów (265)
Zapisywanie wykresu w postaci pliku graficznego (266)
Zapisywanie zakresu w postaci pliku graficznego (268)
Ustalanie identycznych rozmiarów wykresów (269)
Resetowanie całego formatowania wykresu (270)
"Zamrażanie" wykresu (272)
Tworzenie efektów obrazu za pomocą wykresu (274)
Tworzenie wykresu przebiegu w czasie (275)
Zaznaczanie obiektów w obrębie arkusza (277)
Tworzenie kartki z życzeniami (278)
Rozszerzanie formatowania tekstu w kształtach (280)
Zastosowanie obrazów w roli znaczników wykresu liniowego (281)
Zmiana kształtu pola komentarza do komórki (283)
Wstawianie grafiki w pole komentarza do komórki (284)
Rozszerzanie obrazów (285)

Rozdział 8. Analiza danych i listy (287)

Używanie tabeli (289)
Praca z tabelami (291)
Użycie formuł w przypadku tabeli (293)
Numerowanie wierszy tabeli (297)
Używanie widoków niestandardowych wraz z możliwościami filtrowania (299)
Umieszczanie wyników działania zaawansowanego filtra w różnych arkuszach kalkulacyjnych (301)
Porównywanie dwóch zakresów za pomocą formatowania warunkowego (302)
Układanie rekordów listy w przypadkowej kolejności (304)
Wypełnianie pustych miejsc w raporcie (305)
Tworzenie listy z tabeli podsumowującej (307)
Odnajdowanie powtórzeń przy użyciu formatowania warunkowego (310)
Szybkie tworzenie tabeli liczby wystąpień (311)
Kontrolowanie odwołań do komórek w tabeli przestawnej (313)
Grupowanie elementów w tabeli przestawnej według dat (314)
Odłączanie tabeli przestawnej od jej źródła (316)
Korzystanie z fragmentatorów tabeli przestawnej (318)

Rozdział 9. Praca z plikami (321)

Nowe formaty plików Excela (323)
Importowanie pliku tekstowego do zakresu komórek arkusza (324)
Pobieranie danych ze strony WWW (326)
Wyświetlanie pełnej ścieżki dostępu do skoroszytu (329)
Korzystanie z właściwości dokumentu (331)
Inspekcja skoroszytu (332)
Odszukiwanie brakującego przycisku "Nie wszystko" podczas zamykania plików (333)
Pobieranie listy nazw plików (334)
Używanie plików obszaru roboczego (336)

Rozdział 10. Drukowanie (337)

Wybieranie elementów do wydrukowania (339)
Umieszczanie powtarzających się wierszy lub kolumn na wydruku (341)
Drukowanie nieciągłych zakresów komórek na jednej stronie (341)
Uniemożliwianie drukowania obiektów (343)
Sztuczki związane z numerowaniem stron (345)
Dodawanie i usuwanie znaków podziału stron (346)
Zapisywanie danych w pliku PDF (347)
Drukowanie arkusza na jednej stronie (348)
Drukowanie zawartości komórki w obrębie nagłówka lub stopki (350)
Kopiowanie ustawień strony pomiędzy arkuszami (352)
Drukowanie komentarzy komórek (352)
Drukowanie ogromnego baneru (353)

Rozdział 11. Znajdowanie, naprawianie i unikanie błędów (355)

Korzystanie z możliwości sprawdzania błędów w Excelu (357)
Znajdowanie komórek formuł (359)
Metody radzenia sobie z problemami związanymi z liczbami zmiennoprzecinkowymi (361)
Usuwanie nadmiarowych spacji (363)
Graficzne przeglądanie nazw (364)
Odszukiwanie "ślepych" łączy (365)
Różnica między wartościami wyświetlanymi a rzeczywistymi (366)
Śledzenie powiązań występujących pomiędzy komórkami (367)

Rozdział 12. Podstawy języka VBA i korzystanie z makr (371)

Podstawowe informacje o makrach i języku VBA (373)
Rejestrowanie makra (374)
Uruchamianie makr (376)
Różnice między funkcjami a procedurami (379)
Tworzenie prostych funkcji arkusza kalkulacyjnego (380)
Opisywanie argumentów funkcji (382)
Sprawianie, by Excel przemówił (384)
Ograniczenia funkcji niestandardowych (384)
Wywoływanie poleceń Wstążki za pomocą makra (385)
Zagadnienia bezpieczeństwa związane z makrami (387)
Korzystanie ze skoroszytu makr osobistych (388)

Skorowidz (391)

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty
Vademecum Walkenbacha (twarda)

książka

Wydawnictwo: Helion

Oprawa: twarda

Ilość stron: 408

Dostępność: niedostępny

Nasza cena: 54,60

Cena detaliczna: 64,24

U nas taniej o 15%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń

Przy zakupie 5 egz.
Cena hurtowa:

51,39

Powrót GRATIS! Do każdego zamówienia zakładka mola książkowego!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (0)

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty, Vademecum Walkenbacha - opis produktu:

Wszystko, co musisz wiedzieć o wydajnej pracy w Excelu!

* Jak dostosować interfejs programu Excel 2010 do własnych potrzeb?
* Jak efektywnie wykonywać typowe zadania?
* Jak wykrywać i rozwiązywać problemy w Excelu oraz im zapobiegać?

Jeżeli chcesz zabłysnąć w towarzystwie i wywołać ożywioną dyskusję, zapytaj po prostu: "Co to jest Excel?". Jest to narzędzie, które zdobyło uznanie setek tysięcy, a może nawet milionów(?) użytkowników. Zna i używa go każdy, począwszy od studentów, analityków i projektantów, aż po księgowe i prezesów. Pomysłowość użytkowników w zakresie jego wykorzystywania jest nieskończona. Czym Excel zasłużył sobie na takie uwielbienie? Przejrzysty interfejs, jasne zasady użytkowania, możliwość dodawania tysięcy liczb czy przygotowywania eleganckich wykresów i raportów - to tylko niektóre z jego atutów.

John Walkenbach jest autorem ponad pięćdziesięciu książek poświęconych temu narzędziu. Kolejna z nich właśnie trafia w Twoje ręce. Dzięki niej w pełni wykorzystasz potencjał drzemiący w Excelu 2010! Na samym początku dowiesz się, jak przyspieszyć wykonywanie elementarnych czynności, takich jak zaznaczanie obszarów, kolumn i wierszy, przemieszczanie się pomiędzy arkuszami oraz powtarzanie i cofanie wykonywanych operacji. Ponadto będziesz mógł dopasować interfejs użytkownika do własnych potrzeb, sprawdzić system pomocy oraz zabezpieczyć arkusz przed niepowołanym dostępem. W kolejnych rozdziałach zdobędziesz wiedzę na temat wprowadzania danych, formatowania ich oraz wykorzystania podstawowych formuł i funkcji. Dodatkowo nauczysz się wykonywać analizy danych i list, drukować arkusze dowolnej wielkości oraz znajdować błędy i naprawiać je. A potem John przedstawi Ci język VBA, na pierwszy rzut oka skomplikowany, ale kryjący w sobie ogromne możliwości w zakresie rozszerzenia funkcjonalności programu. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla każdego użytkownika Excela!

* Podstawy używania programu Microsoft Excel
* Wykorzystanie nowego interfejsu do wydajniejszej pracy
* Zaznaczanie komórek
* Przydatne skróty klawiaturowe
* Stosowanie motywów dokumentów
* Ukrywanie kolumn i wierszy
* System pomocy
* Typy danych
* Automatyczne tworzenie hiperłączy
* Formatowanie liczb
* Aktualizowanie starych czcionek
* Wizualizacja formatowania warunkowego
* Przydatne formuły i funkcje
* Wyświetlanie i drukowanie formularzy
* Operacje na datach
* Sumy warunkowe
* Zastosowanie tabeli
* Znajdowanie problemów, rozwiązywanie ich i zapobieganie
* Śledzenie powiązań pomiędzy komórkami
* Język VBA i wykorzystanie makr

Wydobądź jeszcze więcej z Twojego Excela!

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty, Vademecum Walkenbacha - szczegółowe informacje:

Dział: Książki
Wydawnictwo: Helion
Oprawa:twarda
Okładka:twarda
Wymiary:172x245
Ilość stron:408
ISBN:978-83-246-3013-4
Wprowadzono: 26.05.2011
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Excel 2010 PL. Najlepsze sztuczki i chwyty, Vademecum Walkenbacha - recenzje klientów


Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Trening życia Motywacja, dieta, ...

M. Trenuje

książka

34,84 zł taniej -30%

Słup ognia

K. Follett

książka

34,84 zł taniej -30%

Błękitne sny Leśna trylogia, Tom 3

K. Michalak

książka

25,77 zł taniej -30%

Czarna Madonna

R. Mróz

książka

25,87 zł taniej -35%

John Walkenbach - przeczytaj też

Excel 2016 PL. Biblia

J. Walkenbach

książka

92,42 zł taniej -15%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

114.85 zł

taniej -15%

Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum...

Opanuj możliwości VBA z największym autorytetem w dziedzinie Excela! Jak projektować przyjazne użytkownikom okna dialogowe? Jak stosować VBA do tworzenia użytecznych aplikacji dla Excela? Jak rozszerzać możliwości Excela i tworzyć praktyczne dodatki? Nie należysz do osób, które onieśmiela potencjał Excela? Sprawnie tworzysz skoroszyty,...

książka

63.04 zł

taniej -0%

Excel zawansowany Formularze od podstaw - Jak...

Książka jest praktycznym kursem tworzenia formularzy w Excelu. Dowiesz się z niej, jak szybko wprowadzać do arkusza formanty, a także jak rozmieszczać i wyrównywać je względem siebie. Poznasz przy tym kilka trików pozwalających wykonać na skróty pewne operacje, np. seryjnie umieszczać kontrolki i sprawnie rozmieszczać je w obrębie budowanego formularza....

książka

23.67 zł

taniej -15%

Excel 2013 PL Ćwiczenia zaawansowane

Zaprzyjaźnij się z Excelem, a pomoże Ci zoptymalizować Twoją pracę! Dlaczego Excel źle interpretuje Twoje dane? Gdzie szukać prostych rozwiązań i przydatnych narzędzi? Jak przygotować najwygodniejszy dla siebie `warsztat pracy`? Zapewne wiele razy słyszałeś o tym, że Excel to najczęściej używany program biurowy na świecie i potrafi niemalże...

książka

30.44 zł

taniej -15%

Excel 2010

Poradnik dla początkujących i zaawansowanych użytkowników programu Excel 2010. Krok po kroku prezentuje funkcje programu niezbędne podczas pracy z arkuszami, tabelami czy analizą danych. Uczy korzystania z prostych i zaawansowanych formuł, funkcji oraz ilustrowania wyników wykresami. Dzięki lekturze książki poznasz elementy okna głównego, arkusze względne i...

ebook

16.89 zł

taniej -15%

Excel 2010. Praktyczny kurs - mobi, epub

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 to niezwykle intuicyjna w obsłudze aplikacja. Jeśli tylko umiemy wprowadzać i zaznaczać dane, reszta pracy sprowadza się w większości do klikania odpowiednich opcji. Podręcznik do samodzielnej nauki korzystania z najnowszej wersji programu. Dzięki tej książce odkryjesz wielkie możliwości tej aplikacji i będziesz mógł je...

ebook

16.64 zł

taniej -15%

Excel 2007 - nowa obsługa i innowacje w...

Przypuszczalnie nauka obsługi nowego interfejsu Excela będzie łatwiejsza dla osób, które nie miały kontaktu z wcześniejszymi wersjami arkusza kalkulacyjnego. Użytkownicy biegli w obsłudze menu poprzednich edycji mogą mieć początkowo kłopoty z odszukaniem ikon lub poleceń, z których bardzo często korzystali w swojej pracy. Wystarczy jednak zrozumieć...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku
10.00
Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność ›
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: