rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
ocena: 6, głosów: 5
 

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC

Spis treści

Wstęp (11)

Rozdział 1. Instalacja Edgecam 2017 R1 PL (23)
Współpraca z systemami CAD (31)
Edgecam CAD Link (33)
Dodatki (33)
ECFreeware (35)
Klucz CLS (37)
Grupy programów (38)

Rozdział 2. Edgecam Workflow - pierwsze uruchomienie (41)
Włączenie programu w wersji Student Edition/Tryb Domowy (41)
Panel startowy - Edgecam Launcher (46)
Menadżer obrabiarki - Postprocesor (50)
Menadżer uchwytów (54)
Menadżer Półfabrykatu (58)
Raport obróbki (60)
Ustawienia (61)
Magazyn (66)
Magazyn narzędzi (72)
Menadżer raportów (74)
Asystent technologii (75)
Asystent zestawów narzędzi (75)

Rozdział 3. Środowisko pracy - Edgecam Workflow (81)
Interfejs użytkownika (81)
Wygląd interfejsu użytkownika (82)
Pasek szybkiego dostępu (83)
Dostosuj wstążkę (86)
Aplikacje (87)
Importuj Temat (89)
Eksportuj Temat (91)
Karta Plik (92)
Konfiguracja kolorów (94)
Ustawienia systemu - tolerancja wyświetlania (94)
Utwórz szablon (95)
Ustaw szablon (95)
Karta Ustawienia (97)
Panel Polecenia (98)
Przekształć (115)
Edytuj elementy (118)
Dodatkowe opcje ustawień (123)
Zmiana wyglądu ikon (124)
Początek układu współrzędnych (125)
Widoki prostokątne (125)
Siatka (126)
Przekrój (127)
Podział obszaru roboczego (128)
Przeglądarka (128)
Autoukrywanie kart w przeglądarce (128)
Widok (130)
Opcje wyświetlania (131)
Obrabiarka (131)
Narzędzie (131)
Zmiana orientacji widoku (131)
Przyciski myszy (132)
Skróty klawiszowe (132)
Pomoc (133)

Rozdział 4. Modelowanie bryłowe EWS - Edgecam Workflow Solids (135)
Interfejs użytkownika (136)
Wygląd interfejsu użytkownika (136)
Karta Geometria (138)
Widok (140)
Historia operacji (141)
Modelowanie detalu tokarskiego (142)
Linia pionowa (143)
Wymiar pionowy (144)
Modyfikacja wymiaru (144)
Linia pozioma (145)
Wymiar poziomy (145)
Szkic tokarski (147)
Wymiarowanie pionowe (147)
Wymiarowanie poziome (147)
Przewymiarowanie szkicu (148)
Linia pod kątem (149)
Wymiarowanie pod kątem (149)
Przytnij/Usuń (149)
Zaokrąglenie (150)
Fazowanie (151)
Linia konstrukcyjna (152)
Wyciągnięcie obrotowe (153)
Symetrycznie (154)
Zapis i powrót do środowiska Workflow (155)
Edycja pliku EWS (155)
Tworzenie modelu 3D na podstawie dokumentacji płaskiej 2D (155)
Pliki płaskie 2D (156)
Środowisko modelowania - EWS (157)
Warstwy (159)
Wstaw szkic (160)
Linia konstrukcyjna (161)
Wyciągnięcie obrotowe (161)
Prostokąt (162)
Płaszczyzna odniesienia (163)
Wyciągnięcie (164)
Zaokrąglenie (166)
Szyk kołowy (167)
Otwory - Gwintowanie (169)
Zapis i powrót do środowiska Workflow (170)

Rozdział 5. Przygotowanie plików płaskich 2D do obróbki toczenia (171)
Pliki płaskie 2D (171)
Ukrywanie warstw (172)
Usunięcie niepotrzebnych elementów (173)
Pokazywanie warstw (174)
Przytnij (175)
Edytuj elementy - przeniesienie geometrii na inną warstwę (177)
Zmiana nazwy warstw (178)
Przeniesienie geometrii elementu do ZERA (179)
Tworzenie warstw (182)
Półfabrykat (183)
Twórz sekwencję (185)
Nowa sekwencja toczenia (185)
Edycja sekwencji obróbki (194)
Zapis pliku (196)

Rozdział 6. Magazyn narzędzi (199)
Uruchomienie Magazynu narzędzi (199)
Wybór technologii (200)
Ustawienie Magazynu narzędzi (201)
Korzystanie z Magazynu narzędzi (203)
Praca w Magazynie narzędzi (214)
Uproszczone okno narzędzia (216)
Edycja narzędzia w sekwencji obróbki (218)
Ustawienie narzędzi w oprawkach narzędziowych (220)

Rozdział 7. Obróbka - toczenie, pliki płaskie 2D (225)
Pliki płaskie 2D (225)
Definiowanie strategii obróbczych (226)
Strategie toczenia - Operacje (226)
Strategie toczenia - Cykle (227)
Stała szybkość skrawania (228)
Ruch narzędzia - ruch Szybki (229)
Cykl Planowanie (230)
Wyświetlanie komunikatów w postaci paska wstęgowego (234)
Cykl Toczenie Zgrubne (239)
Uaktualnij Półfabrykat (257)
Korekta wielkości półfabrykatu (257)
Cykl Toczenie wykańczające (257)
Czas trwania obróbki (270)
Cykl Rowki zgrubnie (271)
Cykl Rowki profile (278)
Cykl Wiercenie (286)
Grupuj według narzędzi (290)
Wytaczanie zgrubne - cykl Toczenie Zgrubne (290)
Wytaczanie wykańczające - cykl Toczenie wykańczające (293)
Cykl Gwintowanie (295)
Przecinanie - cykl Toczenie wykańczające (301)

Rozdział 8. Symulacja obróbki (305)
Pliki płaskie 2D (305)
Symulator obróbki (306)
Brak Półfabrykatu (306)
Okno symulatora obróbki (307)
Pasek Standard (308)
Opcje symulatora (310)
Pasek Widok (317)
Symulacja obróbki od dowolnego miejsca (318)
Zapis półfabrykatu w postaci geometrii STL (320)
Wstawianie półfabrykatu w postaci geometrii STL (320)
Generowanie kodu NC (322)
Szablony obróbki (324)
Planowanie (324)
Toczenie zgrubne (325)
Toczenie wykańczające (326)
Wiercenie (327)
Wytaczanie (327)
Ćwiczenia - obróbka toczenie - pliki płaskie 2D (328)

Rozdział 9. Obróbka - toczenie, pliki bryłowe 3D (331)
Pliki bryłowe 3D - przykład 1 (331)
Wyświetlanie geometrii modelu 3D (332)
Dopasuj półfabrykat (333)
Przeglądarka Ustawienia (335)
Zakres obróbki (336)
Nowa sekwencja toczenia (337)
Automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych (340)
Edycja cechy (353)
Usuwanie cechy (353)
Uruchomienie makra - Szablonu obróbki (354)
Cykl Planowanie (354)
Cykl Toczenie Zgrubne (356)
Cykl Toczenie wykańczające (358)
Cykl Rowki wzdłużnie (360)
Cykl Rowki wgłębnie (367)
Szablony obróbki (372)
Uruchomienie makra - Szablonu obróbki (373)
Cykl Rowki wzdłużnie (374)
Cykl Rowki wgłębnie (375)
Cykl Wiercenie (376)
Wytaczanie zgrubne - cykl Toczenie Zgrubne (377)
Wytaczanie wykańczające - cykl Toczenie wykańczające (378)
Przecinanie - Ruch szybki i Ruch roboczy (380)
Pliki bryłowe 3D - przykład 2 (382)
Pozycjonowanie części (383)
Zmiana nazwy warstwy (385)
Przeniesienie modelu na inną warstwę (385)
Usunięcie warstwy (386)
Tworzenie nowej warstwy (386)
Profil tokarski - tworzenie cechy (386)
Uaktywnienie warstwy (388)
Dodaj półfabrykat (389)
Nowa sekwencja toczenia (391)
Ruch konika (393)
Cykl Profile zgrubnie (394)
Ćwiczenia - obróbka toczenie - pliki bryłowe 3D (404)

Rozdział 10. Obróbka - toczenie z technologią Wave, pliki bryłowe 3D (405)
Pliki bryłowe 3D - przykład 1 (405)
Cykl Zgrubne toczenie Wave - rowek promieniowy (406)
Pliki bryłowe 3D - przykład 2 (412)
Cykl Zgrubne toczenie Wave - rowek czołowy (413)
Ćwiczenia - toczenie z technologią Wave - pliki bryłowe 3D (415)
Asocjatywność CAD/CAM, pliki bryłowe 3D (416)
Pliki bryłowe 3D - przykład (417)
Zmiana modelu bryły - aktualizacja (417)
Aktualizacja ścieżek obróbki (419)
Tablica planowania (420)
Pliki bryłowe 3D - obróbka automatyczna (421)
Pozycjonowanie części (422)
Dopasuj półfabrykat (423)
Przekształć - Przesuń (423)
Nowa sekwencja toczenia (425)
Automatyczne wyszukiwanie cech technologicznych (428)
Opcje tablicy planowania - Opcje strategii (430)
Plan obróbki (431)
Podświetlanie instrukcji dotyczącej cechy technologicznej (433)
Opcje modyfikacji instrukcji (433)
Usuwanie instrukcji (434)
Zmiana kolejności instrukcji (434)
Zastosuj strategię (435)
Cechy obróbki (436)
Pliki bryłowe 3D - obróbka automatyczna (437)
Obróbka Zgrubna (438)
Obróbka Wykańczająca (439)
Obie - obróbka Zgrubna i Wykańczająca (440)
Obróbka rowka (441)
Obróbka przecinanie (442)
Optymalizacja obróbki (443)
Operacje (445)
Pliki bryłowe 3D - operacje obróbcze (446)
Operacja Planowanie (447)
Operacja Toczenie Zgrubne (448)
Operacja Toczenie wykańczające (Profilowanie) (450)
Operacja Wiercenie (Otwory) (453)
Operacja Przecinanie (459)
Edycja parametrów operacji (462)
Wywoływanie operacji z przeglądarki Cechy (463)
Ustawienia operacji (463)

Rozdział 11. Obróbka - toczenie z osiami CY, pliki bryłowe 3D (465)
Pliki bryłowe 3D - przykład 1 (465)
Automatyczne wyszukiwanie cech frezarskich (467)
Tryby pracy narzędzi napędzanych w osiach CY (470)
Cykl Zgrubny (472)
Cykl Profilowanie (476)
Cykl Wiercenie (481)
Ruch Kątowy (496)
Asocjatywność CAD/CAM, pliki bryłowe 3D (497)
Pliki bryłowe 3D - przykład 2 (498)
Zmiana modelu bryły - aktualizacja (498)
Aktualizacja ścieżek obróbki (500)
Edycja Cechy - Bryły (501)
Cykl Zgrubny (501)
Cykl Profilowanie (503)
Pliki bryłowe 3D - przykład 3 (504)
Cykl Zgrubny (506)
Cykl Profilowanie (508)
Cykl Płaskie regiony (509)
Cykl Wiercenie (513)
Cykl Profilowanie (515)
Przekształcanie ścieżek obróbki (518)
Asocjatywność CAD/CAM, pliki bryłowe 3D (521)
Pliki bryłowe 3D - przykład 4 (521)
Zmiana modelu bryły - aktualizacja (522)
Aktualizacja ścieżek obróbki (523)
Ćwiczenia - obróbka toczenia z osiami CY - pliki bryłowe 3D (525)

Rozdział 12. Obróbka - toczenie z wykorzystaniem osi CYB, przeciwwrzeciona i przechwytu, pliki bryłowe 3D (527)
Menadżer obrabiarki - Postprocesor (527)
Pliki bryłowe 3D - przykład (530)
Półfabrykat (532)
Tworzenie nowego ZERA - kieszeń pochylona względem osi Y (532)
Automatyczne wyszukiwanie cech frezarskich (533)
Nowa sekwencja toczenia (536)
Przeglądarka Obróbka (542)
Układ współrzędnych (543)
Wybór wrzeciona (543)
Cechy obróbki - wrzeciono główne (544)
Ruch maszyny (546)
Cechy obróbki - przeciwwrzeciono (551)
Frezowanie kieszeni w osi Y (552)
Frezowanie kieszeni z indeksowaniem w osi B (556)
Wiercenie promieniowe otworów w osi C we wrzecionie (558)
Frezowanie osiowe w osi C we wrzecionie (560)
Przechwyt i praca po przechwycie (563)
Wiercenie osiowe otworów w osi C w przeciwwrzecionie (563)
Frezowanie osiowe w osi C w przeciwwrzecionie (565)
Linia czasu (568)
Ćwiczenia - obróbka toczenia z wykorzystaniem osi CYB, przeciwwrzeciona i przechwytu - pliki bryłowe 3D (571)

Skorowidz (573)

Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC (miękka)

książka

Wydawnictwo: Helion

Oprawa: miękka

Ilość stron: 584

Wysyłamy w: 3 - 5 dni + czas dostawy

Nasza cena: 83,77

Cena detaliczna: 135,11

U nas taniej o 38%

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka
Powrót GRATIS! Do każdego zamówienia zakładka mola książkowego!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (0)

Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC - opis produktu:

Odkryj możliwości programowania maszyn CNC z Edgecamem!

- Poznaj środowisko Edgecam i znajdujące się w nim narzędzia
- Naucz się przygotowywać modele do obróbki
- Dowiedz się, jak definiować i wybierać narzędzia oraz strategie
- Odkryj możliwości symulacji i wizualizacji obróbki

Szybka i tania produkcja na szeroką skalę to dziś jedyna droga do zyskania przewagi konkurencyjnej na dynamicznie zmieniającym się rynku. Firmy próbują sprostać tym wymaganiom dzięki wykorzystywaniu najnowocześniejszych, najbardziej wydajnych maszyn i urządzeń, ale trzeba pamiętać, że bez odpowiedniego oprogramowania i kompetentnych inżynierów żadne przedsiębiorstwo nie ma szans na sukces w branży produkcyjnej. Jednym z najbardziej uniwersalnych i wydajnych rozwiązań CAM dla tego sektora firm jest oprogramowanie Edgecam. Od lat wspomaga ono inżynierów programujących tokarki i frezarki wieloosiowe oraz wycinarki drutowe poprzez generowanie kodów sterujących do układów wszystkich liczących się producentów maszyn CNC.

Jeśli chcesz kompleksowo poznać środowisko Edgecam i jego możliwości, sięgnij po tę książkę. Dzięki niej szybko i sprawnie nauczysz się przygotowywać elementy do obróbki oraz definiować i wybierać odpowiednie narzędzia czy strategie. Zobaczysz też, jak przeprowadzać symulacje ścieżki narzędzia i przygotowywać wizualizacje gotowej powierzchni, wykrywać kolizje, generować kod NC oraz automatyzować programowanie maszyn. W ten sposób zdobędziesz wiedzę nie tylko o samym Edgecamie, lecz także o współczesnych technologiach produkcyjnych.

Instalacja oprogramowania i przegląd środowiska pracy Edgecam Workflow
Możliwości modelowania bryłowego w środowisku Edgecam Workflow Solids
Przygotowywanie detali do obróbki oraz definicja i wybór narzędzi skrawających
Wybór odpowiedniej strategii obróbczej i przeprowadzanie symulacji ścieżki narzędzia
Wizualizacja struktury obrobionej powierzchni, wykrywanie kolizji i generowanie kodu NC
Automatyzacja programowania z wykorzystaniem nowoczesnych możliwości Edgecama

Dołącz do zawodowców korzystających z popularnego oprogramowania CAM!

Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: informatyka, CAD-CAM, EdgeCAM

Wydawnictwo: Helion
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:168x237
Ilość stron:584
ISBN:978-83-283-2897-6
Wprowadzono: 18.08.2017
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC - recenzje klientów


Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Labirynt duchów Tom 4

C. Zafon

książka

34,49 zł taniej -37%

Virion. Wyrocznia Imperium Achai

A. Ziemiański

książka

27,87 zł taniej -30%

Ania. Biografia Anny Przybylskiej

G. Kubicki

książka

31,41 zł taniej -30%

Lem. Życie nie z tej ziemi

W. Orliński

książka

34,84 zł taniej -30%

Zobacz również

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

77.99 zł

taniej -15%

Programowanie obrabiarek CNC

Obrabiarki sterowane numerycznie NC/CNC są podstawowymi elementami nowoczesnego parku maszynowego w różnych gałęziach przemysłu. Uzyskanie lepszej jakości wyrobów i zwiększenie wydajności produkcji zapewniają dobrze przygotowani inżynierowie i technicy programujący i obsługujący te obrabiarki. Współczesną wiedzę o budowie systemów sterowania...

książka

51.88 zł

taniej -15%

Podstawy programowania maszyn CNC w systemie...

Książka jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniach związanych z programowaniem i używaniem obrabiarek CNC. Przedstawiono w niej m.in. funkcje G-kodów, obsługę pakietu Mastercam, metody bazowania i mocowania obrabianych przedmiotów, a także korekcji narzędzi wykorzystywanych do obróbki. Duża ilość praktycznych informacji powoduje, że książka jest...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku
10.00
Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność ›
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: