rozwiń
rozwiń
zwiń
zwiń
wpisz minimum 3 znaki
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 3
ocena: 6, głosów: 10
 
powiększenie

Fragmenty

przeczytaj fragment książki
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 3

Spis treści
Wstęp...................................................................................................... IX
Wykaz skrótów............................................................................................ XI
DZIAŁ I. PRAWO ADMINISTRACYJNE................................................................................ 1
Zagadnienie 1. Samorząd terytorialny................................................................... 1
Zagadnienie 2. Plan zagospodarowania przestrzennego............................... 25
Zagadnienie 3. Prawo budowlane........................................................................... 33
Zagadnienie 4. Prawo geodezyjne i kartograficzne.......................................... 47
Zagadnienie 5. Gospodarka nieruchomościami................................................. 55
Zagadnienie 6. Scalanie i wymiana gruntów....................................................... 71
Zagadnienie 7. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców............... 74
Zagadnienie 8. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa............................................................................... 77
DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE............................................................ 80
Zagadnienie 1. Uwagi ogólne................................................................................... 80
Zagadnienie 2. Postępowanie................................................................................... 99
Zagadnienie 3. Sądownictwo administracyjne................................................... 139
DZIAŁ III. PRAWO KARNE....................................................................................................... 155
Zagadnienie 1. Uwagi ogólne................................................................................... 155
Zagadnienie 2. Formy popełnienia przestępstwa.............................................. 164
Zagadnienie 3. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy................................... 183
Zagadnienie 4. Wyłączenie odpowiedzialności karnej..................................... 193
Zagadnienie 5. Kary....................................................................................................... 215
Zagadnienie 6. Środki karne...................................................................................... 219
Zagadnienie 7. Sądowy wymiar kary...................................................................... 229
Zagadnienie 8. Powrót do przestępstwa.................................................... 237
Zagadnienie 9. Poddanie sprawcy próbie.................................................. 238
Zagadnienie 10. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków
karnych ............................................................................................ 251
Zagadnienie 11. Środki zabezpieczające................................................... 255
Zagadnienie 12. Przedawnienie............................................................................... 259
Zagadnienie 13. Zatarcie skazania........................................................................... 262
Zagadnienie 14. Pojęcia z zakresu prawa karnego............................................ 264
Zagadnienie 15. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.............................. 270
Zagadnienie 16. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu............................................................................. 276
Zagadnienie 17. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji ............................................................................... 279
Zagadnienie 18. Przestępstwa przeciwko wolności.......................................... 282
Zagadnienie 19. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności................................................................................. 285
Zagadnienie 20. Przestępstwa przeciwko mieniu.............................................. 290
DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE KARNE..................................................................................... 294
Zagadnienie 1. Uwagi ogólne................................................................................... 294
Zagadnienie 2. Sąd........................................................................................................ 301
Zagadnienie 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy................................................. 310
Zagadnienie 4. Czynności procesowe.............................................................. 333
Zagadnienie 5. Świadkowie, pokrzywdzony............................................... 346
Zagadnienie 6. Biegli, tłumacze, specjaliści............................................... 352
Zagadnienie 7. Środki przymusu................................................................. 356
Zagadnienie 8. Postępowanie przed sądem I instancji.................................... 360
Zagadnienie 9. Postępowanie odwoławcze.................................................... 374
Zagadnienie 10. Postępowania szczególne...................................... 388
Zagadnienie 11. Postępowanie przyspieszone................................................... 394
Zagadnienie 12. Nadzwyczajne środki zaskarżenia.......................................... 398
Zagadnienie 13. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia....... 410
Zagadnienie 14. Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych..... 419
Zagadnienie 15. Europejski nakaz aresztowania......................................... 424
DZIAŁ V. PRAWO KARNE SKARBOWE........................................................... 435
Zagadnienie 1. Uwagi ogólne...................................................................... 435
Zagadnienie 2. Zaniechanie ukarania sprawcy.......................................... 440
Zagadnienie 3. Przestępstwa skarbowe...................................................... 443
Zagadnienie 4. Wykroczenia skarbowe...................................................... 451
Zagadnienie 5. Podstawowe pojęcia prawa karnego skarbowego............. 455
Zagadnienie 6. Postępowanie w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia skarbowe.................................................... 458
DZIAŁ VI. PRAWO I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH WYKROCZEŃ..................... 463
Zagadnienie 1. Uwagi ogólne..................................................................... 463
Zagadnienie 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru.................................. 470
Zagadnienie 3. Podstawowe pojęcia prawa wykroczeń.................................. 481
Zagadnienie 4. Poszczególne grupy wykroczeń................................................. 483
Zagadnienie 5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia............................ 491
Zagadnienie 6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia............................................. 503
DZIAŁ VII. PRAWO PRACY......................................................................... 505
Zagadnienie 1. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy............................ 505
Zagadnienie 2. Stosunek pracy. Uwagi ogólne............................................. 515
Zagadnienie 3. Umowa o pracę..................................................................... 519
Zagadnienie 4. Ustanie stosunku pracy...................................................... 523
Zagadnienie 5. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru,
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę.................. 543
Zagadnienie 6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia......................... 545
Zagadnienie 7. Obowiązki pracodawcy i pracownika...................................... 549
Zagadnienie 8. Odpowiedzialność w stosunkach pracy................................. 556
Zagadnienie 9. Czas pracy........................................................................... 564
Zagadnienie 10. Urlopy pracownicze............................................................. 575
Zagadnienie 11. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 582
Zagadnienie 12. Zatrudnianie pracowników młodocianych......................... 588
Zagadnienie 13. Bezpieczeństwo i higiena pracy.............................................. 591
Zagadnienie 14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 597
Dział VIII. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.................................................... 601
Część I. System ubezpieczeń społecznych.............................................. 601
Zagadnienie 1. Uwagi ogólne....................................................................... 601
Zagadnienie 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ............. 606
Zagadnienie 3. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne..... 611
Zagadnienie 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych............................................. 618
Zagadnienie 5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki
za opóźnienie w wypłacie świadczeń...................................... 623
Część II. Emerytur y i ren ty z funduszu ubezpieczeń społecznych...... 625
Zagadnienie 1. Uwagi ogólne......................................................................... 625
Zagadnienie 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa
do świadczeń.................................................................................... 631
Zagadnienie 3. Niezdolność do pracy..................................................... 638
Zagadnienie 4. Emerytury......................................................................... 642
Zagadnienie 5. Renty................................................................................. 645
Zagadnienie 6. Dodatki do emerytur i rent.......................................................... 651
Zagadnienie 7. Zasiłek pogrzebowy............................................................... 652
Zagadnienie 8. Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców
i innych podmiotów....................................................................... 654
CZĘŚĆ III. ŚWIADCZENIA RODZINNE.................................................................................. 657
Część IV. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ....................................................... 661
CZĘŚĆ V . UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z TYT UŁU WYPADKÓW PRZY PRACY
I CHORÓB ZAWODOWYCH...................................................................... 668
DZIAŁ IX. PRAWO KORPORACJI PRAWNICZYCH......................................................... 673
CZĘŚĆ I. PRAWO O ADWOKATURZE ........................................................... 673
Zagadnienie 1. Wykonywanie zawodu adwokata ............................................. 673
Zagadnienie 2. Izby adwokackie ......................................................... 681
Zagadnienie 3. Organy adwokatury.............................................................. 685
Zagadnienie 4. Lista adwokatów............................................................... 693
Zagadnienie 5. Aplikacja adwokacka............................................................ 699
Zagadnienie 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna............................................. 703
Zagadnienie 7. Zasady etyki adwokackiej i godności zawodu...................... 711
CZĘŚĆ Ii. PRAWO O RADCACH PRAWNYCH ............................................... 718
Zagadnienie 1. Wykonywanie zawodu radcy prawnego................................. 718
Zagadnienie 2. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy
prawnego............................................................ 726
Zagadnienie 3. Aplikacja radcowska........................................................... 733
Zagadnienie 4. Samorząd radców prawnych........................................ 737
Zagadnienie 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna............................................. 747
Zagadnienie 6. Zasady etyki radcy prawnego......................................... 749
CZĘŚĆ Iii . PRAWO O NOTARIACIE .......................................................... 766
Zagadnienie 1. Uwagi ogólne.................................................................... 766
Zagadnienie 2. Powoływanie i odwoływanie notariuszy................................ 771
Zagadnienie 3. Obowiązki i prawa notariuszy..................................................... 774
Zagadnienie 4. Samorząd notarialny ...................................................... 779
Zagadnienie 5. Nadzór nad notariatem i odpowiedzialność notariuszy
za szkody............................................................................................ 784
Zagadnienie 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna............................................. 788
Zagadnienie 7. Aplikacja notarialna........................................................................ 794
Zagadnienie 8. Czynności notarialne................................................ 798
Zakończenie........................................................................................... 801
Indeks rzeczowy...................................................................................... 805

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach
Tom 3 (miękka)

książka

Wydawnictwo: C.H.Beck

Oprawa: miękka

Ilość stron: 852

Wysyłamy w: 3 - 5 dni + czas dostawy

Dostępność: mały zapaspomoc Brak na naszym magazynie.
Spróbujemy go sprowadzić dla Ciebie.
Szansa na realizację 60%.
Potrzebny czas 3-5 dni roboczych.

Nasza cena: 134,53

dodaj do przechowalni dodaj do listy życzeń Dodaj do koszyka

Przy zakupie 5 egz.
Cena hurtowa:

107,62

Powrót Darmowa wysyłka dla zamówień od 99zł. SPRAWDŹ!
  • Opis

  • Szczegółowe informacje

  • Recenzje (1)

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach, Tom 3 - opis produktu:

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną?
Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki?
Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami.
W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech aplikacji: radcowską, adwokacką i notarialną!Tom 3. zawiera omówienie następujących zagadnień:
prawo administracyjne,
postępowanie administracyjne,
prawo karne,
postępowanie karne,
prawo karne skarbowe,
prawo wykroczeń,
prawo papierów wartościowych,
prawo korporacji prawniczych.

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach, Tom 3 - szczegółowe informacje:

Dział: Książki

Kategoria: nauki społeczne, prawo, aplikacje

Wydawnictwo: C.H.Beck
Oprawa:miękka
Okładka:miękka
Wymiary:170x240
Ilość stron:852
ISBN:978-83-255-5616-7
Wprowadzono: 18.02.2014
i zgarniaj nagrody napisz recenzję

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach, Tom 3 - recenzje klientów

izka_spectrum(at)o2.pl 30/08/2009
recenzja dotyczy produktu: Książka

Radzę zwrócić uwagę na numerację stron w tomie 3!!! W moim egzemplarzu po stronie 402 jest 421, a potem nieźle namieszane z numeracją, a niektórych stron w ogóle brakuje. Nie wiem czy mi się trafił felerny egzemplarz, czy cała seria taka poszła do druku...

10.00

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i ...

G. Rzeczkowski

książka (miękka)

25,85 zł taniej -35%

Wiedźmin Tom 1-8 Komplet

A. Sapkowski

książka (pakiet)

224,99 zł taniej -25%

Nietoperz i suszone cytryny

M. Meller

książka (miękka)

25,89 zł taniej -35%

Kolejne 365 dni

B. Lipińska

książka (miękka)

23,89 zł taniej -40%

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk - przeczytaj też

Zobacz również

Czas niewolników Jak świat stał się ...

J. Białek

książka (miękka)

36,66 zł taniej -25%

Mienie samorządowe

J. Jagoda

książka (miękka)

96,51 zł taniej -25%

Ciekawe pomysły Gandalfa

książka

168.44 zł

taniej -0%

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach...

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu...

książka

98.74 zł

taniej -0%

Aplikacje prawnicze 2013 Egzamin wstępny i...

Aplikacje prawnicze 2013. Egzamin wstępny i końcowy. Testy to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze oraz o osobach, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Jest to bogaty zbiór pytań autorskich z różnych dziedzin prawa opracowany według metodologii stosowanej w testach ministerialnych. TOM 2 ZAWIERA: - przeszło 2500...

książka

98.74 zł

taniej -0%

Aplikacje prawnicze 2013 Egzamin wstępny i...

Aplikacje prawnicze 2013. Testy to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze oraz o osobach, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Jest to bogaty zbiór pytań autorskich z różnych dziedzin prawa opracowany według metodologii stosowanej w testach ministerialnych. TOM 1 ZAWIERA: ponad 2900 pytań testowych jednokrotnego...

ebook

124.65 zł

taniej -15%

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach ...

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą jedyną na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu...

ebook

124.65 zł

taniej -15%

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach ...

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki? Jeżeli tak, to masz przed sobą jedyną na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu...

Brak list życzeń:

Utwórz

zamówienie tradycyjne
Brak produktów w koszyku
Brak produktów w koszyku

2.99

14.99

2.99

1.98

8.99

2.35

2.84

Łączna wartość zamówienia: 0 zł0 zł
Dostawa i płatność › Płatność › przejdź do koszyka
rozwiń
Wpisz numer
Swojego zamówienia (xxxxxx/rrrr)
Sprawdź

Powiadom kiedy produkt będzie dostępny

Wpisz swój adres e-mail: