Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci / Małgorzata Stańczak | Książka w Gandalf.com.pl
Kategorie

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci (miękka)

Perspektywa pedagogiczna

książka

 • Wydawnictwo Impuls
 • Oprawa miękka
 • Ilość stron 292
 • GRATIS! Do każdego zamówienia zakładka mola książkowego!
 • Wysyłamy w 24h - 48h + czas dostawy

Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci, Perspektywa pedagogiczna - opis produktu:

Podjęta w monografii problematyka jest niezwykle ważna z perspektywy adekwatności oddziaływań edukacyjnych kierowanych do grupy dzieci i młodzieży zdolnej. Procesami wychowania, kształcenia i samokształcenia, "sprzyjających rozwojowi zdolności człowieka w cyklu całego jego życia" zajmuje się pedagogika zdolności (giftedchild pedagogy). Transformacja potencjału zdolnościowego dziecka w dojrzały talent jest procesem rozciągniętym w czasie i warunkowanym szeregiem czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które mogą go wspierać albo ograniczać. Rodzice jako pierwsi mogą dostrzec najwcześniejsze nawet przejawy dziecięcych zdolności i to oni na ogół wprowadzają swoje córki i synów w określoną dziedzinę aktywności, wzmacniając ich zainteresowania nią. W kolejnych zaś etapach transformacji potencjału zdolnościowego mogą budować motywację swego dziecka i jego wytrwałość w dążeniu do postawionych celów, jak i rozwijać jego kompetencje społeczne, ale i zapewniać wsparcie finansowe, organizacyjne oraz emocjonalne. Rodziny uczestniczące w prezentowanym projekcie badawczym odegrały rolę stymulującą rozwój zdolności swoich córek i synów.
Zawarte w monografii analizy mogą stać się inspiracją dla praktyków - pedagogów, nauczycieli i innych osób związanych z tworzeniem oferty edukacyjnej, adresowanej do dzieci i młodzieży zdolnej - zainteresowanych budowaniem form współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Opisane tu doświadczenia rodzin, towarzyszących dzień po dniu swoim zdolnym córkom i synom w ich procesach rozwojowych, stać się mogą cenną wskazówką dla innych rodziców.
Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono tendencje dominujące we współczesnym rozumieniu istoty zdolności, ich genezy i rozwoju. Autorka przyjmęła założenie o rozwojowym charakterze zdolności, definiując je za F. J. Mönksem jako pewien potencjał do uzyskania wysokich lub bardzo wysokich osiągnięć w jednej lub kilku dziedzinach aktywności. Chcąc zaakcentować kontekst czasowy zjawiska zdolności w tytule monografii używa terminów "odkrywanie" i "rozwijanie" w odniesieniu do procesów diagnozowania i kształcenia zdolności, analizowanych na gruncie pedagogiki zdolności, jako kluczowych etapów wszelkich działań edukacyjnych podejmowanych z myślą o dzieciach i młodzieży zdolnej. W rozdziale drugim monografii odnosi się do dotychczasowych eksploracji badawczych podejmujących próby scharakteryzowania różnych wymiarów środowiska rodzinnego osób zdolnych oraz jego roli w rozwoju dziecięcych potencjalności. Jak wykazała powyżej, w swoim rozumieniu rodziny bazuje na podejściu systemowym, traktując ją jako dynamiczny system wzajemnych sprzężeń. Kolejny rozdział odsłania założenia ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne, które legły u podłoża opisywanego w monografii projektu badawczego.
Przedstawia tu uzasadnienie dokonanych wyborów oraz szczegółowy opis zastosowanego instrumentarium (indywidualnego wywiadu pogłębionego), jak również zasady konstruowania próby badawczej. I wreszcie trzy kolejne rozdziały przedstawiają konstruowany w rodzinie obraz zdolności córek i synów oraz ukazują doświadczenia rodzin związane z odkryciem potencjałów zdolnościowych dzieci wraz z podjętymi działaniami wspierającymi ich rozwój.
S
Szczegóły
 • RRecenzje
 • Książka
 • Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci, Perspektywa pedagogiczna
5/5 ( 1 ocena )
  5
  1
  4
  0
  3
  0
  2
  0
  1
  0
imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Uwaga!!! Nie jesteś zalogowany. zaloguj się by zgłosić recenzję do konkursu i mieć szansę na wygraną w cotygodniowym plebiscycie!

Qultura słowa

 • 2-09-2019
 • 14:04

Wrodzone zdolności czy ciężka praca?
Co za utalentowany człowiek! ? krzyczymy obserwując kogoś, kto nas zachwyca swoimi osiągnięciami. Kiedy widzimy taką osobę w akcji, mamy wrażenie, że wszystko przychodzi mu z wielką łatwością, że sukcesy w jego życiu przychodzą w niezwykły wręcz sposób. Widzimy rezultaty (na różnych polach) i zachwycamy się nimi. Nie zastanawiamy się nigdy, ile dana osoba pracowała na swój sukces, zapominamy o godzinach ciężkiej pracy, o poświęceniu zarówno jej, jak i całego jej otoczenia. Tak naprawdę jednak ponad 90 procent sukcesu to tylko i wyłącznie ciężka praca. Talent stanowi maksymalnie 10 procent, a nawet mniej.
Aby ta ciężka praca ? a w konsekwencji rezultaty ? miała sens, na samym początku trzeba dany talent odkryć i pomóc mu się rozwijać. Niekiedy wyjątkowe umiejętności dostrzega sam zainteresowany, ale częściej to rodzice i nauczyciele znają i obserwują dziecko na tyle uważnie, że są w stanie odkryć jego potencjał. Właśnie o roli rodziny w osiąganiu sukcesów, w rozbudzaniu zainteresowań, które mogą przerodzić się w pasję, traktuje książka Małgorzaty Stańczak, pt. ?Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna?. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycja to nie tylko lektura adresowana do socjologów czy pedagogów, ale do wszystkich zainteresowanych tematem ? począwszy od psychologów po samych rodziców, którzy wywierają realny wpływ na życie dziecka i jego wybory.
Już dawno okazało się, że na zdolności ma wpływ wiele czynników, zaś środowisko rodzinne jest jednym z ważniejszych. Autorka prezentuje badania, które ukazują rolę rodziny w przemianie odkrytego potencjału dziecka w talent. Wychodząc od założenia, że środowisko domowe stanowi najistotniejszy czynnik transformacji zdolności dzieci, Małgorzata Stańczak, starała się dokonać rekonstrukcji doświadczeń rodzin dzieci i młodzieży, wykazujących uzdolnienia w różnych obszarach, związanych z odkryciem, a także rozwojem potencjału dzieci.
Książka składa się z sześciu rozdziałów, z czego w pierwszym autorka prezentuje podstawy teoretyczne badanego zagadnienia, koncentrując się na pojmowaniu zdolności, ich genezie, a także prezentuje wybrane koncepcje i modele zdolności. Rozdział drugi został poświęcony rodzinie ? zarówno jej współczesnym rozumieniu i traktowaniu, jak też roli środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności dziecka.
W trzecim rozdziale został opisany proces badawczy ? jego założenia i realizacja. Autorka dokładnie opisuje tu różne metody gromadzenia danych, którymi posłużyła się realizując badania biograficzne, wyjaśnia również zasady konstruowania próby badawczej, które zastosowała. Kolejne rozdziały stanowią odzwierciedlenie procesu badawczego i omówienie wyników przeprowadzonych badań oraz wyciągnięcie wniosków. Stańczak zidentyfikowała trzy ścieżki rozpoznania zdolności dzieci (ekspercka, rodzinna oraz rodzinno-ekspercka), zauważając przy tym, że postrzeganie zdolności dzieci różnicuje przede wszystkim poziom uzyskiwanych osiągnięć ? większość z tych dzieci, które są traktowane przez swoje rodziny jako ?uzdolnione?, odznaczają się wysokimi osiągnięciami. Autorka przywołuje również trzy etapy kształcenia talentu, z czego pierwszy ma charakter rozpoznawczy, drugi to nabywanie wiedzy i umiejętności fachowych, zaś trzeci to etap tworzenia unikatowego miejsca w dziedzinie lub wkładu w nią. Zwraca również uwagę na poszukiwanie możliwości kształcenia oraz kształcenie specjalistyczne.
Każdy z etapów przemiany potencjału dziecka w jego talent, stawia przez rodzicami określone zadania. To, w jaki sposób im sprostają, jak poradzą sobie z dylematami związanymi z wyborem określonych dróg rozwoju / kształcenia, będzie miało bezpośredni wpływ na to, jak te talenty dziecka się rozwiną. Dlatego też warto poświęcić szczególna uwagę ostatnim dwóm rozdziałom książki chociażby po to, by nie zaprzepaścić możliwości stojących przed dzieckiem i przeanalizować wszystkie możliwe ścieżki jego rozwoju. Nie można również zapomnieć o samym klimacie panującym w domu, atmosferze, w jakiej dziecko wzrasta?. Jak bowiem Stańczak zauważa: ? przyjazna atmosfera domu rodzinnego, dobre relacje rodziców i dzieci koncentracja rodziców na potrzebach dziecka, pozostawienie mu przestrzeni do podejmowania własnych wyborów tworzą fundament dla dobrego klimatu motywacyjnego i dają dzieciom szansę na korzystanie z własnych zasobów?.
Zawartość merytoryczna, ale i wymiar praktyczny książki - możliwość wyciągnięcia własnych wniosków, a także posiłkowania się doświadczeniami innych rodzin sprawiają, że publikacja Małgorzaty Stańczak jest szczególnie cenna dla samych rodzin, ale również dla osób pracujących z dziećmi i dzięki wnikliwiej ich obserwacji mają swój udział w odkrywaniu i rozwijaniu ich potencjału.

Czy recenzja była pomocna?
brak oceny

Anna Sz.

 • 10-06-2019
 • 15:26

Pani Małgorzata Stańczak autorka książki pt. Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna wydanej przez Oficynę Wydawniczą Impuls zaprasza Czytelnika, aby wraz z nią odkrywał rozwój zdolności wśród rodzin posiadających zdolne dzieci z punktu widzenia doświadczonej pedagogicznej obserwatorki.

Książka ta składa się z 6 rozdziałów.

Doskonale napisany wstęp napisany przez autorkę, zachęcił mnie do zapoznania się z bliżej przedstawionymi głównymi zagadnieniami dotyczącymi procesów badawczych uzdolnień dzieci, doświadczeń rodzin, które odkrywały walory początkowe z życia ich uzdolnionych dzieci.

Tematyka została trafnie dobrana zarówno, jak i pomysłowo
skonstruowana, a przy tym uświadomiona została rodzicom wszechstronna wiedza autorki, z którą ma możliwość się podzielić.

Jestem pod ogromnym wrażeniem rozwinięcia głównego tematu, który dotyczy doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci, który we współczesnym środowisku szkolnym odbierany jest bardzo różnie.

Rodzice sami na ogół próbują poradzić sobie z tym trudnym zagadnieniem dotyczącym uzdolnień na co dzień. Zdolności są te najczęściej zauważone w przedszkolu, kiedy dziecko ma 3- 4-latka.

Najlepiej jest rozwinąć talenty u dzieci jednak w wieku szkolnym, ale należą pamiętać o najważniejszych zasadach pedagogicznych. Należy mieć pozytywne nastawienie do uzdolnień dzieci bez względu na uzyskane posiadane przez niego talentu. Owszem zdarzają się przypadki, że rodzice nie chcą, aby uzdolnienia ich dzieci były ujawniane. Przykładem jest na to brak czasu oraz to, że talent może niekorzystnie wpłynąć na rezultat edukacji.

Rodzic musi zadać sobie pytania, które nasuwające się po przeczytaniu tej książki.

Co ja tak naprawdę oczekuje od własnego dziecka i czy chce, uaktywniało swoją aktywność ukrytą dotychczas w zdolności, którą ja jako rodzic dostrzegam?,

Czy moje dziecko będzie szczęśliwe w momencie ujawnienia, że ma umiejętność szybkiego rozumowania przeczytanego przez niego tekstu?

Pani Małgorzata Stańczak, autorka książki w rozdziale III pozwala rodzicowi spojrzeć inaczej na problem wynikający z tego, że podjęty przez nią tematu uzdolnień, który nie jest łatwy w drodze ku dążeniu do doskonałej edukacji.

Autorka wykorzystała w książce bogatą literaturę.

Zamieszczone zostały przykłady rodzin, u których wykazano, że ich dzieci posiadają uzdolnienia. Rodziny te dzielą się swoimi osobistymi uwagami, jak wyglądało, ich codzienne życie mając na uwadze dziecko uzdolnione.

Jest to bardzo przydatna książka zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli.

Czy recenzja była pomocna?
image

Rekomendowane

 • -35%
Strażnicy Ga`hoole Tom 4: Oblężenie

Kathryn Lasky

miękka
22,63 zł 34.82
 • -30%
Królowa marionetek

Mateusz Stypułkowski

20,94 zł 29.91
 • -40%
Zmiana świateł

Marcin Popielarski

17,94 zł 29.91
 • -34%
Cienie zdrady Herezja horusa

PRACA ZBIOROWA

miękka
31,68 zł 48.00
 • -35%
Miasteczko Midnight

Charlaine Harris

twarda
22,74 zł 35.00
Zapowiedź - 24.11.2019
 • -35%
Totalna magia

Alice Hoffman

miękka
25,28 zł 38.89
Zapowiedź - 29.1.2020

Ciekawe pomysły Gandalfa

 • Doświadczenia kata to prawdziwe relacje angielskiego wykonawcy wyroków śmierci James`a Berry`ego, urodzonego w roku 1852, a zmarłego w roku 1913. W książce tej kat opowiada o niektórych egzekucjach, które przeprowadził własnoręcznie; wymienia nazwiska skazanych i opisuje metody, jakimi wykonywał...

 • Książka jest bogata w dobrane świadectwa koniecznej a zarazem nieuchronnie ułomnej i świadomej tego faktu współczesnej reprezentacji. Podejmuje temat jej niezbędnych prób w imponującym a przejrzystym wymiarze celnie trafionych zdarzeń: w Polsce, w Europie, w świecie. Przywołuje fakty i świadectwa...

 • `Przestrzeń życia społecznego jest wypełniona codziennymi spotkaniami z drugim człowiekiem. Drugim, Innym człowiekiem, wobec którego pozostajemy w jakiejś relacji. Inny to każdy nie-ja, jak definiuje to pojęcie Elżbieta Dubas, to każdy człowiek, niebędący mną, bez względu na dystans, jaki nas...

 • James jest nie tyle filozofem systematycznym, ile mędrcem życiowym: człowiekiem umiejącym rozumnie i serdecznie w duszę bliźniego zaglądać. Możemy się z nim tu i ówdzie nie zgadzać, czytając go jednak nie oprzemy się płynącej z każdej niemal stronicy spokojnej i mocnej pogodzie wewnętrznej, która...

 • Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację władzy państwowej, urynkowienie i prywatyzację gospodarki oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, korzystając w procesie modernizacji z doświadczeń państw zachodnich. Po 26 latach...

 • Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację władzy państwowej, urynkowienie i prywatyzację gospodarki oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, korzystając w procesie modernizacji z doświadczeń państw zachodnich. Po 26 latach...